Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 4/2018

01-07-2018 | Participatie

Werk voor iedereen

Geen uitkeringen meer: van sociale naar participatiezekerheid

Auteurs: Peter Brouwer, Jos Verhoeven, Ton Wilthagen

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 4/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Zo’n 1,5 miljoen mensen ontvangen in Nederland een uitkering vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid: 17 procent van de beroepsbevolking. Wij stellen voor om de uitkeringen af te schaffen. Ook de mensen die nu een uitkering ontvangen, gunnen wij namelijk werk. Als dat niet lukt op de reguliere arbeidsmarkt, dan moeten we een parallelle arbeidsmarkt creëren.
Literatuur
1.
go back to reference De gemiddelde baanvindduur van mensen neemt toe met hun werkloosheidsduur (EBB, CBS). De gemiddelde baanvindduur van mensen neemt toe met hun werkloosheidsduur (EBB, CBS).
2.
go back to reference Zie bijvoorbeeld: Kok et al., Kosten en baten van re-integratie, SEO, 2006, of Blonk, R.W.B., Het lukt niet zonder werk, Inaugurele rede, Universiteit Utrecht, 2006. Zie bijvoorbeeld: Kok et al., Kosten en baten van re-integratie, SEO, 2006, of Blonk, R.W.B., Het lukt niet zonder werk, Inaugurele rede, Universiteit Utrecht, 2006.
3.
go back to reference Zie bijvoorbeeld: Gaalen, R. van et al., Wie opgroeit in een uitkeringsgezin heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering, Sociaaleconomische trends, CBS, 2015. Zie bijvoorbeeld: Gaalen, R. van et al., Wie opgroeit in een uitkeringsgezin heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering, Sociaaleconomische trends, CBS, 2015.
4.
go back to reference W. Tinnemans, ‘De Kwetsbaren’, Start Foundation, 2014. W. Tinnemans, ‘De Kwetsbaren’, Start Foundation, 2014.
5.
go back to reference Mogelijk komt hier via cao’s wel weer een private aanvulling op, tot de oorspronkelijke WW-duur. Mogelijk komt hier via cao’s wel weer een private aanvulling op, tot de oorspronkelijke WW-duur.
6.
go back to reference Rijksjaarverslag 2017 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 16 mei 2018. Rijksjaarverslag 2017 XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 16 mei 2018.
8.
go back to reference Er moet een duidelijke verschil zijn tussen leefgeld en P-inkomen om te borgen dat werken financieel loont. Er moet een duidelijke verschil zijn tussen leefgeld en P-inkomen om te borgen dat werken financieel loont.
9.
go back to reference De P-bedrijven betalen geen sociale lasten meer over het loon. In plaats daarvan is de sociale afdracht een percentage van de productie. De werkgever krijgt op de heffing een aftrek per werkende (Prohef). De P-bedrijven betalen geen sociale lasten meer over het loon. In plaats daarvan is de sociale afdracht een percentage van de productie. De werkgever krijgt op de heffing een aftrek per werkende (Prohef).
Metagegevens
Titel
Werk voor iedereen
Geen uitkeringen meer: van sociale naar participatiezekerheid
Auteurs
Peter Brouwer
Jos Verhoeven
Ton Wilthagen
Publicatiedatum
01-07-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 4/2018
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-018-0094-7

Andere artikelen Uitgave 4/2018

Sociaal Bestek 4/2018 Naar de uitgave