Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 4/2018

01-07-2018 | Armoedebestrijding

Blijvende vraag ondanks kabinetsinspanningen

Is de brede aanpak van schulden wel breed genoeg?

Auteurs: Karen van Brunschot, Marthe Riemeijer

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 4/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Met de brede schulden aanpak geeft het huidige kabinet blijk van serieuze aandacht voor armoede en schulden. Ook in de Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang, specifiek voor de cliëntengroep van de Federatie Opvang, is armoede en schulden als thema opgenomen. Maar het is de vraag of dit voldoende is voor een afdoende oplossing.
Literatuur
1.
go back to reference WRR-rapport WRR-rapport Weten is nog geen doen, 2017. WRR-rapport WRR-rapport Weten is nog geen doen, 2017.
2.
go back to reference Open Deur, Nationale Ombudsman 2016 (onderzoek naar de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening). Open Deur, Nationale Ombudsman 2016 (onderzoek naar de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening).
3.
go back to reference Zeker waar sprake is van bijvoorbeeld kortdurende huurovereenkomsten speelt dit probleem. Het gaat dan om mensen die vanuit bijvoorbeeld de opvanginstelling naar zelfstandige –tijdelijke- woonruimte gaan met begeleiding, voordat ze echt permanente zelfstandige woonruimte krijgen waarbij niet altijd huurtoeslag gegeven wordt. Zeker waar sprake is van bijvoorbeeld kortdurende huurovereenkomsten speelt dit probleem. Het gaat dan om mensen die vanuit bijvoorbeeld de opvanginstelling naar zelfstandige –tijdelijke- woonruimte gaan met begeleiding, voordat ze echt permanente zelfstandige woonruimte krijgen waarbij niet altijd huurtoeslag gegeven wordt.
4.
go back to reference NVVK –reactie brief staatssecretaris schuldenaanpak: ambities zijn goed, maar lossen niet voldoende op (23 mei 2018) NVVK –reactie brief staatssecretaris schuldenaanpak: ambities zijn goed, maar lossen niet voldoende op (23 mei 2018)
5.
go back to reference Zie bijvoorbeeld Sociaal Bestek 2018, nr 3, Widlak. Zie bijvoorbeeld Sociaal Bestek 2018, nr 3, Widlak.
6.
go back to reference Jungmann: Stress-sensitieve Dienstverlening, HU. Jungmann: Stress-sensitieve Dienstverlening, HU.
7.
go back to reference Gemiddeld is al 5 jaar sprake van een financieel probleem, als mensen bij de schuldhulp terecht komen. Gemiddeld is al 5 jaar sprake van een financieel probleem, als mensen bij de schuldhulp terecht komen.
8.
go back to reference Vanuit het programma Schouders Eronder wordt een curriculum ontwikkeld Vanuit het programma Schouders Eronder wordt een curriculum ontwikkeld
9.
10.
go back to reference Project Versterking Financiële Zelfredzaamheid van Cliënten, Federatie Opvang, met steun ministerie van SZW. Project Versterking Financiële Zelfredzaamheid van Cliënten, Federatie Opvang, met steun ministerie van SZW.
Metagegevens
Titel
Blijvende vraag ondanks kabinetsinspanningen
Is de brede aanpak van schulden wel breed genoeg?
Auteurs
Karen van Brunschot
Marthe Riemeijer
Publicatiedatum
01-07-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 4/2018
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-018-0112-9

Andere artikelen Uitgave 4/2018

Sociaal Bestek 4/2018 Naar de uitgave

Actueel

Actueel

Vakkundig aan het werk

Smoezen om niet te hoeven leren?