Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2017

13-07-2017 | Boeken

Verschueren, K., & Koomen, H. (Red.) (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context

Antwerpen, Garant, ISBN 9789044134438, 385 pag., € 34,90

Auteur: Lies Verlinde

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Het handboek wil handvatten bieden aan psychodiagnostici, werkzaam in de leerlingenbegeleiding, die vooral brede, open vraagstellingen voorgeschoteld krijgen. De auteurs van de verschillende hoofdstukken zijn deskundigen uit Vlaanderen en Nederland. Een te specifieke ‘Nederlandse’ of ‘Vlaamse’ uitwerking is vermeden door dwarsverbindingen of het gezamenlijk uitwerken van een artikel. …
Voetnoten
1
Prodia staat voor ‘protocollering diagnostiek’. Het is een netoverstijgend project van de Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding en de onderwijskoepels. Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. Zie www.​prodiagnostiek.​be.
 
Literatuur
go back to reference Pameijer, N., & Beukering, T van. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Leuven: Acco. Pameijer, N., & Beukering, T van. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Leuven: Acco.
Metagegevens
Titel
Verschueren, K., & Koomen, H. (Red.) (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context
Antwerpen, Garant, ISBN 9789044134438, 385 pag., € 34,90
Auteur
Lies Verlinde
Publicatiedatum
13-07-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-017-0152-9

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Kind en adolescent 3/2017 Naar de uitgave