Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2017

26-06-2017 | Boeken

IJzendoorn, M. H. van, & Rosmalen, L. van (red.) (2016). Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 978 90 368 0615 2, 437 p., € 49,99

Auteur: Prof. dr. Karla G. Van Leeuwen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Pedagogiek in beeld van Van IJzendoorn en Van Rosmalen is een grondige bewerking van de vorige editie (2005) en telt 29 hoofdstukken, waarvan meer dan de helft nieuw is. Pedagogiek, of de studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening met het oog op de ontwikkeling van de mens, wordt hier benaderd als een empirisch-analytische wetenschap (een stroming naast de geesteswetenschappelijke pedagogiek). Deze empirisch-analytische stroming maakt op systematische wijze gebruik van methoden (observatie, experiment, interview, test en vragenlijst) om een bepaalde pedagogische vraag te beantwoorden of een aspect van de opvoedingsrealiteit te analyseren. Dit levert kennis en inzichten op voor de pedagogische praktijk van opvoeding, onderwijs en hulpverlening, zonder normatief te zijn, dat wil zeggen: zonder te willen voorschrijven wat moet of niet mag. Omdat pedagogiek of pedagogische wetenschappen een parapluterm is voor verschillende pedagogische domeinen (algemene pedagogiek, gezinspedagogiek, orthopedagogiek, leerproblemen en onderwijspedagogiek), zijn voor elk van deze domeinen verschillende actuele thema’s geselecteerd, geschreven door Nederlandse en Vlaamse wetenschappers. Het is niet de bedoeling van het boek om een encyclopedisch overzicht te bieden, maar om de lezer in deze bredere pedagogische domeinen in te leiden met enkele weloverwogen thema’s als illustratie. …
Metagegevens
Titel
IJzendoorn, M. H. van, & Rosmalen, L. van (red.) (2016). Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening
Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 978 90 368 0615 2, 437 p., € 49,99
Auteur
Prof. dr. Karla G. Van Leeuwen
Publicatiedatum
26-06-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-017-0147-6

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Kind en adolescent 3/2017 Naar de uitgave