Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 1/2014

01-03-2014

Verbeter de jeugdzorg door beter jeugdbeleid

Wel of niet decentraliseren is een verkeerde vraag

Auteur: Dr. René Clarijs

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 1/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een proefschrift dat zich op het snijvlak bevindt van jeugdbeleid en jeugdzorg mag niet ontbreken in dit tijdschrift over jeugdbeleid, met een dominant verleden in de jeugdzorg. Clarijs analyseert aan de hand van bestuurskundige kennis het jeugdzorgbeleid. Aan de hand van onder andere de rapporten van de meest belangrijke adviescommissies na de Tweede Wereldoorlog laat hij zien dat er in het stelsel weinig is veranderd. Maar misschien mogen we dat ook niet ver-13 wachten. Immers, de geïnstitutionaliseerde jeugdzorg weet zich diep verankerd in de Nederlandse polder, en veranderingen zijn daarom vaak cosmetisch. De effectiviteit laat al meer dan zestig jaar te wensen over, dat zal morgen niet veranderd zijn. Om die reden raadt hij aan de oplossingen buiten de jeugdzorg te zoeken.
Met een samenvatting van een proefschrift van honderden pagina’s terug naar twaalf gaan veel nuances, verwijzingen en toelichtingen verloren. Dat neemt de auteur voor lief; voor belangstellenden is het boek verkrijgbaar in elke boekwinkel.
Voetnoten
1
Naast de bestuurlijke opschaling is er nog een andere reactie mogelijk: het overnemen van centrale beleidsmodellen. In dat opzicht spelen gemeenten zelf ook een rol in de decentralisatieproblematiek. Zij weten soms geen raad met de geboden beleidsruimte en vragen om meer duidelijkheid aan en enige aansturing door het ministerie of de VNG. Echter, het werken met best practices, handreikingen en modelverordeningen sluit niet aan bij het zo vurig gewenste lokale maatwerk en de variatie. Ook de jeugdzorgdecentralisatie lijkt een voorbeeld van decentrale uitvoering onder centrale regie te worden.
 
Literatuur
go back to reference Allers, M.A. & C.A. (2010) Renovatie van het huis van Thorbecke. In: de Kam CA, Donders JHM, Ros AP (red.) Miljardendans in Den Haag. Sdu, Den Haag<NS>de Kam</NS> Allers, M.A. & C.A. (2010) Renovatie van het huis van Thorbecke. In: de Kam CA, Donders JHM, Ros AP (red.) Miljardendans in Den Haag. Sdu, Den Haag<NS>de Kam</NS>
go back to reference Berg J (2013) De spagaat van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. In: Beleid en Maatschappij. Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 2, pag. 205-220. Boom Lemma, Den Haag Berg J (2013) De spagaat van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. In: Beleid en Maatschappij. Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 2, pag. 205-220. Boom Lemma, Den Haag
go back to reference Boogers M (2009). Decentralisatie in perspectief. In: S. Keuzenkamp (red.). Decentralisatie en de bestuurskracht van gemeenten. Den Haag: SCP. Pag. 18–25. Boogers M (2009). Decentralisatie in perspectief. In: S. Keuzenkamp (red.). Decentralisatie en de bestuurskracht van gemeenten. Den Haag: SCP. Pag. 18–25.
go back to reference Boogers M, Schaap L, N. Karsten & E.D. van den Munckhof (2008) Decentralisatie als opgave. Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid (1993-2005). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties, Den Haag Boogers M, Schaap L, N. Karsten & E.D. van den Munckhof (2008) Decentralisatie als opgave. Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid (1993-2005). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties, Den Haag
go back to reference Clarijs R (2013) Tirannie in de jeugdzorg. Een onderzoek naar mogelijkheden van beleidsveranderingen. SWP, Amsterdam Clarijs R (2013) Tirannie in de jeugdzorg. Een onderzoek naar mogelijkheden van beleidsveranderingen. SWP, Amsterdam
go back to reference Frissen, Paul PMarcelK, Steen M van der (2011) Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ. Een essay in opdracht van ActiZ. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag Frissen, Paul PMarcelK, Steen M van der (2011) Zorg door de staat. Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ. Een essay in opdracht van ActiZ. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag
go back to reference Gemengde IWerkgroepJ (1976) Jeugdwelzijn. Op weg naar een samenhangend beleid. Staatsuitgeverij, Den Haag Gemengde IWerkgroepJ (1976) Jeugdwelzijn. Op weg naar een samenhangend beleid. Staatsuitgeverij, Den Haag
go back to reference Raad voorMOntwikkeling (2013c) Swingen met lokale kracht. Overheden en de netwerksamenleving. RMO, Den Haag Raad voorMOntwikkeling (2013c) Swingen met lokale kracht. Overheden en de netwerksamenleving. RMO, Den Haag
go back to reference Trommel W (2013) In de verte gloort het lokale (en transnationale). In: Beleid en Maatschappij. Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 2, 221-226. Boom Lemma, Den Haag Trommel W (2013) In de verte gloort het lokale (en transnationale). In: Beleid en Maatschappij. Tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 2, 221-226. Boom Lemma, Den Haag
go back to reference Yperen T van (2013) Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd. Rijksuniversiteit Groningen. Inaugurele rede, Groningen Yperen T van (2013) Met kennis oogsten. Monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd. Rijksuniversiteit Groningen. Inaugurele rede, Groningen
Metagegevens
Titel
Verbeter de jeugdzorg door beter jeugdbeleid
Wel of niet decentraliseren is een verkeerde vraag
Auteur
Dr. René Clarijs
Publicatiedatum
01-03-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 1/2014
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-014-0004-z

Andere artikelen Uitgave 1/2014

Jeugdbeleid 1/2014 Naar de uitgave

EditorialNotes

Vooraf