Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 1/2014

01-03-2014

Het is goed als de ivoren toren rondom de j-GGZ wordt geslecht

Kromme tenen, inspiratiebron en spiegel

Auteur: Jos Rietveld

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 1/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De jeugd-GGZ neemt in de Nederlandse jeugdzorg een aparte positie in. Dat is altijd zo geweest. Dat heeft onder andere te maken met de manier waarop deze sector zich bij voorkeur verankerd weet, en hoe andere partijen dat het liefst zien.
Hoe deze politieke discussie zich zal ontwikkelen, is op 9 februari 2014 nog niet te voorspellen. Zelfs een definitief standpunt van de Eerste Kamer op 11 februari a.s. wil nog niet zeggen dat er blijvend uitsluitsel is: de geschiedenis leert ons vele voorbeelden van Harry Houdini-talenten van de jeugd-GGZ in dezen.
Juist vanwege die andere kijk op ontwikkelingen werd Jos Rietveld, prominent vertegenwoordiger van de jeugd-GGZ en actief betrokken bij het beleid (zie bijvoorbeeld zijn artikel in het juninummer van 2010 in dit tijdschrift), gevraagd om het onderzoek van Clarijs tegen het licht te houden. Juist door de contrasten boven tafel te krijgen, kunnen we gemakkelijker met elkaar verder. In Nederland is eerst dissensus nodig voordat er consensus kan ontstaan.
Voetnoten
1
Met dank aan Peter Dijkshoon, kinderpsychiater/lid Raad van Bestuur Accare en Fred Kamminga, secretaris Raad van Bestuur.
 
2
Zie Memorie van Antwoord Eerste Kamer der Staten-Generaal, 10 januari 2014, nr. 33 684, pag. 33-35.
 
Metagegevens
Titel
Het is goed als de ivoren toren rondom de j-GGZ wordt geslecht
Kromme tenen, inspiratiebron en spiegel
Auteur
Jos Rietveld
Publicatiedatum
01-03-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 1/2014
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-014-0009-7

Andere artikelen Uitgave 1/2014

Jeugdbeleid 1/2014 Naar de uitgave

BookReview

Publicaties