Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 1/2014

01-03-2014 | Zin in Jeugdzorg

Werken met en vanuit het hart

Auteurs: Jacqueline Santbergen, Gert Jan Slump

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 1/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Waar pakweg zo’n tien jaar geleden het Samenwerkingsverband Levensbeschouwing Jeugdhulpverlening opgeheven werd wegens gebrek aan voldoende belangstelling, ontstond een paar jaar geleden een andere club: de Stichting Zin in Jeugdzorg. Ook hier staat zingeving van en met het werk in de jeugdzorg centraal, al is de huidige omschrijving van zingeving mogelijk iets ruimer dan tien jaar geleden het geval was. Blijkbaar is er een behoefte bij medewerkers en bestuurders om toch regelmatig bij het thema zingeving stil te staan.
De Stichting Zin in Jeugdzorg heft zichzelf op om de mogelijkheid te creëren op andere, onconventionele manieren door te gaan. Dat verdient bewondering. Opvoeden en zingeving horen bij elkaar, en zeker als kinderen in opvoedingsproblemenverkeren, kan de ouder of de professional moeilijk kompasloos willen sturen.
Jacqueline Santbergen en Gert Jan Slump geven een aftrap door dit introducerende artikel. Dit tijdschrift zal in de loop van dit jaar nog uitgebreider op het thema zingeving terugkomen.
Literatuur
go back to reference Blenkers enG (2008). Themacompetentie communicatie over zingeving. Addendum voor het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Zwolle: Windesheim. Blenkers enG (2008). Themacompetentie communicatie over zingeving. Addendum voor het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Zwolle: Windesheim.
go back to reference Slump GJ, Mudde S, Santbergen J (red.) (2012). Bewegen in Bevlogenheid. Inspiratieboek Zin in Jeugdzorg. Z.p.: Stichting Zin in Jeugdzorg. Slump GJ, Mudde S, Santbergen J (red.) (2012). Bewegen in Bevlogenheid. Inspiratieboek Zin in Jeugdzorg. Z.p.: Stichting Zin in Jeugdzorg.
Metagegevens
Titel
Werken met en vanuit het hart
Auteurs
Jacqueline Santbergen
Gert Jan Slump
Publicatiedatum
01-03-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 1/2014
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-014-0003-0

Andere artikelen Uitgave 1/2014

Jeugdbeleid 1/2014 Naar de uitgave