Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 1/2014

01-03-2014

Jeugdzorg speelbal van beleidsmakers en proefschriftschrijvers

Vergroten van professionaliteit is de beste ontwikkeling

Auteur: Dr. Jack De Swart

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 1/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Daar waar Clarijs aandacht vraagt voor het beleid dat de jeugdzorg raakt en bepaalt, heeft het de voorkeur van Jack de Swart, lector bij Windesheim, dat de jeugdzorg zich nadrukkelijker richt op professionalisering van de werkers in de jeugdzorg.
Waarom krijgt professionaliteit in de jeugdzorg nauwelijks voet aan de grond, zo luidt een basale vraag. Zijn antwoord is eenvoudig: er bestaat nog steeds te weinig evidence based kennis om de professional zijn rol als professional te laten spelen. Door dat gebrek aan professionaliteit krijgen de bureaucratie en de markt de ruimte.
In plaats van vertrouwen te stellen in vaak ingewikkelde indicatie- en toewijzingsprocedures moet er juist meer ruimte komen voor de professional, hij moet meer discretionaire bevoegdheden krijgen, zo betoogt De Swart. Door het tekort aan professionaliteit is de jeugdzorg nu speelbal van beleidsmakers, actiegroepen, en proefschriftschrijvers.
Literatuur
go back to reference Barnhoorn J, Broeren S, Distelbrink M, Greef, M. de, Van Grieken, A., Jansen W, Pels T, Pijnenburg H, Raat H (2013) De impact van cliënt, professional en hun alliantie op het effect van zorg voor jeugd. Verkenning van kennis en kennishiaten voor de ZonMwonderzoeksagenda Effectief Werken in de Jeugdsector. ZonMw, Den Haag Barnhoorn J, Broeren S, Distelbrink M, Greef, M. de, Van Grieken, A., Jansen W, Pels T, Pijnenburg H, Raat H (2013) De impact van cliënt, professional en hun alliantie op het effect van zorg voor jeugd. Verkenning van kennis en kennishiaten voor de ZonMwonderzoeksagenda Effectief Werken in de Jeugdsector. ZonMw, Den Haag
go back to reference Dam, C. van & Vlaar, P. (2007). Quick scan beroepsverenigingen Sociaal Agogisch Werk. Utrecht: MOVISIE Beroepsontwikkeling. Dam, C. van & Vlaar, P. (2007). Quick scan beroepsverenigingen Sociaal Agogisch Werk. Utrecht: MOVISIE Beroepsontwikkeling.
go back to reference Freidson E (2001). Professionalism, the Third Logic. On the Practice of Knowledge. Freidson E (2001). Professionalism, the Third Logic. On the Practice of Knowledge.
go back to reference Greenwood E (1957) Attributes of a Profession. Soc Work 7:45–55 Greenwood E (1957) Attributes of a Profession. Soc Work 7:45–55
go back to reference Kwakman K (2003). Anders leren, beter werken. Lectorale rede. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij. Kwakman K (2003). Anders leren, beter werken. Lectorale rede. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij.
go back to reference Lochhead A (2001) Reflecting on Professionalization in Child and Youth Care. Child Youth Care Forum 30:73–82 CrossRef Lochhead A (2001) Reflecting on Professionalization in Child and Youth Care. Child Youth Care Forum 30:73–82 CrossRef
Metagegevens
Titel
Jeugdzorg speelbal van beleidsmakers en proefschriftschrijvers
Vergroten van professionaliteit is de beste ontwikkeling
Auteur
Dr. Jack De Swart
Publicatiedatum
01-03-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 1/2014
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-014-0011-0

Andere artikelen Uitgave 1/2014

Jeugdbeleid 1/2014 Naar de uitgave

BookReview

Publicaties