Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1998

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaderschap in historisch perspectief

Priester van het huisgezin: adviezen voor de vader in het vooroorlogse, protestants-christelijke, geïllustreerde gezinsweekblad De Spiegel (1906-1940)

Auteur: Dr. J. Dane

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Het geïllustreerde, christelijke gezinstijdschrift De Spiegel is door de grote populariteit in hervormde en gereformeerde kring een interessante bron voor de bestudering van protestants-christelijke gezinsmodellen in vooroorlogs Nederland. De hier onderzochte korte verhalen laten zien dat tussen 1906 en 1940 de vaderfiguur de kinderen inwijdde in de waarden en normen van de bijbel. In de eerste en tiende jaargang is de vaderfiguur de priester van het huisgezin, die de leiding heeft over het rituele bijbellezen en bidden. In de twintigste en dertigste jaargang is de vader veranderd in een figuur die naast deze traditionele rituelen ook als een aandachtgevende en zorgende vader wordt voorgesteld.
Literatuur
go back to reference Dane, J. (1996), ‘De vrucht van Bijbelsche opvoeding’. Populaire leescultuur en opvoeding in protestants-christelijke gezinnen, circa 1880-1940. Hilversum: Verloren. Dane, J. (1996), ‘De vrucht van Bijbelsche opvoeding’. Populaire leescultuur en opvoeding in protestants-christelijke gezinnen, circa 1880-1940. Hilversum: Verloren.
go back to reference De Spiegel. Jaargangen 1 (1906-1907), 10 (1915-1916), 20 (1925-1926) en 30 (1935-1936). Aanwezig in het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Vrije Universiteit, Amsterdam. De Spiegel. Jaargangen 1 (1906-1907), 10 (1915-1916), 20 (1925-1926) en 30 (1935-1936). Aanwezig in het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Vrije Universiteit, Amsterdam.
go back to reference Gunning, J.H. (1909). De Huisvader als Priester van het Gezin. Baarn: Hollandia. Gunning, J.H. (1909). De Huisvader als Priester van het Gezin. Baarn: Hollandia.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaderschap in historisch perspectief
Priester van het huisgezin: adviezen voor de vader in het vooroorlogse, protestants-christelijke, geïllustreerde gezinsweekblad De Spiegel (1906-1940)
Auteur
Dr. J. Dane
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060678

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave