Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1998

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief

Vaders van Chinese herkomst

Auteur: P. H. A. M. Geense

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

In dit artikel wordt de rol van vaders in de opvoeding van Chinese kinderen in Nederland besproken. De gegevens zijn afkomstig uit een onderzoek waarin, na diepte-onderzoek onder 10 gezinnen, een semi-getructureerd interview is afgenomen bij 50 Chinese moeders en 25 jongeren. Doel van het onderzoek was de opvoeding (context, denkbeelden, beleving en praktijken) te beschrijven in verschillende sociale strata. Ook de verdeling van gezinstaken ten aanzien van jongere en oudere kinderen is bestudeerd. Vaders blijken in het algemeen veel minder bij te dragen. Hun betrokkenheid hangt samen met de werksituatie. Eigenaars en werknemers van restaurants vervullen beduidend minder gezinstaken, dan vaders met een ander beroep.
Sinds de jaren zestig en zeventig zijn de Chinese restaurants niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Ze zijn in alle steden en zelfs heel kleine plaatsen te vinden.
Toch is aan de migranten die deze horeca-branche in Nederland ontwikkelden en aan hun gezinnen tot op heden opmerkelijk weinig aandacht besteed, onder meer omdat zij niet onder het minderhedenbeleid van de Nederlandse overheid vallen.
In dit artikel zullen enkele voorlopige resultaten besproken worden van een onderzoek naar de opvoeding in Chinese gezinnen dat in 1996 van start is gegaan. Daarbij zal ik me richten op de vraag welk aandeel Chinese vaders hebben in de gezinstaken. Omdat een aanzienlijk deel van de vaders werkzaam is in de horeca, waarin zeer lange werktijden worden gemaakt, valt te verwachten dat dit van invloed is op hun bijdrage aan de gezinstaken. Derhalve zal een vergelijking worden gemaakt tussen vaders die in de horeca werken en vaders die daarbuiten werken.
Aangezien verschillende leeftijdsfasen ook verschillende opvoedingstaken met zich meebrengen, zal voorts een onderscheid worden gehanteerd tussen vaders met kinderen in twee leeftijdsgroepen: van nul tot twaalf jaar en van twaalf tot achttien jaar.
Tevens zal worden nagegaan of en in hoeverre de mate waarin vaders gezinstaken voor hun rekening nemen samenhangt met de achtergrondkenmerken: opleidingsniveau, sociaal-economische positie, en generatie.
Voorafgaand aan de beschrijving van de opzet en resultaten van het onderzoek geef ik een beknopte weergave van ‘de’ traditionele Chinese vaderrol en – in een notendop – van enkele belangrijke karakteristieken van Chinese migranten (gezinnen) in Nederland.
Literatuur
go back to reference Abbott, D.A., Zheng, F.M. & Meredith, W.H. (1992). An evolving redefinition of the fatherhood role in the People's Republic of China. International Journal of Sociology of the Family, 22, 45-54. Abbott, D.A., Zheng, F.M. & Meredith, W.H. (1992). An evolving redefinition of the fatherhood role in the People's Republic of China. International Journal of Sociology of the Family, 22, 45-54.
go back to reference Benton, G. & Vermeulen, H. (Red.) (1987). De Chinezen. Migranten in de Nederlandse samenleving. Muiderberg: Coutinho. Benton, G. & Vermeulen, H. (Red.) (1987). De Chinezen. Migranten in de Nederlandse samenleving. Muiderberg: Coutinho.
go back to reference Berg, M. van den & Pieke, F.N. (1991). De Chinezen. In J.J. de Ruiter (Red.), Talen in Nederland. Een beschrijving van de taalsituatie van negen groepen (pp. 43-69). Groningen: Wolters Noordhoff. Berg, M. van den & Pieke, F.N. (1991). De Chinezen. In J.J. de Ruiter (Red.), Talen in Nederland. Een beschrijving van de taalsituatie van negen groepen (pp. 43-69). Groningen: Wolters Noordhoff.
go back to reference Dutman, M. (1988). Chinese ouders, Chinese kinderen en de opvoeding. Doctoraalscriptie. Amsterdam: Vrije Universiteit. Dutman, M. (1988). Chinese ouders, Chinese kinderen en de opvoeding. Doctoraalscriptie. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Dutman, M. & Schaareman-Lee, S.H. (1989). Het kind in de Chinese en Zuid-Oost Aziatische cultuur. In A.J.M. Bonnet-Breusers (Red.), Handboek jeugdgezondheidszorg in de praktijk. Utrecht: Bunge B.V. Dutman, M. & Schaareman-Lee, S.H. (1989). Het kind in de Chinese en Zuid-Oost Aziatische cultuur. In A.J.M. Bonnet-Breusers (Red.), Handboek jeugdgezondheidszorg in de praktijk. Utrecht: Bunge B.V.
go back to reference Freedman, M. (Ed.) (1970). Family and kinship in Chinese society. Stanford: Stanford University Press. Freedman, M. (Ed.) (1970). Family and kinship in Chinese society. Stanford: Stanford University Press.
go back to reference Geense, P.H.A.M. (1992). Geen nieuws goed nieuws? De onderwijspositie van Chinese leerlingen in Nederland. Doctoraalscriptie. Amsterdam: Vrije Universiteit. Geense, P.H.A.M. (1992). Geen nieuws goed nieuws? De onderwijspositie van Chinese leerlingen in Nederland. Doctoraalscriptie. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Geense, P.H.A.M. (1994). Opvoeding in Chinese gezinnen. In Pels, T.V.M. (Red.), Opvoeding in Chinese, Marokkaanse en Surinaams-Creoolse gezinnen (pp. 33-80). Rotterdam: ISEO, Erasmus Universiteit. Geense, P.H.A.M. (1994). Opvoeding in Chinese gezinnen. In Pels, T.V.M. (Red.), Opvoeding in Chinese, Marokkaanse en Surinaams-Creoolse gezinnen (pp. 33-80). Rotterdam: ISEO, Erasmus Universiteit.
go back to reference Hewlett, B.S. (Ed.) (1992). Father-child relations, cultural and biosocial contexts. New York: Aldine De Gruyter. Hewlett, B.S. (Ed.) (1992). Father-child relations, cultural and biosocial contexts. New York: Aldine De Gruyter.
go back to reference Ho, D.Y.F. & T.K. Kang (1984). Intergenerational comparisons of child-rearing attitudes and practices in Hong Kong. Developmental Psychology, 20, 1004-1006.CrossRef Ho, D.Y.F. & T.K. Kang (1984). Intergenerational comparisons of child-rearing attitudes and practices in Hong Kong. Developmental Psychology, 20, 1004-1006.CrossRef
go back to reference Ho, D.Y.F. (1986). Chinese patterns of socialization: a critical review. In M.H. Bond (Ed.), The psychology of the Chinese people (pp. 1-37). Oxford: University Press. Ho, D.Y.F. (1986). Chinese patterns of socialization: a critical review. In M.H. Bond (Ed.), The psychology of the Chinese people (pp. 1-37). Oxford: University Press.
go back to reference Ho, D.Y.F. (1987). Fatherhood in Chinese culture. In M.E. Lamb (Ed.), The father's role: Cross-cultural perspectives (pp. 227-245). Hillsdale: Erlbaum. Ho, D.Y.F. (1987). Fatherhood in Chinese culture. In M.E. Lamb (Ed.), The father's role: Cross-cultural perspectives (pp. 227-245). Hillsdale: Erlbaum.
go back to reference Jankowiak, W. (1992). Father-child relations in urban China. In B.S. Hewlett (Ed.), Father-child relations, cultural and biosocial contexts (pp. 345-363). New York: Aldine De Gruyter. Jankowiak, W. (1992). Father-child relations in urban China. In B.S. Hewlett (Ed.), Father-child relations, cultural and biosocial contexts (pp. 345-363). New York: Aldine De Gruyter.
go back to reference Lamb, M.E. (Ed.) (1987). The father's role: Cross-cultural perspectives. Hillsdale: Erlbaum. Lamb, M.E. (Ed.) (1987). The father's role: Cross-cultural perspectives. Hillsdale: Erlbaum.
go back to reference Lin, C-Y,C. & Fu, V.R. (1990). A Comparrison of Child-rearing Practice among Chinese, Immigrant Chinese, and Caucasian-American Parents. Child development, 61, 429-433.CrossRef Lin, C-Y,C. & Fu, V.R. (1990). A Comparrison of Child-rearing Practice among Chinese, Immigrant Chinese, and Caucasian-American Parents. Child development, 61, 429-433.CrossRef
go back to reference Pels, T.V.M. (Red.) (1994). Opvoeding in Chinese, Marokkaanse en Surinaams Creoolse gezinnen. Rotterdam: ISEO, Erasmus Universiteit. Pels, T.V.M. (Red.) (1994). Opvoeding in Chinese, Marokkaanse en Surinaams Creoolse gezinnen. Rotterdam: ISEO, Erasmus Universiteit.
go back to reference Pieke, F.N. (1988). De positie van de Chinezen in Nederland. Leiden: Sinologisch Instituut. Pieke, F.N. (1988). De positie van de Chinezen in Nederland. Leiden: Sinologisch Instituut.
go back to reference Sciortino, R.M.E., Wessels, A. & Teng, H.B. (1993). Chinese ouderen in Amsterdam. Amsterdam: Wetenschapswinkel Vrije Universiteit. Sciortino, R.M.E., Wessels, A. & Teng, H.B. (1993). Chinese ouderen in Amsterdam. Amsterdam: Wetenschapswinkel Vrije Universiteit.
go back to reference Tseng, W.S & Wu, D.Y.H. (Eds.) (1985). Chinese culture and mental health. Academic Press Inc. Tseng, W.S & Wu, D.Y.H. (Eds.) (1985). Chinese culture and mental health. Academic Press Inc.
go back to reference Vogels, H.M.G., Geense, P.H.A.M & Martens, E.P. (in voorbereiding). De sociaal-economische positie van Chinezen in Nederland (werktitel). Rotterdam: ISEO, Erasmus Universiteit. Vogels, H.M.G., Geense, P.H.A.M & Martens, E.P. (in voorbereiding). De sociaal-economische positie van Chinezen in Nederland (werktitel). Rotterdam: ISEO, Erasmus Universiteit.
go back to reference Wolf, M. (1970). Child training and the Chinese family. In M. Freedman (Ed.), Family and kinship in Chinese society (pp. 37-62). Stanford: Stanford University Press. Wolf, M. (1970). Child training and the Chinese family. In M. Freedman (Ed.), Family and kinship in Chinese society (pp. 37-62). Stanford: Stanford University Press.
go back to reference Wu, D,Y.H. (1985). Child training in Chinese culture. In W.S. Tseng & D.Y.H. Wu (Eds.), Chinese Culture and Mental Health (pp. 113-134). Academic Press Inc. Wu, D,Y.H. (1985). Child training in Chinese culture. In W.S. Tseng & D.Y.H. Wu (Eds.), Chinese Culture and Mental Health (pp. 113-134). Academic Press Inc.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief
Vaders van Chinese herkomst
Auteur
P. H. A. M. Geense
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060689

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave

Artikelen

Vaders