Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1998

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief

Taakverdeling in Turkse gezinnen: ideeën, gedrag en beleving

Auteur: C. C. Nijsten

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Beschreven wordt de visie van Turkse vaders op rolverdeling en de feitelijke taakverdeling in het gezin, gebaseerd op interviews met een steekproef van 80 Turkse twee-oudergezinnen. Een kleine groep vaders blijkt een traditionele visie op de vaderrol te hebben en de taakverdeling is in een aantal opzichten redelijk gelijkwaardig. De rol- en taakverdeling hangen niet samen met opleidingsniveau en generatie van de vaders. Arbeidsparticipatie van de vrouw is in dit opzicht bepalender. De resultaten laten zien dat Turkse vaders weinig veranderingsgezind zijn wat betreft taakverdeling in het gezin. Hun partners streven eerder verandering na, vooral wanneer vaders niet voldoen aan hun eigen ideeën omtrent rolverdeling.
Literatuur
go back to reference Dongen, M.C.P. van (1995). Men's aspirations concerning childcare: The extent to which they are realised. In M.C.P. van Dongen, G.A.B. Frinking & M.J.G. Jacobs (Eds.), Changing fatherhood. An interdisciplinary approach. (pp. 91-105). Amsterdam: Thesis Publishers. Dongen, M.C.P. van (1995). Men's aspirations concerning childcare: The extent to which they are realised. In M.C.P. van Dongen, G.A.B. Frinking & M.J.G. Jacobs (Eds.), Changing fatherhood. An interdisciplinary approach. (pp. 91-105). Amsterdam: Thesis Publishers.
go back to reference Lamb, M.E. (1986). The changing role of fathers. In M.E. Lamb (Ed.), The father's role: Applied perspectives (pp.3-27). New York: Wiley-Interscience. Lamb, M.E. (1986). The changing role of fathers. In M.E. Lamb (Ed.), The father's role: Applied perspectives (pp.3-27). New York: Wiley-Interscience.
go back to reference Leij, A. van der, Rögels, R., Koomen, H. & Bekkers, J. (1991). Turkse kinderen in onderwijs en opvoeding. Een interdisciplinaire dieptestudie naar meningen en ervaringen van Turkse basisschoolkinderen, hun ouders en leerkrachten in een kleine stad. Amsterdam: VU Uitgeverij. Leij, A. van der, Rögels, R., Koomen, H. & Bekkers, J. (1991). Turkse kinderen in onderwijs en opvoeding. Een interdisciplinaire dieptestudie naar meningen en ervaringen van Turkse basisschoolkinderen, hun ouders en leerkrachten in een kleine stad. Amsterdam: VU Uitgeverij.
go back to reference Nauck, B. (1985). “Heimliches Matriarchat” in Familien türkischer Arbeidsmigranten? Empirische Ergebnisse zu Veränderungen der Entscheidungsmacht und Aufgabenallokation. Zeitschrift für Soziologie, 14, 450-465. Nauck, B. (1985). “Heimliches Matriarchat” in Familien türkischer Arbeidsmigranten? Empirische Ergebnisse zu Veränderungen der Entscheidungsmacht und Aufgabenallokation. Zeitschrift für Soziologie, 14, 450-465.
go back to reference Nauck, B. (1989). Intergenerational relationships in families from Turkey and Germany. An extension of the ‘value of children’ approach to educational attitudes and socialization practices. European Sociological Review, 3, 251-273. Nauck, B. (1989). Intergenerational relationships in families from Turkey and Germany. An extension of the ‘value of children’ approach to educational attitudes and socialization practices. European Sociological Review, 3, 251-273.
go back to reference Riksen-Walraven, J.M.A. (1989). Meten in perspectief. Een levensloopmodel als achtergrond bij het meten en beïnvloeden van gedrag en interacties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 28, 16-33. Riksen-Walraven, J.M.A. (1989). Meten in perspectief. Een levensloopmodel als achtergrond bij het meten en beïnvloeden van gedrag en interacties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 28, 16-33.
go back to reference Risvanoglu-Bilgin, S., Brouwer, L. & Priester, M. (1986). Verschillend als de vingers van een hand. Leiden: comt. Risvanoglu-Bilgin, S., Brouwer, L. & Priester, M. (1986). Verschillend als de vingers van een hand. Leiden: comt.
go back to reference Tavecchio, L.W.C. & IJzendoorn, M.H. van (1982). Taakverdeling bij ouders van jonge kinderen: een onderzoek naar man-vrouw verschillen in het hedendaagse gezin. Bevolking en Gezin, 1, 19-49. Tavecchio, L.W.C. & IJzendoorn, M.H. van (1982). Taakverdeling bij ouders van jonge kinderen: een onderzoek naar man-vrouw verschillen in het hedendaagse gezin. Bevolking en Gezin, 1, 19-49.
go back to reference Volkan, V.D. & Çevik, A. (1989). Turkish fathers and their families: A study of fathers and their families in a transitional society. In S.H. Cath, A. Gurwitt & L. Gunsberg (Eds.), Fathers and their families (pp. 347-364). Hillsdale NJ: The Analytic Press. Volkan, V.D. & Çevik, A. (1989). Turkish fathers and their families: A study of fathers and their families in a transitional society. In S.H. Cath, A. Gurwitt & L. Gunsberg (Eds.), Fathers and their families (pp. 347-364). Hillsdale NJ: The Analytic Press.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief
Taakverdeling in Turkse gezinnen: ideeën, gedrag en beleving
Auteur
C. C. Nijsten
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060692

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave