Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1998

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaderschap in historisch perspectief

Voorstellingen van vaderlijk gezag

Auteur: J. Doornenbal

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Gedurende de laatste decennia is de pedagogische gezagsfunctie van vaders, een traditioneel element van het vaderschap, ten gevolge van kritiek in diskrediet geraakt. In deze bijdrage laat de auteur op basis van interviews met vijftig vaders zien hoe dezen zelf zeggen vorm en inhoud te geven aan hun pedagogische gezagsfunctie. Vier voorstellingen van vaderlijk gezag worden onderscheiden: de gezagsvader, de leuke vader, de ironische vader en de autoritatieve vader.
Literatuur
go back to reference Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4, 1-103.CrossRef Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monograph, 4, 1-103.CrossRef
go back to reference Bois-Reymond M. du, Peters, E. & Ravesloot, J. (1990). Jongeren en ouders: van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding. Een intergenerationele vergelijking. Amsterdams Sociologisch tijdschrift, 17, 69-100. Bois-Reymond M. du, Peters, E. & Ravesloot, J. (1990). Jongeren en ouders: van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding. Een intergenerationele vergelijking. Amsterdams Sociologisch tijdschrift, 17, 69-100.
go back to reference Bois-Reymond, M. du, Peters, E. & Ravesloot, J. (1994). Keuzeprocessen van jongeren: een longitudinale studie naar veranderingen in de jeugdfase en de rol van de ouders. Den Haag: Vuga/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bois-Reymond, M. du, Peters, E. & Ravesloot, J. (1994). Keuzeprocessen van jongeren: een longitudinale studie naar veranderingen in de jeugdfase en de rol van de ouders. Den Haag: Vuga/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
go back to reference Bopp, J. (1984). Die Mammis und die Pappis. Zur Abschaffung der Vaterrolle. Kursbuch, 76. Berlin: Kurschbuch/Rotbuch Verlag. Bopp, J. (1984). Die Mammis und die Pappis. Zur Abschaffung der Vaterrolle. Kursbuch, 76. Berlin: Kurschbuch/Rotbuch Verlag.
go back to reference Bronfenbrenner, U. (1958). Socialization and social class through time and space. In E. Maccoby, M. Newcomb & E.L. Hartley (Eds.), Readings in psychology (pp. 400-425). New York: Henry Scott. Bronfenbrenner, U. (1958). Socialization and social class through time and space. In E. Maccoby, M. Newcomb & E.L. Hartley (Eds.), Readings in psychology (pp. 400-425). New York: Henry Scott.
go back to reference Chodorow, N. (1980). Waarom vrouwen moederen. Amsterdam: Sara. Chodorow, N. (1980). Waarom vrouwen moederen. Amsterdam: Sara.
go back to reference Doornenbal, J. (1996). Ouderschap als onderneming. Moeders en vaders over opvoeden in de jaren negentig. Utrecht: Van Arkel. Doornenbal, J. (1996). Ouderschap als onderneming. Moeders en vaders over opvoeden in de jaren negentig. Utrecht: Van Arkel.
go back to reference Grotenhuis, S. & Zwaard, J. van der (Red.) (1997). Kiezen voor kinderen. Gezin en beleid. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom/NGR. Grotenhuis, S. & Zwaard, J. van der (Red.) (1997). Kiezen voor kinderen. Gezin en beleid. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom/NGR.
go back to reference Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press. Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press.
go back to reference Junger-Tas, J. (1996). Jeugd en gezin. Preventie vanuit een justitieel perspectief. ‘s-Gravenhage: Ministerie van Justitie. Junger-Tas, J. (1996). Jeugd en gezin. Preventie vanuit een justitieel perspectief. ‘s-Gravenhage: Ministerie van Justitie.
go back to reference Knijn, T. (1995a). Towards post-paternalism? Social and theoretical changes in fatherhood. In M. van Dongen, G. Frinking & M. Jacobs (Eds.), Changing fatherhood. An interdisciplinary perspective (pp. 1-21). Amsterdam: Thesis Publishers. Knijn, T. (1995a). Towards post-paternalism? Social and theoretical changes in fatherhood. In M. van Dongen, G. Frinking & M. Jacobs (Eds.), Changing fatherhood. An interdisciplinary perspective (pp. 1-21). Amsterdam: Thesis Publishers.
go back to reference Knijn. T. (1995b). Vaders over hun kinderen. Mannelijkheid in de pedagogische relatie. In A. van Drenth, M. van Essen & M. Lunenberg (Red.), Sekse als pedagogisch motief (pp. 53-67). Nijkerk: Intro. Knijn. T. (1995b). Vaders over hun kinderen. Mannelijkheid in de pedagogische relatie. In A. van Drenth, M. van Essen & M. Lunenberg (Red.), Sekse als pedagogisch motief (pp. 53-67). Nijkerk: Intro.
go back to reference Knijn, T. (1997). Keuze voor en beleving van moederschap en vaderschap. In Sociale Atlas van de vrouw, deel 4. Veranderingen in de primaire leefsfeer (pp. 223-245). Rijswijk: Sociaal Cultureel Planbureau. Knijn, T. (1997). Keuze voor en beleving van moederschap en vaderschap. In Sociale Atlas van de vrouw, deel 4. Veranderingen in de primaire leefsfeer (pp. 223-245). Rijswijk: Sociaal Cultureel Planbureau.
go back to reference Lamb, M.E., Pleck, J.H. & Levine, J.A. (1985). The role of the father in child development: The effects of increased paternal involvement. In B.B. Lahey & A.E. Kadzin (Eds.), Advances in clinical psychology (pp. 229-266). New York: Plenum. Lamb, M.E., Pleck, J.H. & Levine, J.A. (1985). The role of the father in child development: The effects of increased paternal involvement. In B.B. Lahey & A.E. Kadzin (Eds.), Advances in clinical psychology (pp. 229-266). New York: Plenum.
go back to reference Linden, F. van der & Dijkman, T. (1989). Jong zijn en volwassen worden in Nederland. Nijmegen: Hoogveld Instituut. Linden, F. van der & Dijkman, T. (1989). Jong zijn en volwassen worden in Nederland. Nijmegen: Hoogveld Instituut.
go back to reference Nijnatten, C. van (1995). Het gezicht van gezag. Visies op gezagsrelaties. Amsterdam: Boom. Nijnatten, C. van (1995). Het gezicht van gezag. Visies op gezagsrelaties. Amsterdam: Boom.
go back to reference Ploeg, J.D. van der, Scholte, E.M. & Nijkerk, J.H. (1990). Probleemgedrag en tijdstip van interventie. Het sociaal-ecologisch model. Interimrapportage. Leiden: Vakgroep Orthopedagogiek/Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening. Ploeg, J.D. van der, Scholte, E.M. & Nijkerk, J.H. (1990). Probleemgedrag en tijdstip van interventie. Het sociaal-ecologisch model. Interimrapportage. Leiden: Vakgroep Orthopedagogiek/Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening.
go back to reference Poot, W. & Kampen, J. van (1990). Opvoeding en ondersteuning, een oriëntatie. PCOJ werkdocument nr. 6. Utrecht: PCOJ. Poot, W. & Kampen, J. van (1990). Opvoeding en ondersteuning, een oriëntatie. PCOJ werkdocument nr. 6. Utrecht: PCOJ.
go back to reference Reinhold, G. (1974). Familie und Autorität. Soziologenkorrespondenz, 1, 1-30. Reinhold, G. (1974). Familie und Autorität. Soziologenkorrespondenz, 1, 1-30.
go back to reference Rispens, J., Hermanns, J. & Meeus, W. (Red.) (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum. Rispens, J., Hermanns, J. & Meeus, W. (Red.) (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Schoorl, P. (1993). Opvoeding en opvoedingsproblemen in het gezinsleven. Amsterdam: Swets & Zeitlinger. Schoorl, P. (1993). Opvoeding en opvoedingsproblemen in het gezinsleven. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Setten, H. van (1987). In de schoot van het gezin. Opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw. Nijmegen: SUN. Setten, H. van (1987). In de schoot van het gezin. Opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw. Nijmegen: SUN.
go back to reference Smetana, J. (1988). Adolescents’ and parents’ conceptions of parental authority. Child Development, 59, 321-335.CrossRefPubMed Smetana, J. (1988). Adolescents’ and parents’ conceptions of parental authority. Child Development, 59, 321-335.CrossRefPubMed
go back to reference Swaan, A. de (1979). Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de verschuiving van bevels- naar onderhandelingshuishouding. In A. de Swaan (1982), De mens is de mens een zorg (pp. 81-116). Amsterdam: Meulenhoff. Swaan, A. de (1979). Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de verschuiving van bevels- naar onderhandelingshuishouding. In A. de Swaan (1982), De mens is de mens een zorg (pp. 81-116). Amsterdam: Meulenhoff.
go back to reference Vries, P. de (Red.) (1988). Aan het hoofd van de tafel. Feministische artikelen over vaderlijk gezag. Amsterdam: Sara. Vries, P. de (Red.) (1988). Aan het hoofd van de tafel. Feministische artikelen over vaderlijk gezag. Amsterdam: Sara.
go back to reference Winkels, J. (1989). Gezag in Nederland 1970-1985. Een sociologisch onderzoek naar gezagsrelaties in het gezin en het politieke bestel. Dissertatie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Winkels, J. (1989). Gezag in Nederland 1970-1985. Een sociologisch onderzoek naar gezagsrelaties in het gezin en het politieke bestel. Dissertatie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaderschap in historisch perspectief
Voorstellingen van vaderlijk gezag
Auteur
J. Doornenbal
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060679

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave

Artikelen

Vaders

Artikelen

Vaders