Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1998

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief

Mannelijke opvoeders in Surinaams-Creoolse gezinnen in Nederland

Auteur: M. J. Distelbrink

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Dit artikel is gewijd aan de rol van mannen in de opvoeding van Surinaams-Creoolse kinderen in Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit een deels kwalitatief, deels gestructureerd onderzoek onder 92 Creoolse moeders en 26 jongeren, waarin de opvoeding (context, denkbeelden, beleving en praktijk) in verschillende milieus centraal stond. Moeders delen de opvoeding in Nederland minder met vrouwen en verwachten tegelijk meer van hun partners. In de opvoeding brengen zij deze nieuwe rolpatronen deels over op hun kinderen. De betrokkenheid van hun partners blijkt te variëren met hun positie in het gezin. Inwonende vaders dragen het meest bij aan de opvoeding.
Literatuur
go back to reference Barnes, A.Y. (1993). Unmarried fathers in the Caribbean: a phenomenological ethnographic study of fathering in matrifocal family systems. Academic thesis Denton, Texas. Ann Arbor, Michigan: UMI. Barnes, A.Y. (1993). Unmarried fathers in the Caribbean: a phenomenological ethnographic study of fathering in matrifocal family systems. Academic thesis Denton, Texas. Ann Arbor, Michigan: UMI.
go back to reference Dijke, A. van, Hulst, H. van & Terpstra, L. (1990). Mama Soltera. De positie van ‘alleenstaande’ Curaçaose en Arubaanse moeders in Nederland. Den Haag: Warray. Dijke, A. van, Hulst, H. van & Terpstra, L. (1990). Mama Soltera. De positie van ‘alleenstaande’ Curaçaose en Arubaanse moeders in Nederland. Den Haag: Warray.
go back to reference Distelbrink, M. (1994). Opvoeding in Surinaams-Creoolse gezinnen. In: T. Pels (Red.), Opvoeding in Chinese, Marokkaanse en Surinaams-Creoolse gezinnen (pp. 133-168). Rotterdam: iseo/eur. Distelbrink, M. (1994). Opvoeding in Surinaams-Creoolse gezinnen. In: T. Pels (Red.), Opvoeding in Chinese, Marokkaanse en Surinaams-Creoolse gezinnen (pp. 133-168). Rotterdam: iseo/eur.
go back to reference Lenders, M. & Vlijmen-Van de Rhoer, M. van (1983). Mijn God, hoe ga ik doen? Creoolse alleenstaande moeders in Amsterdam. Amsterdam: ASC. Lenders, M. & Vlijmen-Van de Rhoer, M. van (1983). Mijn God, hoe ga ik doen? Creoolse alleenstaande moeders in Amsterdam. Amsterdam: ASC.
go back to reference Jap-A-Joe, S.R. & Leseman, P.P.M. (1993). Surinaamse opvoedingstradities. Behoud en verandering na migratie: aanzet tot beschrijving en analyse. Rotterdam: risbo/eur. Jap-A-Joe, S.R. & Leseman, P.P.M. (1993). Surinaamse opvoedingstradities. Behoud en verandering na migratie: aanzet tot beschrijving en analyse. Rotterdam: risbo/eur.
go back to reference Martens, E.P. & Verweij, A.O. (1997). Surinamers in Nederland. Kerncijfers 1996 . Rotterdam: iseo/eur. Martens, E.P. & Verweij, A.O. (1997). Surinamers in Nederland. Kerncijfers 1996 . Rotterdam: iseo/eur.
go back to reference Sansone, L. (1992). Schitteren in de schaduw. Overlevingsstrategieën, subcultuur en etniciteit van Creoolse jongeren uit de lagere klasse in Amsterdam 1981 - 1990 . Academisch proefschrift. Amsterdam: Het Spinhuis. Sansone, L. (1992). Schitteren in de schaduw. Overlevingsstrategieën, subcultuur en etniciteit van Creoolse jongeren uit de lagere klasse in Amsterdam 1981 - 1990 . Academisch proefschrift. Amsterdam: Het Spinhuis.
go back to reference Wekker, G. (1993). Ik ben een gouden munt. Constructies van subjectiviteit en seksualiteit van Creoolse vrouwen in Paramaribo. Academisch proefschrift Utrecht. Amsterdam: Vita. Wekker, G. (1993). Ik ben een gouden munt. Constructies van subjectiviteit en seksualiteit van Creoolse vrouwen in Paramaribo. Academisch proefschrift Utrecht. Amsterdam: Vita.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief
Mannelijke opvoeders in Surinaams-Creoolse gezinnen in Nederland
Auteur
M. J. Distelbrink
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060690

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave