Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief

Antilliaanse vaders

Auteur: P. Vedder

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

In dit overzicht van onderzoek naar Antilliaanse vaders in Nederland worden grofweg twee groepen vaders onderscheiden: de traditionele vaders met relatief weinig scholing die nauwelijks opvoedingstaken uitvoeren, en de goed opgeleide, verwesterde vaders die steeds meer direct betrokken raken bij de opvoeding. De bijdrage gaat vooral over de eerste groep vaders. De traditionele kloof tussen hen en Antilliaanse vrouwen lijkt in Nederland groter te worden. Mannen en vaders representeren de Antilliaanse cultuur als alternatief voor integratie in de Nederlandse samenleving. Antilliaanse kinderen die zich in Nederland op die traditionele Antilliaanse leefwereld richten lopen een verhoogde kans gemarginaliseerd te raken.
Literatuur
go back to reference Abraham-Van der Mark, E. (1973). Yu’i mama; enkele facetten van de gezinsstructuur op Curaçao. Assen: Van Gorcum. Abraham-Van der Mark, E. (1973). Yu’i mama; enkele facetten van de gezinsstructuur op Curaçao. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Angenent, H. (1991). Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Angenent, H. (1991). Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Antonius, R. (1996). Calls from the social desert. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Antonius, R. (1996). Calls from the social desert. Academisch proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Bazhan Karpata (1994). Antillianen en Arubanen in Nederland en in de provincie Utrecht. Utrecht: Stichting Bazhan Karpata. Bazhan Karpata (1994). Antillianen en Arubanen in Nederland en in de provincie Utrecht. Utrecht: Stichting Bazhan Karpata.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek (1994). Censusatlas 1992; Curaçao en Sint Maarten. Willemstad: Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Centraal Bureau voor de Statistiek (1994). Censusatlas 1992; Curaçao en Sint Maarten. Willemstad: Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
go back to reference Dijke, A. van, Hulst, H. van & Terpstra, L. (1990). Mama soltera. Den Haag: Warray. Dijke, A. van, Hulst, H. van & Terpstra, L. (1990). Mama soltera. Den Haag: Warray.
go back to reference Distelbrink, M. & Veenman, J. (1994). Hollandse nieuwe: Allochtone jongeren in Nederland. Utrecht: De tijdstroom. Distelbrink, M. & Veenman, J. (1994). Hollandse nieuwe: Allochtone jongeren in Nederland. Utrecht: De tijdstroom.
go back to reference Hoetink, H. (1961). Gezinsvormen in het Caribische gebied. Mens en Maatschappij, 36, 81-93. Hoetink, H. (1961). Gezinsvormen in het Caribische gebied. Mens en Maatschappij, 36, 81-93.
go back to reference Hulst, H. van (1997). Morgen bloeit het diabaas. De Antilliaanse volksklasse in de Nederlandse samenleving. Amsterdam: Het Spinhuis. Hulst, H. van (1997). Morgen bloeit het diabaas. De Antilliaanse volksklasse in de Nederlandse samenleving. Amsterdam: Het Spinhuis.
go back to reference Jong, W. de, Steijlen, F. & Masson, K. (1997). Hoe doe je je ding. Antilliaanse jongeren en criminaliteit in de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Delft: Eburon. Jong, W. de, Steijlen, F. & Masson, K. (1997). Hoe doe je je ding. Antilliaanse jongeren en criminaliteit in de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Delft: Eburon.
go back to reference Kook, H. & Vedder, P. (1989). De onderwijssituatie van Antilliaanse en Arubaanse kinderen en van hun klasgenoten (drie delen). Utrecht: POA. Kook, H. & Vedder, P. (1989). De onderwijssituatie van Antilliaanse en Arubaanse kinderen en van hun klasgenoten (drie delen). Utrecht: POA.
go back to reference Kook, H. & Vedder, P. (1998). Moederwensen. Opvoeding en opvoedings-verwachtingen in Antilliaanse gezinnen. Utrecht: Forum. Kook, H. & Vedder, P. (1998). Moederwensen. Opvoeding en opvoedings-verwachtingen in Antilliaanse gezinnen. Utrecht: Forum.
go back to reference Kromhout, M. & Vedder, P. (1996). Cultural inversion in African-Caribbean children in the Netherlands. Anthropology and Education Quarterly, 27, 1-19. Kromhout, M. & Vedder, P. (1996). Cultural inversion in African-Caribbean children in the Netherlands. Anthropology and Education Quarterly, 27, 1-19.
go back to reference Marks, A. (1976). Male and female and the Afro Curacaon household. Den Haag: Nijhoff. Marks, A. (1976). Male and female and the Afro Curacaon household. Den Haag: Nijhoff.
go back to reference Martens, E. & Verweij, A.O. (1997). Antillianen en Arubanen in Nederland; kerncijfers 1996. Rotterdam: ISEO. Martens, E. & Verweij, A.O. (1997). Antillianen en Arubanen in Nederland; kerncijfers 1996. Rotterdam: ISEO.
go back to reference Olton, T.P. (1994). Minderheidsstatus of stijgingsdrang? Antilliaanse/Arubaanse vrouwen in Amsterdam en hun gezinsvorming. Delft: Eburon. Olton, T.P. (1994). Minderheidsstatus of stijgingsdrang? Antilliaanse/Arubaanse vrouwen in Amsterdam en hun gezinsvorming. Delft: Eburon.
go back to reference Prins, C. (1990). Registratie naar nationaliteit en geboorteland. Maandstatistieken van de bevolking, 91/92. Rijswijk: Centraal Bureau voor de Statistiek. Prins, C. (1990). Registratie naar nationaliteit en geboorteland. Maandstatistieken van de bevolking, 91/92. Rijswijk: Centraal Bureau voor de Statistiek.
go back to reference San, M. van (1996). Het mes als verlengstuk van de arm. Amsterdam Sociologisch Tijdschrift, 23, 454-479. San, M. van (1996). Het mes als verlengstuk van de arm. Amsterdam Sociologisch Tijdschrift, 23, 454-479.
go back to reference Terpstra, L. & Dijke, A. van (1995). Ik ben geboren om moeder te worden. Alleenstaande Antilliaanse moeders. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 11, 320-334. Terpstra, L. & Dijke, A. van (1995). Ik ben geboren om moeder te worden. Alleenstaande Antilliaanse moeders. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 11, 320-334.
go back to reference Vedder, P. (1995). Antilliaanse kinderen. Opvoeding, taal en onderwijs. Utrecht: Jan van Arkel. Vedder, P. (1995). Antilliaanse kinderen. Opvoeding, taal en onderwijs. Utrecht: Jan van Arkel.
go back to reference Vedder, P. Terpstra, L. & Dijke, A. van (1994). Opvoeding in Antilliaanse en Arubaans gezinnen; een voorstudie. Intern rapport. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Centrum voor Interculturele Pedagogiek. Vedder, P. Terpstra, L. & Dijke, A. van (1994). Opvoeding in Antilliaanse en Arubaans gezinnen; een voorstudie. Intern rapport. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, Centrum voor Interculturele Pedagogiek.
go back to reference Veenman, J. & Martens, E. (1994). Sinds kort in Nederland. Kenmerken en kansen van nieuwkomers. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. Veenman, J. & Martens, E. (1994). Sinds kort in Nederland. Kenmerken en kansen van nieuwkomers. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief
Antilliaanse vaders
Auteur
P. Vedder
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060688

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave

Artikelen

Vaders