Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief

Vaderschap in de ogen van Marokkaanse moeders in Nederland

Auteur: T. V. M. Pels

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Het vaderschap in Marokkaanse gezinnen vanuit het perspectief van de moeders staat centraal. De gegevens zijn afkomstig van een in twee delen uitgevoerd onderzoek naar respectievelijk 16 en 82 gezinnen, dat betoogt de opvoeding van nul- tot achttienjarigen te schetsen. De onderzoeksgroep is zo samengesteld dat gezinnen naar belangrijke factoren als generatie en opleidingsniveau vertegenwoordigd zijn. Het ideaalbeeld van moeders over vaders blijkt uiteen te lopen van traditioneel tot modern. Vaders stellen hun vrouw nogal eens teleur, welke verwachting zij ook heeft. Ex-echtgenomen en vaders van de oudere generatie houden zich het meest afzijdig. De betrokkenheid neemt toe met opleidingsniveau. de houding tegenover de kinderen is ambivalent: naast emancipatie verwachten moeders een traditionele rolverdeling.
In de inleiding van Pels en Vedder is al uitgebreid ingegaan op de voorgeschiedenis van de Marokkanen in Nederland. Duidelijk is gemaakt, dat de patriarchale grootfamilie inmiddels goeddeels tot het verleden behoort en dat ook de vader als onbetwiste autoriteit in het gezin op zijn retour is. Vrouwen hebben vooral de laatste decennia sterk gewonnen aan autonomie, in samenhang met hun toenemende onderwijsdeelname en participatie op de arbeidsmarkt. Hoewel de man in het publieke en ideologische domein sterk blijft domineren, heeft de toenemende autonomie van de vrouw ertoe bijgedragen dat haar invloed is toegenomen. Het traditionele moederschapsideaal blijft daarbij gehandhaafd. Ook degenen die zich emanciperen en buitenshuis actief zijn portretteren zich als goede vrouw en moeder.
Literatuur
go back to reference Ankoné, E.C.M. & Kaufman, W.J. (1984). Turkse en Marokkaanse vrouwen in Utrecht. Een verkennend onderzoek naar hun positie en ervaringen. Utrecht: ROVU gemeente Utrecht. Ankoné, E.C.M. & Kaufman, W.J. (1984). Turkse en Marokkaanse vrouwen in Utrecht. Een verkennend onderzoek naar hun positie en ervaringen. Utrecht: ROVU gemeente Utrecht.
go back to reference Berg-Eldering, L. van den (1982). Marokkaanse gezinnen in Nederland (2e druk). Alphen aan den Rijn: Samsom. Berg-Eldering, L. van den (1982). Marokkaanse gezinnen in Nederland (2e druk). Alphen aan den Rijn: Samsom.
go back to reference Bouw, C. & Nelissen, C. (1986). Werken en zorgen: Een vergelijkend onderzoek naar arbeidservaringen van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse vrouwen. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bouw, C. & Nelissen, C. (1986). Werken en zorgen: Een vergelijkend onderzoek naar arbeidservaringen van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse vrouwen. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
go back to reference Cammaert, M.F. (1985). Migranten en thuisblijvers: een confrontatie. De leefwereld van Marokkaanse Berbervrouwen. Assen/Maastricht: Van Gorcum. Cammaert, M.F. (1985). Migranten en thuisblijvers: een confrontatie. De leefwereld van Marokkaanse Berbervrouwen. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
go back to reference Distelbrink, M.D., Pels, T. & Roode, A. (1995). Marokkaanse vrouwen en hun relatie tot de arbeidsmarkt. Rotterdam ISEO/Erasmus Universiteit. Distelbrink, M.D., Pels, T. & Roode, A. (1995). Marokkaanse vrouwen en hun relatie tot de arbeidsmarkt. Rotterdam ISEO/Erasmus Universiteit.
go back to reference Lans, J. van der, Nijsten, C. & Pels, T. (1997, oktober). Parenting and acculturation: ethnotheories of Turkish and Moroccan mothers in the Netherlands. Paper presented at the international conference Dynamics of Parenting,msterdam. Lans, J. van der, Nijsten, C. & Pels, T. (1997, oktober). Parenting and acculturation: ethnotheories of Turkish and Moroccan mothers in the Netherlands. Paper presented at the international conference Dynamics of Parenting,msterdam.
go back to reference Pels, T. (1991). Marokkaanse kleuters en hun culturele kapitaal: Opvoeden en leren in het gezin en op school. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. Pels, T. (1991). Marokkaanse kleuters en hun culturele kapitaal: Opvoeden en leren in het gezin en op school. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief
Vaderschap in de ogen van Marokkaanse moeders in Nederland
Auteur
T. V. M. Pels
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060691

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave