Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen

Zorg van de vaders

Auteurs: V. P. J. Duindam, A. P. Spruijt

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

De gegevens uit twee studies over vaders en de mate van hun zorgactiviteiten binnenshuis worden gepresenteerd. Om de verschillen tussen vijf groepen vaders (niet-zorgende, iets-zorgende, matig-zorgende, zorgende en veel-zorgende vaders) te beschrijven, analyseren de auteurs drie variabelenclusters: de actuele sociale context, de waarden en normen, en een aantal kenmerken van het ouderlijk gezin van de vaders. Aspecten van de eerste twee clusters blijken het meest belangrijk te zijn. De rol van de vrouwelijke partner komt ook aan de orde. Zorgende en veel-zorgende mannen rapporteren geen lagere mate van welbevinden dan de minder-zorgende mannen en zij zijn bovendien net zo tevreden over hun (huwelijks)relatie.
Het aantal uren dat mannen met gezinstaken bezig zijn, neemt weliswaar langzaam toe, maar nog steeds besteden zij in elke levensfase veel minder tijd aan huishoudelijk werk en zorg dan vrouwen (Sociaal en Cultureel Planbureau, 1997). Al tientallen jaren wordt de ongelijke verdeling van werk binnenshuis en werk buitenshuis over mannen en vrouwen als een probleem gezien, maar veranderingen gaan langzaam (Hochschild, 1989). Wel zeggen mannen in toenemende mate dat ze meer zouden willen zorgen. Wij willen nagaan welke factoren samenhangen met de hoeveelheid zorg die mannen thuis besteden aan huishouden en kinderen. Zorgende vaders zijn in ons onderzoek mannen die actief participeren in het huishouden en in de zorg voor kinderen. Er zijn studies beschikbaar uit verschillende landen: Amerika (Radin, 1982; Pruett, 1983), Zweden (Lamb e.a. 1982a), Australië (Russell, 1987) en Israël (Sagi, 1982). We willen de resultaten van deze studies vergelijken met de situatie in Nederland. Bovendien zijn we benieuwd naar het welbevinden van vaders die werk en zorg combineren. Veel moeders die dat doen voelen zich immers overbelast. Hebben zorgende vaders het net zo moeilijk als werkende moeders of zijn zij meer tevreden met hun leven? Het welbevinden van vaders omvat ook de beoordeling van hun (huwelijks)relatie. Melden zij meer conflicten en ruzies met hun partner dan de meer traditionele vaders? Centraal staan de volgende twee vragen: 1. welke factoren hangen samen met de hoeveelheid zorg van vaders?; 2. rapporteren zorgende vaders een lagere of hogere mate van welbevinden dan niet-zorgende vaders?
Literatuur
go back to reference Barnett, R. & Baruch, G. (1987). Determinants of fathers’ participation in family work. Journal of Marriage and the Family, 49, 29-40.CrossRef Barnett, R. & Baruch, G. (1987). Determinants of fathers’ participation in family work. Journal of Marriage and the Family, 49, 29-40.CrossRef
go back to reference Baruch, G. & Barnett, R. (1981). Fathers’ participation in the care of their preschool children. Sex Roles, 7, 1043-1055.CrossRef Baruch, G. & Barnett, R. (1981). Fathers’ participation in the care of their preschool children. Sex Roles, 7, 1043-1055.CrossRef
go back to reference Bjerrum Nielsen, H. & Rudberg, M. (1993). Whatever happened to gender? Female subjectivity and change in a generational context. In J. van Mens-Verhulst, K. Schreurs en L. Woertman (Red.), Daughtering and Mothering: Female Subjectivity Reanalysed (pp. 134-151). London: Routledge. Bjerrum Nielsen, H. & Rudberg, M. (1993). Whatever happened to gender? Female subjectivity and change in a generational context. In J. van Mens-Verhulst, K. Schreurs en L. Woertman (Red.), Daughtering and Mothering: Female Subjectivity Reanalysed (pp. 134-151). London: Routledge.
go back to reference Brinkgreve, C. (1992). De vrouw en het badwater. Amsterdam: Meulenhoff. Brinkgreve, C. (1992). De vrouw en het badwater. Amsterdam: Meulenhoff.
go back to reference Chodorow, N. (1978). The reproduction of mothering. Psychoanalysis and the sociology of gender. Berkeley: University of California Press. Chodorow, N. (1978). The reproduction of mothering. Psychoanalysis and the sociology of gender. Berkeley: University of California Press.
go back to reference Duindam, V. (1995). Mothering and Fathering: Socialisationtheory - and beyond. NORA, Nordic Journal of Women's Studies, 2, 1-14. Duindam, V. (1995). Mothering and Fathering: Socialisationtheory - and beyond. NORA, Nordic Journal of Women's Studies, 2, 1-14.
go back to reference Duindam, V. (1997). Zorgende vaders. Over mannen en ouderschap, zorg, werk en hulpverlening. Amsterdam: Van Gennep. Duindam, V. (1997). Zorgende vaders. Over mannen en ouderschap, zorg, werk en hulpverlening. Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Duindam, V. & Spruijt, E. (1997). Caring Fathers in the Netherlands. Sex Roles, 36, 149-170.CrossRef Duindam, V. & Spruijt, E. (1997). Caring Fathers in the Netherlands. Sex Roles, 36, 149-170.CrossRef
go back to reference Eiduson, B., Kornfein, M., Zimmerman, I. & Weisner, T. (1982). Comparative socialization practices in traditional and alternative families. In M.E. Lamb (Ed.), Nontraditional families: parenting and child development (pp. 314-346). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Eiduson, B., Kornfein, M., Zimmerman, I. & Weisner, T. (1982). Comparative socialization practices in traditional and alternative families. In M.E. Lamb (Ed.), Nontraditional families: parenting and child development (pp. 314-346). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Ericksen, J., Yancey, W. & Erickson, E. (1979). The division of family roles. Journal of Marriage and the Family, 41, 301-313.CrossRef Ericksen, J., Yancey, W. & Erickson, E. (1979). The division of family roles. Journal of Marriage and the Family, 41, 301-313.CrossRef
go back to reference Feldman, S., Churnin Nash, S. & Aschenbrenner, B. (1983). Antecedents of fathering. Child Development, 54, 1628-1636.CrossRef Feldman, S., Churnin Nash, S. & Aschenbrenner, B. (1983). Antecedents of fathering. Child Development, 54, 1628-1636.CrossRef
go back to reference Finkelstein Keshet, H. & Rosenthal, K.M. (1978). Fathering after marital separation. Social Work, 23, 11-18. Finkelstein Keshet, H. & Rosenthal, K.M. (1978). Fathering after marital separation. Social Work, 23, 11-18.
go back to reference Frain, J. de (1979). Androgynous parents tell who they are and what they need. The Family Coordinator, 28, 237-243.CrossRef Frain, J. de (1979). Androgynous parents tell who they are and what they need. The Family Coordinator, 28, 237-243.CrossRef
go back to reference Grønseth, E. (1975). Work-sharing families: adaptations of pioneering families with husband and wife in part-time employment. Acta Sociologica, 18, 202-221.CrossRef Grønseth, E. (1975). Work-sharing families: adaptations of pioneering families with husband and wife in part-time employment. Acta Sociologica, 18, 202-221.CrossRef
go back to reference Hochschild, A. (1989). The second shift; working parents and the revolution at home. New York: Viking Penguin. Hochschild, A. (1989). The second shift; working parents and the revolution at home. New York: Viking Penguin.
go back to reference Huber, J. & Spitze, G. (1983). Sex stratification: children, housework and jobs. New York: Academic Press. Huber, J. & Spitze, G. (1983). Sex stratification: children, housework and jobs. New York: Academic Press.
go back to reference Kox, W. & Hustinx, P. (Red.) (1993). Schalenboek WIL-project 1991. Utrecht: Vakgroep JGL. Kox, W. & Hustinx, P. (Red.) (1993). Schalenboek WIL-project 1991. Utrecht: Vakgroep JGL.
go back to reference Lamb M.E. (Ed.) (1982). Nontraditional families: parenting and child development. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Lamb M.E. (Ed.) (1982). Nontraditional families: parenting and child development. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Lamb, M.E., Frodi, A.M., Hwang, C-P., Frodi, M. & Steinberg, J. (1982a). Effect of gender and caretaking role on parent-infant interaction. In R. Emde & R. Harmon (Eds.), Attachment and affiliative systems: neurobiological and psychobiological aspects (pp. 109-118). New York: Plenum. Lamb, M.E., Frodi, A.M., Hwang, C-P., Frodi, M. & Steinberg, J. (1982a). Effect of gender and caretaking role on parent-infant interaction. In R. Emde & R. Harmon (Eds.), Attachment and affiliative systems: neurobiological and psychobiological aspects (pp. 109-118). New York: Plenum.
go back to reference Lamb, M.E., Frodi, A.M., Hwang, C-P., Frodi, M. & Steinberg, J. (1982b). Mother- and father-infant interaction involving play and holding in traditional and nontraditional Swedish families. Developmental Psychology, 18, 215-221.CrossRef Lamb, M.E., Frodi, A.M., Hwang, C-P., Frodi, M. & Steinberg, J. (1982b). Mother- and father-infant interaction involving play and holding in traditional and nontraditional Swedish families. Developmental Psychology, 18, 215-221.CrossRef
go back to reference Manion, J. (1977). A study of fathers and infant caretaking. Birth and the Family Journal, 4, 174-179.CrossRef Manion, J. (1977). A study of fathers and infant caretaking. Birth and the Family Journal, 4, 174-179.CrossRef
go back to reference Meeus, W. & ’t Hart, H. (Red.) (1993). Jongeren in Nederland. Amersfoort: Academisch Uitgeverij. Meeus, W. & ’t Hart, H. (Red.) (1993). Jongeren in Nederland. Amersfoort: Academisch Uitgeverij.
go back to reference Pruett, K.D. (1983). Infants of primary nurturing fathers. The Psychoanalitic Study of the Child, 38, 257-281. Pruett, K.D. (1983). Infants of primary nurturing fathers. The Psychoanalitic Study of the Child, 38, 257-281.
go back to reference Radin, N. (1982). Primary caregiving and role-sharing fathers. In M.E. Lamb (Ed.), Nontraditional families: parenting and child development (pp. 173-204). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Radin, N. (1982). Primary caregiving and role-sharing fathers. In M.E. Lamb (Ed.), Nontraditional families: parenting and child development (pp. 173-204). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Radin, N. (1994). Primary-caregiving fathers in intact families. In A.E. Gottfried & A.W. Gottfried (Eds.), Redefining families: Implications for children's development (pp. 11-54). New York: Plenum Press. Radin, N. (1994). Primary-caregiving fathers in intact families. In A.E. Gottfried & A.W. Gottfried (Eds.), Redefining families: Implications for children's development (pp. 11-54). New York: Plenum Press.
go back to reference Radin, N. & Goldsmith, R. (1985). Caregiving fathers of preschoolers: four years later. Merrill-Palmer Quarterly, 31, 375-383. Radin, N. & Goldsmith, R. (1985). Caregiving fathers of preschoolers: four years later. Merrill-Palmer Quarterly, 31, 375-383.
go back to reference Russell, G. (1986). Primary caretaking and role-sharing fathers. In M.E. Lamb (Ed.), The Father's Role, applied perspectives (pp. 29-57). New York: Wiley. Russell, G. (1986). Primary caretaking and role-sharing fathers. In M.E. Lamb (Ed.), The Father's Role, applied perspectives (pp. 29-57). New York: Wiley.
go back to reference Russell, G. (1987). Fatherhood in Australia. In M.E. Lamb (Ed.), The father's role: Cross-cultural perspectives (pp. 33-38). Hillsdale New Jersey: Erlbaum. Russell, G. (1987). Fatherhood in Australia. In M.E. Lamb (Ed.), The father's role: Cross-cultural perspectives (pp. 33-38). Hillsdale New Jersey: Erlbaum.
go back to reference Sagi, A. (1982). Antecedents and consequences of various degrees of paternal involvement in child rearing: The Israeli Project. In M.E. Lamb (Ed.), Nontraditional families: parenting and child development (pp. 205-232). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. Sagi, A. (1982). Antecedents and consequences of various degrees of paternal involvement in child rearing: The Israeli Project. In M.E. Lamb (Ed.), Nontraditional families: parenting and child development (pp. 205-232). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Segal, L. (1990). Slow Motion. Changing masculinities, changing men. London: Virago. Segal, L. (1990). Slow Motion. Changing masculinities, changing men. London: Virago.
go back to reference Sociaal en Cultureel Planbureau (1997). Sociale Atlas van de Vrouw, deel 4. Rijswijk: Staatsuitgeverij. Sociaal en Cultureel Planbureau (1997). Sociale Atlas van de Vrouw, deel 4. Rijswijk: Staatsuitgeverij.
go back to reference Spruijt, E. & Goede, M. de (1997). Het welbevinden van jongeren uit verschillende gezinstypen. Comenius, 17, 99-117. Spruijt, E. & Goede, M. de (1997). Het welbevinden van jongeren uit verschillende gezinstypen. Comenius, 17, 99-117.
go back to reference Starrels, M. (1994). Husbands’ Involvement in Female Gender-Typed Household Chores. Sex Roles, 31, 473-491.CrossRef Starrels, M. (1994). Husbands’ Involvement in Female Gender-Typed Household Chores. Sex Roles, 31, 473-491.CrossRef
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen
Zorg van de vaders
Auteurs
V. P. J. Duindam
A. P. Spruijt
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060682

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave

Artikelen

Vaders