Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1998

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen

De pedagogische betekenis van vaders

Auteurs: K. S. van Dijken, L. W. C. Tavecchio

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Aan de hand van veel voorkomende thema's over vaders en vaderschap in West-Europese en Amerikaanse literatuur schetsen wij in dit artikel de huidige opvattingen op dit gebied. Hierbij komen onder andere aan de orde de vraag of vaders de primaire zorg voor heel jonge kinderen kunnen hebben, de vraag of vaders en moeders inwisselbaar zijn, en de invloed van vaders op de ontwikkeling van het kind. In het algemeen zou er meer onderzoek moeten komen waarin vaders van alle sociaal-economische milieus zelf aan het woord komen en waarin de aandacht voor vader-kindinteractie niet beperkt blijft tot de vroege kindertijd.
Literatuur
go back to reference Ainsworth, M.D.S. (1969). Object relations, dependency and attachment: A theoretical review of the infant-mother relationship. Child Development, 40, 969-1025.CrossRefPubMed Ainsworth, M.D.S. (1969). Object relations, dependency and attachment: A theoretical review of the infant-mother relationship. Child Development, 40, 969-1025.CrossRefPubMed
go back to reference Badinter, E. (1983). De mythe van de moederliefde: Geschiedenis van een gevoel. Utrecht: Bijleveld. Badinter, E. (1983). De mythe van de moederliefde: Geschiedenis van een gevoel. Utrecht: Bijleveld.
go back to reference Biller, H.B. (1993). Fathers and families: Paternal factors in child development. Londen: Auburn House. Biller, H.B. (1993). Fathers and families: Paternal factors in child development. Londen: Auburn House.
go back to reference Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Volume 1 : Attachment. New York: Basic Books. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Volume 1 : Attachment. New York: Basic Books.
go back to reference Bowlby, J. (1973). Attachment and loss. Volume 2 : Separation, anxiety and anger. New York: Basic Books. Bowlby, J. (1973). Attachment and loss. Volume 2 : Separation, anxiety and anger. New York: Basic Books.
go back to reference Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Volume 3 : Sadness and depression. New York: Basic Books. Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Volume 3 : Sadness and depression. New York: Basic Books.
go back to reference Brazelton, T.B. (1969). Infants and mothers: Differences in development. New York: Dell. Brazelton, T.B. (1969). Infants and mothers: Differences in development. New York: Dell.
go back to reference Doornenbal, J. (1996). Ouderschap als onderneming: Moeders en vaders over opvoeden in de jaren negentig. Utrecht: Van Arkel. Doornenbal, J. (1996). Ouderschap als onderneming: Moeders en vaders over opvoeden in de jaren negentig. Utrecht: Van Arkel.
go back to reference Dowling, C. (1982). The Cinderella Complex. New York: Pocket Books. Dowling, C. (1982). The Cinderella Complex. New York: Pocket Books.
go back to reference Elkind, D. (1994). Ties that stress: The new family imbalance. Cambridge, MA: Harvard University Press. Elkind, D. (1994). Ties that stress: The new family imbalance. Cambridge, MA: Harvard University Press.
go back to reference Eyer, D.E. (1993). Mother-infant bonding: A scientific fiction. New Haven: Yale University Press. Eyer, D.E. (1993). Mother-infant bonding: A scientific fiction. New Haven: Yale University Press.
go back to reference Fagot, B.I. (1995). Parenting boys and girls. In M. H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting. Volume 1 : Children and parenting (pp. 163-184). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Fagot, B.I. (1995). Parenting boys and girls. In M. H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting. Volume 1 : Children and parenting (pp. 163-184). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Furstenberg, F.E. Jr. (1988). Good dads - bad dads: Two faces of fatherhood. In A.J. Cherlin (Ed.), The changing American family and public policy (pp. 193-218). Washington, DC: Urban Institute Press. Furstenberg, F.E. Jr. (1988). Good dads - bad dads: Two faces of fatherhood. In A.J. Cherlin (Ed.), The changing American family and public policy (pp. 193-218). Washington, DC: Urban Institute Press.
go back to reference Gelles, R.J. (1995). Contemporary families: A sociological view. Londen: Sage publications. Gelles, R.J. (1995). Contemporary families: A sociological view. Londen: Sage publications.
go back to reference Gerritsma, H. (1985). Kinderen en hun vaders. In A. Ladan, P.J.G. Mettrop & W.H.G. Wolters (Red.), De betekenis van de vader: Psychoanalytische visies op het vaderschap (pp. 15-31). Meppel: Boom. Gerritsma, H. (1985). Kinderen en hun vaders. In A. Ladan, P.J.G. Mettrop & W.H.G. Wolters (Red.), De betekenis van de vader: Psychoanalytische visies op het vaderschap (pp. 15-31). Meppel: Boom.
go back to reference Goode, W. (1956). After divorce. Glencoe, IL: Free Press. Goode, W. (1956). After divorce. Glencoe, IL: Free Press.
go back to reference Groen, J.A. (1985). Het geslacht van de vader. In A. Ladan, P.J.G. Mettrop & W.H.G. Wolters (Red.), De betekenis van de vader: Psychoanalytische visies op het vaderschap (pp. 32-42). Meppel: Boom. Groen, J.A. (1985). Het geslacht van de vader. In A. Ladan, P.J.G. Mettrop & W.H.G. Wolters (Red.), De betekenis van de vader: Psychoanalytische visies op het vaderschap (pp. 32-42). Meppel: Boom.
go back to reference Hewlett, B.S. (1987). Intimate fathers: Patterns of paternal holding among Aka Pygmies. In M.E. Lamb (Ed.), The father's role: Cross-cultural perspectives (pp. 295-330). Hillsdale, N.J.: Erlbaum. Hewlett, B.S. (1987). Intimate fathers: Patterns of paternal holding among Aka Pygmies. In M.E. Lamb (Ed.), The father's role: Cross-cultural perspectives (pp. 295-330). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
go back to reference Jackson, S. (1987). Great Britain. In M.E. Lamb (Ed.), The father's role: Cross-cultural perspectives (pp. 29-58). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Jackson, S. (1987). Great Britain. In M.E. Lamb (Ed.), The father's role: Cross-cultural perspectives (pp. 29-58). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
go back to reference Knijn, T. (1994). Heeft het vaderschap nog toekomst? Een theoretische verkenning van veranderingen in het vaderschap. Familia, tijdschrift voor gezinsonderzoek en gezinsbeleid, 7-24. Knijn, T. (1994). Heeft het vaderschap nog toekomst? Een theoretische verkenning van veranderingen in het vaderschap. Familia, tijdschrift voor gezinsonderzoek en gezinsbeleid, 7-24.
go back to reference Knijn, T., Nunen, A. van & Avort, A. van der (1994). Zorgend vaderschap. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 20, 70-97. Knijn, T., Nunen, A. van & Avort, A. van der (1994). Zorgend vaderschap. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 20, 70-97.
go back to reference Ladan, A. (1985). Over vaders en werk. In A. Ladan, P.J.G. Mettrop & W.H.G. Wolters (Red.), De betekenis van de vader: Psychoanalytische visies op het vaderschap (pp. 53-68). Meppel: Boom. Ladan, A. (1985). Over vaders en werk. In A. Ladan, P.J.G. Mettrop & W.H.G. Wolters (Red.), De betekenis van de vader: Psychoanalytische visies op het vaderschap (pp. 53-68). Meppel: Boom.
go back to reference Lamb, M.E. (1975). Fathers: Forgotten contributors to child development. Human Development, 18, 245-266.CrossRefPubMed Lamb, M.E. (1975). Fathers: Forgotten contributors to child development. Human Development, 18, 245-266.CrossRefPubMed
go back to reference Lamb, M.E. (Ed.) (1976). The role of the father in child development. New York: John Wiley & Sons. Lamb, M.E. (Ed.) (1976). The role of the father in child development. New York: John Wiley & Sons.
go back to reference Lamb, M. (1995). Paternal influences on child development. In M.C.P. van Dongen, G.A.B. Frinking & M.J.G. Jacobs (Eds.), Changing Fatherhood: An interdisciplinary perspective (pp. 145-157). Amsterdam: Thesis Publishers. Lamb, M. (1995). Paternal influences on child development. In M.C.P. van Dongen, G.A.B. Frinking & M.J.G. Jacobs (Eds.), Changing Fatherhood: An interdisciplinary perspective (pp. 145-157). Amsterdam: Thesis Publishers.
go back to reference Larson, R.W. (1993). Finding time for fatherhood: The emotional ecology of adolescent-father interaction. In S. Shulman & W.A. Collins (Eds.), Father-adolescent relationships (pp. 7-25). San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Larson, R.W. (1993). Finding time for fatherhood: The emotional ecology of adolescent-father interaction. In S. Shulman & W.A. Collins (Eds.), Father-adolescent relationships (pp. 7-25). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
go back to reference LeMasters, E.E. & DeFrain, J. (1989) Parents in contemporary America: A sympathetic view. Belmont, CA: Wadsworth. LeMasters, E.E. & DeFrain, J. (1989) Parents in contemporary America: A sympathetic view. Belmont, CA: Wadsworth.
go back to reference Lynn, D.B. (1974). The father: His role in child development. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company. Lynn, D.B. (1974). The father: His role in child development. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
go back to reference Montemayor, R., McKenry, P.C. & Julian, T. (1993). Men in midlife and the quality of father-adolescent communication. In S. Shulman & W.A. Collins (Eds.), Father-adolescent relationships (pp. 59-72). San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Montemayor, R., McKenry, P.C. & Julian, T. (1993). Men in midlife and the quality of father-adolescent communication. In S. Shulman & W.A. Collins (Eds.), Father-adolescent relationships (pp. 59-72). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
go back to reference Mussen, P. & Rutherford, E. (1963). Parent-child relations and parental personality in relation to young children's sex-role preferences. Child Development, 34, 589-607.PubMed Mussen, P. & Rutherford, E. (1963). Parent-child relations and parental personality in relation to young children's sex-role preferences. Child Development, 34, 589-607.PubMed
go back to reference Noller, P. & Callan, V.J. (1990). Adolescents’ perception of the nature of their communication with parents. Journal of Youth and Adolescence, 19, 349-362.CrossRef Noller, P. & Callan, V.J. (1990). Adolescents’ perception of the nature of their communication with parents. Journal of Youth and Adolescence, 19, 349-362.CrossRef
go back to reference Parke, R.D. (1996). Fatherhood. Cambridge, MA: Harvard University Press. Parke, R.D. (1996). Fatherhood. Cambridge, MA: Harvard University Press.
go back to reference Paulson, S.E., Hill, J.P. & Holmbeck, G.N. (1991). Distinguishing between perceived closeness and parental warmth in families with seventh-grade boys and girls. Journal of Early Adolescence, 10, 279-295. Paulson, S.E., Hill, J.P. & Holmbeck, G.N. (1991). Distinguishing between perceived closeness and parental warmth in families with seventh-grade boys and girls. Journal of Early Adolescence, 10, 279-295.
go back to reference Phares, V. (1996). Fathers and developmental psychopathology. New York: John Wiley & Sons. Phares, V. (1996). Fathers and developmental psychopathology. New York: John Wiley & Sons.
go back to reference Popenoe, D. (1996). Life without father: Compelling new evidence that fatherhood and marriage are indispensable for the good of children and society. New York: The Free Press. Popenoe, D. (1996). Life without father: Compelling new evidence that fatherhood and marriage are indispensable for the good of children and society. New York: The Free Press.
go back to reference Sears, R., Maccoby, E. & Levin, H. (1957). Patterns of child rearing. Evanston, IL: Row, Peterson. Sears, R., Maccoby, E. & Levin, H. (1957). Patterns of child rearing. Evanston, IL: Row, Peterson.
go back to reference Shulman, S. & Klein, M.M. (1993). Distinctive role of the father in adolescent separation-individuation. In S. Shulman & W.A. Collins (Eds.), Father-adolescent relationships (pp. 41-57). San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Shulman, S. & Klein, M.M. (1993). Distinctive role of the father in adolescent separation-individuation. In S. Shulman & W.A. Collins (Eds.), Father-adolescent relationships (pp. 41-57). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
go back to reference Spitz, R.A. (1965). The first year of life. New York: International University Press. Spitz, R.A. (1965). The first year of life. New York: International University Press.
go back to reference Stattin, H. & Klackenberg-Larsson, I. (1991). The short-and-long-term implications for parent-child relations of parents’ prenatal preferences for their child's gender. Developmental Psychology, 27, 141-147.CrossRef Stattin, H. & Klackenberg-Larsson, I. (1991). The short-and-long-term implications for parent-child relations of parents’ prenatal preferences for their child's gender. Developmental Psychology, 27, 141-147.CrossRef
go back to reference Tavecchio, L.W.C. & IJzendoorn, M.H. van (1982). Taakverdeling bij ouders van jonge kinderen: Een onderzoek naar man-vrouw verschillen in het hedendaagse gezin. Bevolking en Gezin, 1, 19-48. Tavecchio, L.W.C. & IJzendoorn, M.H. van (1982). Taakverdeling bij ouders van jonge kinderen: Een onderzoek naar man-vrouw verschillen in het hedendaagse gezin. Bevolking en Gezin, 1, 19-48.
go back to reference Trad, P.V. (1992). Interventions with infants and parents: The theory and practice of previewing. New York: John Wiley & Sons. Trad, P.V. (1992). Interventions with infants and parents: The theory and practice of previewing. New York: John Wiley & Sons.
go back to reference Yogman, M.H., Cooley, J. & Kindlon, D. (1988). Fathers, infants, and toddlers: A developing relationship. In P. Bronstein & C.P. Cowan (Eds.), Fatherhood today: Men's changing role in the family (pp. 53-65). New York: Wiley. Yogman, M.H., Cooley, J. & Kindlon, D. (1988). Fathers, infants, and toddlers: A developing relationship. In P. Bronstein & C.P. Cowan (Eds.), Fatherhood today: Men's changing role in the family (pp. 53-65). New York: Wiley.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen
De pedagogische betekenis van vaders
Auteurs
K. S. van Dijken
L. W. C. Tavecchio
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060681

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave

Artikelen

Vaders