Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1998

01-03-1998 | Artikelen

Vaders

Vaders kritisch bekeken

Auteur: K. Verschueren

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Enkele opvallende boodschappen uit dit themanummer worden becommentarieerd. Er wordt nagegaan wat de gerapporteerde studies ons leren of juist niet leren over de ‘nieuwe’ betrokken of zorgzame vader. De in dit themanummer gehanteerde betekenissen van het begrip betrokkenheid komen aan de orde. Verder wordt er stilgestaan bij de discussie over de verschillen en overeenkomsten tussen moeders en vaders en hun respectieve bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Er volgen, ter afsluiting, een aantal uitdagingen voor toekomstig onderzoek.
Literatuur
go back to reference IJzendoorn, M.H. van & Lambermon, M.W.E. (1988). Transgenerationele overdracht van gehechtheid en verbreding van het opvoedingsmilieu. In P.P. Goudena & H.J. Groenendaal (Red.), Kind in geding: Bedreigende en beschermende factoren in de psychosociale ontwikkeling van kinderen (pp. 63-84). Leuven: ACCO. IJzendoorn, M.H. van & Lambermon, M.W.E. (1988). Transgenerationele overdracht van gehechtheid en verbreding van het opvoedingsmilieu. In P.P. Goudena & H.J. Groenendaal (Red.), Kind in geding: Bedreigende en beschermende factoren in de psychosociale ontwikkeling van kinderen (pp. 63-84). Leuven: ACCO.
go back to reference IJzendoorn, M.H. van, Tavecchio, L.W.C., Goossens, F.A. & Vergeer, M.M. (1982). Opvoeden in geborgenheid: een kritische analyse van Bowlby's attachment theorie. Deventer: Van Loghum Slaterus. IJzendoorn, M.H. van, Tavecchio, L.W.C., Goossens, F.A. & Vergeer, M.M. (1982). Opvoeden in geborgenheid: een kritische analyse van Bowlby's attachment theorie. Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Lamb, M.E. (1976). The role of the father: An overview. In M.E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (pp. 1-63). New York: John Wiley. Lamb, M.E. (1976). The role of the father: An overview. In M.E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (pp. 1-63). New York: John Wiley.
go back to reference Mechelen, I. van, Rosenberg, S., Vanoverberghe, V. & Leenen, I. (in voorbereiding). The emotional history of interpersonal relations. Mechelen, I. van, Rosenberg, S., Vanoverberghe, V. & Leenen, I. (in voorbereiding). The emotional history of interpersonal relations.
go back to reference Parke, R.D. (1996). Fatherhood. Cambridge: Harvard University Press. Parke, R.D. (1996). Fatherhood. Cambridge: Harvard University Press.
go back to reference Phares, V. (1992). Where's poppa? The relative lack of attention to the role of fathers in child and adolescent psychopathology. American Psychologist, 47 , 656-664.CrossRefPubMed Phares, V. (1992). Where's poppa? The relative lack of attention to the role of fathers in child and adolescent psychopathology. American Psychologist, 47 , 656-664.CrossRefPubMed
go back to reference Suess, G.J., Grossmann, K.E. & Sroufe, L.A. (1992). Effects of infant attachment to mother and father on quality of adaptation in preschool: From dyadic to individual organisation of self. International Journal of Behavioral Development, 15, 43-65.CrossRef Suess, G.J., Grossmann, K.E. & Sroufe, L.A. (1992). Effects of infant attachment to mother and father on quality of adaptation in preschool: From dyadic to individual organisation of self. International Journal of Behavioral Development, 15, 43-65.CrossRef
go back to reference Verschueren, K. (1996). Een veilige gehechtheid, een positief zelf? Representaties van gehechtheidsrelaties en van het zelf en sociaal-emotionele competentie bij kleuters. Ongepubliceerd doctoraatsproefschrift. Leuven: Centrum voor Ontwikkelingspsychologie, Katholieke Universiteit Leuven. Verschueren, K. (1996). Een veilige gehechtheid, een positief zelf? Representaties van gehechtheidsrelaties en van het zelf en sociaal-emotionele competentie bij kleuters. Ongepubliceerd doctoraatsproefschrift. Leuven: Centrum voor Ontwikkelingspsychologie, Katholieke Universiteit Leuven.
Metagegevens
Titel
Vaders
Vaders kritisch bekeken
Auteur
K. Verschueren
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060699

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave

Artikelen

Vaders