Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1998

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaderschap in historisch perspectief

Afstand of betrokkenheid? Vaderschap in de negentiende eeuw

Auteur: M. M. J. Stavenuiter

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

In de historische pedagogiek en de gezinsgeschiedenis is de afgelopen decennia steeds meer aandacht gekomen voor affectieve relaties. In de historiografie van het gezin wordt echter nog weinig aandacht besteed aan de rol van vaders in het gezin. In dit artikel wordt hiertoe een aanzet gegeven aan de hand van egodocumenten van negentiende-eeuwse vaders uit elitefamilies. Uit dit artikel blijkt dat er een nauwe relatie bestond tussen het gezinsleven en het stabiliseren van het familiekapitaal. Juist door die verwevenheid hadden vaders een cruciale rol te vervullen bij de opvoeding van hun nageslacht en konden ze niet zonder meer een afstandelijke houding aannemen.
Literatuur
go back to reference Allebé, G.A.N. (1845). De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest; eene handleiding voor moeders bij de eerste opvoeding. Amsterdam: G. Mosmans. Allebé, G.A.N. (1845). De ontwikkeling van het kind naar ligchaam en geest; eene handleiding voor moeders bij de eerste opvoeding. Amsterdam: G. Mosmans.
go back to reference Ariès, Ph. (1987, or. 1960). De ontdekking van het kind. Sociale geschiedenis van school en gezin. Amsterdam: Bert Bakker. Vertaling van: L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Ariès, Ph. (1987, or. 1960). De ontdekking van het kind. Sociale geschiedenis van school en gezin. Amsterdam: Bert Bakker. Vertaling van: L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime.
go back to reference Bakker, N. (1995). Kind en Karakter. Nederlandse pedagogen over opvoeding in het gezin 1845-1925. Amsterdam: Het Spinhuis. Bakker, N. (1995). Kind en Karakter. Nederlandse pedagogen over opvoeding in het gezin 1845-1925. Amsterdam: Het Spinhuis.
go back to reference Cott, N.F. (1977). The bonds of womanhood: ‘Woman's sphere’ in New England, 1780 - 1835. New Haven/Londen: Yale University Press. Cott, N.F. (1977). The bonds of womanhood: ‘Woman's sphere’ in New England, 1780 - 1835. New Haven/Londen: Yale University Press.
go back to reference Dasberg, L. (1986, or. 1975). Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel. Meppel: Boom. Dasberg, L. (1986, or. 1975). Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel. Meppel: Boom.
go back to reference Davidoff, L. & Hall, C. (1987). Family fortunes. Men and women of the English middle class 1780 - 1850. Londen: Hutchinson. Davidoff, L. & Hall, C. (1987). Family fortunes. Men and women of the English middle class 1780 - 1850. Londen: Hutchinson.
go back to reference Dekker, R. (1995). Uit de schaduw in ‘t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek. Amsterdam: Wereldbibliotheek. Dekker, R. (1995). Uit de schaduw in ‘t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
go back to reference Forster, M. (1996). Hidden lives. A family memoir. Londen: Penguin. Forster, M. (1996). Hidden lives. A family memoir. Londen: Penguin.
go back to reference Giele, J. (1976). Arbeidersbestaan. Levenshouding en maatschappijbeeld van de arbeidende klasse in Nederland in het midden van de negentiende eeuw. Jaarboek voor de Geschiedenis van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, 1, 21-91. Giele, J. (1976). Arbeidersbestaan. Levenshouding en maatschappijbeeld van de arbeidende klasse in Nederland in het midden van de negentiende eeuw. Jaarboek voor de Geschiedenis van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, 1, 21-91.
go back to reference Het dagboek van Steven de Clercq: Dagboekje over Maria de Clercq, 1835-1841 (1982). In B.Kruithof, J. Noordman & P. de Rooy (Red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding, bronnen, onderzoek (pp. 255-267). Nijmegen: SUN. Het dagboek van Steven de Clercq: Dagboekje over Maria de Clercq, 1835-1841 (1982). In B.Kruithof, J. Noordman & P. de Rooy (Red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding, bronnen, onderzoek (pp. 255-267). Nijmegen: SUN.
go back to reference Locher, G.F.D. & Rasker. A.J. (1980). Steven de Clercq over de eerste levensjaren van zijn dochter Maria. In J. van den Berg, P.L. Schram & S.L. Verheus (Red.), Aspecten van het Reveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Reveil-Archief (pp. 150-172). Kampen: Kok. Locher, G.F.D. & Rasker. A.J. (1980). Steven de Clercq over de eerste levensjaren van zijn dochter Maria. In J. van den Berg, P.L. Schram & S.L. Verheus (Red.), Aspecten van het Reveil. Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Reveil-Archief (pp. 150-172). Kampen: Kok.
go back to reference Ozment, S. (1983). When fathers ruled. Family life in Reformation Europe. Cambridge, Mass./Londen: Harvard University Press. Ozment, S. (1983). When fathers ruled. Family life in Reformation Europe. Cambridge, Mass./Londen: Harvard University Press.
go back to reference Ozment, S. (1996). The Bürgemeister's daughter. Scandal in a sixteenth-century German town. New York: St. Martin's Press. Ozment, S. (1996). The Bürgemeister's daughter. Scandal in a sixteenth-century German town. New York: St. Martin's Press.
go back to reference Pollock, L. (1983). Forgotten children. Parent-child relations from 1500to1900 . Cambridge: Cambridge University Press. Pollock, L. (1983). Forgotten children. Parent-child relations from 1500to1900 . Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Smith-Rosenberg, C. (1980). The female world of love and ritual: relations between women in nineteenth-century America. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 1 , 1-29.CrossRef Smith-Rosenberg, C. (1980). The female world of love and ritual: relations between women in nineteenth-century America. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 1 , 1-29.CrossRef
go back to reference Stavenuiter, M. (1993). Gerard Allebé, arts in Amsterdam. Ons Amsterdam 45, 182-186. Stavenuiter, M. (1993). Gerard Allebé, arts in Amsterdam. Ons Amsterdam 45, 182-186.
go back to reference Stavenuiter, M. (1996a). ‘Op een leder kantoorbankje’. Opvoeding en carrière in een negentiende-eeuwse redersfamilie. In N. Bakker & P. Schreuder (Red.), Kind en cultuur in opvoeding en onderwijs. Bijdragen aan de Zevende Pedagogendag (pp. 226-236). Groningen: GION. Stavenuiter, M. (1996a). ‘Op een leder kantoorbankje’. Opvoeding en carrière in een negentiende-eeuwse redersfamilie. In N. Bakker & P. Schreuder (Red.), Kind en cultuur in opvoeding en onderwijs. Bijdragen aan de Zevende Pedagogendag (pp. 226-236). Groningen: GION.
go back to reference Stavenuiter, M. (1996b). Reaching Adulthood. Cultural Transmission and Intergenerational Relations within the Family in the Netherlands in the nineteenth Century. In J. Sturm, J. Dekker, R. Aldrich & F. Simon (Eds.), Education and Cultural Transmission: Historical Studies of Continuity and Change in Families, Schooling and Youth Cultures. Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education. Supplementary series vol. II, 125-145. Stavenuiter, M. (1996b). Reaching Adulthood. Cultural Transmission and Intergenerational Relations within the Family in the Netherlands in the nineteenth Century. In J. Sturm, J. Dekker, R. Aldrich & F. Simon (Eds.), Education and Cultural Transmission: Historical Studies of Continuity and Change in Families, Schooling and Youth Cultures. Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education. Supplementary series vol. II, 125-145.
go back to reference Stearns, P.N. (1991). Fatherhood in historical perspective. The role of social change. In F.W. Bozett & S.M.H. Hanson (Eds.), Fatherhood and families in cultural context (pp. 28-52). New York: Springer. Stearns, P.N. (1991). Fatherhood in historical perspective. The role of social change. In F.W. Bozett & S.M.H. Hanson (Eds.), Fatherhood and families in cultural context (pp. 28-52). New York: Springer.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaderschap in historisch perspectief
Afstand of betrokkenheid? Vaderschap in de negentiende eeuw
Auteur
M. M. J. Stavenuiter
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060676

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave

Artikelen

Vaders