Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift voor Urologie OnlineFirst articles

11-01-2019 | Case Report Open Access

Case report. Een patiënt met flankpijn na spontane graad III-nierlaceratie bij NOAC-gebruik

Een spontane graad III-nierlaceratie is een zeldzaam verschijnsel. Veelal treedt een nierlaceratie op na een trauma of bij een niertumor. Wij beschrijven een patiënt met een spontane graad III-nierlaceratie bij NOAC-gebruik, zonder luxerend moment …

07-01-2019 | Artikel Open Access

Een tweede transurethrale resectie bij niet-invasief (Ta) hooggradig urotheelcelcarcinoom? Een retrospectieve multicenteranalyse

Adequate stadiëring bij blaascarcinoom is van wezenlijk belang voor het verdere behandelbeleid. De NVU-richtlijn (2016) adviseert een re-TURT bij alle T1- én alle hooggradige (graad 3) tumoren. In de meest recente EAU-richtlijn is dit aangepast …

12-12-2018 | Artikel Open Access

Intraoperatieve detectie van het heldercellig niercelcarcinoom met 111In-girentuximab-IRDye800CW: proof-of-principlestudie

Het doel van deze studie is de veiligheid en toepasbaarheid van carbonzuuranhydrase IX (CAIX)-targeted dual-modality imaging bij een heldercellig niercelcarcinoom (ccRCC) te onderzoeken. Zeven dagen voor de partiële of totale nefrectomie werden …

04-12-2018 | Artikel Open Access

Jaarverslag cystectomieregistratie NVU 2017

In de www.nvukwaliteit.nl registratie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is het aantal ingevoerde cystectomieën de afgelopen jaren stabiel gebleven. Wel is er een trend naar meer robot-geassisteerde ingrepen maar deze is ruim minder …

22-11-2018 | Artikel Open Access

Langetermijnfollow-up en succespercentage van de urethraplastiek

De urethraplastiek is de aangewezen behandeling voor langere of recidiverende urethrastricturen. In deze retrospectieve studie werd het succespercentage van 81 urethraplastieken middels excisie en primaire anastomose (EPA) of graftplastiek …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8x per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Meer informatie