Skip to main content
main-content
Top

Podosophia OnlineFirst articles

06-08-2019 | Behandelarsenaal

Bewegen in breder perspectief: de synergie tussen passieve en actieve stabiliteit

Een nieuwe definitie van gezondheid, transdisciplinair samenwerken en bovenal gemotiveerde professionals die streven naar goede zorg en tevreden cliënten. Vier redenen om te veronderstellen dat bepaalde elementen van de fysiotherapeutische …

02-08-2019 | Oedeemtherapie

De rol van de huidtherapeut bij oedeem

Monitoring en zelfmanagement onmisbare onderdelen van adequate oedeemzorg

Oedeemtherapie in de onderste extremiteit richt zich op preventie, afname en stabilisatie van de vochtophoping, het voorkómen van complicaties en het leren omgaan met de chronische aandoening. Voorwaarde voor het onder controle houden van de …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Podosophia richt zich in het bijzonder op podotherapeuten. De redactie publiceert onder andere artikelen van deskundige podotherapeuten, sportartsen, bewegingswetenschappers, praktijkadviseurs, docenten en (revalidatie)artsen. Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook ruim aandacht voor de specialisaties sportpodotherapie en diabetespodotherapie.

Meer informatie