Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen OnlineFirst articles

15-11-2018 | Forum

Voorkom verpieteren in zelfstandigheid

‘Eén ding weet ik zeker: ik wil niet maatschappelijk integreren’, vertelt Joris, die al vele jaren in een psychiatrische instelling woont. ‘Het leven in mijn eentje in de stad kan ik niet aan. Dat gaat misschien een tijdje goed, maar uiteindelijk …

15-11-2018 | Praktijk

Beter Samen in Noord

Een integrale aanpak voor patiënten met meervoudige of complexe problemen

In Amsterdam Noord wordt al sinds 2010 geëxperimenteerd in een proeftuin met het ontwikkelen en implementeren van een wijkgerichte integrale aanpak voor bewoners met meervoudige of complexe problemen. Onder de naam Beter Samen in Noord (BSiN) …

13-11-2018 | Wetenschappelijk artikel

Eerste Evaluatie van de Jeugdwet: transformatie in zicht?

Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht, waarin de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeente is komen te liggen. Deze wet bevat twee soorten doelen. Ten eerste doelen die de kwaliteit van de jeugdhulp, en de veiligheid en de …

13-11-2018 | Wetenschappelijk artikel

Specialistische ondersteuning in de basiszorg voor jeugd: verbindingen maken in het sociale domein

Sinds de nieuwe Jeugdwet in werking is getreden zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit betekent dat zij zorg moeten dragen voor tijdige signalering en behandeling van psychische problematiek bij kinderen. Huisartsen en …

13-11-2018 | Wetenschappelijk artikel

Gemeenten over de uitvoering van de Wmo 2015: het glas is halfvol én halfleeg

In 2015 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) herzien in het kader van de Hervorming Langdurige Zorg en de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten hebben onder de Wmo 2015 de opdracht om integrale en passende ondersteuning te …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

TSG is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek. Een onmisbaar tijdschrift! Wat heeft TSG u te bieden? Opiniërende artikelen wetenschappelijke artikelen, beschouwingen, spraakmakende discussies, actualiteiten, korte reportages, boekbesprekingen, nieuws over cursussen en congresagenda

Meer informatie