Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen OnlineFirst articles

18-11-2021 | Wetenschappelijk artikel Open Access

De haalbaarheid van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-GGZ) bij patiënten met stemmings- en/of angststoornissen

Er is een toenemende interesse in de toepassing van leefstijl in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) [ 1 ]. Deze hangt onder meer samen met het toenemende besef dat de somatische gezondheid van mensen met een psychische aandoening te weinig …

20-10-2021 | Forum Open Access

Vaccinatiebereidheid en opleidingsniveau

Vaccinatie is een belangrijk onderdeel in de bestrijding van het COVID-19-virus. Een voorspeller van het aandeel mensen dat daadwerkelijk een vaccinatie zal nemen is de vaccinatiebereidheid onder de bevolking. Uit buitenlandse literatuur blijkt …

14-10-2021 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Wat werkt in een integrale aanpak van overgewicht voor mensen met een lage sociaaleconomische status en/of een niet westerse migratieachtergrond?

Het percentage mensen met ernstig overgewicht neemt de komende jaren toe, vooral onder mensen met een kwetsbare positie, zoals groeperingen met een lage sociaaleconomische status (SES) en/of een niet-westerse migratieachtergrond. Overgewicht is …

11-10-2021 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Nederlandse vertaling en eerste stappen in validatie van de PPEET om burger- en patiëntenparticipatie te evalueren

Hoewel het belang van burger- en patiëntenparticipatie wordt erkend, ontbreekt een Nederlandse maat om de impact van participatie te evalueren. De Canadese Public and Patient Engagement Evaluation Tool (PPEET) is een Engelstalig instrument dat …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

TSG is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek. Een onmisbaar tijdschrift! Wat heeft TSG u te bieden? Opiniërende artikelen wetenschappelijke artikelen, beschouwingen, spraakmakende discussies, actualiteiten, korte reportages, boekbesprekingen, nieuws over cursussen en congresagenda.

Meer informatie