Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen OnlineFirst articles

Open Access 05-08-2022 | Forum

Participatie, systeemdenken en nog een crisis

Verkorte weergave van de eerste Henk Garretsen-lezing op 24 mei 2022

Uitdaging en ontwikkelingen in het veld van gezondheidsbevordering worden in dit artikel beschreven aan de hand van drie perspectieven die ten grondslag liggen aan Intervention Mapping: 1) participatie incorporeren in werkprocessen; 2) …

Open Access 03-08-2022 | Forum

Populatieverschillen in de volledigheid en betrouwbaarheid van COVID-19-registratiedata

De invloed van testbeleid, testbereidheid en registratiebeleid vanuit een epidemiologisch perspectief

De complexe interactie tussen het beleid en de kwaliteit van registratiedata vormde tijdens de COVID-19-pandemie een uitdaging voor GGD-onderzoekers. Beleidskeuzen gericht op populatiespecifieke testlocaties en de selectieve registratieplicht van …

Open Access 11-07-2022 | Forum

Marktvaccinaties in Rotterdam

Een voorbeeld van een campagne gestoeld op het equity-principe

De COVID-19-vaccinatiegraad in Nederland is niet gelijk verdeeld: in sommige wijken blijft de vaccinatiegraad achter. Dat leidt tot individuele gezondheidsrisico’s en belasting van de zorgketen. Een verklaring hiervoor is dat een gelijke aanpak …

Open Access 27-06-2022 | Wetenschappelijk artikel

Landelijke ambities versus lokale uitwerking: gemeentelijk gezondheidsbeleid en lokale tabaksontmoediging laten te wensen over

In Nederland is roken nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. Een Rookvrije Generatie creëren is daarom een belangrijke landelijke doelstelling van de overheid. De ambitie is dat in 2040 geen enkel kind rookt of ooit zal gaan …

Open Access 24-06-2022 | Forum

Alarmerend beeld onder personeel ggz; uitputting, angst- en somberheidsklachten met mogelijk vertrek uit de ggz als gevolg

Wat kan de ggz doen?

Nu de COVID-19-pandemie steeds meer geïntegreerd raakt in het dagelijks leven en het aantal ziekenhuisopnamen afneemt, krijgen we meer zicht op de mentale gevolgen van de pandemie voor zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Van …

Over dit tijdschrift

TSG is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek. Een onmisbaar tijdschrift! Wat heeft TSG u te bieden? Opiniërende artikelen wetenschappelijke artikelen, beschouwingen, spraakmakende discussies, actualiteiten, korte reportages, boekbesprekingen, nieuws over cursussen en congresagenda.

Meer informatie
Titel
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Berichtgeving
Volume 85/2007 - Volume 100/2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISSN
1876-8776
Print ISSN
1388-7491
Tijdschrift-ID
12508