Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen OnlineFirst articles

Open Access 01-12-2022 | Forum artikel

Een gezonde toekomst voor iedereen

Belangrijke onderzoeksthema’s namens een adviesraad van inwoners

Ervaringskennis is nodig om tot passende oplossingen te komen voor het verkleinen van gezondheidsverschillen. De inwonersadviesraad, betrokken bij de leerstoelgroep Consumptie en Gezonde Leefstijl van de Wageningen Universiteit, presenteren …

Open Access 30-11-2022 | Wetenschappelijk artikel

Nieuwe wegen naar arbocuratieve samenwerking: samen werken van praktijkondersteuners huis- en bedrijfsarts bij multiproblematiek

Achtergrond: Momenteel is er nauwelijks sprake van arbocuratieve samenwerking tussen de eerstelijns- en bedrijfsgezondheidszorg. Waar eerdere initiatieven tot verbetering vooral gericht waren op de huis- en bedrijfsarts, onderzoeken we in deze …

Open Access 29-11-2022 | Wetenschappelijk artikel

Verticale samenwerking: een duurzaam perspectief?

Onderzoek naar de strategische samenwerking in duurzame coalities tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Achtergrond: Verticale samenwerking in de vorm van een duurzame coalitie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars vraagt om fundamentele wijzigingen. Inzicht in impactvolle factoren is van belang voor het welslagen van duurzame coalities.Methode: …

Open Access 29-11-2022 | Wetenschappelijk artikel

Het signaleren, handelen en melden bij vermoedens van kindermishandeling door huisartsen

Een inventarisatie van knel- en verbeterpunten

Huisartsen spelen een sleutelrol bij het signaleren en melden van kindermishandeling. Toch doen huisartsen slechts incidenteel een melding bij Veilig Thuis. Dit kwalitatieve onderzoek beoogde te achterhalen hoe huisartsen kindermishandeling …

Open Access 08-11-2022 | Wetenschappelijk artikel

Leerklimaat perceptie van aios en supervisors binnen de vernieuwde medische vervolgopleiding arts Maatschappij + Gezondheid

Over dit tijdschrift

TSG is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek. Een onmisbaar tijdschrift! Wat heeft TSG u te bieden? Opiniërende artikelen wetenschappelijke artikelen, beschouwingen, spraakmakende discussies, actualiteiten, korte reportages, boekbesprekingen, nieuws over cursussen en congresagenda.

Meer informatie
Titel
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Berichtgeving
Volume 85/2007 - Volume 100/2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISSN
1876-8776
Print ISSN
1388-7491
Tijdschrift-ID
12508