Skip to main content
main-content
Top

Huisarts en wetenschap OnlineFirst articles

11-12-2018 | NHG richtlijn

Herziening NHG-Behandelrichtlijn Bursitis olecrani

Een bursitis olecrani kenmerkt zich door een eenzijdige zwelling van de achterzijde van de elleboog. De oorzaak is veelal irritatie, eenmalig of langdurig, waarbij de wand van de bursa beschadigt en/of een bloeding ontstaat met als gevolg een …

11-12-2018 | Interview

Promotieonderzoek werpt nieuw licht op het beloop van SOLK

Veel huisartsen ervaren moeite om van betekenis te zijn voor patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Maar Nikki Claassen-van Dessel vindt deze patiëntengroep juist fascinerend en promoveerde op onderzoek naar …

11-12-2018 | Casuïstiek

Ecg-casus ‘Dyspnoe d’effort’

1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ecg 10+.1,2 2. Hoe luidt uw diagnose en welk beleid stelt u voor? Ga naar www.henw.org (zoek op ecg-casus) voor het juiste antwoord.

11-12-2018 | Redactioneel

Een vraag aan u

‘Het aanvaarden van de verantwoordelijkheid’ zijn de eerste woorden van de oude Woudschotendefinitie die nu weer ter discussie staat. Verantwoordelijkheid voor ‘een continue, integrale en persoonlijke zorg voor de gezondheid van de zich aan hem …

08-12-2018 | Nieuws

Nieuws

Bariatrische chirurgie heeft op korte termijn goede effecten op lichaamsgewicht, comorbiditeit en functioneren. Op langere termijn zijn de effecten echter nog niet zeker.

Recente publicaties

Meer informatie