Skip to main content
main-content
Top

Huisarts en wetenschap OnlineFirst articles

16-08-2019 | Casuïstiek

Een snelgroeiend aneurysma van de buikaorta

Soms wordt op een echo of CT van de buik een aneurysma aortae abdominalis (AAA) ontdekt. Vaak gebeurt dat in een ziekenhuis. De radioloog vermeldt die toevalsbevinding meestal wel in de brief aan de huisarts, maar als het AAA ‘klein’ is, wordt …

26-07-2019 | Beschouwing

Knelpunten in de palliatieve spoedzorg

De spoedzorg van palliatieve patiënten tijdens ANW-uren is de laatste tien jaar weliswaar sterk verbeterd, maar er zijn nog knelpunten, met name rond persoonlijke continuïteit, informatieoverdracht, identificatie van palliatieve patiënten en de …

12-07-2019 | Nieuws

Jan van Esprijs 2019

Jan van Es was de eerste hoogleraar huisartsgeneeskunde. De naar hem vernoemde prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een aios in opleiding tot huisarts voor de beste CAT (Critically Appraised Topic). Een CAT is een snelle methode om evidentie uit …

03-07-2019 | Nieuws

KOP-model nu ook voor huisartsen

In een praktisch en systematisch opgebouwd boek zetten Paul Rijnders, Maarten Cox en Richard Starmans de klachtgerichte benadering van het KOP-model uiteen en maken het toepasbaar voor de huisartsenpraktijk.

01-07-2019 | Onderzoek

Ziekte van Lyme in de Nederlandse huisartsenpraktijk

Inleiding Voor de incidentie van de ziekte van Lyme zijn tot nog toe slechts ruwe schattingen beschikbaar. Wij onderzochten de incidentie van Lyme op basis van elektronische dossiers uit Nederlandse huisartsenpraktijken over de periode 2009-2014.

Recente publicaties

Meer informatie