Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek 6/2018

01-12-2018 | armoedebestrijding

Grijs gebied noopt tot dialoog

De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding

Auteurs: Keimpe Anema, Ymkje Woudstra

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 6/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Particuliere hulp aan mensen met een laag inkomen en schulden is de laatste jaren toegenomen. Kerken, private fondsen en lokale initiatieven geven steun met verstrekking van materiële spullen, financiële noodhulp, sociale activiteiten en persoonlijke begeleiding. Vangnet onder het vangnet, of welkome aanvulling?
Literatuur
1.
go back to reference Zie bijvoorbeeld: Stichting Armoedefonds (2018). Verkennend onderzoek naar trends en ontwikkelingen binnen de lokale armoedebestrijding; Knooppunt Kerk en Armoede (2016). Armoede in Nederland 2016. Zie bijvoorbeeld: Stichting Armoedefonds (2018). Verkennend onderzoek naar trends en ontwikkelingen binnen de lokale armoedebestrijding; Knooppunt Kerk en Armoede (2016). Armoede in Nederland 2016.
2.
go back to reference Nota: Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting (1995). Nota: Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting (1995).
3.
go back to reference Dit onderzoek bestaat uit gesprekken met sleutelpersonen en doorlichting van jaarverslagen en andere schriftelijke bronnen van ruim dertig particuliere initiatieven in Friesland. Dit onderzoek bestaat uit gesprekken met sleutelpersonen en doorlichting van jaarverslagen en andere schriftelijke bronnen van ruim dertig particuliere initiatieven in Friesland.
4.
go back to reference Vonk, G. (2015). Decentralisaties in het sociale domein en grondrechtelijke zorgplichten. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. Vonk, G. (2015). Decentralisaties in het sociale domein en grondrechtelijke zorgplichten. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht.
5.
go back to reference Movisie (2018). De sociale basis: terug van weggeweest. Movisie (2018). De sociale basis: terug van weggeweest.
6.
go back to reference SCP (2018). Als werken weinig opbrengt. Lees ook het artikel van Stella Hoff en Lisa Putman, op p.6. SCP (2018). Als werken weinig opbrengt. Lees ook het artikel van Stella Hoff en Lisa Putman, op p.6.
Metagegevens
Titel
Grijs gebied noopt tot dialoog
De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding
Auteurs
Keimpe Anema
Ymkje Woudstra
Publicatiedatum
01-12-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 6/2018
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-018-0152-1