Skip to main content
Top

2024 | Boek

Groene zorg, groene planeet

Jouw impact als zorgprofessional

Redacteuren: Jurjen J. Luykx, Evelyn Brakema, Diederik Gommers, Juliette Matijssen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Gezondheid, gezondheidszorg en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling levert enorme gezondheidswinst op. Zorgprofessionals kunnen juist daarom, en vanwege het bijzondere vertrouwen dat zij in de maatschappij genieten, een sleutelrol spelen in de duurzaamheidstransitie in de zorg. Met dit boek ontdek je welke acties iedereen in de zorg kan doorvoeren om de zorgsector te vergroenen. Al lezende zul je ontdekken hoe je als zorgprofessional de koers kunt versnellen naar een gezonde planeet met gezonde bewoners.

Dit boek neemt je op een optimistische manier mee in de begrippen ‘Planetary Health’ en duurzame zorg. Of je nu zelf in de zorg werkt of niet, of je al achtergrondkennis hebt of niet: in enkele uurtjes lezen ben je bijgepraat over de laatste stand van zaken om de milieuvoetafdruk van de zorg te verlagen. Het boek biedt de meest up-to-date achtergrondinformatie zowel als concrete tips voor op de werkvloer: over CO2, circulariteit, gedragsverandering, medicatie en nog veel meer. Het boek helpt je ook om je eigen positie te bepalen aangaande een complex thema als klimaatrechtvaardigheid, en aangaande situaties waarin de duurzaamheidsopgave soms te groot lijkt.

We hebben er als redactie voor gekozen dat de experts zelf aan het woord komen. Dit zijn de professionals die zich de afgelopen jaren hebben gespecialiseerd in specifieke deelgebieden betreffende vergroening van de zorg. Zo hebben we alle expertise gebundeld in een bondig boek dat uitgaat van de meest recente en relevante literatuur. Uiteraard is het boek zo duurzaam mogelijk vormgegeven en gedrukt.

Hopelijk raak je net als wij geïnspireerd om planetaire gezondheid te zien als een kans om bij te dragen aan een groenere planeet en zo aan een groene, toekomstbestendige vorm van gezondheidszorg, nu én in de toekomst. Zo krijg je hopelijk al lezende zin om aan te haken bij de groene golf in de zorg die nu gaande is.

Veel leesplezier met ‘Groene planeet, groene zorg’!'

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Gezonde mensen, gezonde aarde: planetaire gezondheid bevorderen door gezondheid te beschermen, behouden en bevorderen
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden bescherming, behoud en bevordering van gezondheid en ecosystemen besproken. Het gaat hierbij ook om preventie en leefstijl. Je kunt als zorgprofessional zo handelen dat er een win-winsituatie ontstaat met meer gezondheid en gelijkheid voor de mens en tegelijk meer gezondheid voor de planeet (planetaire gezondheid). Dit noemen wij koppelkansen.
Annemarie Bergsma, Elke Slagt-Tichelman, Kelli Tiggelman, Nora van Gaal
2. Van bewustwording tot actie: de rol van onderwijs voor Planetary Health
Samenvatting
Planetary Health is een oplossingsgerichte benadering van de ecologische crisis die de gezondheid bedreigt. Zij zet bovendien rechtvaardigheid centraal.
Philip ND Elders, Hans C Ossebaard, Egid M van Bree, Liesbeth M Timmermans, J Maarten R Manten, Eva S Cohen, Annemarie Bergsma, Elke Slagt-Tichelman
3. De CO2-voetafdruk van de zorg: wat kun jij doen om die te verkleinen?
Samenvatting
De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de nationale CO2-uitstoot, gelijk aan de uitstoot van 19 miljoen huishoudens. Desalniettemin streeft de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 naar een CO2-reductie van 55% tegen 2030 en wil volledig CO2-neutraal zijn tegen 2050 om de klimaatcrisis te bestrijden.
Judith de Bree, Hugo Touw, Tim Stobernack
4. Circulaire zorg: houvast voor een circulaire koers
Samenvatting
Circulariteit houdt in dat er geen nieuwe grondstoffen worden gebruikt en er geen afval wordt geproduceerd. Een circulair systeem is een gesloten kringloop waarin (de restanten of grondstoffen van) producten steeds opnieuw worden gebruikt.
Jeanne Heijnen
5. Duurzaam medicijngebruik: van ‘groene’ pillen tot nul verspilling
Samenvatting
Medicijnen zijn een van de grootste vervuilers van de gezondheidszorg: ze dragen met hun grondstoffen-, energie-, en waterverbruik, impact op klimaat­verandering én afvalproductie aanzienlijk bij aan de milieuvoetafdruk. Daarnaast komen ze na gebruik in het oppervlaktewater terecht.
Piter Oosterhof, Caroline Moermond, Charlotte Bekker
6. Klimaatrechtvaardigheid: een ethisch perspectief op verduurzaming van de zorg
Samenvatting
  • Klimaatrechtvaardigheid gaat niet alleen over de vraag hoe de zorg kan verduurzamen, maar vooral over de vraag hoe we duurzame keuzes kunnen maken die rechtvaardig zijn voor zowel mens als milieu, lokaal en mondiaal, nu en in de toekomst.
Martine de Vries, Rieke van der Graaf
7. Gedragsverandering: komt er nog wat van?
Samenvatting
  • Gedragsverandering is contextafhankelijk, variërend van een situatie die alleen jezelf betreft tot een situatie waarbij veel mensen betrokken zijn.
Anne Roosendaal, Rembrandt Zegers
8. Medische technologie als kans om de zorg te verduurzamen: utopie of dystopie?
Samenvatting
In de afgelopen decennia hebben er grote ontwikkelingen plaatsgevonden met enorme mogelijkheden in de medische technologie. De komende decennia zal de inzet van informatietechnologiemogelijkheden (IT), zoals kunstmatige intelligentie (AI), in de zorg zich vermoe­delijk explosief ontwikkelen, alleen al vanwege een toenemende zorgvraag en schaarste aan zorg­professionals.
Kim van Nieuwenhuizen, Anne van der Eijk, Frank Willem Jansen
9. De maatschappelijke rol van de zorgprofessional: van koffiekamer tot klimaattop
Samenvatting
  • ‘Primum non nocere’ (ten eerste, niet schaden) uit de artseneed is al eeuwenlang een belangrijk kompas voor het handelen van artsen. In diverse gedragscodes wordt dit expliciet breder getrokken dan de gezondheidszorg: zorg voor de omgeving is ook het domein van de moderne zorgprofessional.
Pauline de Heer, Joyce L Browne, Nynke Postma, Jopke Janmaat, Annemarie Bergsma, Efraïm Hart, Jorieke van der Stelt
Nawerk
Meer informatie
Titel
Groene zorg, groene planeet
Redacteuren
Jurjen J. Luykx
Evelyn Brakema
Diederik Gommers
Juliette Matijssen
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-3021-8
Print ISBN
978-90-368-3020-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-3021-8