Skip to main content
main-content

BSL

2019 | Boek

Leerboek KNO en Hoofd-Halschirurgie

Dit boek geeft studenten geneeskunde en arts-assistenten een gedegen basis voor keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie. Daarnaast is het een waardevol naslagwerk voor meer ervaren KNO-artsen, huisartsen en andere specialisten gebleken.

Het …


Redacteuren:
Prof. Dr. N. de Vries, Prof. Dr. P. H. Van de Heyning, Prof. Dr. C. R. Leemans

2019 | Boek

Neurorevalidatie

Uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging

Dit boek bespreekt het brede gedachtegoed van de neurorevalidatie op basis waarvan patiënten met een hersenaandoening een weloverwogen behandeling en begeleiding geboden kan worden. Het behandelt de biologische en leertheoretische grondslagen …

Auteur:
Dr. Ben van Cranenburgh

2019 | Boek

Leerboek anamnese

De anamnese vormt de grondslag van de diagnostiek. Wie een anamnese afneemt, moet zich dan ook bewust zijn van de aard en het doel van dit vraagproces. Welke informatie is nodig voor het stellen van de juiste diagnose? Wat is het doel van de …

Redacteuren:
Drs. T.O.H. de Jongh, V.M. Schijf, A. van 't Spijker, M.A. Pellikaan-van der Veer

2019 | Boek

Anatomie in vivo supplement

behorende bij de 6e, 7e en 8e druk

Ontleden met oog en hand, door de gesloten huid heen. Dat is wat de auteurs verstaan onder ‘Anatomie in vivo. Inspectie en palpatie van het bewegingsapparaat’. De beschreven inspectie en palpatie zijn namelijk niet alleen gericht op het …

Auteurs:
Bernard J. Gerritsen, Monique A.M. Berger, Gerard C.A. Elshoud, Henk Schutte

2019 | Boek

Extremiteiten

Voor de (sport)fysiotherapeut, kinesitherapeut en manueeltherapeut

Dit boek is sinds 1978 hét standaardwerk voor de fysiotherapie en manuele therapie in Nederland voor wat betreft onderzoek- en behandeltechnieken, tests en oefeningen. Een veel gebruikt naslagwerk tijdens de opleiding van bachelor- en …


Auteurs:
D.L. Egmond, R. Schuitemaker

2019 | Boek

Praktische verloskunde

Praktische verloskunde besteedt onder andere ruimschoots aandacht aan risicobeoordeling, begeleiding van een normale zwangerschap en een normale bevalling thuis, borstvoeding en anticonceptie post partum. 

Auteurs:
Drs. Marianne Prins, Prof. Dr. Jos van Roosmalen, Drs. Yvonne Smit, Prof. Dr. Sicco Scherjon, Dr. Jeroen van Dillen

2019 | Boek

Leerboek neurologie

Dit boek maakt het complexe vakgebied neurologie overzichtelijk. Het helpt op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek vaak al de diagnose te stellen. Daarbij neemt het de klinische presentatie van patiënten als uitgangspunt, en legt het …


Redacteuren:
Dr. Edo Richard, Dr. Vincent J.J. Odekerken, Dr. Marie-Claire Y. de Wit

2019 | Boek

Thoraxchirurgie

Dit boek beschrijft de basisprincipes en -procedures van thoraxchirurgie, de meest voorkomende operaties in het specialisme en alle aspecten van de zorg op de operatiekamer die daarbij horen. Het boek is geschreven voor operatieassistenten in …

Auteurs:
Jeanette Beukema, Daniël Pollack

2019 | Boek

Gynaecologische chirurgie

Dit leerboek beschrijft de belangrijkste gynaecologische operaties en operatietechnieken. De basis wordt uitgebreid behandeld en het boek geeft achtergrondinformatie bij de verschillende ziektebeelden binnen de gynaecologische chirurgie. Het is …

Auteurs:
Natalie de Callafon, Myron Dijkstra

2019 | Boek

Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk

Dit handboek geeft (aanstaande) doktersassistenten handvatten voor het uitvoeren van administratieve en organisatorische werkzaamheden in de huisartsenpraktijk. 

Auteur:
B. van Abshoven

2017 | Boek

Ontspanningsinstructie

Principes en oefeningen

Dit boek gaat in op spierontspanning, ademhaling en ademtherapie, lichaamshouding en -bewustwording en mentale ontspanning. Ruim vijftig oefenvoorbeelden zijn in het werk opgenomen. Ontspanningsinstructie is een volwaardige behandel- en …

Auteur:
J. J. van Dixhoorn

2019 | Boek

Cognitieve gedragstherapie bij (lvb-)jongeren met obesitas

Baas over obesitas

Dit boek geeft therapeuten uitleg over de behandeling van jongeren met obesitas door cognitieve gedragstherapie. Het doel van de behandeling is een duurzaam gezonde leefstijl voor het hele gezin.

Auteurs:
Leonie van Ginkel, Sjoukje Adema

2019 | Boek

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Dit leerboek geeft studenten geneeskunde en coassistenten de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben voor het afnemen van een anamnese en uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Dit is onontbeerlijk om tot een diagnose te komen en een behandeling …

Redacteuren:
Prof. Dr. J.W.M. van der Meer, Dr. C.T. Postma, Prof. Dr. D.E. Blockmans, Prof. Dr. S.E.J.A. de Rooij

2019 | Boek

Preventie door paramedici

Gezondheidsbevordering en zelfmanagement

Dit boek toont hoe patiënten, ondersteund door professionals, zelf hun gezondheid kunnen verbeteren, door hun leefstijl te veranderen, hun gezondheid te monitoren en hun zelfmanagement te optimaliseren. Het boek is geschreven voor studenten …

Auteur:
Barbara Sassen

2019 | Boek

Het geneeskundig proces

Klinisch redeneren van klacht naar therapie

Artsen in opleiding leren gezondheidsproblemen te diagnosticeren en behandelen om mensen te helpen die een beroep doen op de gezondheidszorg. Dit boek helpt studenten geneeskunde en huisartsen en specialisten in opleiding om dit onder de knie te krijgen.

Redacteuren:
Prof. Dr. G.E.H.M. Rutten, Prof. Dr. R.A.M.J. Damoiseaux, Dr. T.C. olde Hartman

2019 | Boek

Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten

In dit basiswerk worden de meest voorkomende medisch-technische handelingen voor doktersassistenten uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van de beschikbare beroepsstandaarden. De handelingen worden waar nodig visueel ondersteund met foto’s en gevolgd …
Auteurs:
J. van Amerongen, F. Hersevoort-Zomer

2019 | Boek

Eigen spreekuur en chronische ziekten

Dit boek helpt doktersassistenten om hun eigen spreekuren te draaien. Het biedt achtergrondkennis om zelfstandig te werken, patiënten te begeleiden, een luisterend oor te bieden en voorlichting te geven. Ook gaat het boek in op het contact met …Auteur:
M.C.A.P.J. van Abeelen

2019 | Boek

Klinisch redeneren bij ouderen

Functiebehoud in levensloopperspectief

Dit leerboek geeft studenten hbo-v (BN2020), verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten de kennis die nodig is om kwetsbare ouderen persoonsgerichte behandeling en zorg te bieden. 

Redacteuren:
Ton Bakker, Vera Habes, Germieke Quist, Judith van der Sande, Wim van de Vrie

2019 | Boek

Psychiatrie

Van diagnose tot behandeling

Dit boek biedt een toegankelijk overzicht van alle facetten van de moderne psychiatrie: van diagnose tot behandeling. Daarbij wordt nadrukkelijk ingegaan op innovatieve bewegingen in de Nederlandse GGZ, zoals eigen regie, herstel, gezamenlijke …

Auteur:
Ron van Deth

2019 | Boek

Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training

Het trainen van patiënten is een belangrijk deel van de fysiotherapie en oefentherapie. Een paramedicus heeft deskundigheid nodig op het gebied van effecten van inspanning en training op het lichaam. Kennis van inspanningsfysiologie, trainingsleer …

Auteurs:
Drs. G.M. van der Poel, Drs. M.W.A. Jongert, J.J. de Morree