Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2001

01-12-2001 | Artikelen

Antisociaal gedrag bij jongeren en jeugdcriminaliteit, een ‘hot issue’

Introductie

Auteur: Erik J. Knorth

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Virginie werd aangehouden omdat ze leerlingen van haar school onder zware bedreiging kleren afhandig maakte. Ze is vijftien jaar oud. Op school presteert ze niets. Ze heeft een verhouding met een jonge Joegoslaaf die in de gevangenis heeft gezeten. De vader van Virginie is allochtoon en werkt al meer dan twintig jaar bij de vuilnisophaaldienst. De ouders zijn onlangs gescheiden omdat vader niet kon accepteren dat zijn vrouw zich onafhankelijk gedroeg en dat zijn dochters met jongens omgingen. De vader is een harde werker, een ernstige man die weliswaar nogal rigide is maar (nog altijd) houdt van zijn ex-vrouw en kinderen. Zijn dochter Virginie wil hij voorlopig niet meer zien.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (1998). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV(5e druk, vertaling: G. A. S. Koster van Groos). Lisse: Swets & Zeitlinger. American Psychiatric Association (1998). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV(5e druk, vertaling: G. A. S. Koster van Groos). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Buikhuisen, W. (1985). Uitgangspunten voor het verklaren van krimineel gedrag. Deventer: Kluwer. Buikhuisen, W. (1985). Uitgangspunten voor het verklaren van krimineel gedrag. Deventer: Kluwer.
go back to reference Collot d'Escury-Koenigs, A., Van der Linden, A., & Snaterse, T. (Red.) (1999). Van preventie tot straf: Naar meer sociale vaardigheden bij jongeren. Lisse: Swets & Zeitlinger. Collot d'Escury-Koenigs, A., Van der Linden, A., & Snaterse, T. (Red.) (1999). Van preventie tot straf: Naar meer sociale vaardigheden bij jongeren. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Doreleijers, Th. A. H. (1995). Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening (dissertatie). Arnhem: Gouda Quint. Doreleijers, Th. A. H. (1995). Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht en hulpverlening (dissertatie). Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Doreleijers, Th. A. H. (1998). Het netwerk sluit zich. Over samenwerking in de aanpak van jeugdige delinquenten met stoornissen. In W. Koops, & N. W. Slot (Red.), Van lastig tot misdadig (pp. 132-144). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Doreleijers, Th. A. H. (1998). Het netwerk sluit zich. Over samenwerking in de aanpak van jeugdige delinquenten met stoornissen. In W. Koops, & N. W. Slot (Red.), Van lastig tot misdadig (pp. 132-144). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Fergusson, D. M., & Horwood, L. J. (1995). Early disruptive behavior, IQ, and later school achievement and delinquent behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 23, 183-199.CrossRefPubMed Fergusson, D. M., & Horwood, L. J. (1995). Early disruptive behavior, IQ, and later school achievement and delinquent behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 23, 183-199.CrossRefPubMed
go back to reference Hellinckx, W. (Red.) (1998). Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties. Leuven/Apeldoorn: Garant. Hellinckx, W. (Red.) (1998). Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties. Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Hollin, C. R., (1994). Designing effective rehabilitation programmes for young offenders. Psychology, Crime and Law, 1, 193-199.CrossRef Hollin, C. R., (1994). Designing effective rehabilitation programmes for young offenders. Psychology, Crime and Law, 1, 193-199.CrossRef
go back to reference Hollin, C. R., & Howells, K. (1996). Young offenders: A clinical approach. In C. R. Hollin, & K. Howells (Eds.), Clinical approaches to working with young offenders (pp. 1-5). Chichester, etc.: John Wiley & Sons. Hollin, C. R., & Howells, K. (1996). Young offenders: A clinical approach. In C. R. Hollin, & K. Howells (Eds.), Clinical approaches to working with young offenders (pp. 1-5). Chichester, etc.: John Wiley & Sons.
go back to reference Janssens, J. M. A. M. (2000). Opvoedingshulp: Doel, methoden en effecten (oratie). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Janssens, J. M. A. M. (2000). Opvoedingshulp: Doel, methoden en effecten (oratie). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Kazdin, A. E. (1997). Practitioner review: Psychosocial treatment for conduct disorder in children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 161-178.CrossRefPubMed Kazdin, A. E. (1997). Practitioner review: Psychosocial treatment for conduct disorder in children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 161-178.CrossRefPubMed
go back to reference Koops, W., & Slot, N. W. (Red.) (1998). Van lastig tot misdadig. Een ontwikkelingsbenadering van lastige en misdadige kinderen en adolescenten: diagnostiek, behandeling en beleid. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Koops, W., & Slot, N. W. (Red.) (1998). Van lastig tot misdadig. Een ontwikkelingsbenadering van lastige en misdadige kinderen en adolescenten: diagnostiek, behandeling en beleid. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (Red.) (2001).Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: Omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (Red.) (2001).Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: Omvang, oorzaken en interventies. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Madge, N. (1995). Short-term and long-term outcomes in extrafamilial care. In M. J. Colton, W. Hellinckx, P. Ghesquière, & M. Williams (Eds.), The art and science of child care (pp. 85-101). Aldershot: Ashgate. Madge, N. (1995). Short-term and long-term outcomes in extrafamilial care. In M. J. Colton, W. Hellinckx, P. Ghesquière, & M. Williams (Eds.), The art and science of child care (pp. 85-101). Aldershot: Ashgate.
go back to reference Matthys, W. (1995). Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen. In J. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie I: Psychopathologie en behandeling (pp. 181-202). Assen: Van Gorcum. Matthys, W. (1995). Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen. In J. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie I: Psychopathologie en behandeling (pp. 181-202). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Mertens, N. M., Grapendaal, M., & Docter-Schamhardt, B. J. W. (1998). Meisjescriminaliteit in Nederland (reeks Onderzoek en Beleid, no. 169). Den Haag: Ministerie van Justitie,WODC. Mertens, N. M., Grapendaal, M., & Docter-Schamhardt, B. J. W. (1998). Meisjescriminaliteit in Nederland (reeks Onderzoek en Beleid, no. 169). Den Haag: Ministerie van Justitie,WODC.
go back to reference Scholte, E. M. (1995). Longitudinal studies on the effectiveness of care services for juveniles. In M. J. Colton, W. Hellinckx, P. Ghesquière, & M. Williams (Eds.), The art and science of child care (pp. 103-130). Aldershot: Ashgate. Scholte, E. M. (1995). Longitudinal studies on the effectiveness of care services for juveniles. In M. J. Colton, W. Hellinckx, P. Ghesquière, & M. Williams (Eds.), The art and science of child care (pp. 103-130). Aldershot: Ashgate.
go back to reference Van Acker, J. (1983). Adolescent en gezin: Conflicten samen oplossen. Deventer: Van Loghum Slaterus. Van Acker, J. (1983). Adolescent en gezin: Conflicten samen oplossen. Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Van Acker, J. (1998). Jeugdcriminaliteit. Feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Van Acker, J. (1998). Jeugdcriminaliteit. Feiten en mythen over een beperkt probleem. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Van der Laan, P. H. (1993). De meeste tieners slopen en jatten niet. Jeugdcriminaliteit: Cijfers, kenmerken en afhandeling. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 5, 62-66. Van der Laan, P. H. (1993). De meeste tieners slopen en jatten niet. Jeugdcriminaliteit: Cijfers, kenmerken en afhandeling. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 5, 62-66.
go back to reference Van der Ploeg, J. D. (1997). Gedragsproblemen: Ontwikkelingen en risico's (serie Ortho; 4e, herziene druk). Rotterdam: Lemniscaat. Van der Ploeg, J. D. (1997). Gedragsproblemen: Ontwikkelingen en risico's (serie Ortho; 4e, herziene druk). Rotterdam: Lemniscaat.
go back to reference Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (2000). Nieuwe programma's voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 221-235. Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (2000). Nieuwe programma's voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 221-235.
go back to reference Verhulst, F. C., Donker, A. G. & Hofstra, M. B. (2001). De ontwikkeling van antisociaal gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: Omvang, oorzaken en interventies (pp. 155-170). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Verhulst, F. C., Donker, A. G. & Hofstra, M. B. (2001). De ontwikkeling van antisociaal gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: Omvang, oorzaken en interventies (pp. 155-170). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Wittebrood, K. (2000). Probleemgedrag onder jongeren. In K. Wittebrood, & S. Keuzenkamp (Red.), Rapportage Jeugd 2000(pp. 167-193). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. Wittebrood, K. (2000). Probleemgedrag onder jongeren. In K. Wittebrood, & S. Keuzenkamp (Red.), Rapportage Jeugd 2000(pp. 167-193). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
Metagegevens
Titel
Antisociaal gedrag bij jongeren en jeugdcriminaliteit, een ‘hot issue’
Introductie
Auteur
Erik J. Knorth
Publicatiedatum
01-12-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060816

Andere artikelen Uitgave 4/2001

Kind en adolescent 4/2001 Naar de uitgave