Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2001

01-12-2001 | Artikelen

Behandeling van antisociaal gedrag in justitiële behandelinrichtingen voor jongeren

Auteur: Leonieke Boendermaker

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

In de justitiële behandelinrichtingen komen jongeren terecht die door de rechter een civiele of strafrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen. Ongeacht de maatregel is er bij hen sprake van ernstig antisociaal gedrag en vooral jongeren uit de strafrechtelijke groep hebben vaak gewelddadige delicten gepleegd. In dit artikel wordt op basis van de literatuur nagegaan uit welke elementen een ‘evidence based’ behandeling in deze inrichtingen zou moeten bestaan. Vervolgens wordt de huidige praktijk in de inrichtingen tegen het licht gehouden en op basis daarvan wordt de invoering bepleit van cognitief gedragstherapeutisch werken en het aanbieden van non-verbale therapie, het organiseren van nazorg en het betrekken van het gezin bij de behandeling.
Literatuur
go back to reference Andrews, D. A., Zinger, I., Hoge, R. I., Bonta, J., Gendreau, P., & Cullen, F. T. (1990). Does correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis. Criminology, 28, 369-417.CrossRef Andrews, D. A., Zinger, I., Hoge, R. I., Bonta, J., Gendreau, P., & Cullen, F. T. (1990). Does correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis. Criminology, 28, 369-417.CrossRef
go back to reference Boendermaker, L. (1998). Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting. Onderzoek en beleid, nr. 167. Den Haag: Ministerie van Justitie, WODC. Boendermaker, L. (1998). Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting. Onderzoek en beleid, nr. 167. Den Haag: Ministerie van Justitie, WODC.
go back to reference Boendermaker, L. (1998). Justitieel inrichtingswerk en jeugdgevangenissen. In J. Hermanns, C. van Nijnatten, M. Smit, F. Verheij, & C. Zwiep (Red.), Handboek Jeugdzorg, methodieken, zorgprogramma's, doelgroepen (pp. B.1-1 – B.1-17). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Boendermaker, L. (1998). Justitieel inrichtingswerk en jeugdgevangenissen. In J. Hermanns, C. van Nijnatten, M. Smit, F. Verheij, & C. Zwiep (Red.), Handboek Jeugdzorg, methodieken, zorgprogramma's, doelgroepen (pp. B.1-1 – B.1-17). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Boendermaker, L. (1999). Justitiële behandelinrichtingen voor jongeren, populatie en werkwijze. Leuven/Apeldoorn: Garant. Boendermaker, L. (1999). Justitiële behandelinrichtingen voor jongeren, populatie en werkwijze. Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Boendermaker, L., & Verwers, C. (1996). Een veld in beeld, een beschrijving van het werk in de justitiële behandelinrichtingen. Onderzoek en beleid, nr. 159. Arnhem: Gouda Quint. Boendermaker, L., & Verwers, C. (1996). Een veld in beeld, een beschrijving van het werk in de justitiële behandelinrichtingen. Onderzoek en beleid, nr. 159. Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Dienst Justitiële Inrichtingen (1995). Rapport projectgroep ‘Kwaliteitszorg sector justitiële jeugdinrichtingen’. Den Haag: Ministerie van Justitie. Dienst Justitiële Inrichtingen (1995). Rapport projectgroep ‘Kwaliteitszorg sector justitiële jeugdinrichtingen’. Den Haag: Ministerie van Justitie.
go back to reference Dienst Justitiële Inrichtingen (2000). Eindrapportage Masterplan JJI. Den Haag: Ministerie van Justitie. Dienst Justitiële Inrichtingen (2000). Eindrapportage Masterplan JJI. Den Haag: Ministerie van Justitie.
go back to reference Easson, W. M. (1996). The management of the severely disturbed adolescent. Madison, CT: International Universities Press. Easson, W. M. (1996). The management of the severely disturbed adolescent. Madison, CT: International Universities Press.
go back to reference Garret, C. J. (1985). Effects of residential treatment on adjudicated delinquents: a meta-analysis. Journal of Research in Crime and Delinquency, 22, 287-308.CrossRef Garret, C. J. (1985). Effects of residential treatment on adjudicated delinquents: a meta-analysis. Journal of Research in Crime and Delinquency, 22, 287-308.CrossRef
go back to reference Gibbs, J. C. (1996). Sociomoral group treatment for young offenders. In C. R. Hollin, & K. Howells (Eds.). Clinical approaches to working with young offenders (pp. 129-150). Chichester, Engeland: John Wiley & Sons. Gibbs, J. C. (1996). Sociomoral group treatment for young offenders. In C. R. Hollin, & K. Howells (Eds.). Clinical approaches to working with young offenders (pp. 129-150). Chichester, Engeland: John Wiley & Sons.
go back to reference Goldstein, A. P., & Glick, B. (1996). Agression replacement training: methods and outcomes. In C. R. Hollin, & K. Howells (Eds.),Clinical approaches to working with young offenders (pp. 151-164). Chichester, Engeland: John Wiley & Sons. Goldstein, A. P., & Glick, B. (1996). Agression replacement training: methods and outcomes. In C. R. Hollin, & K. Howells (Eds.),Clinical approaches to working with young offenders (pp. 151-164). Chichester, Engeland: John Wiley & Sons.
go back to reference Gottfredson, G. D. (1987). Peer group interventions to reduce the risk of delinquent behavior: a selective review and new evaluation.Criminology, 25, 671-714.CrossRef Gottfredson, G. D. (1987). Peer group interventions to reduce the risk of delinquent behavior: a selective review and new evaluation.Criminology, 25, 671-714.CrossRef
go back to reference Henggeler, S. W. (1998). Blueprints for violence prevention: Multisystemic Therapy. Boulder, CO: Centre for the Study and Prevention of Violence, Univeristy of Colorado at Boulder. Henggeler, S. W. (1998). Blueprints for violence prevention: Multisystemic Therapy. Boulder, CO: Centre for the Study and Prevention of Violence, Univeristy of Colorado at Boulder.
go back to reference Hoghughi, M., Lyons, J., Muckley, A., & Swainston, M. (1988).Treating problem children, issues, methods and practice. Newbury Park, CA: Sage. Hoghughi, M., Lyons, J., Muckley, A., & Swainston, M. (1988).Treating problem children, issues, methods and practice. Newbury Park, CA: Sage.
go back to reference Hollin, C. R. (1990). Cognitive-behavioural interventions with young offenders in custody? Issues in Criminological and Legal Psychology, 15, 29-38. Hollin, C. R. (1990). Cognitive-behavioural interventions with young offenders in custody? Issues in Criminological and Legal Psychology, 15, 29-38.
go back to reference Kazdin, A. E. (1995). Conduct disorder. In F. C. Verhulst, & H. M. Koot (Eds.). The epidemiology of child and adolescent psychopathology (pp. 258-290). Oxford, Engeland: Oxford University Press. Kazdin, A. E. (1995). Conduct disorder. In F. C. Verhulst, & H. M. Koot (Eds.). The epidemiology of child and adolescent psychopathology (pp. 258-290). Oxford, Engeland: Oxford University Press.
go back to reference Kazdin, A. E., & Weisz, J. R. (1998). Identifying and developing emperically supported child and adolescent treatments. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 19-36.CrossRefPubMed Kazdin, A. E., & Weisz, J. R. (1998). Identifying and developing emperically supported child and adolescent treatments. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 19-36.CrossRefPubMed
go back to reference Koens, M. J .C., & De Jonge, G. (1995). Het nieuwe strafrecht en strafprocesrecht voor jeugdigen. Arnhem: Gouda Quint. Koens, M. J .C., & De Jonge, G. (1995). Het nieuwe strafrecht en strafprocesrecht voor jeugdigen. Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Linckens, P. J. (1991). Jaarcijfers Justitiële jeugdinrichtingen 1990. Den Haag: Ministerie van Justitie, afdeling beleidsinformatie D&J. Linckens, P. J. (1991). Jaarcijfers Justitiële jeugdinrichtingen 1990. Den Haag: Ministerie van Justitie, afdeling beleidsinformatie D&J.
go back to reference Lipsey, M. W. (1995). What do we learn from 400 research studies on the effectiveness of treatment with juvenile delinquents? In J. McGuire (Ed.),What works: reducing reoffending, guidelines form research and practice (pp. 63-78). Chichester: John Wiley & Sons. Lipsey, M. W. (1995). What do we learn from 400 research studies on the effectiveness of treatment with juvenile delinquents? In J. McGuire (Ed.),What works: reducing reoffending, guidelines form research and practice (pp. 63-78). Chichester: John Wiley & Sons.
go back to reference Lipsey, M. W., & Wilson, D. (1998). Effective intervention for serious juvenile offenders: a synthesis of research. In R. Loeber, & D.P. Farrington (Eds.). Serious & violent juvenile offenders, risk factors and successful interventions (pp. 313-345). Newbury Park,CA: Sage. Lipsey, M. W., & Wilson, D. (1998). Effective intervention for serious juvenile offenders: a synthesis of research. In R. Loeber, & D.P. Farrington (Eds.). Serious & violent juvenile offenders, risk factors and successful interventions (pp. 313-345). Newbury Park,CA: Sage.
go back to reference Loeber, R. (1997). Ontwikkelingspaden en risicopatronen voor ernstige jeugddelinquentie en hun relevantie voor interventies: nooit te vroeg en nooit te laat (inaugurele rede). Amsterdam: VU/Uitgeverij Amsterdam. Loeber, R. (1997). Ontwikkelingspaden en risicopatronen voor ernstige jeugddelinquentie en hun relevantie voor interventies: nooit te vroeg en nooit te laat (inaugurele rede). Amsterdam: VU/Uitgeverij Amsterdam.
go back to reference Lösel, F. (1996). Working with young offenders: the impact of meta-analysis. In C. R. Hollin, & K. Howells (Eds.). Clinical approaches to working with young offenders (pp. 57-82). Chichester, Engeland: John Wiley & Sons. Lösel, F. (1996). Working with young offenders: the impact of meta-analysis. In C. R. Hollin, & K. Howells (Eds.). Clinical approaches to working with young offenders (pp. 57-82). Chichester, Engeland: John Wiley & Sons.
go back to reference Martinson, R. (1974). What works? Questions and answers about prison reform. The Public Interest, 35, 22-54. Martinson, R. (1974). What works? Questions and answers about prison reform. The Public Interest, 35, 22-54.
go back to reference Matthys, W. (1995). Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen. In J. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie I. Psychopathologie en behandeling (pp. 181-202). Assen: Van Gorcum. Matthys, W. (1995). Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen. In J. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie I. Psychopathologie en behandeling (pp. 181-202). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Palmer, T. (1996). Programmatic and nonprogrammatic aspects of succesful intervention. In A. T. Harland (Ed.), Choosing correctional options that work: defining the demand and evaluating the supply (pp.131-182). Thousand Oaks, CA: Sage. Palmer, T. (1996). Programmatic and nonprogrammatic aspects of succesful intervention. In A. T. Harland (Ed.), Choosing correctional options that work: defining the demand and evaluating the supply (pp.131-182). Thousand Oaks, CA: Sage.
go back to reference Patterson, G. R., Reid, J. B., & Dishion, T. J. (1992). Antisocial Boys. Eugene, OR: Castalia Publishing Company. Patterson, G. R., Reid, J. B., & Dishion, T. J. (1992). Antisocial Boys. Eugene, OR: Castalia Publishing Company.
go back to reference Pfeiffer, S. I., & Strezelecki, S. C. (1990). In-patient psychiatric treatment of children and adolescents, a review of outcome studies.Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29, 847-853.CrossRefPubMed Pfeiffer, S. I., & Strezelecki, S. C. (1990). In-patient psychiatric treatment of children and adolescents, a review of outcome studies.Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29, 847-853.CrossRefPubMed
go back to reference Pösö, T. (1991). Welfare for girls, justice for boys? Treatment of troublesome youth in the Finnish residential child welfare system. In A. Snare (Ed.), Youth, Crime and Justice, Scandinavian Studies in Criminology, vol. 12 (pp. 89-120). Oslo: Norwegian University Press. Pösö, T. (1991). Welfare for girls, justice for boys? Treatment of troublesome youth in the Finnish residential child welfare system. In A. Snare (Ed.), Youth, Crime and Justice, Scandinavian Studies in Criminology, vol. 12 (pp. 89-120). Oslo: Norwegian University Press.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2000).Professionals in de gezondheidszorg, advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg aan de Minister van VWS. April 2000. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2000).Professionals in de gezondheidszorg, advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg aan de Minister van VWS. April 2000. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg.
go back to reference Raadsen, M., & Knorth, E. J. (2000). Methodiekvernieuwing in de jeugdhulpverlening, de invoering van het taakvaardigheidsmodel in een residentiële behandelgroep. Amsterdam:SWP. Raadsen, M., & Knorth, E. J. (2000). Methodiekvernieuwing in de jeugdhulpverlening, de invoering van het taakvaardigheidsmodel in een residentiële behandelgroep. Amsterdam:SWP.
go back to reference Rietveld, M., Hilhorst, N., & Van Dijk, B. (2000). Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen, een analyse in het kader van de motie Duykers. Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en partners. Rietveld, M., Hilhorst, N., & Van Dijk, B. (2000). Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen, een analyse in het kader van de motie Duykers. Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en partners.
go back to reference Rossi, P. H., & Freeman H. E. (1989). Evaluation, a systematic approach. Newbury Park: Sage. Rossi, P. H., & Freeman H. E. (1989). Evaluation, a systematic approach. Newbury Park: Sage.
go back to reference Save the Children (1995). You're on your own; young people's research on leaving care. London: Save the Children. Save the Children (1995). You're on your own; young people's research on leaving care. London: Save the Children.
go back to reference Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg, hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn: Uitgeverij Intro. Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg, hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn: Uitgeverij Intro.
go back to reference Steinmann, P. L. M., Van Tulder, F. P., & Van der Heide, W. (1999). Prognose van de sanctiecapaciteit 1999-2003. Onderzoek en beleid, nr. 181. Den Haag: Ministerie van Justitie, WODC. Steinmann, P. L. M., Van Tulder, F. P., & Van der Heide, W. (1999). Prognose van de sanctiecapaciteit 1999-2003. Onderzoek en beleid, nr. 181. Den Haag: Ministerie van Justitie, WODC.
go back to reference Van der Veen, I. (z.j.). Informatie arbeidstoeleidingsproject Work-Wise. Zutphen: Justitiële jeugdinrichting voor behandeling Rentray. Van der Veen, I. (z.j.). Informatie arbeidstoeleidingsproject Work-Wise. Zutphen: Justitiële jeugdinrichting voor behandeling Rentray.
go back to reference Van Rooijen, M. B. (1999). Zorgprogrammering in de praktijk van de jeugdzorg. Utrecht: Ministerie van VWS/NIZW. Van Rooijen, M. B. (1999). Zorgprogrammering in de praktijk van de jeugdzorg. Utrecht: Ministerie van VWS/NIZW.
go back to reference Verhulst, F. C. (1995). Angststoornissen. In J. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie I, psychopathologie en behandeling(pp. 417-436). Assen/Maastricht: Van Gorcum. Verhulst, F. C. (1995). Angststoornissen. In J. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie I, psychopathologie en behandeling(pp. 417-436). Assen/Maastricht: Van Gorcum.
go back to reference Whitehead, J. T., & Lab, S. P. (1989). A meta-analysis of juvenile correctional treatment. Journal of Research in Crime and Delinquency, 26, 276-295.CrossRef Whitehead, J. T., & Lab, S. P. (1989). A meta-analysis of juvenile correctional treatment. Journal of Research in Crime and Delinquency, 26, 276-295.CrossRef
go back to reference Wigboldus, E. H. M. (z.j.) Informatie Rationeel Emotieve Educatie. Zutphen: Justitiële jeugdinrichting voor behandeling Rentray. Wigboldus, E. H. M. (z.j.) Informatie Rationeel Emotieve Educatie. Zutphen: Justitiële jeugdinrichting voor behandeling Rentray.
Metagegevens
Titel
Behandeling van antisociaal gedrag in justitiële behandelinrichtingen voor jongeren
Auteur
Leonieke Boendermaker
Publicatiedatum
01-12-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060820

Andere artikelen Uitgave 4/2001

Kind en adolescent 4/2001 Naar de uitgave