Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2001

01-12-2001 | Artikelen

Wasmachines, Glen Mills of het taakvaardigheidsmodel

Presentatie en illustratie van een methode om interventies in residentiële instellingen voor jeugdzorg te vergelijken

Auteurs: Bob Horjus Horjus, Chris Baerveldt

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

In veel gevallen kunnen de resultaten van effectstudies bij jeugdinrichtingen niet geïnterpreteerd worden, omdat er geen rekening mee wordt gehouden dat er veel interventies gepleegd worden die niet altijd binnen de officiële filosofie of theorie van de inrichting passen. In dit artikel wordt een methode geschetst die daar wel mee kan omgaan. Bovendien wordt er rekening mee gehouden dat interventies veelal gericht zijn op het gedrag binnen de residentiële instelling, terwijl het doel is om het gedrag erbuiten te beïnvloeden. De methode wordt gepresenteerd en geïllustreerd met behulp van een pilotstudy naar twee inrichtingen, de Kolkemate in Zutphen en de Glen Mills School in Wezep.
Literatuur
go back to reference Baerveldt, C. (1993). Het gebruik van rationele keuzeconstructies bij de evaluatie van interventies. Tijdschrift voor criminologie, 35, 158-176. Baerveldt, C. (1993). Het gebruik van rationele keuzeconstructies bij de evaluatie van interventies. Tijdschrift voor criminologie, 35, 158-176.
go back to reference Baerveldt, C. (1995). Vandalisme en vernielingen. In H. Ganzeboom, & S. Lindenberg (Red.), Niet alleen normvervaging. Achtergronden van de belangrijkste vormen van criminaliteit en overlast in het openbaar vervoer (pp.78-92). Den Haag: Eysink Smeets & Etman. Baerveldt, C. (1995). Vandalisme en vernielingen. In H. Ganzeboom, & S. Lindenberg (Red.), Niet alleen normvervaging. Achtergronden van de belangrijkste vormen van criminaliteit en overlast in het openbaar vervoer (pp.78-92). Den Haag: Eysink Smeets & Etman.
go back to reference Baerveldt, C. (1996). Het theoretisch nut van praktisch onderzoek. In I. H. J. Starmans (Red.), Verklarende sociologie. Opstellen voor Reinhard Wippler (pp. 77-91). Amsterdam: Thesis publishers. Baerveldt, C. (1996). Het theoretisch nut van praktisch onderzoek. In I. H. J. Starmans (Red.), Verklarende sociologie. Opstellen voor Reinhard Wippler (pp. 77-91). Amsterdam: Thesis publishers.
go back to reference Bartels, A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In R. Loeber, N.W. Slot, & J. Sergeant (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 291-318). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Bartels, A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In R. Loeber, N.W. Slot, & J. Sergeant (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 291-318). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Boendermaker, L. (1999). Justitiële behandelinrichtingen voor jongeren. Populatie en werkwijze. Leuven/Apeldoorn: Garant. Boendermaker, L. (1999). Justitiële behandelinrichtingen voor jongeren. Populatie en werkwijze. Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Bol, M. W. (1995). Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen; een literatuurstudie. Onderzoek en beleid, nr. 159. Arnhem: Gouda Quint. Bol, M. W. (1995). Gedragsbeïnvloeding door strafrechtelijk ingrijpen; een literatuurstudie. Onderzoek en beleid, nr. 159. Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference De Vries, H. (1993). Determinanten van gedrag. In V. Damoiseaux , H. T. van der Molen, & G. J. Kok (Red.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering (pp. 109-132). Assen: Van Gorcum. De Vries, H. (1993). Determinanten van gedrag. In V. Damoiseaux , H. T. van der Molen, & G. J. Kok (Red.), Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering (pp. 109-132). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen (1998). Programma Kwaliteitszorg, Informatiebulletin. Den Haag: Ministerie van Justitie. Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen (1998). Programma Kwaliteitszorg, Informatiebulletin. Den Haag: Ministerie van Justitie.
go back to reference Hoenderloogroep (1999a). Glen Mills School. School voor winnaars. Twelloo: auteur. Hoenderloogroep (1999a). Glen Mills School. School voor winnaars. Twelloo: auteur.
go back to reference Hoenderloogroep (1999b). De Glen Mills School: beschrijving van het programma. Versie 2. Twello: auteur. Hoenderloogroep (1999b). De Glen Mills School: beschrijving van het programma. Versie 2. Twello: auteur.
go back to reference Horjus, B. (1995). In het zweet voor de coole boys: het effect van justitiële opvanginrichtingen met een uiteenlopende methodiek op delinquente jongens in het JOC en het Nieuwe Lloyd. Zeist: St. Timon. Horjus, B. (1995). In het zweet voor de coole boys: het effect van justitiële opvanginrichtingen met een uiteenlopende methodiek op delinquente jongens in het JOC en het Nieuwe Lloyd. Zeist: St. Timon.
go back to reference Horjus, B. (1997). De kunst van het effectieve bloemschikken. In C. Baerveldt, & H. Bunkers (Red.), Jeugd en Cel (pp. 142-153). Utrecht: de Tijdstroom. Horjus, B. (1997). De kunst van het effectieve bloemschikken. In C. Baerveldt, & H. Bunkers (Red.), Jeugd en Cel (pp. 142-153). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Kok, G. J., & Oostveen, T. (1987). Modellen ter verklaring van gezondheidsgedrag II. GVO /Preventie, 4, 225-233. Kok, G. J., & Oostveen, T. (1987). Modellen ter verklaring van gezondheidsgedrag II. GVO /Preventie, 4, 225-233.
go back to reference Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie (1997). Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden. Den Haag: auteur. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie (1997). Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden. Den Haag: auteur.
go back to reference Polder, W., & Van Vlaardingen, F. C. (1992) Preventiestrategieën in de praktijk. Een meta-evaluatie van criminaliteitspreventieprojecten. Arnhem: Gouda Quint. Polder, W., & Van Vlaardingen, F. C. (1992) Preventiestrategieën in de praktijk. Een meta-evaluatie van criminaliteitspreventieprojecten. Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Slot, N. W. (1999). Competentievergroting bij straf, behandeling en preventie. Niet gepubliceerde bijdrage voor het NIP-congres Van preventie tot straf, naar meer sociale vaardigheden bij jongeren, de enige weg? op 5 november 1999. Slot, N. W. (1999). Competentievergroting bij straf, behandeling en preventie. Niet gepubliceerde bijdrage voor het NIP-congres Van preventie tot straf, naar meer sociale vaardigheden bij jongeren, de enige weg? op 5 november 1999.
go back to reference Spanjaard, H. (1998). Competentievergroting in een jeugdinrichting. In W. Koops, & N. W. Slot (Red.), Van lastig tot misdadig(pp. 117-131). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Spanjaard, H. (1998). Competentievergroting in een jeugdinrichting. In W. Koops, & N. W. Slot (Red.), Van lastig tot misdadig(pp. 117-131). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Metagegevens
Titel
Wasmachines, Glen Mills of het taakvaardigheidsmodel
Presentatie en illustratie van een methode om interventies in residentiële instellingen voor jeugdzorg te vergelijken
Auteurs
Bob Horjus Horjus
Chris Baerveldt
Publicatiedatum
01-12-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060821

Andere artikelen Uitgave 4/2001

Kind en adolescent 4/2001 Naar de uitgave