Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2001

01-12-2001 | Artikelen

Antisociaal gedrag en jeugdcriminaliteit

Aard, omvang en ontwikkeling

Auteur: Peter H. van der Laan

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Door gebrek aan overeenstemming over wat onder antisociaal gedrag dient te worden verstaan en daardoor het niet voorhanden zijn van betrouwbare en valide overzichten, kan over dit fenomeen weinig gezegd worden. Met betrekking tot jeugdcriminaliteit wordt de aard, omvang en ontwikkeling uitgebreid belicht. Wat vooral opvalt, en anders is dan men vaak geneigd lijkt te denken, is dat over een periode van ongeveer twintig jaar sprake is van een redelijk stabiel beeld, en zeker niet van een sterke stijging. Minder positief is echter dat er wat betreft de aard van de delicten sprake is van een toename van geweldscriminaliteit tegen personen.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual for mental disorders (3rd ed. rev.). WashingtonDC:APA. American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual for mental disorders (3rd ed. rev.). WashingtonDC:APA.
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual for mental disorders (4th ed.). Washington DC: APA. American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual for mental disorders (4th ed.). Washington DC: APA.
go back to reference Beke, B., & Kleiman, M. (1993). De harde kern in beeld. Utrecht: SWP. Beke, B., & Kleiman, M. (1993). De harde kern in beeld. Utrecht: SWP.
go back to reference Beke, B. M. W. A., Van Wijk, A. Ph., & Ferwerda, H. B. (2000).Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld. Tussen rondhangen en bendevorming. Utrecht: SWP. Beke, B. M. W. A., Van Wijk, A. Ph., & Ferwerda, H. B. (2000).Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld. Tussen rondhangen en bendevorming. Utrecht: SWP.
go back to reference Bol, M. W., & Ter Horst-Van Breukelen, M. H. (2001). Jeugd. In F. W. M. Huls, M. M. Schreuders, M. H. ter Horst-Van Breukelen, & F. P. van Tulder (Red.), Criminaliteit en rechtshandhaving 2000. Onderzoek en Beleid 189 (pp. 133-172). Den Haag: CBS enWODC. Bol, M. W., & Ter Horst-Van Breukelen, M. H. (2001). Jeugd. In F. W. M. Huls, M. M. Schreuders, M. H. ter Horst-Van Breukelen, & F. P. van Tulder (Red.), Criminaliteit en rechtshandhaving 2000. Onderzoek en Beleid 189 (pp. 133-172). Den Haag: CBS enWODC.
go back to reference Bol, M. W., Terlouw, G. J., Blees, L. W., & Verwers, C. (1998).Jong en gewelddadig. Onderzoek en Beleid 174. Den Haag:WODC. Bol, M. W., Terlouw, G. J., Blees, L. W., & Verwers, C. (1998).Jong en gewelddadig. Onderzoek en Beleid 174. Den Haag:WODC.
go back to reference Bouw, C. (1995). Misdadige meisjes. Tijdschrift voor Criminologie, 37, 124-137. Bouw, C. (1995). Misdadige meisjes. Tijdschrift voor Criminologie, 37, 124-137.
go back to reference Bovenkerk, F. (1994). Over de oorzaken van de criminaliteit van allochtone jongeren. In Met de neus op de feiten (pp. 51-61), rapport van de Commissie Jeugdcriminaliteit. Den Haag: Ministerie van Justitie. Bovenkerk, F. (1994). Over de oorzaken van de criminaliteit van allochtone jongeren. In Met de neus op de feiten (pp. 51-61), rapport van de Commissie Jeugdcriminaliteit. Den Haag: Ministerie van Justitie.
go back to reference Bovenkerk, F., De Haan, W., & Yesilgöz, Y. (1991). Over selectiviteit gesproken! Tijdschrift voor Criminologie, 33, 309-321. Bovenkerk, F., De Haan, W., & Yesilgöz, Y. (1991). Over selectiviteit gesproken! Tijdschrift voor Criminologie, 33, 309-321.
go back to reference Bruinsma, G. J. N. (1991). De test-hertest betrouwbaarheid van deself-report methode. Tijdschrift voor Criminologie, 33, 245-255. Bruinsma, G. J. N. (1991). De test-hertest betrouwbaarheid van deself-report methode. Tijdschrift voor Criminologie, 33, 245-255.
go back to reference Bruinsma, G. J. N. (1994). De test-hertest betrouwbaarheid van het meten van jeugdcriminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 35, 218-235. Bruinsma, G. J. N. (1994). De test-hertest betrouwbaarheid van het meten van jeugdcriminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 35, 218-235.
go back to reference Bruinsma, G. J. N., & Nieuwbeerta, P. (2001). Twaalf jaar internationaal vergelijkend onderzoek naar slachtofferschap van criminaliteit.Tijdschrift voor Criminologie, 43, 98-111. Bruinsma, G. J. N., & Nieuwbeerta, P. (2001). Twaalf jaar internationaal vergelijkend onderzoek naar slachtofferschap van criminaliteit.Tijdschrift voor Criminologie, 43, 98-111.
go back to reference Burer, K., & Wiersma, E. (1996). Delinquent gedrag onder alleenstaande minderjarige asielzoekers: een probleem? Den Haag:WODC. Burer, K., & Wiersma, E. (1996). Delinquent gedrag onder alleenstaande minderjarige asielzoekers: een probleem? Den Haag:WODC.
go back to reference Commissie Jeugdcriminaliteit (1994). Met de neus op de feiten. Den Haag: Ministerie van Justitie. Commissie Jeugdcriminaliteit (1994). Met de neus op de feiten. Den Haag: Ministerie van Justitie.
go back to reference Commissie Kleine Criminaliteit (1984). Interimrapport. Den Haag: Staatsuitgeverij. Commissie Kleine Criminaliteit (1984). Interimrapport. Den Haag: Staatsuitgeverij.
go back to reference Commissie Kleine Criminaliteit (1986). Eindrapport. Den Haag: Staatsuitgeverij. Commissie Kleine Criminaliteit (1986). Eindrapport. Den Haag: Staatsuitgeverij.
go back to reference De Haan, W. J. M., De Bie, E. F. A. E., Baerveldt, C., Bouw, C., Doreleijers, Th. A. H., Ferwerda, H. B., Hermanns, J. M. A., & Van der Laan, P. H. (1999). Jeugd & geweld. Een interdisciplinair perspectief. Den Haag: Van Gorcum. De Haan, W. J. M., De Bie, E. F. A. E., Baerveldt, C., Bouw, C., Doreleijers, Th. A. H., Ferwerda, H. B., Hermanns, J. M. A., & Van der Laan, P. H. (1999). Jeugd & geweld. Een interdisciplinair perspectief. Den Haag: Van Gorcum.
go back to reference Engelhard, B. J. M., Huls, F. W. M., Meijer, R. F., & Van Panhuis, P. (2001). Criminaliteit en opsporing. In F. W. M. Huls, M. M. Schreuders, M. H. ter Horst-Van Breukelen, & F. P. Tulder (Red.),Criminaliteit en rechtshandhaving 2000. Onderzoek en beleid 189 (pp. 43-82). Den Haag: CBS en WODC. Engelhard, B. J. M., Huls, F. W. M., Meijer, R. F., & Van Panhuis, P. (2001). Criminaliteit en opsporing. In F. W. M. Huls, M. M. Schreuders, M. H. ter Horst-Van Breukelen, & F. P. Tulder (Red.),Criminaliteit en rechtshandhaving 2000. Onderzoek en beleid 189 (pp. 43-82). Den Haag: CBS en WODC.
go back to reference Essers, A. A. M., & Van der Laan, P. H. (1988). Jeugd en justitie. Den Haag: WODC. Essers, A. A. M., & Van der Laan, P. H. (1988). Jeugd en justitie. Den Haag: WODC.
go back to reference Farrington, D. P. (1986). Age and crime. In M. Tonry, & N. Morris (Eds.), Crime and justice. An annual review of research (pp. 189-250). Chicago: The University of Chicago Press. Farrington, D. P. (1986). Age and crime. In M. Tonry, & N. Morris (Eds.), Crime and justice. An annual review of research (pp. 189-250). Chicago: The University of Chicago Press.
go back to reference Ferwerda, H. B., & Versteegh, P. (1999). Jongerencriminaliteit in de regio Haaglanden. Een trendanalyse (1988-1997) van de omvang, aard en achtergronden. Arnhem: Advies- en Onderzoeksgroep Beke/Politie Haaglanden. Ferwerda, H. B., & Versteegh, P. (1999). Jongerencriminaliteit in de regio Haaglanden. Een trendanalyse (1988-1997) van de omvang, aard en achtergronden. Arnhem: Advies- en Onderzoeksgroep Beke/Politie Haaglanden.
go back to reference Grapendaal, M., Van der Veer, P., & Essers, A. (1996).Over criminaliteit en kattekwaad bij 7- t/m 11-jarigen. Den Haag:WODC. Grapendaal, M., Van der Veer, P., & Essers, A. (1996).Over criminaliteit en kattekwaad bij 7- t/m 11-jarigen. Den Haag:WODC.
go back to reference Gruter, P. M. G., Baas, M., & Vegter, D. (1996). Problematische jeugdgroepen in de regio Haaglanden. Den Haag: Politie Haaglanden, Bureau Analyse en Research. Gruter, P. M. G., Baas, M., & Vegter, D. (1996). Problematische jeugdgroepen in de regio Haaglanden. Den Haag: Politie Haaglanden, Bureau Analyse en Research.
go back to reference Gruter, P., & Versteegh, P. (2001). Towards a problem-oriented approach to youth groups in The Hague. In M. W. Klein, H. J. Kerner, C. L. Maxson, & E. G. M. Weitekamp (Eds.), The Eurogang paradox. Street gangs and youth groups in the U.S. and Europe (pp. 137-143). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. Gruter, P., & Versteegh, P. (2001). Towards a problem-oriented approach to youth groups in The Hague. In M. W. Klein, H. J. Kerner, C. L. Maxson, & E. G. M. Weitekamp (Eds.), The Eurogang paradox. Street gangs and youth groups in the U.S. and Europe (pp. 137-143). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
go back to reference Haen Marshall, I. (1996). De methode van zelfrapportage.Tijdschrift voor Criminologie, 38, 2-20. Haen Marshall, I. (1996). De methode van zelfrapportage.Tijdschrift voor Criminologie, 38, 2-20.
go back to reference Hakkert, A., Van Wijk, A., Ferwerda, H., & Eijken, T. (1998).Groepscriminaliteit. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Hakkert, A., Van Wijk, A., Ferwerda, H., & Eijken, T. (1998).Groepscriminaliteit. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid.
go back to reference Hawkins, J. D., Herrenkohl, T., Farrington, D. P., Brewer, D., Catalano, R. F., & Harachi, T. W. (1998). A review of predictors of youth violence. In R. Loeber, & D. P. Farrington (Eds.), Serious & violent juvenile offenders. Risk factors and successful interventions (pp. 106-146). Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage. Hawkins, J. D., Herrenkohl, T., Farrington, D. P., Brewer, D., Catalano, R. F., & Harachi, T. W. (1998). A review of predictors of youth violence. In R. Loeber, & D. P. Farrington (Eds.), Serious & violent juvenile offenders. Risk factors and successful interventions (pp. 106-146). Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage.
go back to reference Hessing, D. J., & Elffers, H. (1995). De validiteit van deself-report methode in onderzoek naar regelovertredend gedrag.Tijdschrift voor Criminologie, 37, 55-70. Hessing, D. J., & Elffers, H. (1995). De validiteit van deself-report methode in onderzoek naar regelovertredend gedrag.Tijdschrift voor Criminologie, 37, 55-70.
go back to reference Junger, M. (1990). Delinquency and ethnicity. Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers. Junger, M. (1990). Delinquency and ethnicity. Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers.
go back to reference Junger, M., Wittebrood, K., & Timman, R. (2001). Etniciteit en ernstig en gewelddadig crimineel gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 97-127). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Junger, M., Wittebrood, K., & Timman, R. (2001). Etniciteit en ernstig en gewelddadig crimineel gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 97-127). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Junger-Tas, J., Junger, M., Barendse-Hoornweg, E., & Sampiemon, M. (1983). Jeugddelinquentie. Achtergronden en justitiële reactie. Onderzoek en Beleid 42. Den Haag: Staatsuitgeverij. Junger-Tas, J., Junger, M., Barendse-Hoornweg, E., & Sampiemon, M. (1983). Jeugddelinquentie. Achtergronden en justitiële reactie. Onderzoek en Beleid 42. Den Haag: Staatsuitgeverij.
go back to reference Junger-Tas, J., & Haen Marshall. I. (1999). The self-report methodology in crime research. In M. Tonry (Ed.), Crime and justice. A review of research (pp. 291-367). Chicago/London: The University of Chicago Press. Junger-Tas, J., & Haen Marshall. I. (1999). The self-report methodology in crime research. In M. Tonry (Ed.), Crime and justice. A review of research (pp. 291-367). Chicago/London: The University of Chicago Press.
go back to reference Kleiman, W. M., & Terlouw, G. J. (1997). Kiezen voor een kans. Evaluatie van harde-kern projecten. Onderzoek en Beleid 166. Den Haag: WODC. Kleiman, W. M., & Terlouw, G. J. (1997). Kiezen voor een kans. Evaluatie van harde-kern projecten. Onderzoek en Beleid 166. Den Haag: WODC.
go back to reference Klein, M. W. (2001). Resolving the Eurogang paradox. In M. W. Klein, H. J. Kerner, C. L. Maxson, & E. G. M. Weitekamp (Eds.),The Eurogang paradox. Street gangs and youth groups in the U.S. and Europe (pp. 7-19). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic publishers. Klein, M. W. (2001). Resolving the Eurogang paradox. In M. W. Klein, H. J. Kerner, C. L. Maxson, & E. G. M. Weitekamp (Eds.),The Eurogang paradox. Street gangs and youth groups in the U.S. and Europe (pp. 7-19). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic publishers.
go back to reference Köbben, A. J. F., & Oosterbaan Martinius, W. (1980). De ‘plannen van Buikhuisen’: wat vonden wetenschapsbeoefenaars ervan?Tijdschrift voor Criminologie, 22, 82-95. Köbben, A. J. F., & Oosterbaan Martinius, W. (1980). De ‘plannen van Buikhuisen’: wat vonden wetenschapsbeoefenaars ervan?Tijdschrift voor Criminologie, 22, 82-95.
go back to reference Krechtig, L., & Menger, A. (2001). Intensieve begeleiding van de harde kern. Een beschrijving van de aanpak. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Krechtig, L., & Menger, A. (2001). Intensieve begeleiding van de harde kern. Een beschrijving van de aanpak. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid.
go back to reference Kruissink, M., & Essers, A. A. M. (2001). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1999. Onderzoeksnotities 2001/3. Den Haag: WODC. Kruissink, M., & Essers, A. A. M. (2001). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1999. Onderzoeksnotities 2001/3. Den Haag: WODC.
go back to reference Leuw, E. (1997). Criminaliteit en etnische minderheden. Een criminologische analyse. Den Haag: WODC. Leuw, E. (1997). Criminaliteit en etnische minderheden. Een criminologische analyse. Den Haag: WODC.
go back to reference Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (2001). Mythen ontmaskerd; verbanden tussen ontwikkeling, risicofactoren en interventies. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 345-355). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (2001). Mythen ontmaskerd; verbanden tussen ontwikkeling, risicofactoren en interventies. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 345-355). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Meeus, W., De la Rie, S. M., Luijpers, E., & De Wilde, E. J. (2001). De harde kern; ernstige, gewelddadige en persistente jeugdcriminaliteit in Nederland. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.),Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp.51-71). Houten: Bohn Stafleu en Van Loghum. Meeus, W., De la Rie, S. M., Luijpers, E., & De Wilde, E. J. (2001). De harde kern; ernstige, gewelddadige en persistente jeugdcriminaliteit in Nederland. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.),Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp.51-71). Houten: Bohn Stafleu en Van Loghum.
go back to reference Mertens, N. M., Grapendaal, M., & Docter-Schamhardt, B. J. W. (1998). Meisjescriminaliteit in Nederland. Onderzoek en Beleid 169. Den Haag: WODC. Mertens, N. M., Grapendaal, M., & Docter-Schamhardt, B. J. W. (1998). Meisjescriminaliteit in Nederland. Onderzoek en Beleid 169. Den Haag: WODC.
go back to reference Nijboer, J. A. (1995). Het meten van delinquentie door middel vanself-report. Tijdschrift voor criminologie, 37, 273-280. Nijboer, J. A. (1995). Het meten van delinquentie door middel vanself-report. Tijdschrift voor criminologie, 37, 273-280.
go back to reference Peeters, J. (2000). Antisociale jongeren. Leuven/Apeldoorn: Garant. Peeters, J. (2000). Antisociale jongeren. Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Pfeiffer, C. (1998). Juvenile crime and violence in Europe. In M. Tonry (Ed.), Crime and justice. A review of research (pp. 255-328). Chicago/London: The University of Chicago Press. Pfeiffer, C. (1998). Juvenile crime and violence in Europe. In M. Tonry (Ed.), Crime and justice. A review of research (pp. 255-328). Chicago/London: The University of Chicago Press.
go back to reference Samenleving en criminaliteit. Een beleidsplan voor de komende jaren (1985). Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1984-1985, nr. 18995, nrs. 1-2. Samenleving en criminaliteit. Een beleidsplan voor de komende jaren (1985). Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1984-1985, nr. 18995, nrs. 1-2.
go back to reference Schuyt, C. J. M. (1993). Jeugdcriminaliteit in groepsverband.Delikt en delinkwent, 23, 499-510. Schuyt, C. J. M. (1993). Jeugdcriminaliteit in groepsverband.Delikt en delinkwent, 23, 499-510.
go back to reference Slot, N. W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. Slot, N. W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Slump, G. J., Van Dijk, E., Klooster, E., & Rietveld, M. (2000). Stop-reactie. Bereik, ervaringen en effecten tijdens het experimentele jaar. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Slump, G. J., Van Dijk, E., Klooster, E., & Rietveld, M. (2000). Stop-reactie. Bereik, ervaringen en effecten tijdens het experimentele jaar. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid.
go back to reference Smeenk, W. H. (in druk). The development of research problems and theories in criminology. Meppel: Boom. Smeenk, W. H. (in druk). The development of research problems and theories in criminology. Meppel: Boom.
go back to reference Smit, M. (1997). Ama's in Nederland. Redenen voor de vlucht, asielprocedure en overgang naar zelfstandigheid. Leiden: Universiteit leiden, Vakgroep Orthopedagogiek. Smit, M. (1997). Ama's in Nederland. Redenen voor de vlucht, asielprocedure en overgang naar zelfstandigheid. Leiden: Universiteit leiden, Vakgroep Orthopedagogiek.
go back to reference Swanborn, P. G. (1996). Argumenten en misverstanden rondom de kwaliteit van self-report data. Tijdschrift voor Criminologie, 38, 284-289. Swanborn, P. G. (1996). Argumenten en misverstanden rondom de kwaliteit van self-report data. Tijdschrift voor Criminologie, 38, 284-289.
go back to reference Van der Heijden, P. G. M., Sijtsma, K., & 't Hart, H. (1995). Self-report delinquentieschalen zijn nog steeds betrouwbaar. Een reactie op de studies van Bruinsma (met repliek en dupliek).Tijdschrift voor Criminologie, 37, 71-82. Van der Heijden, P. G. M., Sijtsma, K., & 't Hart, H. (1995). Self-report delinquentieschalen zijn nog steeds betrouwbaar. Een reactie op de studies van Bruinsma (met repliek en dupliek).Tijdschrift voor Criminologie, 37, 71-82.
go back to reference Van der Laan, P. H., Essers, A. A. M., Huijbregts, G. L. A. M., & Spaans, E. C. (1998). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1996. Onderzoeksnotities 1998/5. Den Haag: WODC. Van der Laan, P. H., Essers, A. A. M., Huijbregts, G. L. A. M., & Spaans, E. C. (1998). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1996. Onderzoeksnotities 1998/5. Den Haag: WODC.
go back to reference Van der Laan, P. H., & Nijboer, J. A. (2000). Van zakmes tot pistool. Tijdschrift voor Criminologie, 42, 104-117. Van der Laan, P. H., & Nijboer, J. A. (2000). Van zakmes tot pistool. Tijdschrift voor Criminologie, 42, 104-117.
go back to reference Van der Laan, P. H., Spaans, E. C., Essers, A. A. M., & Essers, J. J. A. (1997). Jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming. Ontwikkelingen in de periode 1980-1994. Den Haag: WODC. Van der Laan, P. H., Spaans, E. C., Essers, A. A. M., & Essers, J. J. A. (1997). Jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming. Ontwikkelingen in de periode 1980-1994. Den Haag: WODC.
go back to reference Van Gemert, F. (1998). Crips in drievoud. Een dossieronderzoek naar drie jeugdbendes. Amsterdam: Regioplan. Van Gemert, F. (1998). Crips in drievoud. Een dossieronderzoek naar drie jeugdbendes. Amsterdam: Regioplan.
go back to reference Verhulst, F. C., Donker, A. G., & Hofstra, M. B. (2001). De ontwikkeling van antisociaal gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 155-170). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Verhulst, F. C., Donker, A. G., & Hofstra, M. B. (2001). De ontwikkeling van antisociaal gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 155-170). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Visie op de politiële jeugdzorg (1997). Z.pl., z.u.. Visie op de politiële jeugdzorg (1997). Z.pl., z.u..
go back to reference Weerman, F. (2001). Samenplegen. Over criminele samenwerking en groepsvorming. Nijmegen: Ars Aequi Libri. Weerman, F. (2001). Samenplegen. Over criminele samenwerking en groepsvorming. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Metagegevens
Titel
Antisociaal gedrag en jeugdcriminaliteit
Aard, omvang en ontwikkeling
Auteur
Peter H. van der Laan
Publicatiedatum
01-12-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060817

Andere artikelen Uitgave 4/2001

Kind en adolescent 4/2001 Naar de uitgave