Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2001

01-12-2001 | Artikelen

Creatief met cultuur?

Omgaan met culturele diversiteit van jongeren met politiecontacten bij de Raad voor de Kinderbescherming

Auteur: Brenda C. Oude Breuil

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Met de multiculturalisering van Nederland is de cliëntpopulatie van instellingen in de strafrechtketen cultureel diverser geworden. Daardoor komen twee vragen scherp in beeld: moet de instelling haar werkwijzen aanpassen aan culturele achtergronden van cliënten, en zo ja: wat is cultuur en hoe speel je daarop in? Binnen strafafdelingen van de Raad voor de Kinderbescherming blijken raadsmedewerkers zich meestal te willen aanpassen aan cliënten, maar zij weten niet altijd hoe: vanuit een culturalistische of constructivistische opvatting van cultuur? De culturalistische opvatting is altijd standaard geweest, maar het constructivisme biedt mogelijk meer ruimte voor discussie en samenwerking tussen raadsmedewerker en cliënt.
Literatuur
go back to reference Baumann, G. (1996). Contesting culture: Discourses of identity in multi-ethnic London. New York (etc.): Cambridge University Press. Baumann, G. (1996). Contesting culture: Discourses of identity in multi-ethnic London. New York (etc.): Cambridge University Press.
go back to reference Bovenkerk, F., De Haan, W., & Yesilgöz, Y. (1991). Over selectiviteit gesproken! Tijdschrift voor Criminologie, 33, 309-321. Bovenkerk, F., De Haan, W., & Yesilgöz, Y. (1991). Over selectiviteit gesproken! Tijdschrift voor Criminologie, 33, 309-321.
go back to reference Bovenkerk, F., & Yesilgöz, Y. (1999). Multiculturaliteit in de strafrechtspleging? Beleid en Maatschappij, 4, 230-251. Bovenkerk, F., & Yesilgöz, Y. (1999). Multiculturaliteit in de strafrechtspleging? Beleid en Maatschappij, 4, 230-251.
go back to reference De Mare, E. J. (1998). Basisboek jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht in de praktijk. Utrecht: Uitgeverij SWP. De Mare, E. J. (1998). Basisboek jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht in de praktijk. Utrecht: Uitgeverij SWP.
go back to reference Dijkman, J. Th. M. (1996). W.O.P.P. rapport. Werkwijze en Organisatie Primair Proces Strafzaken. Utrecht: Raad voor de Kinderbescherming. Dijkman, J. Th. M. (1996). W.O.P.P. rapport. Werkwijze en Organisatie Primair Proces Strafzaken. Utrecht: Raad voor de Kinderbescherming.
go back to reference Distelbrink, M. (1998). Opvoeding in Surinaams-Creoolse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V. Distelbrink, M. (1998). Opvoeding in Surinaams-Creoolse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V.
go back to reference Eriksen, T. H. (1993). Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. London: Pluto Press. Eriksen, T. H. (1993). Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.
go back to reference Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. Berkely (etc.): University of California Press. Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. Berkely (etc.): University of California Press.
go back to reference Korf, D. J. (2001). Witte allochtonen en zwarte autochtone; etniciteit en criminaliteit in Nederland. Delikt en Delinkwent, 31, 531-547. Korf, D. J. (2001). Witte allochtonen en zwarte autochtone; etniciteit en criminaliteit in Nederland. Delikt en Delinkwent, 31, 531-547.
go back to reference Korf, D. J., Bookelman, W., & De Haan, T. (2001). Diversiteit in criminaliteit: allochtone arrestanten in de Amsterdamse politiestatistiek.Tijdschrift voor Criminologie, in druk. Korf, D. J., Bookelman, W., & De Haan, T. (2001). Diversiteit in criminaliteit: allochtone arrestanten in de Amsterdamse politiestatistiek.Tijdschrift voor Criminologie, in druk.
go back to reference KPMG Consulting N.V. (2001). Eindrapport Kostprijsonderzoek. Een onderzoek naar productdefinities, hoofdactiviteiten, normeringen, caseloads, kostprijzen en financieringssystematiek in opdracht van het Ministerie van Justitie (DJP&S). Den Haag: KPMG Consulting N.V. KPMG Consulting N.V. (2001). Eindrapport Kostprijsonderzoek. Een onderzoek naar productdefinities, hoofdactiviteiten, normeringen, caseloads, kostprijzen en financieringssystematiek in opdracht van het Ministerie van Justitie (DJP&S). Den Haag: KPMG Consulting N.V.
go back to reference Management Informatie Systeem (2000). Utrecht: Raad voor de Kinderbescherming, hoofdkantoor. Management Informatie Systeem (2000). Utrecht: Raad voor de Kinderbescherming, hoofdkantoor.
go back to reference Ministerie van Binnenlandse Zaken & Ministerie van Justitie (1997). Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ministerie van Binnenlandse Zaken & Ministerie van Justitie (1997). Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
go back to reference Nijsten, C. (1998). Opvoeding in Turkse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V. Nijsten, C. (1998). Opvoeding in Turkse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V.
go back to reference Oude Breuil, B. C. (2000). Weten we er Raad mee? De consequenties van een multicultureel cliëntenbestand voor de strafafdeling van de Raad voor de Kinderbescherming. Utrecht: Raad voor de Kinderbescherming. Oude Breuil, B. C. (2000). Weten we er Raad mee? De consequenties van een multicultureel cliëntenbestand voor de strafafdeling van de Raad voor de Kinderbescherming. Utrecht: Raad voor de Kinderbescherming.
go back to reference Pels, T. (1998). Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V. Pels, T. (1998). Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V.
go back to reference Sansone, L. (1992). Schitteren in de schaduw. Overlevingsstrategieën, subcultuur en etniciteit van Creoolse jongeren uit de lagere klassen 1981-1990. Amsterdam: Het Spinhuis. Sansone, L. (1992). Schitteren in de schaduw. Overlevingsstrategieën, subcultuur en etniciteit van Creoolse jongeren uit de lagere klassen 1981-1990. Amsterdam: Het Spinhuis.
go back to reference Shusta, R. M., Levine, D. R., Harris, P. R., & Wong, H. Z. (1995). Multicultural Law Enforcement. Strategies for Peacekeeping in a Diverse Society. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Shusta, R. M., Levine, D. R., Harris, P. R., & Wong, H. Z. (1995). Multicultural Law Enforcement. Strategies for Peacekeeping in a Diverse Society. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
go back to reference Tempelman, S. (1999). Duiken in het duister: een gematigd constructivistische benadering van culturele identiteit. Migrantenstudies, 2, 70–82. Tempelman, S. (1999). Duiken in het duister: een gematigd constructivistische benadering van culturele identiteit. Migrantenstudies, 2, 70–82.
go back to reference Van Binsbergen, W. M. J. (1999). ‘Culturen bestaan niet’. Het onderzoek van interculturaliteit als een openbreken van vanzelfsprekendheden. Rotterdam: Erasmus Universiteit (herziene versie als internetpaper). Van Binsbergen, W. M. J. (1999). ‘Culturen bestaan niet’. Het onderzoek van interculturaliteit als een openbreken van vanzelfsprekendheden. Rotterdam: Erasmus Universiteit (herziene versie als internetpaper).
go back to reference Van Erpecum, I. (2000). WODC-onderzoek naar jeugdcriminaliteit op basis van HKS-gegevens: 67.500 jonge daders in 1998. SEC , 14, 5-8. Van Erpecum, I. (2000). WODC-onderzoek naar jeugdcriminaliteit op basis van HKS-gegevens: 67.500 jonge daders in 1998. SEC , 14, 5-8.
go back to reference Van Gemert, F. (1998). Ieder voor zich. Kansen, cultuur en criminaliteit van Marokkaanse jongens. Amsterdam: Het Spinhuis. Van Gemert, F. (1998). Ieder voor zich. Kansen, cultuur en criminaliteit van Marokkaanse jongens. Amsterdam: Het Spinhuis.
go back to reference Van Rossum, W. M. (1998). Verschijnen voor de rechter: hoe het moet en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal. Amsterdam: Duizend & Een. Van Rossum, W. M. (1998). Verschijnen voor de rechter: hoe het moet en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal. Amsterdam: Duizend & Een.
go back to reference Van San, M. (1998). Stelen en steken; delinquent gedrag van Curaçaose jongens in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis. Van San, M. (1998). Stelen en steken; delinquent gedrag van Curaçaose jongens in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis.
go back to reference Yesilgöz, Y. (1995). Allah, Satan en het recht; Communicatieproblemen met Turkse verdachten. Arnhem: Gouda Quint. Yesilgöz, Y. (1995). Allah, Satan en het recht; Communicatieproblemen met Turkse verdachten. Arnhem: Gouda Quint.
Metagegevens
Titel
Creatief met cultuur?
Omgaan met culturele diversiteit van jongeren met politiecontacten bij de Raad voor de Kinderbescherming
Auteur
Brenda C. Oude Breuil
Publicatiedatum
01-12-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060825

Andere artikelen Uitgave 4/2001

Kind en adolescent 4/2001 Naar de uitgave