Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2001

01-12-2001 | Artikelen

Antisociaal gedrag en jeugddelinquentie: valt er wat te keren?

Auteur: Tom A. van Yperen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Voor de verdere ontwikkeling van jeugdzorginterventies bij jeugdigen met antisociaal of crimineel gedrag is een betere registratie nodig, zodat duidelijker wordt welke van deze jeugdigen jeugdzorg nodig hebben. Ook is een integratie van theoretische noties van belang, een helderder onderscheid tussen mediërende factoren en de beoogde uitkomst, en een gedifferentieerde uitkomstmaat. Daarnaast is onderscheid nodig tussen de algemeen en specifiek werkzame factoren die de effectiviteit van de interventies bepalen. Ook voor nazorgvormen geldt dat duidelijk moet zijn wat de vermeende werkzame factoren en wat de werkelijke resultaten zijn. Meer in het algemeen moet het in de jeugdzorg gebruikelijker worden om effectonderzoek te doen, zowel gecontroleerde studies als minder gecontroleerd praktijkonderzoek.
Literatuur
go back to reference Bartels, A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.),Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 291-318). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Bartels, A. J., Schuursma, S., & Slot, N. W. (2001). Interventies. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.),Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 291-318). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Brent, D. A., & Kolko, D. J. (1998). Psychotherapy: definitions, mechanisms of action, and relationship to etiological models. Journal of Abnormal Child Psychology, 25, 17-25.CrossRef Brent, D. A., & Kolko, D. J. (1998). Psychotherapy: definitions, mechanisms of action, and relationship to etiological models. Journal of Abnormal Child Psychology, 25, 17-25.CrossRef
go back to reference Boelhouwers, K., & Van der Veldt, M. C. A. E. (2000).Allochtone cliënten binnen de jeugdzorg in aantal. Een literatuurstudie. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Boelhouwers, K., & Van der Veldt, M. C. A. E. (2000).Allochtone cliënten binnen de jeugdzorg in aantal. Een literatuurstudie. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).
go back to reference Cohen, A., & Eastman, N. (2000). Needs assessment for mentally disordered offenders: measurement of ‘ability to benefit’ and outcome. British Journal of Psychiatry, 177, 493-498.CrossRefPubMed Cohen, A., & Eastman, N. (2000). Needs assessment for mentally disordered offenders: measurement of ‘ability to benefit’ and outcome. British Journal of Psychiatry, 177, 493-498.CrossRefPubMed
go back to reference Doreleijers, Th. A. H., Bijl, B., Van der Veldt, M. C., & Van Loosbroek, E. (1999). BARO , Standaardisatie en protocollering basisonderzoek strafzaken Raad voor de Kinderbescherming. Amsterdam/Utrecht: Vrije Universiteit/NIZW. Doreleijers, Th. A. H., Bijl, B., Van der Veldt, M. C., & Van Loosbroek, E. (1999). BARO , Standaardisatie en protocollering basisonderzoek strafzaken Raad voor de Kinderbescherming. Amsterdam/Utrecht: Vrije Universiteit/NIZW.
go back to reference Eddy, J. M., Dishon T. J., & Stoolmiller, M. (1998). The analysis of intervention change in children and families: methodological and conceptual issues embedded in intervention studies. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 53-69.CrossRefPubMed Eddy, J. M., Dishon T. J., & Stoolmiller, M. (1998). The analysis of intervention change in children and families: methodological and conceptual issues embedded in intervention studies. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 53-69.CrossRefPubMed
go back to reference Henggeler, S. W. (1998). Multisystemic Therapy. Blueprints for violence prevention. Boulder, CO: Centre for the Study and Prevention of Violence, University of Colorado. Henggeler, S. W. (1998). Multisystemic Therapy. Blueprints for violence prevention. Boulder, CO: Centre for the Study and Prevention of Violence, University of Colorado.
go back to reference Junger-Tas, J., & Slot, N. W. (2001). Preventie van ernstig delinquent en gewelddadig gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 265-290). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Junger-Tas, J., & Slot, N. W. (2001). Preventie van ernstig delinquent en gewelddadig gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 265-290). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Kazdin, A. E. (2001). Progression of therapy research and clinical application of treatment require better understanding of the change process.Clinical psychology: science and practice, 8, 143-151.CrossRef Kazdin, A. E. (2001). Progression of therapy research and clinical application of treatment require better understanding of the change process.Clinical psychology: science and practice, 8, 143-151.CrossRef
go back to reference Klomp, M. (1999). Planmatige teambegeleiding. In E. J. Knorth, & M. Smit (Red.), Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening (pp. 305-324). Leuven/Apeldoorn: Garant. Klomp, M. (1999). Planmatige teambegeleiding. In E. J. Knorth, & M. Smit (Red.), Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening (pp. 305-324). Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Loeber, R., Sergeant, J. A., & Slot, N. W (2001). Implicaties voor beleid, onderzoek en overdracht van informatie. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 357-372). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Loeber, R., Sergeant, J. A., & Slot, N. W (2001). Implicaties voor beleid, onderzoek en overdracht van informatie. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 357-372). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (2001). Waarom moeten we ons zorgen maken over ernstig criminele en gewelddadige jongeren? In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 27-50). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Loeber, R., Slot, N. W., & Sergeant, J. A. (2001). Waarom moeten we ons zorgen maken over ernstig criminele en gewelddadige jongeren? In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 27-50). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Offord, D., & Chmura Kraemer, H. (2000). Risk factors and prevention. Evidence Based Mental Health, 3, 70-71.CrossRef Offord, D., & Chmura Kraemer, H. (2000). Risk factors and prevention. Evidence Based Mental Health, 3, 70-71.CrossRef
go back to reference Petrosino, A. (2000). Mediators and moderators in the evaluation of programs for children. Current practice and agenda for improvement.Evaluation Review, 24, 47-72.CrossRefPubMed Petrosino, A. (2000). Mediators and moderators in the evaluation of programs for children. Current practice and agenda for improvement.Evaluation Review, 24, 47-72.CrossRefPubMed
go back to reference Shadish, W. R., Matt, G. E., Navarro, A. M., & Phillips, G. (2000). The effects of psychological therapies under clinically representative conditions: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 126, 512-529.CrossRefPubMed Shadish, W. R., Matt, G. E., Navarro, A. M., & Phillips, G. (2000). The effects of psychological therapies under clinically representative conditions: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 126, 512-529.CrossRefPubMed
go back to reference Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen (2000). Gebruikershandleiding RJHV -tabel ‘Aard van de problematiek’. Utrecht: Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen. Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen (2000). Gebruikershandleiding RJHV -tabel ‘Aard van de problematiek’. Utrecht: Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen.
go back to reference Van der Laan, P. H. (2001). Politiële en justitiële interventies bij gewelddadige en ernstig delinquente jongeren. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 319-344). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Van der Laan, P. H. (2001). Politiële en justitiële interventies bij gewelddadige en ernstig delinquente jongeren. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 319-344). Houten/ Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (1997). Arbeidssatisfactie onder groepsleiders. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (1997). Arbeidssatisfactie onder groepsleiders. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).
go back to reference Van der Sar, A. M. (in druk). Taakgericht met Taakspel. Een hulpmiddel bij het invoeren van klassenregeld. In M. Hoogenkamp, F. Joosten, & K. van Voorst van Beest (Red.), Sociale competentie: een vak apart. Leuven/Amersfoort: Acco. Van der Sar, A. M. (in druk). Taakgericht met Taakspel. Een hulpmiddel bij het invoeren van klassenregeld. In M. Hoogenkamp, F. Joosten, & K. van Voorst van Beest (Red.), Sociale competentie: een vak apart. Leuven/Amersfoort: Acco.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2000). Visie op jeugdzorg. Kind en Adolescent, 21, 275-279. Van Yperen, T. A. (2000). Visie op jeugdzorg. Kind en Adolescent, 21, 275-279.
go back to reference Verhulst, F. G., Donker A. G., & Hofstra, M. B. (2001). De ontwikkeling van antisociaal gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 155-170). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Verhulst, F. G., Donker A. G., & Hofstra, M. B. (2001). De ontwikkeling van antisociaal gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 155-170). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Weisz, J. R., Donenberg, G. R., Han, S. S., & Kauneckis, D. (1995). Child and adolescent psychotherapy outcomes in experiments versus clinics: why the disparity? Journal of Abnormal Child Psychology, 23, 83-106.CrossRefPubMed Weisz, J. R., Donenberg, G. R., Han, S. S., & Kauneckis, D. (1995). Child and adolescent psychotherapy outcomes in experiments versus clinics: why the disparity? Journal of Abnormal Child Psychology, 23, 83-106.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Antisociaal gedrag en jeugddelinquentie: valt er wat te keren?
Auteur
Tom A. van Yperen
Publicatiedatum
01-12-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060826

Andere artikelen Uitgave 4/2001

Kind en adolescent 4/2001 Naar de uitgave