Skip to main content
Top

2017 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Visies op het borderlineconcept: verleden, heden en toekomst

Identiteitsdiffusie of complex geheel?

Auteurs : Dr. Jurrijn Koelen, Prof. dr. Patrick Luyten, Mevrouw prof. dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe

Gepubliceerd in: Handboek persoonlijkheidspathologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de geschiedenis zijn er talloze benaderingen met betrekking tot het ontstaan en de aard van borderlinepathologie ontwikkeld, waarbij de stoornis als subcategorie van de neurose, of als subcategorie van de psychose, of als zelfstandige entiteit werd benaderd. Wij menen dat (minimaal) acht benaderingen van of visies op het borderlineconcept kunnen worden onderscheiden. De visies worden in dit hoofdstuk verder toegelicht en beschreven; daarbij worden alle visies zoveel mogelijk vanuit hedendaags perspectief benaderd. Vele verschillende benaderingen verwijzen onzes inziens namelijk naar hetzelfde kernconcept, en wel een verstoorde affect- en stressregulatie. Ten slotte wordt ingehaakt op diagnostiek en indicatiestelling voor behandeling.
Voetnoten
1
Tegenwoordig worden de termen 'anaclitisch' en 'introjectief' veelal aangeduid met resp. 'relatiegerichtheid' (relatedness) en 'zelfdefiniëring' (self-definition) (Luyten en Blatt, 2016).
 
2
Het zal duidelijk zijn dat dit voor schizoïde en schizotypische borderlinepatiënten (Stone 1983) niet of nauwelijks geldt. Patiënten met sterk schizoïde of schizotypische trekken kenmerken zich immers door sociale anhedonie, affectieve vervlakking, teruggetrokkenheid en een voorkeur voor solistische activiteiten.
 
3
Belangrijk is hier te vermelden dat we nu het bipolaire type II½ van Akiskal (2004) buiten beschouwing laten. Eveneens laten we nu subklinische vormen van affectieve stoornissen (Akiskal 1981) onbesproken, wat verhindert dat een mogelijk grotere verwantschap tussen affectieve stoornissen en borderlinestoornissen aan het licht kan komen.
 
4
Een term ontleend aan Kohut (1971). Interessant in dit verband is dat Drew Westen en collega’s (Golomb et al.,1994) in een exploratieve empirische studie hebben aangetoond dat moeders van borderlinepatiënten ertoe neigden hun kind op zeer egocentrische wijze te bejegenen.
 
5
De ideeën van Fonagy omtrent de moeite die borderlinepatiënten ermee hebben te komen tot een realistische, gedifferentieerde representatie van (significante) anderen, vooral in de context van hechtingsrelaties (mentalisatie), hebben geleid tot de ontwikkeling van een psychodynamische behandelvorm specifiek voor de behandeling van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis, namelijk Mentalization.
 
6
Hyperreactiviteit van de amygdala is door Donegan et al. (2003) recent in verband gebracht met borderlinepathologie (zie ook Herpertz et al., 2001).
 
7
Zoals eerder vermeld is slechts in 33% van de gevallen het gedragspatroon op elfjarige leeftijd in overeenstemming met het temperament, zodat high-reactiveness en inhibition niet altijd hand in hand gaan. Interessant in dit verband is echter dat Pukrop (2002) vond dat patiënten met BPS hoger scoorden op inhibitedness (DAPP) dan zowel de normale populatie als patiënten met andere DSM-IV-persoonlijkheidsstoornissen, in combinatie met verhoogde scores op neuroticism (FFM) en emotional dysregulation (DAPP) (stressreactiviteit).
 
8
De term ‘allostatic overload’ is afgeleid van het woord ‘allostase’ (letterlijk: evenwicht door verandering), dat dient ter vervanging van het traditionele woord ‘homeostase’. Allostase drukt beter uit dat het gaat om dynamische adaptatie, dus om een relatieve homeostase bij voortdurend veranderende innerlijke en uiterlijke omstandigheden. Dit proces zorgt ervoor dat wij ons met onze belangrijkste innerlijke systemen voortdurend (tijdelijk) kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden, waardoor wij veerkrachtig kunnen zijn.
 
9
Widiger en Samuel (2005) merken terecht op dat de term ‘co-occurrence’ hier de voorkeur verdient, omdat hiermee niet de indruk wordt gewekt dat we spreken over verschillende ziektebeelden. Mogelijk zijn de verschillende persoonlijkheidsstoornissen (in DSM-IV) uitdrukking van gemeenschappelijke etiologische factoren (multifinaliteit), zoals genetische (bijv. temperament), neurobiologische (verstoorde cognitief-affectieve regulatie ten gevolge van vroege ‘life stress’), ontwikkelings- of persoonlijkheidsfactoren (zie ook Jongedijk, 2001; Luyten en Vliegen 2005).
 
10
Volgens de APA 1994) dienen persoonlijkheidstrekken – om te kunnen spreken van een persoonlijkheidsstoornis – inflexibel en onaangepast te zijn, en bovendien te leiden tot significante ondermijning van het functioneren of tot subjectief leed.
 
11
Uit een studie van Pukrop (2002), waarin de borderlinepersoonlijkheidsstoornis werd beschreven met verscheidene dimensionale modellen, bleek inderdaad dat deze persoonlijkheidsstoornis samenhangt met verhoogde scores op Emotional dysregulation, meer dan andere persoonlijkheidsstoornissen.
 
12
Lenzenweger en collega’s (2004) vonden inderdaad dat borderlinepatiënten lager scoorden op Nonaffective Constraint dan een controlegroep.
 
13
Blatt en Levy (2003), bijvoorbeeld, koppelen duidelijk de karakterstijl los van de persoonlijkheidsorganisatie (complexiteit). Zo onderscheiden zij binnen het anaclitische en het introjectieve cluster verschillende niveaus van complexiteit. Ze maken daarbij gebruik van de hechtingstheorie.
 
14
Voorbeelden van positieve persoonlijkheidstrekken zijn: zorgzaam, consciëntieus, netjes en betrouwbaar. Voorbeelden van negatieve persoonlijkheidstrekken: lusteloos, afhankelijk, onhandig, onbeschaamd, lomp, hardvochtig (voor meer voorbeelden zie Stone, 1993a, 1994).
 
Literatuur
go back to reference Akhtar, S. (1992). Broken structures. Severe personality disorders and their treatment. New York: Jason Aronson. Akhtar, S. (1992). Broken structures. Severe personality disorders and their treatment. New York: Jason Aronson.
go back to reference Akiskal, H. S. (1981). Subaffective disorders: Dysthymic, cyclothymic and bipolar II disorders in the ‘borderline’ realm. Psychiatric Clinics of North America, 4, 25–46.CrossRef Akiskal, H. S. (1981). Subaffective disorders: Dysthymic, cyclothymic and bipolar II disorders in the ‘borderline’ realm. Psychiatric Clinics of North America, 4, 25–46.CrossRef
go back to reference Akiskal, H. S. (1992). Borderline: An adjective still in search of a noun. In D. Silver & M. Rosenbluth (Red.), Handbook of borderline disorders, (pag. 155–176). Madison: International Universities Press. Akiskal, H. S. (1992). Borderline: An adjective still in search of a noun. In D. Silver & M. Rosenbluth (Red.), Handbook of borderline disorders, (pag. 155–176). Madison: International Universities Press.
go back to reference Akiskal, H. S. (2001). Die Borderline-Persönlichkeit: Affektive Grundlagen, Symptome und Syndrome. In O. F. Kernberg, B. Dulz, & U. Sachsse (Red.), Handbuch der Borderline-Störungen, (pag. 259–270). Stuttgart: Schattauer. Akiskal, H. S. (2001). Die Borderline-Persönlichkeit: Affektive Grundlagen, Symptome und Syndrome. In O. F. Kernberg, B. Dulz, & U. Sachsse (Red.), Handbuch der Borderline-Störungen, (pag. 259–270). Stuttgart: Schattauer.
go back to reference Akiskal, H. S. (2004). Demystifying borderline personality: Critique of the concept and the unorthodox reflections on its natural kinship with the bipolar spectrum. Acta Psychiatrica Scandinavica, 110, 401–407.PubMedCrossRef Akiskal, H. S. (2004). Demystifying borderline personality: Critique of the concept and the unorthodox reflections on its natural kinship with the bipolar spectrum. Acta Psychiatrica Scandinavica, 110, 401–407.PubMedCrossRef
go back to reference Alexander, F. (1928). The neurotic character. International Journal of Psychoanalysis, 11, 292–311. Alexander, F. (1928). The neurotic character. International Journal of Psychoanalysis, 11, 292–311.
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (1968). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, second edition (DSM-II). Washington DC: American Psychiatric Association. APA (American Psychiatric Association). (1968). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, second edition (DSM-II). Washington DC: American Psychiatric Association.
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, third edition (DSM-III). Washington DC: American Psychiatric Press. APA (American Psychiatric Association). (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, third edition (DSM-III). Washington DC: American Psychiatric Press.
go back to reference American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, third revised edition (DSM-III-R). Washington DC: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, third revised edition (DSM-III-R). Washington DC: American Psychiatric Association.
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM-IV). Washington DC: American Psychiatric Press. APA (American Psychiatric Association). (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM-IV). Washington DC: American Psychiatric Press.
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, text revision (DSM-IV-TR). Washington DC: American Psychiatric Association. APA (American Psychiatric Association). (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, text revision (DSM-IV-TR). Washington DC: American Psychiatric Association.
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (2001). Practice guidelines for the treatment of patients with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 158 (s.), 1–52. APA (American Psychiatric Association). (2001). Practice guidelines for the treatment of patients with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 158 (s.), 1–52.
go back to reference APA (American Psychiatric Association). (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fifth Edition (DSM-5). Amsterdam: Boom. APA (American Psychiatric Association). (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fifth Edition (DSM-5). Amsterdam: Boom.
go back to reference Arntz, A., Meeren, M., & Wessel, I. (2002). No evidence for overgeneral memories in borderline personality disorder. Behaviour Research and Therapy, 40, 1063–1068.PubMedCrossRef Arntz, A., Meeren, M., & Wessel, I. (2002). No evidence for overgeneral memories in borderline personality disorder. Behaviour Research and Therapy, 40, 1063–1068.PubMedCrossRef
go back to reference Arntz, A., Appels, C., & Sieswerda, S. (2000). Hypervigilance in borderline personality disorder: A test with the emotional Stroop paradigm. Journal of Personality Disorders, 14, 366–373.PubMedCrossRef Arntz, A., Appels, C., & Sieswerda, S. (2000). Hypervigilance in borderline personality disorder: A test with the emotional Stroop paradigm. Journal of Personality Disorders, 14, 366–373.PubMedCrossRef
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (1999). Effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: A randomized controled trial. American Journal of Psychiatry, 156, 1563–1569.CrossRef Bateman, A., & Fonagy, P. (1999). Effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: A randomized controled trial. American Journal of Psychiatry, 156, 1563–1569.CrossRef
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (2001). Treatment of borderline personality disorder with psychoanalytically oriented partial hospitalization: An 18-month follow-up. American Journal of Psychiatry, 158, 36–42.CrossRef Bateman, A., & Fonagy, P. (2001). Treatment of borderline personality disorder with psychoanalytically oriented partial hospitalization: An 18-month follow-up. American Journal of Psychiatry, 158, 36–42.CrossRef
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (2004). Psychotherapy for borderline personality disorder. Mentalization-based treatment. Oxford: Oxford University Press.CrossRef Bateman, A., & Fonagy, P. (2004). Psychotherapy for borderline personality disorder. Mentalization-based treatment. Oxford: Oxford University Press.CrossRef
go back to reference Bateman, A., & Fonagy, P. (2006). Mentalization-based treatment for borderline personality disorder: A practical guide. Oxford: Oxford University Press.CrossRef Bateman, A., & Fonagy, P. (2006). Mentalization-based treatment for borderline personality disorder: A practical guide. Oxford: Oxford University Press.CrossRef
go back to reference Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2012). Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. Washington, DC: American Psychiatric Publishing. Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2012). Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
go back to reference Battle, C. L., Shea, M. T., Johnson, D. M., Yen, S., Zlotnick, C., Zanarini, M. C., et al. (2004). Childhood maltreatment associated with adult personality disorders: Findings from the collaborative longitudinal personality disorders study. Journal of Personality Disorders, 18, 193–211.CrossRefPubMed Battle, C. L., Shea, M. T., Johnson, D. M., Yen, S., Zlotnick, C., Zanarini, M. C., et al. (2004). Childhood maltreatment associated with adult personality disorders: Findings from the collaborative longitudinal personality disorders study. Journal of Personality Disorders, 18, 193–211.CrossRefPubMed
go back to reference Bell, M. D., Billington, R., Cicchetti, D., & Gibbons, J. (1988). Do object relations deficits distinguish BPD from other diagnostic groups? Journal of Clinical Psychology, 44, 511–516.PubMedCrossRef Bell, M. D., Billington, R., Cicchetti, D., & Gibbons, J. (1988). Do object relations deficits distinguish BPD from other diagnostic groups? Journal of Clinical Psychology, 44, 511–516.PubMedCrossRef
go back to reference Bender, D. S., Morey, L. C., & Skodol, A. E. (2011). Toward a model for assessing level of personality functioning in DSM-5, part I: Review of theory and methods. Journal of Personality Assessment, 93, 332–346.PubMedCrossRef Bender, D. S., Morey, L. C., & Skodol, A. E. (2011). Toward a model for assessing level of personality functioning in DSM-5, part I: Review of theory and methods. Journal of Personality Assessment, 93, 332–346.PubMedCrossRef
go back to reference Blatt, S. J., & Auerbach, J. S. (2003). Psychodynamic measures of therapeutic change. Psychoanalytic Inquiry, 23, 268–307.CrossRef Blatt, S. J., & Auerbach, J. S. (2003). Psychodynamic measures of therapeutic change. Psychoanalytic Inquiry, 23, 268–307.CrossRef
go back to reference Blatt, S. J., Auerbach, J. S., & Levy, K. N. (1997). Mental representations in personality development, psychopathology, and the therapeutic process. Review of General Psychology, 1, 351–374.CrossRef Blatt, S. J., Auerbach, J. S., & Levy, K. N. (1997). Mental representations in personality development, psychopathology, and the therapeutic process. Review of General Psychology, 1, 351–374.CrossRef
go back to reference Blatt, S. J., & Ford, R. Q. (1994). Therapeutic change. An object relations perspective. New York/Londen: Plenum Press. Blatt, S. J., & Ford, R. Q. (1994). Therapeutic change. An object relations perspective. New York/Londen: Plenum Press.
go back to reference Blatt, S. J., & Levy, K. N. (2003). Attachment theory, psychoanalysis, personality development, and psychopathology. Psychoanalytic Inquiry, 23, 104–152. Blatt, S. J., & Levy, K. N. (2003). Attachment theory, psychoanalysis, personality development, and psychopathology. Psychoanalytic Inquiry, 23, 104–152.
go back to reference Blatt, S. J., & Shichman, S. (1983). Two primary configurations of psychopathology. Psychoanalysis and Contemporary Thought, 6, 187–254. Blatt, S. J., & Shichman, S. (1983). Two primary configurations of psychopathology. Psychoanalysis and Contemporary Thought, 6, 187–254.
go back to reference Bohus, M., Dyer, A. S., Priebe, K., Krüger, A., Kleindienst, N., Schmahl, C., et al. (2013). Dialectical behaviour therapy for post-traumatic stress disorder after childhood sexual abuse in patients with and without borderline personality disorder: A randomised controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 82, 221–233.PubMedCrossRef Bohus, M., Dyer, A. S., Priebe, K., Krüger, A., Kleindienst, N., Schmahl, C., et al. (2013). Dialectical behaviour therapy for post-traumatic stress disorder after childhood sexual abuse in patients with and without borderline personality disorder: A randomised controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 82, 221–233.PubMedCrossRef
go back to reference Boom, D. C. van den. (1994). The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: An experimental manipulation of sensitive responsiveness among lower-class mothers with irritable infants. Child Development, 65, 1449–1469.CrossRef Boom, D. C. van den. (1994). The influence of temperament and mothering on attachment and exploration: An experimental manipulation of sensitive responsiveness among lower-class mothers with irritable infants. Child Development, 65, 1449–1469.CrossRef
go back to reference Bradley, S. J. (2000). Affect regulation and the development of psychopathology. New York: The Guilford Press. Bradley, S. J. (2000). Affect regulation and the development of psychopathology. New York: The Guilford Press.
go back to reference Bradley, R., Jenei, J., & Westen, D. (2005a). Etiology of borderline personality disorder. Disentangling the contributions of intercorrelated antecedents. Journal of Nervous and Mental Disease, 193, 24–31.CrossRef Bradley, R., Jenei, J., & Westen, D. (2005a). Etiology of borderline personality disorder. Disentangling the contributions of intercorrelated antecedents. Journal of Nervous and Mental Disease, 193, 24–31.CrossRef
go back to reference Bradley, R., & Westen, D. (2005). The psychodynamics of borderline personality disorder: A view from developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 17, 927–957.PubMedCrossRef Bradley, R., & Westen, D. (2005). The psychodynamics of borderline personality disorder: A view from developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 17, 927–957.PubMedCrossRef
go back to reference Bradley, R., Zittel Conklin, C., & Westen, D. (2005b). The borderline personality diagnosis in adolescents: Gender differences and subtypes. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 1006–1019.PubMedCrossRef Bradley, R., Zittel Conklin, C., & Westen, D. (2005b). The borderline personality diagnosis in adolescents: Gender differences and subtypes. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 1006–1019.PubMedCrossRef
go back to reference Bremner, J. D., Vythilingam, M., Vermetten, E., Vaccarino, V., & Charney, D. S. (2004). Deficits in hippocampal and anterior cingulate functioning during verbal declarative memory encoding in midlife major depression. American Journal of Psychiatry, 161, 637–645.CrossRef Bremner, J. D., Vythilingam, M., Vermetten, E., Vaccarino, V., & Charney, D. S. (2004). Deficits in hippocampal and anterior cingulate functioning during verbal declarative memory encoding in midlife major depression. American Journal of Psychiatry, 161, 637–645.CrossRef
go back to reference Brisch, K. H., & Hellbrügge, T. (2003). Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern. Stuttgart: Klett-Cotta. Brisch, K. H., & Hellbrügge, T. (2003). Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern. Stuttgart: Klett-Cotta.
go back to reference Brown, L. J. (1987). Borderline personality organization and the transition to the depressive position. In J. S. Grotstein, M. F. Solomon, & J. A. Lang (Eds.). The Borderline Patient (Vol. 1, pag. 147–180). Hillsdale: The Analytic Press. Brown, L. J. (1987). Borderline personality organization and the transition to the depressive position. In J. S. Grotstein, M. F. Solomon, & J. A. Lang (Eds.). The Borderline Patient (Vol. 1, pag. 147–180). Hillsdale: The Analytic Press.
go back to reference Bush, G., Frazier, J. A., Rauch, S. L., Seidman, L. J., Whalen, P. J., Jenike, M. A., et al. (1999). Anterior cingulate cortex dysfunction in attention deficit/hyperactivity disorder revealed by fMRI and the Counting Stroop. Biological Psychiatry, 45, 1542–1552.PubMedCrossRef Bush, G., Frazier, J. A., Rauch, S. L., Seidman, L. J., Whalen, P. J., Jenike, M. A., et al. (1999). Anterior cingulate cortex dysfunction in attention deficit/hyperactivity disorder revealed by fMRI and the Counting Stroop. Biological Psychiatry, 45, 1542–1552.PubMedCrossRef
go back to reference Claes, S. J., & Nemeroff, C. B. (2005). Corticotropin releasing factor (CRF) and major depression: Towards an integration of psychology and neurobiology in depression research. In J. Corveleyn, P. Luyten & S. J. Blatt, The theory and treatment of depression, (pag. 227–252). Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates. Claes, S. J., & Nemeroff, C. B. (2005). Corticotropin releasing factor (CRF) and major depression: Towards an integration of psychology and neurobiology in depression research. In J. Corveleyn, P. Luyten & S. J. Blatt, The theory and treatment of depression, (pag. 227–252). Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Clarkin, J. F., & Kernberg, O. F. (1993). Developmental factors in borderline personality disorder and borderline personality organization. In J. Paris (Red.), Borderline personality disorder: Etiology and treatment, (pag. 161–184). Washington DC: American Psychiatric Press. Clarkin, J. F., & Kernberg, O. F. (1993). Developmental factors in borderline personality disorder and borderline personality organization. In J. Paris (Red.), Borderline personality disorder: Etiology and treatment, (pag. 161–184). Washington DC: American Psychiatric Press.
go back to reference Clarkin, J. F., Levy, K. N., & Schiavi, J. M. (2005). Transference focused psychotherapy: Development of a psychodynamic treatment for severe personality disorders. Clinical Neuroscience Research, 4, 379–386.CrossRef Clarkin, J. F., Levy, K. N., & Schiavi, J. M. (2005). Transference focused psychotherapy: Development of a psychodynamic treatment for severe personality disorders. Clinical Neuroscience Research, 4, 379–386.CrossRef
go back to reference Clarkin, J. F., Yeomans, F., & Kernberg, O. F. (2006). Psychotherapy for borderline personality. Focusing on object relations. Washington DC: American Psychiatric Press. Clarkin, J. F., Yeomans, F., & Kernberg, O. F. (2006). Psychotherapy for borderline personality. Focusing on object relations. Washington DC: American Psychiatric Press.
go back to reference Cloitre, M., Courtois, C. A., Charuvastra, A., Carapezza, R., Stolbach, B. C., & Green, B. L. (2011). Treatment of complex PTSD: Results of the ISTSS expert clinician survey on best practices. Journal of Traumatic Stress, 24, 615–627.PubMedCrossRef Cloitre, M., Courtois, C. A., Charuvastra, A., Carapezza, R., Stolbach, B. C., & Green, B. L. (2011). Treatment of complex PTSD: Results of the ISTSS expert clinician survey on best practices. Journal of Traumatic Stress, 24, 615–627.PubMedCrossRef
go back to reference Cloninger, C. R. (2000). A practical way to diagnosis personality disorder: A proposal. Journal of Personality Disorders, 14, 99–108.PubMedCrossRef Cloninger, C. R. (2000). A practical way to diagnosis personality disorder: A proposal. Journal of Personality Disorders, 14, 99–108.PubMedCrossRef
go back to reference Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975–990.PubMedCrossRef Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975–990.PubMedCrossRef
go back to reference Critchfield, K. L., Levy, K. N., & Clarkin, J. F. (2004). The relationship between impulsivity, aggression, and impulsive-aggression in borderline personality disorder: An empirical analysis of self-report measures. Journal of Personality Disorders, 18, 555–570.PubMedCrossRef Critchfield, K. L., Levy, K. N., & Clarkin, J. F. (2004). The relationship between impulsivity, aggression, and impulsive-aggression in borderline personality disorder: An empirical analysis of self-report measures. Journal of Personality Disorders, 18, 555–570.PubMedCrossRef
go back to reference Davidson, R. J. (2002). Anxiety and affective style: Role of prefrontal cortex and amygdala. Biological Psychiatry, 51, 68–80.PubMedCrossRef Davidson, R. J. (2002). Anxiety and affective style: Role of prefrontal cortex and amygdala. Biological Psychiatry, 51, 68–80.PubMedCrossRef
go back to reference Davis, M. (1998). Are different parts of the extended amygdala involved in fear versus anxiety? Biological Psychiatry, 44, 1239–1247.PubMedCrossRef Davis, M. (1998). Are different parts of the extended amygdala involved in fear versus anxiety? Biological Psychiatry, 44, 1239–1247.PubMedCrossRef
go back to reference Depue, R. A., & Lenzenweger, M. F. (2005). A neurobehavioral dimensional model of personality disturbance. In M. F. Lenzenweger, & J. F. Clarkin (Eds.), Major theories of personality disorder. (2nd ed. pag. 391–453). New York: The Guilford Press. Depue, R. A., & Lenzenweger, M. F. (2005). A neurobehavioral dimensional model of personality disturbance. In M. F. Lenzenweger, & J. F. Clarkin (Eds.), Major theories of personality disorder. (2nd ed. pag. 391–453). New York: The Guilford Press.
go back to reference Derks, Y. P. M. J., Westerhof, G. J., & Bohlmeijer, E. T. (2016). A meta-analysis on the association between emotional awareness and borderline personality pathology. Journal of Personality Disorders, 30, 1–23.CrossRef Derks, Y. P. M. J., Westerhof, G. J., & Bohlmeijer, E. T. (2016). A meta-analysis on the association between emotional awareness and borderline personality pathology. Journal of Personality Disorders, 30, 1–23.CrossRef
go back to reference Deutsch, H. (1942). Some forms of emotional disturbance and their relationship to schizophrenia. Psychoanalytic Quarterly, 11, 301–321.CrossRef Deutsch, H. (1942). Some forms of emotional disturbance and their relationship to schizophrenia. Psychoanalytic Quarterly, 11, 301–321.CrossRef
go back to reference Dinsdale, N., & Crespi, B. (2013). The borderline empathy paradox: Evidence and conceptual models for empathic enhancements in borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 27, 172–195.PubMedCrossRef Dinsdale, N., & Crespi, B. (2013). The borderline empathy paradox: Evidence and conceptual models for empathic enhancements in borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 27, 172–195.PubMedCrossRef
go back to reference Donegan, N. H., Sanislow, C. A., Blumberg, H. P., Fulbright, R. K., Lacadie, C., Skudlarski, P., et al. (2003). Amygdala hyperreactivity in borderline personality disorder: Implications for emotional dysregulation. Biological Psychiatry, 54, 1284–1293.PubMedCrossRef Donegan, N. H., Sanislow, C. A., Blumberg, H. P., Fulbright, R. K., Lacadie, C., Skudlarski, P., et al. (2003). Amygdala hyperreactivity in borderline personality disorder: Implications for emotional dysregulation. Biological Psychiatry, 54, 1284–1293.PubMedCrossRef
go back to reference Driessen, M., Herrmann, J., Stahl, K., Zwaan, M., Meier, S., Hill, A., et al. (2000). Magnetic resonance imaging volumes of the hippocampus and the amygdala in women with borderline personality disorder and early traumatization. Archives of General Psychiatry, 57, 1115–1122.PubMedCrossRef Driessen, M., Herrmann, J., Stahl, K., Zwaan, M., Meier, S., Hill, A., et al. (2000). Magnetic resonance imaging volumes of the hippocampus and the amygdala in women with borderline personality disorder and early traumatization. Archives of General Psychiatry, 57, 1115–1122.PubMedCrossRef
go back to reference Erikson, E. H. (1956). The problem of ego identity. Journal of the American Psychoanalytic Association, 4, 56–121.PubMedCrossRef Erikson, E. H. (1956). The problem of ego identity. Journal of the American Psychoanalytic Association, 4, 56–121.PubMedCrossRef
go back to reference Eurelings-Bontekoe, E. H. M. & Snellen, W. M. (Red.). (2017). (4e druk). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Amsterdam: Pearson Benelux. Eurelings-Bontekoe, E. H. M. & Snellen, W. M. (Red.). (2017). (4e druk). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Amsterdam: Pearson Benelux.
go back to reference Fairbairn, W. R. D. (1940). Schizoid factors in the personality. In R. Fairbairn (Red.), Psychoanalytic studies of the personality, (pag. 3–27). New York: Brunner-Routledge. Fairbairn, W. R. D. (1940). Schizoid factors in the personality. In R. Fairbairn (Red.), Psychoanalytic studies of the personality, (pag. 3–27). New York: Brunner-Routledge.
go back to reference Fenton, W. S., & McGlashan, T. H. (1989). Risk of Schizophrenia in character disordered patients. American Journal of Psychiatry, 146, 1280–1284. Fenton, W. S., & McGlashan, T. H. (1989). Risk of Schizophrenia in character disordered patients. American Journal of Psychiatry, 146, 1280–1284.
go back to reference Fertuck, E. A., Bucci, W., Blatt, S. J., & Ford, R. Q. (2004). Verbal representation and therapeutic change in anaclitic and introjective patients. Psychotherapy: Theory. Research, Practice, Training, 41, 13–25. Fertuck, E. A., Bucci, W., Blatt, S. J., & Ford, R. Q. (2004). Verbal representation and therapeutic change in anaclitic and introjective patients. Psychotherapy: Theory. Research, Practice, Training, 41, 13–25.
go back to reference Fertuck, E. A., Lenzenweger, M. F., & Clarkin, J. F. (2005). The association between attentional and executive controls in the expression of borderline personality disorder features: A preliminary study. Psychopathology, 38, 75–81.PubMedCrossRef Fertuck, E. A., Lenzenweger, M. F., & Clarkin, J. F. (2005). The association between attentional and executive controls in the expression of borderline personality disorder features: A preliminary study. Psychopathology, 38, 75–81.PubMedCrossRef
go back to reference Fertuck, E. A., Lenzenweger, M. F., Clarkin, J. F., Hoermann, S., & Stanley, B. (2006). Executive neurocognition, memory systems, and borderline personality disorder. Clinical Psychology Review, 26, 346–375.CrossRefPubMed Fertuck, E. A., Lenzenweger, M. F., Clarkin, J. F., Hoermann, S., & Stanley, B. (2006). Executive neurocognition, memory systems, and borderline personality disorder. Clinical Psychology Review, 26, 346–375.CrossRefPubMed
go back to reference Fertuck, E. A., Grinband, J., & Stanley, B. (2013). Facial trust appraisal negatively biased in borderline personality disorder. Psychiatry Research, 207, 195–202.PubMedPubMedCentralCrossRef Fertuck, E. A., Grinband, J., & Stanley, B. (2013). Facial trust appraisal negatively biased in borderline personality disorder. Psychiatry Research, 207, 195–202.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Fiedler, P. (2001). Persönlichkeitsstörungen (5th ed.). Weinheim: Beltz PVU. Fiedler, P. (2001). Persönlichkeitsstörungen (5th ed.). Weinheim: Beltz PVU.
go back to reference Fonagy, P. (1999). The process of change and the change of processes: What can change in a ‘good analysis’. Lezing gehouden ter gelegenheid van de ‘Spring meeting of Division 39’ van the American Psychological Association. New York, 16 april (http://psychematters.com/papers/fonagy.htm). Fonagy, P. (1999). The process of change and the change of processes: What can change in a ‘good analysis’. Lezing gehouden ter gelegenheid van de ‘Spring meeting of Division 39’ van the American Psychological Association. New York, 16 april (http://​psychematters.​com/​papers/​fonagy.​htm).
go back to reference Fonagy, P. (2001). Attachment theory and psychoanalysis. New York: Other Press. Fonagy, P. (2001). Attachment theory and psychoanalysis. New York: Other Press.
go back to reference Fonagy, P., & Bateman, A. (2006). Mechanisms of change in mentalization-based treatment of BPD. Journal of Clinical Psychology, 62, 411–430.PubMedCrossRef Fonagy, P., & Bateman, A. (2006). Mechanisms of change in mentalization-based treatment of BPD. Journal of Clinical Psychology, 62, 411–430.PubMedCrossRef
go back to reference Fonagy, P. & Luyten, P. (2009). A developmental, mentalization-based approach to the understanding and treatment of borderline personality disorder. Development and Psychopathology, 21, 1355–1382. Fonagy, P. & Luyten, P. (2009). A developmental, mentalization-based approach to the understanding and treatment of borderline personality disorder. Development and Psychopathology, 21, 1355–1382.
go back to reference Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press. Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York: Other Press.
go back to reference Fonagy, P., Leigh, T., Steele, M., Steele, H., Kennedy, R., Mattoon, G., et al. (1996). The relation of attachment status, psychiatric classification, and response to psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 22–31.PubMedCrossRef Fonagy, P., Leigh, T., Steele, M., Steele, H., Kennedy, R., Mattoon, G., et al. (1996). The relation of attachment status, psychiatric classification, and response to psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 22–31.PubMedCrossRef
go back to reference Fonagy, P., & Target, M. (2003). Psychoanalytic theories. Perspectives from developmental psychopathology. Londen/Philadelphia: Whurr. Fonagy, P., & Target, M. (2003). Psychoanalytic theories. Perspectives from developmental psychopathology. Londen/Philadelphia: Whurr.
go back to reference Freud, S. (1940). De splitsing van het Ik in het afweerproces. In Sigmund Freud (Red.), Psychoanalytische theorie deel 3, (pag. 247–254). Meppel: Boom. Freud, S. (1940). De splitsing van het Ik in het afweerproces. In Sigmund Freud (Red.), Psychoanalytische theorie deel 3, (pag. 247–254). Meppel: Boom.
go back to reference Frosch, J. (1964). The psychotic character: Clinical psychiatric considerations. Psychiatric Quarterly, 38, 81–96.CrossRef Frosch, J. (1964). The psychotic character: Clinical psychiatric considerations. Psychiatric Quarterly, 38, 81–96.CrossRef
go back to reference Frosch, J. (1988a). Psychotic character versus borderline, part I. International Journal of Psychoanalysis, 69, 347–357.PubMed Frosch, J. (1988a). Psychotic character versus borderline, part I. International Journal of Psychoanalysis, 69, 347–357.PubMed
go back to reference Frosch, J. (1988b). Psychotic character versus borderline, part II. International Journal of Psychoanalysis, 69, 445–456.PubMed Frosch, J. (1988b). Psychotic character versus borderline, part II. International Journal of Psychoanalysis, 69, 445–456.PubMed
go back to reference Gabbard, G. O. (2000). Psychodynamic psychiatry in clinical practice (3rd ed.). Washington D.C.: American Psychiatric Press Inc. Gabbard, G. O. (2000). Psychodynamic psychiatry in clinical practice (3rd ed.). Washington D.C.: American Psychiatric Press Inc.
go back to reference Gabbard, G. O., Miller, L. A., & Martinez, M. (2006). A neurobiological perspective on mentalizing and internal object relations in traumatised patients with borderline personality disorder. In J. G. Allen & P. Fonagy (Eds.), Handbook of Mentalization-Based Treatment, (pag. 123–140). New York, NY: John Wiley & Sons. Gabbard, G. O., Miller, L. A., & Martinez, M. (2006). A neurobiological perspective on mentalizing and internal object relations in traumatised patients with borderline personality disorder. In J. G. Allen & P. Fonagy (Eds.), Handbook of Mentalization-Based Treatment, (pag. 123–140). New York, NY: John Wiley & Sons.
go back to reference Giesen-Bloo, J. H. (2006). Crossing borders: Theory, assessment and treatment in borderline personality disorder. Academisch proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht. Giesen-Bloo, J. H. (2006). Crossing borders: Theory, assessment and treatment in borderline personality disorder. Academisch proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht.
go back to reference Giesen-Bloo, J. H., Dyck, R. van, Spinhoven, P., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, Th. van, et al. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder. Randomized trial of schema-focused therapy vs transference-focused psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658. Giesen-Bloo, J. H., Dyck, R. van, Spinhoven, P., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, Th. van, et al. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder. Randomized trial of schema-focused therapy vs transference-focused psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658.
go back to reference Giovacchini, P. (1973). Character disorders: With special reference to the borderline state. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy, 2, 7–20. Giovacchini, P. (1973). Character disorders: With special reference to the borderline state. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy, 2, 7–20.
go back to reference Giovacchini, P. (1979). The many sides of helplessness: The borderline patient. In J. LeBoit & A. Capponi (Red.), Advances in psychotherapy of the borderline patient, (pag. 227–267). New York: Jason Aronson. Giovacchini, P. (1979). The many sides of helplessness: The borderline patient. In J. LeBoit & A. Capponi (Red.), Advances in psychotherapy of the borderline patient, (pag. 227–267). New York: Jason Aronson.
go back to reference Giovacchini, P. (1987). The borderline state, the transitional object, and the psychoanalytic paradox. In J. S. Grotstein, M. F. Solomon, & J. A. Lang (Eds.), The Borderline Patient, (Vol. 1, pag. 181–204). Hillsdale: The Analytic Press. Giovacchini, P. (1987). The borderline state, the transitional object, and the psychoanalytic paradox. In J. S. Grotstein, M. F. Solomon, & J. A. Lang (Eds.), The Borderline Patient, (Vol. 1, pag. 181–204). Hillsdale: The Analytic Press.
go back to reference Gold, L. J., & Silk, K. R. (1993). Exploring the borderline personality-major affective disorder interface. In J. Paris (Red.), Borderline Personality Disorder: Etiology and Treatment, (pag. 39–66). Washington DC: American Psychiatric Press. Gold, L. J., & Silk, K. R. (1993). Exploring the borderline personality-major affective disorder interface. In J. Paris (Red.), Borderline Personality Disorder: Etiology and Treatment, (pag. 39–66). Washington DC: American Psychiatric Press.
go back to reference Gold, P. W. (2005). The neurobiology of stress and its relevance to psychotherapy. Clinical Neuroscience Research, 4, 315–324.CrossRef Gold, P. W. (2005). The neurobiology of stress and its relevance to psychotherapy. Clinical Neuroscience Research, 4, 315–324.CrossRef
go back to reference Goldman-Rakic, P. S. (1991). Prefrontal cortical dysfunction in schizophrenia: The relevance of working memory. In B. J. Carroll & J. E. Barrett (Red.), Psychopathology and the brain, (pag. 1–21). New York: Raven Press. Goldman-Rakic, P. S. (1991). Prefrontal cortical dysfunction in schizophrenia: The relevance of working memory. In B. J. Carroll & J. E. Barrett (Red.), Psychopathology and the brain, (pag. 1–21). New York: Raven Press.
go back to reference Golier, J. A., Yehuda, R., Bierer, L. M., Mitropoulou, V., New, A. S., Schmeidler, J., et al. (2003). The relationship of borderline personality disorder to posttraumatic stress disorder and traumatic events. American Journal of Psychiatry, 160, 2018–2024.CrossRef Golier, J. A., Yehuda, R., Bierer, L. M., Mitropoulou, V., New, A. S., Schmeidler, J., et al. (2003). The relationship of borderline personality disorder to posttraumatic stress disorder and traumatic events. American Journal of Psychiatry, 160, 2018–2024.CrossRef
go back to reference Golomb, A., Ludolph, P., Westen, D., Block, M. J., Maurer, P., & Wiss, F. C. (1994). Maternal empathy, family chaos, and the etiology of borderline personality disorder. Journal of the American Psychoanalytic Association, 42, 525–548.PubMedCrossRef Golomb, A., Ludolph, P., Westen, D., Block, M. J., Maurer, P., & Wiss, F. C. (1994). Maternal empathy, family chaos, and the etiology of borderline personality disorder. Journal of the American Psychoanalytic Association, 42, 525–548.PubMedCrossRef
go back to reference Grienenberger, J., Kelly, K., & Slade, A. (2005). Maternal reflective functioning, mother-infant affective communication, and infant attachment: Exploring the link between mental states and observed caregiving behavior in the intergenerational transmission of attachment. Attachment & Human Development, 7, 299–311.CrossRef Grienenberger, J., Kelly, K., & Slade, A. (2005). Maternal reflective functioning, mother-infant affective communication, and infant attachment: Exploring the link between mental states and observed caregiving behavior in the intergenerational transmission of attachment. Attachment & Human Development, 7, 299–311.CrossRef
go back to reference Grinker, R. R., Werble, B., & Drye, R. C. (1968). The borderline syndrome. New York: Basic Books. Grinker, R. R., Werble, B., & Drye, R. C. (1968). The borderline syndrome. New York: Basic Books.
go back to reference Gunderson, J. G., Carpenter, W. T., & Strauss, J. S. (1975). Borderline and Schizophrenic Patients: A Comparative Study. American Journal of Psychiatry, 132, 1257–1264.CrossRef Gunderson, J. G., Carpenter, W. T., & Strauss, J. S. (1975). Borderline and Schizophrenic Patients: A Comparative Study. American Journal of Psychiatry, 132, 1257–1264.CrossRef
go back to reference Gunderson, J. G., & Singer, M. T. (1975). Defining borderline patients: An overview. American Journal of Psychiatry, 132, 1–10.CrossRef Gunderson, J. G., & Singer, M. T. (1975). Defining borderline patients: An overview. American Journal of Psychiatry, 132, 1–10.CrossRef
go back to reference Gunderson, J. G., & Kolb, J. E. (1978). Discriminating features of borderline patients. American Journal of Psychiatry, 135, 792–796.CrossRef Gunderson, J. G., & Kolb, J. E. (1978). Discriminating features of borderline patients. American Journal of Psychiatry, 135, 792–796.CrossRef
go back to reference Gunderson, J. G., Kolb, J. E., & Austin, V. (1981). The diagnostic interview for borderline patients. American Journal of Psychiatry, 138, 896–903.CrossRef Gunderson, J. G., Kolb, J. E., & Austin, V. (1981). The diagnostic interview for borderline patients. American Journal of Psychiatry, 138, 896–903.CrossRef
go back to reference Gunderson, J. G., & Elliott, G. R. (1985). The interface between borderline personality disorder and affective disorder. American Journal of Psychiatry, 142, 277–288.CrossRef Gunderson, J. G., & Elliott, G. R. (1985). The interface between borderline personality disorder and affective disorder. American Journal of Psychiatry, 142, 277–288.CrossRef
go back to reference Gunderson, J. G. (1987). Interfaces between psychoanalytic and empirical studies of borderline personality. In J. S. Grotstein, M. F. Solomon & J. A. Lang (Eds.), The Borderline Patient, (Vol. 1, pag. 37–59). Hillsdale: The Analytic Press. Gunderson, J. G. (1987). Interfaces between psychoanalytic and empirical studies of borderline personality. In J. S. Grotstein, M. F. Solomon & J. A. Lang (Eds.), The Borderline Patient, (Vol. 1, pag. 37–59). Hillsdale: The Analytic Press.
go back to reference Gunderson, J. G., & Phillips, K. A. (1991). A current view of the interface between borderline personality disorder and depression. American Journal of Psychiatry, 148, 967–975.CrossRef Gunderson, J. G., & Phillips, K. A. (1991). A current view of the interface between borderline personality disorder and depression. American Journal of Psychiatry, 148, 967–975.CrossRef
go back to reference Gunderson, J. G. (1996). The borderline patient’s intolerance of aloneness: Insecure attachments and therapist availability. American Journal of Psychiatry, 153, 752–758.CrossRef Gunderson, J. G. (1996). The borderline patient’s intolerance of aloneness: Insecure attachments and therapist availability. American Journal of Psychiatry, 153, 752–758.CrossRef
go back to reference Gunderson, J. G., Weinberg, I., Daversa, M. T., Kueppenbender, K. D., Zanarini, M. C., Shea, M. T., et al. (2006). Descriptive and longitudinal observations on the relationship of borderline personality disorder and bipolar disorder. American Journal of Psychatry, 163, 1173–1178.CrossRef Gunderson, J. G., Weinberg, I., Daversa, M. T., Kueppenbender, K. D., Zanarini, M. C., Shea, M. T., et al. (2006). Descriptive and longitudinal observations on the relationship of borderline personality disorder and bipolar disorder. American Journal of Psychatry, 163, 1173–1178.CrossRef
go back to reference Gunderson, J. G., & Lyons-Ruth, K. (2008). BPD’s interpersonal hypersensitivity phenotype: A gene-environment developmental model. Journal of Personality Disorders, 22, 22–41.PubMedPubMedCentralCrossRef Gunderson, J. G., & Lyons-Ruth, K. (2008). BPD’s interpersonal hypersensitivity phenotype: A gene-environment developmental model. Journal of Personality Disorders, 22, 22–41.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Gunnar, M. R. (1998). Quality of early care and buffering of neuroendocrine stress reactions: Potential effects on the developing human brain. Preventive Medicine, 27, 208–211.PubMedCrossRef Gunnar, M. R. (1998). Quality of early care and buffering of neuroendocrine stress reactions: Potential effects on the developing human brain. Preventive Medicine, 27, 208–211.PubMedCrossRef
go back to reference Gunnar, M. R. (2002). Integrating neuroscience and psychological approaches in the study of early experiences. Annals of the New York Academy of Sciences, 1008, 238–247.CrossRef Gunnar, M. R. (2002). Integrating neuroscience and psychological approaches in the study of early experiences. Annals of the New York Academy of Sciences, 1008, 238–247.CrossRef
go back to reference Gunnar, M. R., Brodersen, L., Nachmias, M., Buss, K., & Rigatuso, J. (1996). Stress reactivity and attachment security. Developmental Psychobiology, 29, 191–204.PubMedCrossRef Gunnar, M. R., Brodersen, L., Nachmias, M., Buss, K., & Rigatuso, J. (1996). Stress reactivity and attachment security. Developmental Psychobiology, 29, 191–204.PubMedCrossRef
go back to reference Harmelen, A. L. van, Tol, M. J. van, Wee, N. J. A. van der, Veltman, D. J., Aleman, A., Spinhoven, P., et al. (2010). Reduced medial prefrontal cortex volume in adults reporting childhood emotional maltreatment. Biological Psychiatry, 68, 832–838.PubMedCrossRef Harmelen, A. L. van, Tol, M. J. van, Wee, N. J. A. van der, Veltman, D. J., Aleman, A., Spinhoven, P., et al. (2010). Reduced medial prefrontal cortex volume in adults reporting childhood emotional maltreatment. Biological Psychiatry, 68, 832–838.PubMedCrossRef
go back to reference Heffernan, K., & Cloitre, M. (2000). A comparison of posttraumatic stress disorder with and without Borderline Personality Disorder among women with a history of childhood sexual abuse: Etiological and clinical characteristics. Journal of Nervous and Mental Disease, 188, 589–595.CrossRef Heffernan, K., & Cloitre, M. (2000). A comparison of posttraumatic stress disorder with and without Borderline Personality Disorder among women with a history of childhood sexual abuse: Etiological and clinical characteristics. Journal of Nervous and Mental Disease, 188, 589–595.CrossRef
go back to reference Herman, J. L., Perry, J. C., & van der Kolk, B. A. (1989). Childhood trauma in borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 146, 490–495.CrossRef Herman, J. L., Perry, J. C., & van der Kolk, B. A. (1989). Childhood trauma in borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 146, 490–495.CrossRef
go back to reference Hermans, D., Raes, F., & Eelen, P. (2005). Mood and memory: A cognitive psychology perspective on maintenance of depressed mood and vulnerability for relapse. In J. Corveleyn, P. Luyten & S. J. Blatt (Eds.), The theory and treatment of depression. Towards a dynamic interactionism model, (pag. 43–66). Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates. Hermans, D., Raes, F., & Eelen, P. (2005). Mood and memory: A cognitive psychology perspective on maintenance of depressed mood and vulnerability for relapse. In J. Corveleyn, P. Luyten & S. J. Blatt (Eds.), The theory and treatment of depression. Towards a dynamic interactionism model, (pag. 43–66). Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Herpertz, S. C., & Bertsch, K. (2014). The social-cognitive basis of personality disorders. Current Opinion in Psychiatry, 27, 73–77.PubMedCrossRef Herpertz, S. C., & Bertsch, K. (2014). The social-cognitive basis of personality disorders. Current Opinion in Psychiatry, 27, 73–77.PubMedCrossRef
go back to reference Herpertz, S. C., Dietrich, T. M., Wenning, B., Krings, T., Erberich, S. G., Willmes, K., et al. (2001). Evidence of abnormal amygdala functioning in borderline personality disorder: A functional MRI study. Biological Psychiatry, 50, 292–298.PubMedCrossRef Herpertz, S. C., Dietrich, T. M., Wenning, B., Krings, T., Erberich, S. G., Willmes, K., et al. (2001). Evidence of abnormal amygdala functioning in borderline personality disorder: A functional MRI study. Biological Psychiatry, 50, 292–298.PubMedCrossRef
go back to reference Hoch, P., & Polatin, P. (1949). Pseudoneurotic forms of schizophrenia. Psychiatric Quarterly, 23, 248–276.CrossRef Hoch, P., & Polatin, P. (1949). Pseudoneurotic forms of schizophrenia. Psychiatric Quarterly, 23, 248–276.CrossRef
go back to reference Horney, K. (1945). Onze innerlijke conflicten. Utrecht: Bijleveld. Horney, K. (1945). Onze innerlijke conflicten. Utrecht: Bijleveld.
go back to reference Houdenhove, B. van (2005). In wankel evenwicht. Over stress, levensstijl en welvaartsziekten. Tielt: Lannoo. Houdenhove, B. van (2005). In wankel evenwicht. Over stress, levensstijl en welvaartsziekten. Tielt: Lannoo.
go back to reference Houdenhove, B. van, Egle, U. T., & Luyten, P. (2005). The role of life stress in Fibromyalgia. Current Rheumatology Reports, 7, 365–370.PubMedCrossRef Houdenhove, B. van, Egle, U. T., & Luyten, P. (2005). The role of life stress in Fibromyalgia. Current Rheumatology Reports, 7, 365–370.PubMedCrossRef
go back to reference Houdenhove, B. van, & Luyten, P. (2007). Stress, depression and fibromyalgia. Acta neurologica Belgica, 106, 149–156. Houdenhove, B. van, & Luyten, P. (2007). Stress, depression and fibromyalgia. Acta neurologica Belgica, 106, 149–156.
go back to reference Hüther, G. (2003). Die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen im Kindesalter auf die Hirnentwicklung. In K. H. Brisch & T. Hellbrügge (Red.), Bindung und Trauma, (pag. 94–104). Stuttgart: Klett-Cotta. Hüther, G. (2003). Die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen im Kindesalter auf die Hirnentwicklung. In K. H. Brisch & T. Hellbrügge (Red.), Bindung und Trauma, (pag. 94–104). Stuttgart: Klett-Cotta.
go back to reference Ingenhoven, T. (1990). De lotgevallen van het borderline-syndroom als DSM-III diagnose. Utrecht: Erasmus. Ingenhoven, T. (1990). De lotgevallen van het borderline-syndroom als DSM-III diagnose. Utrecht: Erasmus.
go back to reference Jongedijk, R. A. (2001). Psychiatrische diagnostiek en het DSM-systeem. Een kritisch overzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, 309–319. Jongedijk, R. A. (2001). Psychiatrische diagnostiek en het DSM-systeem. Een kritisch overzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, 309–319.
go back to reference Kagan, J., & Snidman, N. (2004). The long shadow of temperament. Cambridge/Londen: Belknap/Harvard Press. Kagan, J., & Snidman, N. (2004). The long shadow of temperament. Cambridge/Londen: Belknap/Harvard Press.
go back to reference Kavaler-Adler, S. (2004). Anatomy of regret: A developmental view of the depressive position and a critical turn toward love and creativity in the transforming schizoid personality. American Journal of Psychoanalysis, 64, 39–76.PubMedCrossRef Kavaler-Adler, S. (2004). Anatomy of regret: A developmental view of the depressive position and a critical turn toward love and creativity in the transforming schizoid personality. American Journal of Psychoanalysis, 64, 39–76.PubMedCrossRef
go back to reference Kendler, K. S. (1985). Diagnostic approaches to schizotypal personality disorder: A Historical Perspective. Schizophrenia Bulletin, 11, 538–553.PubMedCrossRef Kendler, K. S. (1985). Diagnostic approaches to schizotypal personality disorder: A Historical Perspective. Schizophrenia Bulletin, 11, 538–553.PubMedCrossRef
go back to reference Kernberg, O. F. (1966). Structural derivatives of object relationships. International Journal of Psychoanalysis, 47, 236–253.PubMed Kernberg, O. F. (1966). Structural derivatives of object relationships. International Journal of Psychoanalysis, 47, 236–253.PubMed
go back to reference Kernberg, O. F. (1967). Borderline personality organization. Journal of the American Psychoanalytic Association, 15, 641–685.PubMedCrossRef Kernberg, O. F. (1967). Borderline personality organization. Journal of the American Psychoanalytic Association, 15, 641–685.PubMedCrossRef
go back to reference Kernberg, O. F. (1970). A psychoanalytic classification of character pathology. Journal of the American Psychoanalytic Association, 18, 800–822.PubMedCrossRef Kernberg, O. F. (1970). A psychoanalytic classification of character pathology. Journal of the American Psychoanalytic Association, 18, 800–822.PubMedCrossRef
go back to reference Kernberg, O. F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson Inc. Kernberg, O. F. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson Inc.
go back to reference Kernberg, O. F. (1976). Object relations theory and clinical psychoanalysis. New York: Jason Aronson Inc. Kernberg, O. F. (1976). Object relations theory and clinical psychoanalysis. New York: Jason Aronson Inc.
go back to reference Kernberg, O. F. (1980). Internal world and external reality. New York: Jason Aronson Inc. Kernberg, O. F. (1980). Internal world and external reality. New York: Jason Aronson Inc.
go back to reference Kernberg, O. F. (1984). Severe personality disorders. Londen/New Haven: Yale University Press. Kernberg, O. F. (1984). Severe personality disorders. Londen/New Haven: Yale University Press.
go back to reference Kernberg, O. F. (1992). Aggression in personality disorders and perversions. New Haven/London: Yale University Press. Kernberg, O. F. (1992). Aggression in personality disorders and perversions. New Haven/London: Yale University Press.
go back to reference Kernberg, O. F. (2001). Persönlichkeitentwicklung und Trauma – Theoretische und therapeutische Anmerkungen. In O. F. Kernberg, B. Dulz, & U. Sachsse (Red.), Handbuch der Borderline-Störungen (pag. 525–536). Stuttgart: Schattauer. Kernberg, O. F. (2001). Persönlichkeitentwicklung und Trauma – Theoretische und therapeutische Anmerkungen. In O. F. Kernberg, B. Dulz, & U. Sachsse (Red.), Handbuch der Borderline-Störungen (pag. 525–536). Stuttgart: Schattauer.
go back to reference Kernberg, O. F., & Caligor, E. (2005). A psychoanalytic theory of personality disorders. In M. F. Lenzenweger & J. F. Clarkin (Eds.), Major Theories of Personality Disorder, (2nd ed., pag. 114–156). New York: The Guilford Press. Kernberg, O. F., & Caligor, E. (2005). A psychoanalytic theory of personality disorders. In M. F. Lenzenweger & J. F. Clarkin (Eds.), Major Theories of Personality Disorder, (2nd ed., pag. 114–156). New York: The Guilford Press.
go back to reference Kernberg, O. F., Koenigsberg, H. W., Stone, M. H., Yeomans, F. E., Appelbaum, A. H., & Diamond, D. (2000). Borderline patients: Extending the limits of treatability. New York: Basic Books. Kernberg, O. F., Koenigsberg, H. W., Stone, M. H., Yeomans, F. E., Appelbaum, A. H., & Diamond, D. (2000). Borderline patients: Extending the limits of treatability. New York: Basic Books.
go back to reference Khouri, P. J., Haier, R. J., Rieder, R. O., & Rosenthal, D. (1980). A symptom schedule for the diagnosis of borderline schizophrenia: A first report. British Journal of Psychiatry, 137, 140–147.CrossRef Khouri, P. J., Haier, R. J., Rieder, R. O., & Rosenthal, D. (1980). A symptom schedule for the diagnosis of borderline schizophrenia: A first report. British Journal of Psychiatry, 137, 140–147.CrossRef
go back to reference Kim, J. J., & Diamond, D. M. (2002). The stressed hippocampus, synaptic plasticity and lost memories. Nature Reviews Neuroscience, 3, 453–462.PubMedCrossRef Kim, J. J., & Diamond, D. M. (2002). The stressed hippocampus, synaptic plasticity and lost memories. Nature Reviews Neuroscience, 3, 453–462.PubMedCrossRef
go back to reference Kind, J. (2001). Zur Entwicklung psychoanalytischer Borderline-Konzepte seit Freud. In O. F. Kernberg, B. Dulz, & U. Sachsse (Red.), Handbuch der Borderline-Störungen, (pag. 27–44). Stuttgart: Schattauer. Kind, J. (2001). Zur Entwicklung psychoanalytischer Borderline-Konzepte seit Freud. In O. F. Kernberg, B. Dulz, & U. Sachsse (Red.), Handbuch der Borderline-Störungen, (pag. 27–44). Stuttgart: Schattauer.
go back to reference Klein, D. N., & Schwartz, J. E. (2002). The relation between depressive symptoms and borderline personality disorder features over time in dysthymic disorder. Journal of Personality Disorders, 16, 523–535.PubMedCrossRef Klein, D. N., & Schwartz, J. E. (2002). The relation between depressive symptoms and borderline personality disorder features over time in dysthymic disorder. Journal of Personality Disorders, 16, 523–535.PubMedCrossRef
go back to reference Klein, M. (1935). A contribution to the psychogenesis of manic-depressive states. In M. Klein (Red.), Love, guilt and reparation and other works 1921–1945, (pag. 262–289). Londen: The Hogarth Press. Klein, M. (1935). A contribution to the psychogenesis of manic-depressive states. In M. Klein (Red.), Love, guilt and reparation and other works 1921–1945, (pag. 262–289). Londen: The Hogarth Press.
go back to reference Knight, R. (1953). Borderline states. Bulletin of the Menninger Clinic, 17, 1–12.PubMed Knight, R. (1953). Borderline states. Bulletin of the Menninger Clinic, 17, 1–12.PubMed
go back to reference Kochanska, G., Murray, K. T., & Harlan, E. T. (2000). Effortful Control in early childhood: Continuity and change, antecedents, and implications for social development. Developmental Psychology, 36(2), 220–232.PubMedCrossRef Kochanska, G., Murray, K. T., & Harlan, E. T. (2000). Effortful Control in early childhood: Continuity and change, antecedents, and implications for social development. Developmental Psychology, 36(2), 220–232.PubMedCrossRef
go back to reference Koelen, J. A., Eurelings-Bontekoe. E. H. M., & Luyten, P. (2014). Mentaliseren. In B. Van Heycop ten Ham, M. Hulsbergen & E. Bohlmeijer (Eds.), Transdiagnostische factoren: Theorie, onderbouwing en behandeling, (pag. 279–312). Amsterdam: Boom. Koelen, J. A., Eurelings-Bontekoe. E. H. M., & Luyten, P. (2014). Mentaliseren. In B. Van Heycop ten Ham, M. Hulsbergen & E. Bohlmeijer (Eds.), Transdiagnostische factoren: Theorie, onderbouwing en behandeling, (pag. 279–312). Amsterdam: Boom.
go back to reference Koenigsberg, H. W., & Siever, L. J. (2001). Die Neurobiologie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. In O. F. Kernberg, B. Dulz, & U. Sachsse (Red.), Handbuch der Borderline-Störungen, (pag. 201–216). Stuttgart: Schattauer. Koenigsberg, H. W., & Siever, L. J. (2001). Die Neurobiologie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. In O. F. Kernberg, B. Dulz, & U. Sachsse (Red.), Handbuch der Borderline-Störungen, (pag. 201–216). Stuttgart: Schattauer.
go back to reference Kohut, H. (1971). The analysis of the self. New York: International Universities Press. Kohut, H. (1971). The analysis of the self. New York: International Universities Press.
go back to reference Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (1990). Fundamentals of human neuropsychology (4th ed.). New York: W. H. Freeman and Company, Worth Publishers. Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (1990). Fundamentals of human neuropsychology (4th ed.). New York: W. H. Freeman and Company, Worth Publishers.
go back to reference Kolk, B. A. van der. (1994). The body keeps the score: Memory and the evolving psychobiology of posttraumatic stress. Harvard Review of Psychiatry, 1, 253–265.PubMedCrossRef Kolk, B. A. van der. (1994). The body keeps the score: Memory and the evolving psychobiology of posttraumatic stress. Harvard Review of Psychiatry, 1, 253–265.PubMedCrossRef
go back to reference Korfine, L., & Hooley, J. M. (2000). Directed forgetting of emotional stimuli in borderline personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 109, 214–221. Korfine, L., & Hooley, J. M. (2000). Directed forgetting of emotional stimuli in borderline personality disorder. Journal of Abnormal Psychology, 109, 214–221.
go back to reference Krause, R. (1983). Zur onto- und phylogenese des Affektsystems und ihrer Beziehungen zu psychischen Störungen. Psyche, 37, 1016–1043.PubMed Krause, R. (1983). Zur onto- und phylogenese des Affektsystems und ihrer Beziehungen zu psychischen Störungen. Psyche, 37, 1016–1043.PubMed
go back to reference Kremers, I. P., Spinhoven, P., & van der Does, A. J. W. (2004). Autobiographical memory in depressed and nondepressed patients with borderline personality disorder. British Journal of Clinical Psychology, 43, 17–29.CrossRef Kremers, I. P., Spinhoven, P., & van der Does, A. J. W. (2004). Autobiographical memory in depressed and nondepressed patients with borderline personality disorder. British Journal of Clinical Psychology, 43, 17–29.CrossRef
go back to reference Kremers, I. P., Spinhoven, P., van der Does, A. J. W., & van Dyck, R. (2006a). Social problem solving, autobiographical memory and future specificity in outpatients with borderline personality disorder. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 131–137.CrossRef Kremers, I. P., Spinhoven, P., van der Does, A. J. W., & van Dyck, R. (2006a). Social problem solving, autobiographical memory and future specificity in outpatients with borderline personality disorder. Clinical Psychology and Psychotherapy, 13, 131–137.CrossRef
go back to reference Kremers, I. P., Spinhoven, P., van der Does, A. J. W., & van Dyck, R. (2006b). Autobiographical memory in depressed and nondepressed patients with borderline personality disorder after long-term psychotherapy. Cognition and Emotion, 20, 448–465.PubMedCrossRef Kremers, I. P., Spinhoven, P., van der Does, A. J. W., & van Dyck, R. (2006b). Autobiographical memory in depressed and nondepressed patients with borderline personality disorder after long-term psychotherapy. Cognition and Emotion, 20, 448–465.PubMedCrossRef
go back to reference Laucht, M. (2003). Vulnerabilität und Resilienz in der Entwicklung von Kindern. Ergebnisse der Mannheimer Längsschnittstudie. In K. H. Brisch & T. Hellbrügge, Bindung und Trauma, (pag. 53–71). Stuttgart: Klett-Cotta. Laucht, M. (2003). Vulnerabilität und Resilienz in der Entwicklung von Kindern. Ergebnisse der Mannheimer Längsschnittstudie. In K. H. Brisch & T. Hellbrügge, Bindung und Trauma, (pag. 53–71). Stuttgart: Klett-Cotta.
go back to reference Lenzenweger, M. F., Clarkin, J. F., Fertuck, E. A., & Kernberg, O. F. (2004). Executive neurocognitive functioning and neurobehavioral systems indicators in borderline personality disorder: A preliminary study. Journal of Personality Disorders, 18, 421–438.PubMedCrossRef Lenzenweger, M. F., Clarkin, J. F., Fertuck, E. A., & Kernberg, O. F. (2004). Executive neurocognitive functioning and neurobehavioral systems indicators in borderline personality disorder: A preliminary study. Journal of Personality Disorders, 18, 421–438.PubMedCrossRef
go back to reference Levy, K. N., Clarkin, J. F., Yeomans, F. E., Scott, L. N., Wasserman, R. H., & Kernberg, O. F. (2006a). The mechanisms of change in the treatment of borderline personality disorder with transference focused psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 62, 481–501.PubMedCrossRef Levy, K. N., Clarkin, J. F., Yeomans, F. E., Scott, L. N., Wasserman, R. H., & Kernberg, O. F. (2006a). The mechanisms of change in the treatment of borderline personality disorder with transference focused psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 62, 481–501.PubMedCrossRef
go back to reference Levy, K. N., Meehan, K. B., Kelly, K. M., Reynoso, J. S., Weber, M., Clarkin, J. F., et al. (2006b). Change in attachment patterns and reflective function in a randomized control trial of transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(6), 1027–1040.PubMedCrossRef Levy, K. N., Meehan, K. B., Kelly, K. M., Reynoso, J. S., Weber, M., Clarkin, J. F., et al. (2006b). Change in attachment patterns and reflective function in a randomized control trial of transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(6), 1027–1040.PubMedCrossRef
go back to reference Lieberman, M. D. (2007). Social cognitive neuroscience: A review of core processes. Annual Review of Psychology, 58, 259–289.PubMedCrossRef Lieberman, M. D. (2007). Social cognitive neuroscience: A review of core processes. Annual Review of Psychology, 58, 259–289.PubMedCrossRef
go back to reference Linehan, M. M., Comtois, K. A., Murray, A. M., Brown, M. Z., Gallop, R. J., Heard, H. L., et al. (2006). Two-year randomized controled trial and follow-up of Dialectical Behavior Therapy vs Therapy by Experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder. Archives of General Psychiatry, 63, 757–766.PubMedCrossRef Linehan, M. M., Comtois, K. A., Murray, A. M., Brown, M. Z., Gallop, R. J., Heard, H. L., et al. (2006). Two-year randomized controled trial and follow-up of Dialectical Behavior Therapy vs Therapy by Experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder. Archives of General Psychiatry, 63, 757–766.PubMedCrossRef
go back to reference Livesley, W. J. (Red.). (1995). The DSM-IV personality disorders. New York: The Guilford Press. Livesley, W. J. (Red.). (1995). The DSM-IV personality disorders. New York: The Guilford Press.
go back to reference Livesley, W. J., & Jang, K. L. (2000). Toward an empirically based classsification of personality disorder. Journal of Personality Disorders, 14, 137–151.PubMedCrossRef Livesley, W. J., & Jang, K. L. (2000). Toward an empirically based classsification of personality disorder. Journal of Personality Disorders, 14, 137–151.PubMedCrossRef
go back to reference Livesley, W. J., Jang, K. L., & Vernon, P. A. (1998). Phenotypic and genetic structure of traits delineating personality disorder. Archives of General Psychiatry, 55, 941–948.CrossRefPubMed Livesley, W. J., Jang, K. L., & Vernon, P. A. (1998). Phenotypic and genetic structure of traits delineating personality disorder. Archives of General Psychiatry, 55, 941–948.CrossRefPubMed
go back to reference Livesley, W. J., Schoeder, M. L., Jackson, D. N., & Jang, K. L. (1994). Categorical distinctions in the study of personality disorder: Implications for classification. Journal of Abnormal Psychology, 103, 6–17.PubMedCrossRef Livesley, W. J., Schoeder, M. L., Jackson, D. N., & Jang, K. L. (1994). Categorical distinctions in the study of personality disorder: Implications for classification. Journal of Abnormal Psychology, 103, 6–17.PubMedCrossRef
go back to reference Luxenberg, T., Spinazzola, J., & van der Kolk, B. A. (2001). Complex trauma and Disorders of Extreme Stress (DESNOS) diagnosis, part one: Assessment. Directions in Psychiatry, 21, 373–392. Luxenberg, T., Spinazzola, J., & van der Kolk, B. A. (2001). Complex trauma and Disorders of Extreme Stress (DESNOS) diagnosis, part one: Assessment. Directions in Psychiatry, 21, 373–392.
go back to reference Luyten, P., Corveleyn, J., & Blatt, S. J. (2005). The convergence among psychodynamic and cognitive-behavioral theories of depression: A critical review of empirical research. In J. Corveleyn, P. Luyten, & S. J. Blatt, The theory and treatment of depression, (pag. 95–135). Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates. Luyten, P., Corveleyn, J., & Blatt, S. J. (2005). The convergence among psychodynamic and cognitive-behavioral theories of depression: A critical review of empirical research. In J. Corveleyn, P. Luyten, & S. J. Blatt, The theory and treatment of depression, (pag. 95–135). Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Luyten, P., & Vliegen, N. (2005). ‘Lost in translation’: De invloed van de ziektemetafoor op de classificatie en behandeling van psychopathologie: Assumpties en bevindingen. Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 35, 243–252. Luyten, P., & Vliegen, N. (2005). ‘Lost in translation’: De invloed van de ziektemetafoor op de classificatie en behandeling van psychopathologie: Assumpties en bevindingen. Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 35, 243–252.
go back to reference Luyten, P., Blatt, S. J., & Corveleyn, J. (2005). The convergence among psychodynamic and cognitive-behavioral theories of depression: Theoretical overview. In J. Corveleyn, P. Luyten & S. J. Blatt, The theory and treatment of depression, (pag. 67–94). Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates. Luyten, P., Blatt, S. J., & Corveleyn, J. (2005). The convergence among psychodynamic and cognitive-behavioral theories of depression: Theoretical overview. In J. Corveleyn, P. Luyten & S. J. Blatt, The theory and treatment of depression, (pag. 67–94). Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates.
go back to reference Luyten, P., Blatt, S. J., van Houdenhove, B., & Corveleyn, J. (2006). Depression research and treatment: Are we skating to where the puck is going to be? Clinical Psychology Review, 26, 985–999.PubMedCrossRef Luyten, P., Blatt, S. J., van Houdenhove, B., & Corveleyn, J. (2006). Depression research and treatment: Are we skating to where the puck is going to be? Clinical Psychology Review, 26, 985–999.PubMedCrossRef
go back to reference Luyten, P., & Blatt, S. J. (2007). Looking back towards the future: Is it time to change the DSM approach to psychiatric disorders? The case of depression. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 70, 85–99. Luyten, P., & Blatt, S. J. (2007). Looking back towards the future: Is it time to change the DSM approach to psychiatric disorders? The case of depression. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 70, 85–99.
go back to reference Luyten, P., & Blatt, S. J. (2011). Integrating theory-driven and empirically-derived models of personality development and psychopathology: A proposal for DSM V. Clinical Psychology Review, 31, 52–68.PubMedCrossRef Luyten, P., & Blatt, S. J. (2011). Integrating theory-driven and empirically-derived models of personality development and psychopathology: A proposal for DSM V. Clinical Psychology Review, 31, 52–68.PubMedCrossRef
go back to reference Luyten, P., & Blatt, S. J. (2016). A hierarchical multiple-level approach to the assessment of interpersonal relatedness and self-definition: Implications for research, clinical practice, and DSM planning. Journal of Personality Assessment, 98, 5–13.PubMedCrossRef Luyten, P., & Blatt, S. J. (2016). A hierarchical multiple-level approach to the assessment of interpersonal relatedness and self-definition: Implications for research, clinical practice, and DSM planning. Journal of Personality Assessment, 98, 5–13.PubMedCrossRef
go back to reference Lyoo, I. K., Han, M. H., & Cho, D. Y. (1998). A brain MRI study in subjects with borderline personality disorder. Journal of Affective Disorders, 50, 235–243.PubMedCrossRef Lyoo, I. K., Han, M. H., & Cho, D. Y. (1998). A brain MRI study in subjects with borderline personality disorder. Journal of Affective Disorders, 50, 235–243.PubMedCrossRef
go back to reference Mahler, M. S., Pine, F., & Bergmann, A. (1975). The psychological birth of the human infant. Londen: Karnac. Mahler, M. S., Pine, F., & Bergmann, A. (1975). The psychological birth of the human infant. Londen: Karnac.
go back to reference Makino, S., Hashimoto, K., & Gold, P. W. (2002). Multiple feedback mechanisms activating corticotropin-releasing hormone system in the brain during stress. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 73, 147–158.PubMedCrossRef Makino, S., Hashimoto, K., & Gold, P. W. (2002). Multiple feedback mechanisms activating corticotropin-releasing hormone system in the brain during stress. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 73, 147–158.PubMedCrossRef
go back to reference Maremmani, I., Akiskal, H. S., Signoretta, S., Liguori, A., Perugi, G., & Cloninger, R. (2005). The relationship of Kraepelian affective temperaments (as measured by TEMPS-I) to the tridimensional personality questionnaire (TPQ). Journal of Affective Disorders, 85, 17–27.PubMedCrossRef Maremmani, I., Akiskal, H. S., Signoretta, S., Liguori, A., Perugi, G., & Cloninger, R. (2005). The relationship of Kraepelian affective temperaments (as measured by TEMPS-I) to the tridimensional personality questionnaire (TPQ). Journal of Affective Disorders, 85, 17–27.PubMedCrossRef
go back to reference Masterson, J. F., & Rinsley, D. B. (1975). The borderline syndrome: The role of the mother in the genesis and psychic structure of the borderline personality. International Journal of Psychoanalysis, 56, 163–177.PubMed Masterson, J. F., & Rinsley, D. B. (1975). The borderline syndrome: The role of the mother in the genesis and psychic structure of the borderline personality. International Journal of Psychoanalysis, 56, 163–177.PubMed
go back to reference Maunder, R. G., & Hunter, J. J. (2001). Attachment and psychosomatic medicine: Developmental contributions to stress. Psychosomatic Medicine, 63, 556–567.PubMedCrossRef Maunder, R. G., & Hunter, J. J. (2001). Attachment and psychosomatic medicine: Developmental contributions to stress. Psychosomatic Medicine, 63, 556–567.PubMedCrossRef
go back to reference McEwen, B. S. (2004). Protection and damage from acute and chronic stress. Allostasis and allostatic overload and relevance to the pathophysiology of psychiatric disorders. Annuals of the New York Academy of Sciences, 1032, 1–7.CrossRef McEwen, B. S. (2004). Protection and damage from acute and chronic stress. Allostasis and allostatic overload and relevance to the pathophysiology of psychiatric disorders. Annuals of the New York Academy of Sciences, 1032, 1–7.CrossRef
go back to reference McGlashan, T. H. (1983). The borderline syndrome II. Is it a variant of schizophrenia or affective disorder? Archives of General Psychiatry, 40, 1319–1323.PubMedCrossRef McGlashan, T. H. (1983). The borderline syndrome II. Is it a variant of schizophrenia or affective disorder? Archives of General Psychiatry, 40, 1319–1323.PubMedCrossRef
go back to reference Meehl, P. E. (1962). Schizotaxia, schizotypy, schizophrenia. American Psychologist, 17, 827–838.CrossRef Meehl, P. E. (1962). Schizotaxia, schizotypy, schizophrenia. American Psychologist, 17, 827–838.CrossRef
go back to reference Meehl, P. E. (1990). Toward an integrated theory of schizotaxia, schizotypy, and schizophrenia. Journal of Personality Disorders, 4, 1–99.CrossRef Meehl, P. E. (1990). Toward an integrated theory of schizotaxia, schizotypy, and schizophrenia. Journal of Personality Disorders, 4, 1–99.CrossRef
go back to reference Meissner, W. W. (1982). Notes on the potential differentiation of borderline conditions. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy, 9, 3–49.PubMed Meissner, W. W. (1982). Notes on the potential differentiation of borderline conditions. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy, 9, 3–49.PubMed
go back to reference Meyer, B., & Pilkonis, P. A. (2005). An attachment model of personality disorders. In M. F. Lenzenweger & J. F. Clarkin, J. F. (Eds.), Major Theories of Personality Disorder, (2nd ed., pag. 231–281). New York: The Guilford Press. Meyer, B., & Pilkonis, P. A. (2005). An attachment model of personality disorders. In M. F. Lenzenweger & J. F. Clarkin, J. F. (Eds.), Major Theories of Personality Disorder, (2nd ed., pag. 231–281). New York: The Guilford Press.
go back to reference Miano, A., Fertuck, E., Arntz, A., & Stanley, B. (2013). Rejection sensitivity is a mediator between borderline personality disorder features and facial trust appraisal. Journal of Personality Disorders, 27, 442–456.PubMedCrossRef Miano, A., Fertuck, E., Arntz, A., & Stanley, B. (2013). Rejection sensitivity is a mediator between borderline personality disorder features and facial trust appraisal. Journal of Personality Disorders, 27, 442–456.PubMedCrossRef
go back to reference Nurnberg, N. G., Raskin, M., Levine, P. E., Pollack, S., Siegel, O., & Prince, R. (1991). The comorbidity of borderline personality disorder and other DSM-III-R axis II personality disorders. American Journal of Psychiatry, 148, 1371–1377.CrossRef Nurnberg, N. G., Raskin, M., Levine, P. E., Pollack, S., Siegel, O., & Prince, R. (1991). The comorbidity of borderline personality disorder and other DSM-III-R axis II personality disorders. American Journal of Psychiatry, 148, 1371–1377.CrossRef
go back to reference Paris, J. (2000). The classification of personality disorders should be rooted in biology. Journal of Personality Disorders, 14, 127–136.PubMedCrossRef Paris, J. (2000). The classification of personality disorders should be rooted in biology. Journal of Personality Disorders, 14, 127–136.PubMedCrossRef
go back to reference Paris, J. (2001). Kindheidstrauma und Borderline-Persönlichkeitsstörung. In O. F. Kernberg, B. Dulz, & U. Sachsse (Red.), Handbuch der Borderline-Störungen, (pag. 159–166). Stuttgart: Schattauer. Paris, J. (2001). Kindheidstrauma und Borderline-Persönlichkeitsstörung. In O. F. Kernberg, B. Dulz, & U. Sachsse (Red.), Handbuch der Borderline-Störungen, (pag. 159–166). Stuttgart: Schattauer.
go back to reference Paris, J. (2005). Recent advances in the treatment of borderline personality disorder. Canadian Journal of Psychiatry, 50, 435–441.PubMedCrossRef Paris, J. (2005). Recent advances in the treatment of borderline personality disorder. Canadian Journal of Psychiatry, 50, 435–441.PubMedCrossRef
go back to reference Perry, J. C., & Klerman, G. L. (1978). The borderline patient. A comparative analysis of four sets of diagnostic criteria. Archives of General Psychiatry, 35, 141–150.PubMedCrossRef Perry, J. C., & Klerman, G. L. (1978). The borderline patient. A comparative analysis of four sets of diagnostic criteria. Archives of General Psychiatry, 35, 141–150.PubMedCrossRef
go back to reference Perugi, G., Toni, C., Travierso, M. C., & Akiskal, H. S. (2003). The role of cyclothymia in atypical depression: Toward a data-based reconceptualization of the borderline-bipolar II connection. Journal of Affective Disorders, 73, 87–98.PubMedCrossRef Perugi, G., Toni, C., Travierso, M. C., & Akiskal, H. S. (2003). The role of cyclothymia in atypical depression: Toward a data-based reconceptualization of the borderline-bipolar II connection. Journal of Affective Disorders, 73, 87–98.PubMedCrossRef
go back to reference Phillips, M. L., Drevets, W. C., Rauch, S. L., & Lane, R. (2003). Neurobiology of emotion perception I: The neural basis of normal emotion perception. Biological Psychiatry, 54, 504–514.PubMedCrossRef Phillips, M. L., Drevets, W. C., Rauch, S. L., & Lane, R. (2003). Neurobiology of emotion perception I: The neural basis of normal emotion perception. Biological Psychiatry, 54, 504–514.PubMedCrossRef
go back to reference Pope, H. G., Jonas, J. M., Hudson, J. I., Cohen, B. M., & Gunderson, J. G. (1983). The Validity of DSM-III Borderline Personality Disorder. Archives of General Psychiatry, 40, 23–30.PubMedCrossRef Pope, H. G., Jonas, J. M., Hudson, J. I., Cohen, B. M., & Gunderson, J. G. (1983). The Validity of DSM-III Borderline Personality Disorder. Archives of General Psychiatry, 40, 23–30.PubMedCrossRef
go back to reference Porder, M. (1993). An ego-psychollogical view of the borderline patient. In J. Paris (Red.), Borderline Personality Disorder: Etiology and treatment, (pag. 185–195). Washington DC: American Psychiatric Press. Porder, M. (1993). An ego-psychollogical view of the borderline patient. In J. Paris (Red.), Borderline Personality Disorder: Etiology and treatment, (pag. 185–195). Washington DC: American Psychiatric Press.
go back to reference Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2000). Developing mechanisms of self-regulation. Development and Psychopathology, 12, 427–441.CrossRef Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2000). Developing mechanisms of self-regulation. Development and Psychopathology, 12, 427–441.CrossRef
go back to reference Posner, M. I., Rothbart, M. K., Vizueta, N., Levy, K. N., Evans, D. E., Thomas, K. M., et al. (2002). Attentional mechanisms of borderline personality disorder. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99, 16366–16370.PubMedPubMedCentralCrossRef Posner, M. I., Rothbart, M. K., Vizueta, N., Levy, K. N., Evans, D. E., Thomas, K. M., et al. (2002). Attentional mechanisms of borderline personality disorder. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99, 16366–16370.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Pukrop, R. (2002). Dimensional personality profiles of borderline personality disorder in comparison with other personality disorders and healthy controls. Journal of Personality Disorders, 16, 135–147.PubMedCrossRef Pukrop, R. (2002). Dimensional personality profiles of borderline personality disorder in comparison with other personality disorders and healthy controls. Journal of Personality Disorders, 16, 135–147.PubMedCrossRef
go back to reference Rado, S. (1962). Theory and therapy: The theory of schizotypal organization and its application to the treatment of decompensated schizotypal behavior. In Psychoanalysis of behavior, the collected papers of Sandor Rado, vol. 2, (pag. 127–140). New York: Grune and Stratton. Rado, S. (1962). Theory and therapy: The theory of schizotypal organization and its application to the treatment of decompensated schizotypal behavior. In Psychoanalysis of behavior, the collected papers of Sandor Rado, vol. 2, (pag. 127–140). New York: Grune and Stratton.
go back to reference Raes, F., Hermans, D., Williams, J. M. G., & Eelen, P. (2006). Reduced autobiographical memory specificity and affect regulation. Cognition and Emotion, 20, 402–429.PubMedCrossRef Raes, F., Hermans, D., Williams, J. M. G., & Eelen, P. (2006). Reduced autobiographical memory specificity and affect regulation. Cognition and Emotion, 20, 402–429.PubMedCrossRef
go back to reference Renneberg, B., Theobald, E., Nobs, M., & Weisbrod, M. (2005). Autobiographical memory in borderline personality disorder and depression. Cognitive Therapy and Research, 29, 343–358.CrossRef Renneberg, B., Theobald, E., Nobs, M., & Weisbrod, M. (2005). Autobiographical memory in borderline personality disorder and depression. Cognitive Therapy and Research, 29, 343–358.CrossRef
go back to reference Rey, J. H. (1979). Schizoid phenomena in the borderline. In J. Leboit & A. Capponi (Red.), Advances in psychotherpay of the borderline patient, (pag. 449–484). New York: Jason Aronson. Rey, J. H. (1979). Schizoid phenomena in the borderline. In J. Leboit & A. Capponi (Red.), Advances in psychotherpay of the borderline patient, (pag. 449–484). New York: Jason Aronson.
go back to reference Rie, S. M. de la, Duijsens, I. J., & Cloninger, C. R. (1998). Temperament, character, and personality disorders. Journal of Personality Disorders, 12, 362–372.PubMedCrossRef Rie, S. M. de la, Duijsens, I. J., & Cloninger, C. R. (1998). Temperament, character, and personality disorders. Journal of Personality Disorders, 12, 362–372.PubMedCrossRef
go back to reference Riesenberg-Malcolm, R. (2001). Bion’s theory of containment. In C. Bronstein (Red.), Kleinian theory: A contemporary perspective, (pag. 165–180). Londen/Philadelphia: Whurr. Riesenberg-Malcolm, R. (2001). Bion’s theory of containment. In C. Bronstein (Red.), Kleinian theory: A contemporary perspective, (pag. 165–180). Londen/Philadelphia: Whurr.
go back to reference Roitman, S. E. L., Cornblatt, B. A., Bergman, A., Obuchowski, M., Mitropoulou, V., Keefe, S. E., et al. (1997). Attentional functioning in schizotypal personality disorder. American Journal of Psychiatry, 154, 655–660.CrossRef Roitman, S. E. L., Cornblatt, B. A., Bergman, A., Obuchowski, M., Mitropoulou, V., Keefe, S. E., et al. (1997). Attentional functioning in schizotypal personality disorder. American Journal of Psychiatry, 154, 655–660.CrossRef
go back to reference Roth, P. (2001). The depressive position. In S. Budd & R. Rusbridger (Eds.), Introducing psychoanalysis. Essential themes and topics, (pag. 47–58). Londen: Routledge. Roth, P. (2001). The depressive position. In S. Budd & R. Rusbridger (Eds.), Introducing psychoanalysis. Essential themes and topics, (pag. 47–58). Londen: Routledge.
go back to reference Roth, A., & Fonagy, P. (2005). What works for whom? A critical review of psychotherapy research (2nd ed.). New York: The Guilford Press. Roth, A., & Fonagy, P. (2005). What works for whom? A critical review of psychotherapy research (2nd ed.). New York: The Guilford Press.
go back to reference Rothbart, M. K., Evans, D. E., & Ahadi, S. A. (2000). Temperament and personality: Origins and outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 122–135.PubMedCrossRef Rothbart, M. K., Evans, D. E., & Ahadi, S. A. (2000). Temperament and personality: Origins and outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 122–135.PubMedCrossRef
go back to reference Ruocco, A. C. (2005). Reevaluating the distinction between axis I and axis II disorders: The case of borderline personality disorder. Journal of Clinical Psychology, 61, 1509–1523.PubMedCrossRef Ruocco, A. C. (2005). Reevaluating the distinction between axis I and axis II disorders: The case of borderline personality disorder. Journal of Clinical Psychology, 61, 1509–1523.PubMedCrossRef
go back to reference Saulsman, L. M., & Page, A. C. (2004). The five-factor model and personality disorder empirical literature: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 23, 1055–1085.CrossRefPubMed Saulsman, L. M., & Page, A. C. (2004). The five-factor model and personality disorder empirical literature: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 23, 1055–1085.CrossRefPubMed
go back to reference Saulsman, L. M., & Page, A. C. (2003). Can trait measures diagnose personality disorders? Current Opinion in Psychiatry, 16, 83–88.CrossRef Saulsman, L. M., & Page, A. C. (2003). Can trait measures diagnose personality disorders? Current Opinion in Psychiatry, 16, 83–88.CrossRef
go back to reference Schmahl, C., & Bremner, J. D. (2006). Neuroimaging in borderline personality disorder. Journal of Psychiatric Research, 40, 419–427.PubMedCrossRef Schmahl, C., & Bremner, J. D. (2006). Neuroimaging in borderline personality disorder. Journal of Psychiatric Research, 40, 419–427.PubMedCrossRef
go back to reference Schmahl, C. G., Vermetten, E., Elzinga, B. M., & Bremner, J. D. (2003). Magnetic resonance imaging of hippocampal and amygdala volume in women with childhood abuse and borderline personality disorder. Psychiatry Research: Neuroimaging, 122, 193–198.PubMedCrossRef Schmahl, C. G., Vermetten, E., Elzinga, B. M., & Bremner, J. D. (2003). Magnetic resonance imaging of hippocampal and amygdala volume in women with childhood abuse and borderline personality disorder. Psychiatry Research: Neuroimaging, 122, 193–198.PubMedCrossRef
go back to reference Schore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self. The neurobiology of emotional development. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. Schore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self. The neurobiology of emotional development. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Schore, A. N. (2000). Attachment and the regulation of the right brain. Attachment & Human Development, 2, 23–47.CrossRef Schore, A. N. (2000). Attachment and the regulation of the right brain. Attachment & Human Development, 2, 23–47.CrossRef
go back to reference Shedler, J., & Westen, D. (2004a). Dimensions of personality pathology: An alternative to the Five-Factor Model. American Journal of Psychiatry, 161, 1743–1754.CrossRef Shedler, J., & Westen, D. (2004a). Dimensions of personality pathology: An alternative to the Five-Factor Model. American Journal of Psychiatry, 161, 1743–1754.CrossRef
go back to reference Shedler, J., & Westen, D. (2004b). Refining personality disorder diagnosis: Integrating science and practice. American Journal of Psychiatry, 161, 1350–1365.CrossRef Shedler, J., & Westen, D. (2004b). Refining personality disorder diagnosis: Integrating science and practice. American Journal of Psychiatry, 161, 1350–1365.CrossRef
go back to reference Sheehy, M., Goldsmith, L., & Charles, E. (1980). A comparative study of borderline patients in a psychiatric outpatient clinic. American Journal of Psychiatry, 137, 1374–1379.CrossRef Sheehy, M., Goldsmith, L., & Charles, E. (1980). A comparative study of borderline patients in a psychiatric outpatient clinic. American Journal of Psychiatry, 137, 1374–1379.CrossRef
go back to reference Siever, L. J., & Gunderson, J. G. (1979). Genetic determinants of borderline conditions. Schizophrenia Bulletin, 5, 59–86.PubMedCrossRef Siever, L. J., & Gunderson, J. G. (1979). Genetic determinants of borderline conditions. Schizophrenia Bulletin, 5, 59–86.PubMedCrossRef
go back to reference Siever, L. J., & Gunderson, J. G. (1983). The search for a schizotypal personality: Historical origins and current status. Comprehensive Psychiatry, 24, 199–212.PubMedCrossRef Siever, L. J., & Gunderson, J. G. (1983). The search for a schizotypal personality: Historical origins and current status. Comprehensive Psychiatry, 24, 199–212.PubMedCrossRef
go back to reference Silverman, J. M., Pinkham, L., Horvath, T. B., Coccaro, E. F., Klar, H., Schear, S., et al. (1991). Affective and impulsive personality disorder traits in the relatives of patients with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 148, 1378–1385.CrossRef Silverman, J. M., Pinkham, L., Horvath, T. B., Coccaro, E. F., Klar, H., Schear, S., et al. (1991). Affective and impulsive personality disorder traits in the relatives of patients with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 148, 1378–1385.CrossRef
go back to reference Skodol, A. E., Gunderson, J. G., Pfohl, B., Widiger, T. A., Livesley, J. W., & Siever, L. J. (2002a). The Borderline Diagnosis I: Psychopathology, comorbidity, and personality structure. Biological Psychiatry, 51, 936–950.PubMedCrossRef Skodol, A. E., Gunderson, J. G., Pfohl, B., Widiger, T. A., Livesley, J. W., & Siever, L. J. (2002a). The Borderline Diagnosis I: Psychopathology, comorbidity, and personality structure. Biological Psychiatry, 51, 936–950.PubMedCrossRef
go back to reference Skodol, A. E., Gunderson, J. G., Pfohl, B., Widiger, T. A., Livesley, J. W., & Siever, L. J. (2002b). The Borderline Diagnosis II: Biology, genetics, and clinical course. Biological Psychiatry, 51, 951–963.CrossRefPubMed Skodol, A. E., Gunderson, J. G., Pfohl, B., Widiger, T. A., Livesley, J. W., & Siever, L. J. (2002b). The Borderline Diagnosis II: Biology, genetics, and clinical course. Biological Psychiatry, 51, 951–963.CrossRefPubMed
go back to reference Skodol, A. E., Gunderson, J. G., Shea, M. T., McGlashan, T. H., Morey, L. C., Sanislow, C. A., et al. (2005). The collaborative longitudinal personality disorders study (CLPS): Overview and implications. Journal of Personality Disorders, 19, 487–504.PubMedPubMedCentralCrossRef Skodol, A. E., Gunderson, J. G., Shea, M. T., McGlashan, T. H., Morey, L. C., Sanislow, C. A., et al. (2005). The collaborative longitudinal personality disorders study (CLPS): Overview and implications. Journal of Personality Disorders, 19, 487–504.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Slade, A., Grienenberger, J., Bernbach, E., Levy, D., & Locker, A. (2005). Maternal reflective functioning, attachment, and the transmission gap: A preliminary study. Attachment & Human Development, 7, 283–298.CrossRef Slade, A., Grienenberger, J., Bernbach, E., Levy, D., & Locker, A. (2005). Maternal reflective functioning, attachment, and the transmission gap: A preliminary study. Attachment & Human Development, 7, 283–298.CrossRef
go back to reference Smith, D. J., Muir, W. J., & Blackwood, D. H. R. (2005). Borderline personality disorder characteristics in young adults with recurrent mood disorders: A comparison of bipolar and unipolar depression. Journal of Affective Disorders, 87, 17–23.PubMedCrossRef Smith, D. J., Muir, W. J., & Blackwood, D. H. R. (2005). Borderline personality disorder characteristics in young adults with recurrent mood disorders: A comparison of bipolar and unipolar depression. Journal of Affective Disorders, 87, 17–23.PubMedCrossRef
go back to reference Spitzer, R. L., Endicott, J., & Gibbon, M. (1979). Crossing the border into borderline personality and borderline schizophrenia. The development of criteria. Archives of General Psychiatry, 36, 17–24.PubMedCrossRef Spitzer, R. L., Endicott, J., & Gibbon, M. (1979). Crossing the border into borderline personality and borderline schizophrenia. The development of criteria. Archives of General Psychiatry, 36, 17–24.PubMedCrossRef
go back to reference Sprock, J., Rader, T. J., Kendall., J. P., & Yoder, C. Y. (2000). Neuropsychological functioning in patients with borderline personality disorder. Journal of Clinical Psychology, 56, 1587–1600. Sprock, J., Rader, T. J., Kendall., J. P., & Yoder, C. Y. (2000). Neuropsychological functioning in patients with borderline personality disorder. Journal of Clinical Psychology, 56, 1587–1600.
go back to reference Startup, M., Heard, H., Swales, M., Jones, B., Williams, J. M. G., & Jones, R. S. P. (2001). Autobiographical memory and parasuicide in borderline personality disorder. British Journal of Clinical Psychology, 40, 113–120. Startup, M., Heard, H., Swales, M., Jones, B., Williams, J. M. G., & Jones, R. S. P. (2001). Autobiographical memory and parasuicide in borderline personality disorder. British Journal of Clinical Psychology, 40, 113–120.
go back to reference Stern, A. (1938). Psychoanalytic investigation of and therapy in the borderline group of neuroses. Psychoanalytic Quarterly, 7, 467–489.CrossRef Stern, A. (1938). Psychoanalytic investigation of and therapy in the borderline group of neuroses. Psychoanalytic Quarterly, 7, 467–489.CrossRef
go back to reference Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant. Londen: Karnac. Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant. Londen: Karnac.
go back to reference Sternbach, S. E., Judd, P. H., Sabo, A. N., McGlashan, T., & Gunderson, J. G. (1992). Cognitive and perceptual distortions in borderline personality disorder and schizotypal personality disorder in a vignette sample. Comprehensive Psychiatry, 33, 186–189.PubMedCrossRef Sternbach, S. E., Judd, P. H., Sabo, A. N., McGlashan, T., & Gunderson, J. G. (1992). Cognitive and perceptual distortions in borderline personality disorder and schizotypal personality disorder in a vignette sample. Comprehensive Psychiatry, 33, 186–189.PubMedCrossRef
go back to reference Stone, M. H. (1977). The borderline syndrome: Evolution of the term, genetic aspects, and prognosis. American Journal of Psychotherapy, 31, 345–365.PubMedCrossRef Stone, M. H. (1977). The borderline syndrome: Evolution of the term, genetic aspects, and prognosis. American Journal of Psychotherapy, 31, 345–365.PubMedCrossRef
go back to reference Stone, M. H. (1979a). Assessing vulnerability to schizophrenia or manic-depression in borderline states. (Bespreking van Siever & Gundersons Genetic Determinants of Borderline Conditions). Schizophrenia Bulletin, 5, 105–110.PubMedCrossRef Stone, M. H. (1979a). Assessing vulnerability to schizophrenia or manic-depression in borderline states. (Bespreking van Siever & Gundersons Genetic Determinants of Borderline Conditions). Schizophrenia Bulletin, 5, 105–110.PubMedCrossRef
go back to reference Stone, M. H. (1979b). A psychoanalytic approach to abnormalities of temperament. American Journal of Psychotherapy, 33, 263–280.PubMedCrossRef Stone, M. H. (1979b). A psychoanalytic approach to abnormalities of temperament. American Journal of Psychotherapy, 33, 263–280.PubMedCrossRef
go back to reference Stone, M. H. (1980). The borderline syndromes: Constitution, personality, and adaptation. New York: McGraw-Hill. Stone, M. H. (1980). The borderline syndromes: Constitution, personality, and adaptation. New York: McGraw-Hill.
go back to reference Stone, M. H. (1981). Borderline syndromes: A consideration of subtypes and an overview, directions for research. Psychiatric Clinics of North America, 4, 3–24.CrossRef Stone, M. H. (1981). Borderline syndromes: A consideration of subtypes and an overview, directions for research. Psychiatric Clinics of North America, 4, 3–24.CrossRef
go back to reference Stone, M. H. (1983). Psychotherapy with schizotypal borderline patients. Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 11, 87–111.CrossRef Stone, M. H. (1983). Psychotherapy with schizotypal borderline patients. Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 11, 87–111.CrossRef
go back to reference Stone, M. H. (1987). Systems for Defining a Borderline Case. In J. S. Grotstein, M. F. Solomon & J. A. Lang (Eds.), The Borderline Patient (Vol. 1) (pag. 13–35). Hillsdale: The Analytic Press. Stone, M. H. (1987). Systems for Defining a Borderline Case. In J. S. Grotstein, M. F. Solomon & J. A. Lang (Eds.), The Borderline Patient (Vol. 1) (pag. 13–35). Hillsdale: The Analytic Press.
go back to reference Stone, M. H. (1990). The fate of borderline patients. Succesful outcome and psychiatric practice. New York: The Guilford Press. Stone, M. H. (1990). The fate of borderline patients. Succesful outcome and psychiatric practice. New York: The Guilford Press.
go back to reference Stone, M. H. (1993a). Abnormalities of personality. New York: Norton. Stone, M. H. (1993a). Abnormalities of personality. New York: Norton.
go back to reference Stone, M. H. (1993b). Etiology of borderline personality disorder: Psychobiological factors contributing to an underlying irritability. In J. Paris (Red.), Borderline Personality Disorder: Etiology and treatment, (pag. 87–101). Washington DC: American Psychiatric Press. Stone, M. H. (1993b). Etiology of borderline personality disorder: Psychobiological factors contributing to an underlying irritability. In J. Paris (Red.), Borderline Personality Disorder: Etiology and treatment, (pag. 87–101). Washington DC: American Psychiatric Press.
go back to reference Stone, M. H. (1994). Characterological subtypes of the borderline personality disorder. With a note on prognostic factors. Psychiatric Clinics of North America, 17, 773–784.CrossRef Stone, M. H. (1994). Characterological subtypes of the borderline personality disorder. With a note on prognostic factors. Psychiatric Clinics of North America, 17, 773–784.CrossRef
go back to reference Svrakic, D. M., Draganic, S., Hill, K., Bayon, C., Przybeck, T. R., & Cloninger, C. R. (2002). Temperament, character, and personality diorders: Etiologic, diagnostic, treatment issues. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106, 189–195.PubMedCrossRef Svrakic, D. M., Draganic, S., Hill, K., Bayon, C., Przybeck, T. R., & Cloninger, C. R. (2002). Temperament, character, and personality diorders: Etiologic, diagnostic, treatment issues. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106, 189–195.PubMedCrossRef
go back to reference Tramantano, G., Javier, R. A., & Colon, M. (2003). Discriminating among subgroups of borderline personality disorder: An assessment of object representations. American Journal of Psychoanalysis, 63, 149–175.PubMedCrossRef Tramantano, G., Javier, R. A., & Colon, M. (2003). Discriminating among subgroups of borderline personality disorder: An assessment of object representations. American Journal of Psychoanalysis, 63, 149–175.PubMedCrossRef
go back to reference Travers, C., & King, R. (2005). An investigation of organic factors in the neuropsychological functioning of patients with borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 19, 1–18.PubMedCrossRef Travers, C., & King, R. (2005). An investigation of organic factors in the neuropsychological functioning of patients with borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 19, 1–18.PubMedCrossRef
go back to reference Tyrer, P. (1999). Borderline personality disorder: A motley diagnosis in need of reform. The Lancet, 354, 2095–2096.CrossRef Tyrer, P. (1999). Borderline personality disorder: A motley diagnosis in need of reform. The Lancet, 354, 2095–2096.CrossRef
go back to reference Tyrer, P. (2002). Practice guidelines for the treatment of borderline personality disorder: A bridge too far. Journal of Personality Disorders, 16, 113–118.PubMedCrossRef Tyrer, P. (2002). Practice guidelines for the treatment of borderline personality disorder: A bridge too far. Journal of Personality Disorders, 16, 113–118.PubMedCrossRef
go back to reference Verheul, R. (2005). Clinical utility of dimensional models for personality pathology. Journal of Personality Disorders, 19, 383–302. Verheul, R. (2005). Clinical utility of dimensional models for personality pathology. Journal of Personality Disorders, 19, 383–302.
go back to reference Verheul, R., & Widiger, T. A. (2004). A meta-analysis of the prevalence and usage of the Personality Disorder Not Otherwise Specified (PDNOS) diagnosis. Journal of Personality Disorders, 18, 309–319.PubMedCrossRef Verheul, R., & Widiger, T. A. (2004). A meta-analysis of the prevalence and usage of the Personality Disorder Not Otherwise Specified (PDNOS) diagnosis. Journal of Personality Disorders, 18, 309–319.PubMedCrossRef
go back to reference Verheul, R., Bosch, L. M. C. van den, Koeter, M. W. J., Ridder, M. A. J. de, Stijnen, T., & Brink, W, van den. (2003). Dialectical behaviour therapy for women with borderline personality disorder. British Journal of Psychiatry, 182, 135–140. Verheul, R., Bosch, L. M. C. van den, Koeter, M. W. J., Ridder, M. A. J. de, Stijnen, T., & Brink, W, van den. (2003). Dialectical behaviour therapy for women with borderline personality disorder. British Journal of Psychiatry, 182, 135–140.
go back to reference Vermote, R. (2005). Touching inner change. Psychoanalytically informed hospitalization-based treatment of personality disorders. A process-outcome study. Academisch proefschrift. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. Vermote, R. (2005). Touching inner change. Psychoanalytically informed hospitalization-based treatment of personality disorders. A process-outcome study. Academisch proefschrift. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
go back to reference Vollema, M. G. (1999). Schizotypy: Toward the psychological heart of schizophrenia. Academisch proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Vollema, M. G. (1999). Schizotypy: Toward the psychological heart of schizophrenia. Academisch proefschrift. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Werble, B. (1970). Second follow-up study of borderline patients. Archives of General Psychiatry, 23, 3–7.PubMedCrossRef Werble, B. (1970). Second follow-up study of borderline patients. Archives of General Psychiatry, 23, 3–7.PubMedCrossRef
go back to reference Westen, D. (2002). Manual for the Social Cognition and Object Relations Scales (SCORS). Unpublished manuscript. Emory University. Westen, D. (2002). Manual for the Social Cognition and Object Relations Scales (SCORS). Unpublished manuscript. Emory University.
go back to reference Westen, D., & Arkowitz-Westen, L. (1998). Limitations of axis II in diagnosing personality pathology in clinical practice. American Journal of Psychiatry, 155, 1767–1771.CrossRef Westen, D., & Arkowitz-Westen, L. (1998). Limitations of axis II in diagnosing personality pathology in clinical practice. American Journal of Psychiatry, 155, 1767–1771.CrossRef
go back to reference Westen, D., Muderrisoglu, S., Shedler, J., Fowler, C., & Koren, D. (1997). Affect regulation and affective experience: Individual differences, group differences, and measurement using a Q-Sort procedure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 429–439.PubMedCrossRef Westen, D., Muderrisoglu, S., Shedler, J., Fowler, C., & Koren, D. (1997). Affect regulation and affective experience: Individual differences, group differences, and measurement using a Q-Sort procedure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 429–439.PubMedCrossRef
go back to reference Westen, D., & Shedler, J. (1999). Revising and assessing axis II, part II: Toward an empirically based and clinically useful classification of personality disorders. American Journal of Psychiatry, 156, 273–285. Westen, D., & Shedler, J. (1999). Revising and assessing axis II, part II: Toward an empirically based and clinically useful classification of personality disorders. American Journal of Psychiatry, 156, 273–285.
go back to reference Westen, D., & Shedler, J. (2000). A prototype matching approach to diagnosing personality disorders: Toward DSM-V. Journal of Personality Disorders, 14, 109–126.PubMedCrossRef Westen, D., & Shedler, J. (2000). A prototype matching approach to diagnosing personality disorders: Toward DSM-V. Journal of Personality Disorders, 14, 109–126.PubMedCrossRef
go back to reference Westen, D., Shedler, J., & Bradley, R. (2006). A prototype approach to personality disorder diagnosis. American Journal of Psychiatry, 163, 846–856.CrossRef Westen, D., Shedler, J., & Bradley, R. (2006). A prototype approach to personality disorder diagnosis. American Journal of Psychiatry, 163, 846–856.CrossRef
go back to reference Widiger, T. A. (1993). The DSM-III-R categorical personality disorder diagnoses: A critique and an alternative. Psychological Inquiry, 4, 75–90.CrossRef Widiger, T. A. (1993). The DSM-III-R categorical personality disorder diagnoses: A critique and an alternative. Psychological Inquiry, 4, 75–90.CrossRef
go back to reference Widiger, T. A. (2003). Personality disorder and axis I psychopathology: The problematic boundary of axis I and axis II. Journal of Personality Disorders, 17, 90–108.PubMedCrossRef Widiger, T. A. (2003). Personality disorder and axis I psychopathology: The problematic boundary of axis I and axis II. Journal of Personality Disorders, 17, 90–108.PubMedCrossRef
go back to reference Widiger, T. A., & Samuel, D. B. (2005). Diagnostic categories or dimensions? A question for the diagnostic and statistical manual of mental disorders-fifth edition. Journal of Abnormal Psychology, 114, 494–504. Widiger, T. A., & Samuel, D. B. (2005). Diagnostic categories or dimensions? A question for the diagnostic and statistical manual of mental disorders-fifth edition. Journal of Abnormal Psychology, 114, 494–504.
go back to reference Widiger, T. A., Frances, A., Warner, L., & Bluhm, C. (1986). Diagnostic criteria for the borderline and schizotypal personality disorders. Journal of Abnormal Psychology, 95, 43–51.PubMedCrossRef Widiger, T. A., Frances, A., Warner, L., & Bluhm, C. (1986). Diagnostic criteria for the borderline and schizotypal personality disorders. Journal of Abnormal Psychology, 95, 43–51.PubMedCrossRef
go back to reference Wilkinson-Ryan, T., & Westen, D. (2000). Identity disturbance in borderline personality disorder: An empirical investigation. American Journal of Psychiatry, 157, 528–541.CrossRef Wilkinson-Ryan, T., & Westen, D. (2000). Identity disturbance in borderline personality disorder: An empirical investigation. American Journal of Psychiatry, 157, 528–541.CrossRef
go back to reference Williams, J. M. G., & Broadbent, K. (1986). Autobiographical memory in suicide attempters. Journal of Abnormal Psychology, 95, 144–149.PubMedCrossRef Williams, J. M. G., & Broadbent, K. (1986). Autobiographical memory in suicide attempters. Journal of Abnormal Psychology, 95, 144–149.PubMedCrossRef
go back to reference Winnicott, D. W. (1953). Transitional objects and transitional phenomena. International of Psychoanalysis, 34, 1–9. Winnicott, D. W. (1953). Transitional objects and transitional phenomena. International of Psychoanalysis, 34, 1–9.
go back to reference Winnicott, D. W. (1960). Ego distortion in terms of true and false self. In D. W. Winnicott (Red.), The maturational processes and the facilitating environment, (pag. 140–152). Londen: Karnac. Winnicott, D. W. (1960). Ego distortion in terms of true and false self. In D. W. Winnicott (Red.), The maturational processes and the facilitating environment, (pag. 140–152). Londen: Karnac.
go back to reference Winnicott, D. W. (1967). Mirror-role of the mother and family in child development. In P. Lomas (Red.), The predicament of the family: A psychoanalytical symposium, (pag. 26–33). Londen: Hogarth Press. Winnicott, D. W. (1967). Mirror-role of the mother and family in child development. In P. Lomas (Red.), The predicament of the family: A psychoanalytical symposium, (pag. 26–33). Londen: Hogarth Press.
go back to reference Wolff, M. S. de, & IJzendoorn, M. H. van. (1997). Sensitivity and attachment: A meta-analysis on parental antecedents of infant attachment. Child Development, 68, 571–591 Wolff, M. S. de, & IJzendoorn, M. H. van. (1997). Sensitivity and attachment: A meta-analysis on parental antecedents of infant attachment. Child Development, 68, 571–591
go back to reference IJzendoorn, M. van. (1995). Adult attachment representations, parental responsiveness, and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the Adult Attachment Interview. Psychological Bulletin, 117, 387–403. IJzendoorn, M. van. (1995). Adult attachment representations, parental responsiveness, and infant attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the Adult Attachment Interview. Psychological Bulletin, 117, 387–403.
go back to reference IJzendoorn, M. H van, Juffer, M., & Duyvesteyn, M. G. C. (1995). Breaking the intergenerational cycle of insecure attachment: A review of the effects of attachment-based interventions on maternal sensitivity and infant security. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 225–248. IJzendoorn, M. H van, Juffer, M., & Duyvesteyn, M. G. C. (1995). Breaking the intergenerational cycle of insecure attachment: A review of the effects of attachment-based interventions on maternal sensitivity and infant security. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 225–248.
go back to reference Zanarini, M. C. (1993). Borderline personality disorder as an impulse spectrum disorder. In J. Paris (Red.), Borderline Personality Disorder: Etiology and treatment, (pag. 67–85). Washington DC: American Psychiatric Press. Zanarini, M. C. (1993). Borderline personality disorder as an impulse spectrum disorder. In J. Paris (Red.), Borderline Personality Disorder: Etiology and treatment, (pag. 67–85). Washington DC: American Psychiatric Press.
go back to reference Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R., Dubo, E. D., Sickel, A. E., Trikha, A., Levin, A., et al. (1998). Axis I comorbidity of borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 155, 1733–1739.CrossRef Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R., Dubo, E. D., Sickel, A. E., Trikha, A., Levin, A., et al. (1998). Axis I comorbidity of borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 155, 1733–1739.CrossRef
go back to reference Zanarini, M. C., Gunderson, J. G., Frankenburg, F. R., & Chauncey, D. L. (1990a). Discriminating borderline personality disorder from other axis II disorders. American Journal of Psychiatry, 147, 161–167.CrossRef Zanarini, M. C., Gunderson, J. G., Frankenburg, F. R., & Chauncey, D. L. (1990a). Discriminating borderline personality disorder from other axis II disorders. American Journal of Psychiatry, 147, 161–167.CrossRef
go back to reference Zanarini, M. C., Gunderson, J. G., & Frankenburg, F. R. (1990b). Cognitive features of borderline peronality disorder. American Journal of Psychiatry, 147, 57–63.CrossRef Zanarini, M. C., Gunderson, J. G., & Frankenburg, F. R. (1990b). Cognitive features of borderline peronality disorder. American Journal of Psychiatry, 147, 57–63.CrossRef
go back to reference Zanarini, M. C., Gunderson, J. G., & Frankenburg, F. R. (1989). Axis I phenomenology of borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 30, 149–156.PubMedCrossRef Zanarini, M. C., Gunderson, J. G., & Frankenburg, F. R. (1989). Axis I phenomenology of borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 30, 149–156.PubMedCrossRef
go back to reference Zelkowitz, P., Paris, J., Guzder, J., & Feldman, R. (2001). Diathesis and stressors in borderline pathology of childhood: The role of neuropsychological risk and trauma. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40, 100–105.CrossRef Zelkowitz, P., Paris, J., Guzder, J., & Feldman, R. (2001). Diathesis and stressors in borderline pathology of childhood: The role of neuropsychological risk and trauma. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40, 100–105.CrossRef
go back to reference Zimmerman, M., & Mattia, J. I. (1999). Axis I diagnostic comorbidity and borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 40, 245–252.PubMedCrossRef Zimmerman, M., & Mattia, J. I. (1999). Axis I diagnostic comorbidity and borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 40, 245–252.PubMedCrossRef
go back to reference Zittel Conklin, C., Bradley, R., & Westen, D. (2006). Affect regulation in borderline personality disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 194, 69–77.CrossRef Zittel Conklin, C., Bradley, R., & Westen, D. (2006). Affect regulation in borderline personality disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 194, 69–77.CrossRef
Metagegevens
Titel
Visies op het borderlineconcept: verleden, heden en toekomst
Auteurs
Dr. Jurrijn Koelen
Prof. dr. Patrick Luyten
Mevrouw prof. dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0931-3_7