Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014

Uitgave 6/2014

Inhoudsopgave ( 14 Artikelen )

01-06-2014 | Redactioneel | Uitgave 6/2014

Preventie: de verborgen kracht van de wijkverpleegkundige

Marjan Hoeijmakers

01-06-2014 | Spectrum | Uitgave 6/2014

Een regionale aanpak voor integratie van preventie, zorg en welzijn

Nancy Hoeymans

01-06-2014 | Spectrum | Uitgave 6/2014

Op weg naar populatiemanagement: een regionale aanpak voor integratie van preventie, zorg en welzijn

Caroline Baan, Hanneke Drewes, Richard Heijink, Hans van Oers, Jeroen Struijs

01-06-2014 | Spectrum | Uitgave 6/2014

Proeftuin GoedLeven, Zeeuws-Vlaanderen – Bewegen naar Goed Leven

Edwin Leutscher

01-06-2014 | Spectrum | Uitgave 6/2014

Proeftuin rijnland

Erik Kramer

01-06-2014 | Spectrum | Uitgave 6/2014

Populatiemanagement als kans om preventie, zorg en welzijn lokaal te verbinden

Jack Hutten, Lejo van der Heiden

01-06-2014 | Abstract | Uitgave 6/2014

A regional approach to integrate prevention, health care and social care

Bohn Stafleu van Loghum

01-06-2014 | Forum | Uitgave 6/2014

Volksgezondheid als toetssteen van beleid revisited

Wendy Reijmerink

01-06-2014 | Forum | Uitgave 6/2014

Het opsporen van kinderen met overgewicht in de huisartsenpraktijk

G.F. van Muilwijk

01-06-2014 | Symposiumverslag | Uitgave 6/2014

Operations management kan bijdragen aan kosteneffectieve zorg

Cases uit Vlaanderen en Nederland
Jeroen Akkermans, Paul Gemmel, Bert Meijboom

01-06-2014 | Uit het CBS | Uitgave 6/2014

Wat vinden werknemers belangrijk in hun werk?

Mevr. dr. Martine Mol

01-06-2014 | Uitgave 6/2014

Ontwikkeling van een onderbouwd evaluatieinstrument voor de practice-based interventie ‘cursus Evenwicht’

Stappenplan ontwikkeling evaluatie-instrument voor praktijkinterventie
Ellen van Dongen, Christien Pieterse, Annemien Haveman-Nies

01-06-2014 | Uitgave 6/2014

De Individuele Werkprestatie Vragenlijst (IWPV): interne consistentie, construct validiteit en normering

Linda Koopmans, Dr. Claire Bernaards, Vincent Hildebrandt, Riekie de Vet, Allard van der Beek

01-06-2014 | Uitgave 6/2014

Verschillen in verzuim en verzuimbegeleiding in Nederland en Duitsland

I.J.G.M. Verwer, J.W. Groothoff, J. van der Velden, J.W.J. van der Gulden

Recente publicaties