Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 6/2014

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (14 Artikelen)

01-06-2014 | Redactioneel

Preventie: de verborgen kracht van de wijkverpleegkundige
Marjan Hoeijmakers

01-06-2014 | Spectrum

Een regionale aanpak voor integratie van preventie, zorg en welzijn
Nancy Hoeymans

01-06-2014 | Spectrum

Op weg naar populatiemanagement: een regionale aanpak voor integratie van preventie, zorg en welzijn
Caroline Baan, Hanneke Drewes, Richard Heijink, Hans van Oers, Jeroen Struijs

01-06-2014 | Spectrum

Proeftuin GoedLeven, Zeeuws-Vlaanderen – Bewegen naar Goed Leven
Edwin Leutscher

01-06-2014 | Spectrum

Proeftuin rijnland
Erik Kramer

01-06-2014 | Spectrum

Populatiemanagement als kans om preventie, zorg en welzijn lokaal te verbinden
Jack Hutten, Lejo van der Heiden

01-06-2014 | Abstract

A regional approach to integrate prevention, health care and social care

01-06-2014 | Forum

Volksgezondheid als toetssteen van beleid revisited
Wendy Reijmerink

01-06-2014 | Forum

Het opsporen van kinderen met overgewicht in de huisartsenpraktijk
G.F. van Muilwijk

01-06-2014 | Symposiumverslag

Operations management kan bijdragen aan kosteneffectieve zorg
Cases uit Vlaanderen en Nederland
Jeroen Akkermans, Paul Gemmel, Bert Meijboom

01-06-2014 | Uit het CBS

Wat vinden werknemers belangrijk in hun werk?
Martine Mol

01-06-2014

Ontwikkeling van een onderbouwd evaluatieinstrument voor de practice-based interventie ‘cursus Evenwicht’
Stappenplan ontwikkeling evaluatie-instrument voor praktijkinterventie
Ellen van Dongen, Christien Pieterse, Annemien Haveman-Nies

01-06-2014

De Individuele Werkprestatie Vragenlijst (IWPV): interne consistentie, construct validiteit en normering
Linda Koopmans, Claire Bernaards, Vincent Hildebrandt, Riekie de Vet, Allard van der Beek

01-06-2014

Verschillen in verzuim en verzuimbegeleiding in Nederland en Duitsland
I.J.G.M. Verwer, J.W. Groothoff, J. van der Velden, J.W.J. van der Gulden

Recente publicaties