Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-06-2014 | Uitgave 6/2014

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014

Verschillen in verzuim en verzuimbegeleiding in Nederland en Duitsland

Tijdschrift:
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 6/2014
Auteurs:
I.J.G.M. Verwer, J.W. Groothoff, J. van der Velden, J.W.J. van der Gulden
Belangrijke opmerkingen

Correspondentieadres

I.J.G.M. Verwer, Berg en Dalseweg 41, 6522 BA Nijmegen, tel. 024-3230831, e-mail: idseverwer@gmail.com
1 Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, UMC St Radboud, Nijmegen
2 Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, UMC Groningen

Samenvatting

Al enkele decennia kent Duitsland een lager ziekteverzuim dan Nederland, hoewel het verschil de laatste jaren kleiner wordt. Via een literatuurstudie is onderzocht in hoeverre het verschil in ziekteverzuim kan worden toegeschreven aan verschillen in de wijze waarop de medische beoordeling en begeleiding van verzuim in beide landen vorm krijgt. In Duitsland heeft de werkgever maar een beperkte financiële verantwoordelijkheid. De Krankenkasse draagt zorg voor zowel de behandelkosten als looncompensatie bij verzuim. Niet de bedrijfsarts, maar de Duitse huisarts, de Fallmanager van de Krankenkasse en de arts van de Medizinischer Dienst der Krankenversicherung hebben taken bij het bevorderen van werkhervatting. Aanvullende zorg, opname in een Rehabilationsklinik, omscholing of werkplekaanpassing is mogelijk op kosten van de Rentenversicherung. In Nederland wordt verzuim minder als individueel gezondheidsprobleem benaderd. Er is meer oog voor niet-medische factoren zoals een hoge werkdruk. Via financiële prikkels wordt de centrale verantwoordelijkheid van de werkgever bij arbeidsre-integratie benadrukt. De bedrijfsarts heeft hierbij een adviesrol. Vooral de vroege aandacht voor Rehabilitation en re-integratie onder regie van de Fallmanager of MDK-arts lijkt bij te dragen aan het lagere verzuimpercentage in Duitsland. Van invloed is ook dat Duitsland geen scheiding kent tussen behandeling en controle. De sleutelrol van de Krankenkasse bevordert een geïntegreerde aanpak van zorg en werkhervatting. Dit maakt voorzieningen mogelijk zoals een ‘Rundtischgespräch’ over de afstemming van behandeling en werkhervatting, waaraan ook behandelaars meedoen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2014

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014 Naar de uitgave