Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014

01-06-2014

De Individuele Werkprestatie Vragenlijst (IWPV): interne consistentie, construct validiteit en normering

Auteurs: Linda Koopmans, Dr. Claire Bernaards, Vincent Hildebrandt, Riekie de Vet, Allard van der Beek

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het meten van individuele werkprestatie, gedefinieerd als “gedragingen of acties van werknemers die relevant zijn voor de doelstelling van de organisatie”, blijkt lastig. Tot op heden ontbrak een geschikte vragenlijst om individuele werkprestatie te meten in een generieke, overwegend gezonde, werknemerspopulatie. In het huidige artikel wordt de Individuele Werkprestatie Vragenlijst (IWPV) geïntroduceerd. De IWPV is gebaseerd op een conceptueel model bestaande uit de drie dimensies taakprestatie, contextuele prestatie, en contraproductief werkgedrag. De factor structuur en interne consistentie van de IWPV schalen blijken goed te zijn. Ook de construct validiteit kan als redelijk goed worden geclassificeerd. Ten slotte worden normscores per type werk gepresenteerd. De IWPV is al met al een valide instrument om de relevante dimensies van individuele werkprestatie op een korte, volledige, en generieke manier (in alle typen werk en voor werknemers met en zonder gezondheidsklachten) te meten.
Literatuur
1.
go back to reference Dalal RS. A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior. J Appl Psychol 2005;90:1241–55.PubMedCrossRef Dalal RS. A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior. J Appl Psychol 2005;90:1241–55.PubMedCrossRef
2.
go back to reference Rotundo M, Sackett PR. The relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global ratings of performance: a policy-capturing approach. J Appl Psychol 2002;87:66–80.PubMedCrossRef Rotundo M, Sackett PR. The relative importance of task, citizenship, and counterproductive performance to global ratings of performance: a policy-capturing approach. J Appl Psychol 2002;87:66–80.PubMedCrossRef
3.
go back to reference Campbell JP. Modeling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology. In: Dunnette MD, Hough LM (Eds). Handbook of industrial and organizational psychology, Vol.1 (2nd ed.). Palo Alto, CA, US: Consulting Psychologists Press, 1990:687–732. Campbell JP. Modeling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology. In: Dunnette MD, Hough LM (Eds). Handbook of industrial and organizational psychology, Vol.1 (2nd ed.). Palo Alto, CA, US: Consulting Psychologists Press, 1990:687–732.
4.
go back to reference Austin JT, Villanova P. The criterion problem: 1917-1992. J Appl Psychol 1992;77:836–74.CrossRef Austin JT, Villanova P. The criterion problem: 1917-1992. J Appl Psychol 1992;77:836–74.CrossRef
5.
go back to reference Koopmans L, Bernaards CM, Hildebrandt VH, De Vet HCW, van der Beek AJ. Measuring Individual Work Performance: Identifying and Selecting Indicators. Work: J Prevent Assess Rehab 2013;45;229–38. Koopmans L, Bernaards CM, Hildebrandt VH, De Vet HCW, van der Beek AJ. Measuring Individual Work Performance: Identifying and Selecting Indicators. Work: J Prevent Assess Rehab 2013;45;229–38.
6.
go back to reference Koopmans L, Bernaards CM, Hildebrandt VH et al. Conceptual frameworks of individual work performance A systematic review. J Occup Environ Med 2011;53:856–66.PubMedCrossRef Koopmans L, Bernaards CM, Hildebrandt VH et al. Conceptual frameworks of individual work performance A systematic review. J Occup Environ Med 2011;53:856–66.PubMedCrossRef
7.
go back to reference Viswesvaran C, Ones DS. Perspectives on Models of Job Performance. Int J Select Assess 2000;8:216–26.CrossRef Viswesvaran C, Ones DS. Perspectives on Models of Job Performance. Int J Select Assess 2000;8:216–26.CrossRef
8.
go back to reference Borman WC, Motowidlo SJ. Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. In: Schmitt N, Borman WC (eds). Personnel Selection in Organizations. San Francisco, CA: Jossey Bass, 1993:71–98. Borman WC, Motowidlo SJ. Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. In: Schmitt N, Borman WC (eds). Personnel Selection in Organizations. San Francisco, CA: Jossey Bass, 1993:71–98.
9.
go back to reference Williams LJ, Anderson SE. Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and inrole behaviors. J Management 1991;17:601–17. Williams LJ, Anderson SE. Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and inrole behaviors. J Management 1991;17:601–17.
10.
go back to reference Organ DW PP, MacKenzie SB. Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences. London: Sage Publications, 2006. Organ DW PP, MacKenzie SB. Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences. London: Sage Publications, 2006.
11.
go back to reference Bennett RJ, Robinson SL. Development of a Measure of Workplace Deviance. J Appl Psychol 2000;85:349–60.PubMedCrossRef Bennett RJ, Robinson SL. Development of a Measure of Workplace Deviance. J Appl Psychol 2000;85:349–60.PubMedCrossRef
12.
go back to reference Reilly MC, Zbrozek AS, Dukes EM. The Validity and Reproducibility of a Work Productivity and Activity Impairment Instrument. Pharmacoeconomics 1993;4:355–65.CrossRef Reilly MC, Zbrozek AS, Dukes EM. The Validity and Reproducibility of a Work Productivity and Activity Impairment Instrument. Pharmacoeconomics 1993;4:355–65.CrossRef
13.
14.
go back to reference Kessler RC, Barber C, Beck A et al. The World Health Organization Health and Work Performance Questionnaire (HPQ). J Occup Environ Med 2003;45:156–74.PubMedCrossRef Kessler RC, Barber C, Beck A et al. The World Health Organization Health and Work Performance Questionnaire (HPQ). J Occup Environ Med 2003;45:156–74.PubMedCrossRef
15.
go back to reference Lofland JH, Pizzi L, Frick KD. A Review of Health-Related Workplace Productivity Loss Instruments. Pharmacoeconomics 2004;22:165–84.PubMedCrossRef Lofland JH, Pizzi L, Frick KD. A Review of Health-Related Workplace Productivity Loss Instruments. Pharmacoeconomics 2004;22:165–84.PubMedCrossRef
16.
go back to reference Mattke S, Balakrishnan A, Bergamo G, Newberry SJ. A Review of Methods to Measure Health-related Productivity Loss. Am J Managed Care 2007;13:211–8. Mattke S, Balakrishnan A, Bergamo G, Newberry SJ. A Review of Methods to Measure Health-related Productivity Loss. Am J Managed Care 2007;13:211–8.
17.
go back to reference Koopmans L, Bernaards CM, Hildebrandt VH et al Development of an Individual Work Performance Questionnaire. Int J Product Perform Management 2013;62:6–28.CrossRef Koopmans L, Bernaards CM, Hildebrandt VH et al Development of an Individual Work Performance Questionnaire. Int J Product Perform Management 2013;62:6–28.CrossRef
18.
go back to reference Koopmans L, Bernaards CM, Hildebrandt VH. Improving the Individual Work Performance Questionnaire using Rasch Analysis. J Appl Measurement 2014;15:160–75. Koopmans L, Bernaards CM, Hildebrandt VH. Improving the Individual Work Performance Questionnaire using Rasch Analysis. J Appl Measurement 2014;15:160–75.
19.
go back to reference Rasch G. Probabalistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests: Chicago: University of Chicago Press, 1960. Rasch G. Probabalistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests: Chicago: University of Chicago Press, 1960.
20.
go back to reference Cronbach IJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 1951;16:297–333.CrossRef Cronbach IJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 1951;16:297–333.CrossRef
21.
go back to reference Mokkink LB, Terwee CB, Patrick DL et al. The COSMIN study reached international consensus on taxonomy, terminology, and definitions of measurement properties for health-related patient-reported outcomes. J Clin Epidemiol 2010;63:737–45.PubMedCrossRef Mokkink LB, Terwee CB, Patrick DL et al. The COSMIN study reached international consensus on taxonomy, terminology, and definitions of measurement properties for health-related patient-reported outcomes. J Clin Epidemiol 2010;63:737–45.PubMedCrossRef
22.
go back to reference Schaufeli WB, Bakker AB, Salanova M. The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire: A Cross-National Study. Educ Psychol Measur 2006;66:701–16.CrossRef Schaufeli WB, Bakker AB, Salanova M. The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire: A Cross-National Study. Educ Psychol Measur 2006;66:701–16.CrossRef
23.
go back to reference Kessler RC, Petukhova M, McInnes K, Ustun TB. Content and Scoring Rules for the WHO HPQ absenteeism and presenteeism questions. To: Persons interested in the WHO HPQ absenteeism and presenteeism questions, 2007. Kessler RC, Petukhova M, McInnes K, Ustun TB. Content and Scoring Rules for the WHO HPQ absenteeism and presenteeism questions. To: Persons interested in the WHO HPQ absenteeism and presenteeism questions, 2007.
24.
go back to reference Vet HCW de, Terwee CB, Mokkink LB, Knol DL. Measurement in Medicine: Cambridge University Press, 2011. Vet HCW de, Terwee CB, Mokkink LB, Knol DL. Measurement in Medicine: Cambridge University Press, 2011.
25.
go back to reference Bernaards CM, Proper KI, Hildebrandt VH. Physical Activity, Cardiorespiratory Fitness, and Body Mass Index in Relationship to Work Productivity and Sickness Absence in Computer Workers With Preexisting Neck and Upper Limb Symptoms. J Occup Environ Med 2007;49:633–40.PubMedCrossRef Bernaards CM, Proper KI, Hildebrandt VH. Physical Activity, Cardiorespiratory Fitness, and Body Mass Index in Relationship to Work Productivity and Sickness Absence in Computer Workers With Preexisting Neck and Upper Limb Symptoms. J Occup Environ Med 2007;49:633–40.PubMedCrossRef
26.
go back to reference Bakker AB, Schaufeli WB, Leiter MP, Taris TW. Work Engagement: An Emerging Concept in Occupational Health Psychology. Work Stress 2008;22:187–200.CrossRef Bakker AB, Schaufeli WB, Leiter MP, Taris TW. Work Engagement: An Emerging Concept in Occupational Health Psychology. Work Stress 2008;22:187–200.CrossRef
27.
go back to reference Demerouti E, Cropanzano R. From Thought to Action: Employee Work Engagement and Job Performance. In: Bakker AB, Leiter MP, editors. Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research. New York: Psychology Press, 2010. Demerouti E, Cropanzano R. From Thought to Action: Employee Work Engagement and Job Performance. In: Bakker AB, Leiter MP, editors. Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research. New York: Psychology Press, 2010.
28.
go back to reference Halbesleben JRB, Wheeler AR. The Relative Roles of Engagement and Embeddedness in Predicting Job Performance and Intention to Leave. Work & Stress. 2008;22(3):242–56.CrossRef Halbesleben JRB, Wheeler AR. The Relative Roles of Engagement and Embeddedness in Predicting Job Performance and Intention to Leave. Work & Stress. 2008;22(3):242–56.CrossRef
29.
go back to reference Harrison DA, Newman DA, Roth PL. How important are job attitudes? Meta-analytic comparisons of integrative behavioral outcomes and time sequences. Acad Management J 2008;49: 305–25.CrossRef Harrison DA, Newman DA, Roth PL. How important are job attitudes? Meta-analytic comparisons of integrative behavioral outcomes and time sequences. Acad Management J 2008;49: 305–25.CrossRef
30.
go back to reference Judge TA, Bono JE, Thoresen CJ, Patton GK. The Job SatisfactionJob Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review. Psychol Bull 2001;127:376–407.PubMedCrossRef Judge TA, Bono JE, Thoresen CJ, Patton GK. The Job SatisfactionJob Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review. Psychol Bull 2001;127:376–407.PubMedCrossRef
31.
go back to reference Boles M, Pelletier B, Lynch W. The Relationship Between Health Risks and Work Productivity. J Occup Environ Med 2004;46: 737–45.PubMedCrossRef Boles M, Pelletier B, Lynch W. The Relationship Between Health Risks and Work Productivity. J Occup Environ Med 2004;46: 737–45.PubMedCrossRef
32.
go back to reference Schultz AB, Edington DW. Employee Health and Presenteeism: A Systematic Review. J Occup Rehab 2007;17:547–79.CrossRef Schultz AB, Edington DW. Employee Health and Presenteeism: A Systematic Review. J Occup Rehab 2007;17:547–79.CrossRef
33.
go back to reference Fischer CD. Why do lay people believe that satisfaction and performance are correlated? Possible sources of a commonsense theory. J Organ Behav 2003;24:753–77.CrossRef Fischer CD. Why do lay people believe that satisfaction and performance are correlated? Possible sources of a commonsense theory. J Organ Behav 2003;24:753–77.CrossRef
34.
go back to reference Staw BM. Organizational Psychology and the Pursuit of the Happy/Productive Worker. Cal Manag Rev 1986;XXVIII(4): 40–53. Staw BM. Organizational Psychology and the Pursuit of the Happy/Productive Worker. Cal Manag Rev 1986;XXVIII(4): 40–53.
35.
go back to reference Velde G van der, Beaton D, Hogg-Johnston S, Hurwitz E, Tennant A. Rasch Analysis Provides New Insights Into the Measurement Properties of the Neck Disability Index. Arthrit Rheum 2009;61:544–51.CrossRef Velde G van der, Beaton D, Hogg-Johnston S, Hurwitz E, Tennant A. Rasch Analysis Provides New Insights Into the Measurement Properties of the Neck Disability Index. Arthrit Rheum 2009;61:544–51.CrossRef
36.
go back to reference Tennant A, McKenna SP, Hagell P. Application of Rasch Analysis in the Development and Application of Quality of Life Instruments. Value in Health 2004;7:S22–S6.CrossRef Tennant A, McKenna SP, Hagell P. Application of Rasch Analysis in the Development and Application of Quality of Life Instruments. Value in Health 2004;7:S22–S6.CrossRef
Metagegevens
Titel
De Individuele Werkprestatie Vragenlijst (IWPV): interne consistentie, construct validiteit en normering
Auteurs
Linda Koopmans
Dr. Claire Bernaards
Vincent Hildebrandt
Riekie de Vet
Allard van der Beek
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2014
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-014-0090-3

Andere artikelen Uitgave 6/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014 Naar de uitgave