Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-06-2014

Ontwikkeling van een onderbouwd evaluatieinstrument voor de practice-based interventie ‘cursus Evenwicht’

Stappenplan ontwikkeling evaluatie-instrument voor praktijkinterventie

Auteurs: Ellen van Dongen, Christien Pieterse, Annemien Haveman-Nies

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de gezondheidsbevordering worden veel practice-based interventies uitgevoerd, die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en waarvan het lastig is de effectiviteit aan te tonen. Een van deze interventies is de cursus Evenwicht van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, voor kinderen met overgewicht en hun ouder(s). Dit artikel beschrijft in heldere stappen hoe voor de cursus Evenwicht een interventietheorie is opgesteld en aan de hand daarvan een evaluatie-instrument is ontwikkeld. In elke stap is intensief gebruik gemaakt van zowel kennis uit de wetenschap (onder andere empirische studies) en kennis uit de praktijk (onder andere via interviews met cursusleiders). De wisselwerking tussen beide werkvelden is uitgebreid beschreven en kan als handleiding dienen voor de onderbouwing en evaluatie van andere praktijkinterventies. In de eerste stap zijn de cursusdoelen gespecificeerd, ofwel de verandering in gedrag waar de cursus aan probeert bij te dragen. Bij de tweede stap is onderzocht via welke gedragsdeterminanten de cursusactiviteiten inspelen op de doelgedragingen. Vervolgens zijn op basis van deze uitkomsten evaluatievragenlijsten opgesteld, die na een pre-test praktisch bruikbaar zijn bevonden voor de evaluatie van de cursus. De stappen die in dit artikel beschreven worden, zijn bruikbaar voor het opstellen van de interventietheorie en evaluatie-instrumenten voor andere practice-based interventies.
Literatuur
1.
go back to reference Duijzer G. Effecten van overgewicht interventies gericht op de jeugd. Wageningen: WUR; 2009. Duijzer G. Effecten van overgewicht interventies gericht op de jeugd. Wageningen: WUR; 2009.
2.
go back to reference Yperen T van. Integraal erkend: Naar een afstemming erkenning jeugdinterventies. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut / NJi, 2007. Yperen T van. Integraal erkend: Naar een afstemming erkenning jeugdinterventies. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut / NJi, 2007.
3.
go back to reference Michie S, Johnston M, Abraham C et al. Making psychological theory useful for implementing evidence based practice: a consensus approach. Quality Safety Health Care 2005;14:26–33.CrossRef Michie S, Johnston M, Abraham C et al. Making psychological theory useful for implementing evidence based practice: a consensus approach. Quality Safety Health Care 2005;14:26–33.CrossRef
4.
go back to reference Haveman-Nies A, Jansen S, van Oers J, van ’t Veer P. Epidemiology in public health practice. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2010. Haveman-Nies A, Jansen S, van Oers J, van ’t Veer P. Epidemiology in public health practice. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2010.
5.
go back to reference Bartholomew LK, Parcel GS, Kok G, Gottlieb N, Fernandez ME. Planning Health Promotion Programs. An Intervention Mapping Approach. 3 ed. San Francisco CA: John Wiley & Sons; 2011. Bartholomew LK, Parcel GS, Kok G, Gottlieb N, Fernandez ME. Planning Health Promotion Programs. An Intervention Mapping Approach. 3 ed. San Francisco CA: John Wiley & Sons; 2011.
6.
go back to reference Brug J, Oenema A, Ferreira I. Theory, evidence and Intervention Mapping to improve behavior nutrition and physical activity interventions. Int J Behav Nutr Phys Activity 2005;2:2.CrossRef Brug J, Oenema A, Ferreira I. Theory, evidence and Intervention Mapping to improve behavior nutrition and physical activity interventions. Int J Behav Nutr Phys Activity 2005;2:2.CrossRef
7.
go back to reference Noar SM, Zimmerman RS. Health Behavior Theory and cumulative knowledge regarding health behaviors: are we moving in the right direction? Health Educ Res 2005;20:275–90.PubMedCrossRef Noar SM, Zimmerman RS. Health Behavior Theory and cumulative knowledge regarding health behaviors: are we moving in the right direction? Health Educ Res 2005;20:275–90.PubMedCrossRef
8.
go back to reference Fishbein M, Triandis H, Kanfer F, Becker M, Middlestadt S, Eichler A. Factors Influencing Behavior and Behavior Change. In: Baum A, Revenson TR, Singer JE (eds). Handbook of Health Psychology. 2001. p. 3–17. Fishbein M, Triandis H, Kanfer F, Becker M, Middlestadt S, Eichler A. Factors Influencing Behavior and Behavior Change. In: Baum A, Revenson TR, Singer JE (eds). Handbook of Health Psychology. 2001. p. 3–17.
9.
go back to reference Michie S, Johnston M, Francis J, Hardeman W, Eccles M. From Theorie to Intervention: Mapping Theoretically Derived Behavioural Determinants to Behaviour Change Techniques. Appl Psychol 2008;57:660–80.CrossRef Michie S, Johnston M, Francis J, Hardeman W, Eccles M. From Theorie to Intervention: Mapping Theoretically Derived Behavioural Determinants to Behaviour Change Techniques. Appl Psychol 2008;57:660–80.CrossRef
10.
go back to reference Sallis J, Prochaska J, Taylor W. A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Med Sci Sports Exercise 2000;32:963–75.CrossRef Sallis J, Prochaska J, Taylor W. A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Med Sci Sports Exercise 2000;32:963–75.CrossRef
11.
go back to reference McClain A, Chappuis C, Nguyen-Rodriguez S, Yaroch A, SpruijtMetz D. Psychosocial correlates of eating behavior in children and adolescents: a review. Int J Behav Nutr Phys Activity 2009;6:5–4.CrossRef McClain A, Chappuis C, Nguyen-Rodriguez S, Yaroch A, SpruijtMetz D. Psychosocial correlates of eating behavior in children and adolescents: a review. Int J Behav Nutr Phys Activity 2009;6:5–4.CrossRef
13.
go back to reference Gezondheidsraad. Overgewicht en obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003. Gezondheidsraad. Overgewicht en obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003.
14.
go back to reference Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizat Beh Hum Decis Proces 1991;50:179–211.CrossRef Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizat Beh Hum Decis Proces 1991;50:179–211.CrossRef
15.
go back to reference Bandura A. Guide for constructing self-efficacy scales. In: Pajares F, Urdan T (eds). Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing; 2006:307–37. Bandura A. Guide for constructing self-efficacy scales. In: Pajares F, Urdan T (eds). Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing; 2006:307–37.
16.
go back to reference Brug J. Determinants of healthy eating: motivation, abilities and environmental opportunities. Fam Pract 2008;25 (suppl 1):i50–i5. Brug J. Determinants of healthy eating: motivation, abilities and environmental opportunities. Fam Pract 2008;25 (suppl 1):i50–i5.
Metagegevens
Titel
Ontwikkeling van een onderbouwd evaluatieinstrument voor de practice-based interventie ‘cursus Evenwicht’
Stappenplan ontwikkeling evaluatie-instrument voor praktijkinterventie
Auteurs
Ellen van Dongen
Christien Pieterse
Annemien Haveman-Nies
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2014
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-014-0089-9

Andere artikelen Uitgave 6/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014 Naar de uitgave