Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-06-2014 | Uitgave 6/2014

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014

Ontwikkeling van een onderbouwd evaluatieinstrument voor de practice-based interventie ‘cursus Evenwicht’

Stappenplan ontwikkeling evaluatie-instrument voor praktijkinterventie

Tijdschrift:
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 6/2014
Auteurs:
Ellen van Dongen, Christien Pieterse, Annemien Haveman-Nies
Belangrijke opmerkingen

Correspondentieadres

Ir. Ellen van Dongen, Vakgroep Humane Voeding, Wageningen Universiteit, Postbus 8129 (bode 62), 6700 EV Wageningen, tel. 0317-483567, e-mail: ellen.vandongen@wur.nl
1 Academische werkplaats AGORA, Wageningen Universiteit, Wageningen
2 GGD Noord- & Oost-Gelderland, Apeldoorn

Samenvatting

In de gezondheidsbevordering worden veel practice-based interventies uitgevoerd, die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en waarvan het lastig is de effectiviteit aan te tonen. Een van deze interventies is de cursus Evenwicht van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, voor kinderen met overgewicht en hun ouder(s). Dit artikel beschrijft in heldere stappen hoe voor de cursus Evenwicht een interventietheorie is opgesteld en aan de hand daarvan een evaluatie-instrument is ontwikkeld. In elke stap is intensief gebruik gemaakt van zowel kennis uit de wetenschap (onder andere empirische studies) en kennis uit de praktijk (onder andere via interviews met cursusleiders). De wisselwerking tussen beide werkvelden is uitgebreid beschreven en kan als handleiding dienen voor de onderbouwing en evaluatie van andere praktijkinterventies. In de eerste stap zijn de cursusdoelen gespecificeerd, ofwel de verandering in gedrag waar de cursus aan probeert bij te dragen. Bij de tweede stap is onderzocht via welke gedragsdeterminanten de cursusactiviteiten inspelen op de doelgedragingen. Vervolgens zijn op basis van deze uitkomsten evaluatievragenlijsten opgesteld, die na een pre-test praktisch bruikbaar zijn bevonden voor de evaluatie van de cursus. De stappen die in dit artikel beschreven worden, zijn bruikbaar voor het opstellen van de interventietheorie en evaluatie-instrumenten voor andere practice-based interventies.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2014

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014 Naar de uitgave