Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014

01-06-2014 | Spectrum

Op weg naar populatiemanagement: een regionale aanpak voor integratie van preventie, zorg en welzijn

Auteurs: Caroline Baan, Hanneke Drewes, Richard Heijink, Hans van Oers, Jeroen Struijs

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 6/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vergrijzing van de populatie, toename van het aantal mensen met één of meerdere chronische aandoeningen, toename in de zorgkosten en een verwacht tekort aan zorgverleners vragen om strategieën om preventie, zorg en welzijn te optimaliseren en te integreren. Zowel binnen het beleid, als in de praktijk zijn diverse initiatieven in gang gezet om deze doelen te realiseren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een nieuwe koers ingezet met hervormingen op diverse beleidsdomeinen, zoals de langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg en chronische zorg. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat mensen zolang mogelijk gezond en zelfredzaam blijven met regie over hun eigen leven. Daarnaast moet professionele zorg worden geboden voor zover de burger en zijn sociale omgeving hierin niet kunnen voorzien en deze zorg dient zo laag mogelijk te worden geboden in de keten. 1
Literatuur
1.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief: Proeftuinen en pilots ’betere zorg met minder kosten’. (110702-102148-CZ) Den Haag: VWS, 2013. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kamerbrief: Proeftuinen en pilots ’betere zorg met minder kosten’. (110702-102148-CZ) Den Haag: VWS, 2013.
2.
go back to reference Struijs JN, Jong-van Til JT de, Lemmens LC, Drewes HW, Bruin SR de, Baan CA. Drie jaar integrale bekostiging van diabeteszorg: Effecten op zorgproces en kwaliteit van zorg. Bilthoven: RIVM, 2012. Struijs JN, Jong-van Til JT de, Lemmens LC, Drewes HW, Bruin SR de, Baan CA. Drie jaar integrale bekostiging van diabeteszorg: Effecten op zorgproces en kwaliteit van zorg. Bilthoven: RIVM, 2012.
3.
go back to reference Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. (2008). The Triple Aim: care, health, and cost. Health Aff (Millwood) 2008;27: 759–69. doi:10.1377/hlthaff.27.3.759. Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. (2008). The Triple Aim: care, health, and cost. Health Aff (Millwood) 2008;27: 759–69. doi:10.1377/hlthaff.27.3.759.
4.
go back to reference Heijink R, Drewes HW, Struijs JN, Baan CA. Landelijke Monitor Populatiemanagement. Deel 2 Ontwerprapport. Bilthoven: RIVM, 2014. Heijink R, Drewes HW, Struijs JN, Baan CA. Landelijke Monitor Populatiemanagement. Deel 2 Ontwerprapport. Bilthoven: RIVM, 2014.
5.
go back to reference Heijink R, Drewes HW, Struijs JN, Baan CA. Landelijke Monitor Populatiemanagement. Deel 1. Beschrijving proeftuinen. Bilthoven: RIVM, 2014. Heijink R, Drewes HW, Struijs JN, Baan CA. Landelijke Monitor Populatiemanagement. Deel 1. Beschrijving proeftuinen. Bilthoven: RIVM, 2014.
Metagegevens
Titel
Op weg naar populatiemanagement: een regionale aanpak voor integratie van preventie, zorg en welzijn
Auteurs
Caroline Baan
Hanneke Drewes
Richard Heijink
Hans van Oers
Jeroen Struijs
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 6/2014
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-014-0080-5

Andere artikelen Uitgave 6/2014

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2014 Naar de uitgave