Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 1/2012

Inhoudsopgave (28 Artikelen)

HOOFDREDACTIONEEL

HD-TBV: een haarscherp venster op de wereld

André Weel

STANDPUNT.TBV

Bewijs van hoog niveau?

André Weel

LEZERSFORUM

Odds ratio’s niet vergeleken

Jan Buitenhuis

LEZERSFORUM

Terug naar de wetenschappelijke kwestie

Inge Bramsen, Pepijn Roelofs

LEZERSFORUM

Het belang van genuanceerde informatie

Daniëlle van Eden

LEZERSFORUM

Term whiplash vermijden is geen oplossing

Daniëlle van Eden

COLUMN

Het Heilig Individu

Simon Knepper

ONDERZOEK IN HET KORT

Langetermijnuitkomsten van niertransplantatie op arbeidsparticipatie en het verloop van arbeidsparticipatie gedurende het traject van chronische nierinsufficiëntie

Sijrike van der Mei, Daphne Kuiper, Johan Groothoff, Wim van den Heuvel, Willem van Son, Sandra Brouwer

ONDERZOEK IN HET KORT

Een systematisch literatuuronderzoek naar prognostische factoren van langdurige arbeidsongeschiktheid door psychische stoornissen

Bert Cornelius, Jac van der Klink, Johan Groothoff, Sandra Brouwer

ONDERZOEK IN HET KORT

Werken met pijn: motivatoren en succesfactoren van duurzame inzetbaarheid

Haitze de Vries, Sandra Brouwer, Johan Groothoff, Jan Geertzen, Michiel Reneman

RICHTLIJNEN

Richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel

Leo Elders, Gino Kerkhoffs, Peter van Beek, Guus Bloemers, Rienk Dekker, Niek van Dijk, Henk Jan ten Duis, Elly de Heus, Jos van Hoogstraten, Wim Hullegie, Ton Kuijpers, Masja Loogman, Kitty Rosenbrand, Maurits Tulder, Philip van der Wees, Rob de Bie

CONGRESVERSLAG

‘Mijn spullen zijn mijn kinderen’

André Weel

VOOR U GELEZEN

Klachten over aanstellingskeuringen

Bas Sorgdrager

BERICHTEN UIT HET NCVB

Preventie van psychische beroepsziekten

Bas Sorgdrager

TBV IN OUTLINE

LETTER FROM THE EDITOR

André Weel

STANDPOINT.TBV

André Weel

VERENIGINGSNIEUWS

VERENIGINGSNIEUWS