Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 10/2011

Inhoudsopgave (21 Artikelen)

Hoofdredactioneel

Werktijden: geld of gezondheid?

Bas Sorgdrager

Redactioneel

Twee kanten van flexibilisering

Cees Everaert

Onderzoek

Impact van afwijkende werktijden: wat weten we vanuit de wetenschappelijke literatuur?

M.H.J. van Zwieten, I.L.D. Houtman, D.J. Klein Hesselink

VOOR DE PRAKTIJK

Bedrijfsarts en ploegendienst

T.M. Pa

VOOR DE PRAKTIJK

Chronobiologie en werktijden

M.P. Gerkema

ONDERZOEK

Het werken in ploegendienst op jongere leeftijd is geassocieerd met verhoogde langetermijncortisolwaarden en een verhoogde BMI

L. Manenschijn, F.H. de Jong, J.W. Koper, E.F.C. van Rossum, R.G.P.M. van Kruysbergen

ONDERZOEK

Impact en omvang van afwijkende werktijden in Nederland

M.H.J. van Zwieten, D.J. Klein Hesselink, I.L.D. Houtman

BERICHTEN UIT HET NCVB

Preventie van lage rugklachten: alleen urenbeperking lijkt onvoldoende

Paul Kuijer, Jaap van Dieën, Henk van der Molen, Monique Frings-Dresen

VOOR U GELEZEN

VOOR U GELEZEN

Bas Sorgdrager

OPINIE

Andere (werk)tijden

W. van Rhenen

INTERVIEW

De regionale oplossing: de bedrijfsgezondheidsdienst

Cees Everaert, Bas Sorgdrager

TBV IN OUTLINE

LETTER FROM THE EDITOR

Bas Sorgdrager

TBV IN OUTLINE

EDITORIAL

Cees Everaert

VERENIGINGSNIEUWS

VERENIGINGSNIEUWS