Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2012

01-01-2012 | ONDERZOEK

Effect van een reactiveringsprogramma op arbeidsmarktafstand bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Auteurs: Marike van Kalken, Sandra Brouwer, Jan Schellekens

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 1/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

SAMENVATTING

Inzicht is nodig in effectieve middelen om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt richting (arbeids)participatie te krijgen. In dit artikel wordt een bestaand reactiveringsprogramma ‘Beweging als Warming-up voor Re-integratie’ (BWR) bij langdurig arbeidsongeschikten met arbeidsmogelijkheden onderzocht door een groep die het interventieprogramma volgde (BWR-groep) te vergelijken met een groep die het programma niet volgde (controlegroep). Kortetermijneffecten gemeten na afloop van het programma zijn fysieke kenmerken, ervaren fysieke competentie, zelfvertrouwen, depressie(score) en welbevinden. Langetermijneffecten zijn gemeten 15 maanden na start van het programma op depressie(score) en arbeidsongeschiktheids- (AO-)percentage, welbevinden en betaalde werkuren. Daarnaast is deelnemerstevredenheid uitgevraagd. In totaal zijn 102 cliënten in het BWR-programma gestart en 38 cliënten in de controlegroep. Ondanks methodologische beperkingen in het onderzoek duiden de significante verbeteringen in uithoudingsvermogen, lenigheid en buikspierconditie, ervaren fysieke competentie, zelfvertrouwen en welbevinden op korte termijn en de verbeteringen in AO-percentage, depressie en het aantal uren betaald werk op lange termijn op een bijdrage van BWR aan verkleining van afstand tot arbeidsmarkt. De BWR-deelnemers zijn positief over het gevolgde programma.
Literatuur
1.
go back to reference Geuns R van. Bezuinigingen op de re-intagratie; feiten en cijfers. Aan de slag, Maandblad over Re-integratie en Participatie 2011; 11(april): 10–12. Geuns R van. Bezuinigingen op de re-intagratie; feiten en cijfers. Aan de slag, Maandblad over Re-integratie en Participatie 2011; 11(april): 10–12.
2.
go back to reference Krom P de. Middelen gebundeld re-integratiebudget Wet werken naar vermogen. Brief van het ministerie van SoZaWe aan de voorzitter van de 2e kamer, 27 mei 2011. Krom P de. Middelen gebundeld re-integratiebudget Wet werken naar vermogen. Brief van het ministerie van SoZaWe aan de voorzitter van de 2e kamer, 27 mei 2011.
3.
go back to reference Dijk J van. Nicis Institute Rapport. Werk is overal, maar niet voor iedereen. Aan de slag met effectiever arbeidsmarktbeleid. Den Haag: Nicis Institute, november 2008, p. 17. Dijk J van. Nicis Institute Rapport. Werk is overal, maar niet voor iedereen. Aan de slag met effectiever arbeidsmarktbeleid. Den Haag: Nicis Institute, november 2008, p. 17.
5.
go back to reference Kok L, Houkes A. Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken: Een literatuurstudie. SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen, februari 2011 Kok L, Houkes A. Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken: Een literatuurstudie. SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen, februari 2011
6.
go back to reference Kuoppala J, Lamminpää A, Husman P. Work health promotion, job well-being, and sickness absences – a systematic review and meta-analysis. American College of Occupational and Environmental Medicine, 2008. Kuoppala J, Lamminpää A, Husman P. Work health promotion, job well-being, and sickness absences – a systematic review and meta-analysis. American College of Occupational and Environmental Medicine, 2008.
7.
go back to reference Kuoppala J, Lamminpää A. Rehabilitation and work ability: a systematic literature review. J Rehabil Med 2008; 40: 796–804.PubMed Kuoppala J, Lamminpää A. Rehabilitation and work ability: a systematic literature review. J Rehabil Med 2008; 40: 796–804.PubMed
8.
go back to reference Proper K, Evers M, Ybema JF. Stimuleren van bewegen en de effecten op gezondheid en bedrijf. In: J.F. Ybema & M. Evers (red.), Profiel arbeid en gezondheid 2005. Hoofddorp: TNO, 2005, pp. 61–74. Proper K, Evers M, Ybema JF. Stimuleren van bewegen en de effecten op gezondheid en bedrijf. In: J.F. Ybema & M. Evers (red.), Profiel arbeid en gezondheid 2005. Hoofddorp: TNO, 2005, pp. 61–74.
9.
go back to reference Schuring M, Burdorf A, Voorham AJ, et al. Effectiveness of a health promotion programme for longterm unemployed subjects with health problems: a randomised controlled trial. J Epidemiol Commun Health 2009; 63: 893–899.CrossRef Schuring M, Burdorf A, Voorham AJ, et al. Effectiveness of a health promotion programme for longterm unemployed subjects with health problems: a randomised controlled trial. J Epidemiol Commun Health 2009; 63: 893–899.CrossRef
10.
go back to reference Witte H de. Gevolgen van langdurige werkloosheid voor het psychisch welzijn: overzicht van onderzoeksliteratuur. Psychol Belgica 1993; 33: 1–35. Witte H de. Gevolgen van langdurige werkloosheid voor het psychisch welzijn: overzicht van onderzoeksliteratuur. Psychol Belgica 1993; 33: 1–35.
11.
go back to reference Waters LE, Moore KA. Predicting self-esteem during unemployment: the effect of gender, financial deprivation, alternate roles, and social support. J Empl Counsel 2002; 39: 171–189CrossRef Waters LE, Moore KA. Predicting self-esteem during unemployment: the effect of gender, financial deprivation, alternate roles, and social support. J Empl Counsel 2002; 39: 171–189CrossRef
12.
go back to reference Mathers CD, Schofield DJ. The health consequences of unemployment: the evidence. Med J Aust 1998; 168: 178–182.PubMed Mathers CD, Schofield DJ. The health consequences of unemployment: the evidence. Med J Aust 1998; 168: 178–182.PubMed
13.
go back to reference Bartley M, Sacker A, Clarke P. Employment status, employment conditions, and limiting illness: prospective evidence from the British household panel survey 1991–2001. J Epidemiol Commun Health 2004; 58: 501–506.CrossRef Bartley M, Sacker A, Clarke P. Employment status, employment conditions, and limiting illness: prospective evidence from the British household panel survey 1991–2001. J Epidemiol Commun Health 2004; 58: 501–506.CrossRef
14.
go back to reference Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company, 1997. Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company, 1997.
15.
go back to reference Schwarz N, Bohner G. Feelings and their motivational implications: moods and the action sequence. In: P. Gollwitzer & J. Bargh (red.), The psychology of action. New York: The Guilford Press, 1996, pp. 119–145. Schwarz N, Bohner G. Feelings and their motivational implications: moods and the action sequence. In: P. Gollwitzer & J. Bargh (red.), The psychology of action. New York: The Guilford Press, 1996, pp. 119–145.
16.
go back to reference Weary G, Gannon K. Depression, control motivation, and person perception. In: P. Gollwitzer & J. Bargh (red.), The psychology of action. New York: The Guilford Press, 1996, pp. 119–145. Weary G, Gannon K. Depression, control motivation, and person perception. In: P. Gollwitzer & J. Bargh (red.), The psychology of action. New York: The Guilford Press, 1996, pp. 119–145.
17.
go back to reference Saks AM. Job search success: a review and integration of the predictors, behaviors, and outcomes. In: S.D. Brown & R.W. Lent (red.), Career development and counseling: putting theory and research to work. New York: Wiley & Sons, Inc., 2005, pp. 155–179. Saks AM. Job search success: a review and integration of the predictors, behaviors, and outcomes. In: S.D. Brown & R.W. Lent (red.), Career development and counseling: putting theory and research to work. New York: Wiley & Sons, Inc., 2005, pp. 155–179.
18.
go back to reference 18. Thomas C, Benzeval M, Stansfeld A. Employment transitions and mental health: an analysis from the British household panel survey. J Epidemiol Commun Health 2005; 59: 243–249.CrossRef 18. Thomas C, Benzeval M, Stansfeld A. Employment transitions and mental health: an analysis from the British household panel survey. J Epidemiol Commun Health 2005; 59: 243–249.CrossRef
19.
go back to reference Whelton SP, Chin A, Xin X, He J. Effect of aerobic exercise on blood pressure: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 2002; 136: 493–503.PubMed Whelton SP, Chin A, Xin X, He J. Effect of aerobic exercise on blood pressure: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 2002; 136: 493–503.PubMed
20.
go back to reference Boule NG, Kenny GP, Haddad E, et al. Meta-analysis of the effect of structured exercise training on cardiorespiratory fitness in type 2 diabetes mellitus. Diabetologia 2003; 46: 1071–1081.PubMedCrossRef Boule NG, Kenny GP, Haddad E, et al. Meta-analysis of the effect of structured exercise training on cardiorespiratory fitness in type 2 diabetes mellitus. Diabetologia 2003; 46: 1071–1081.PubMedCrossRef
21.
go back to reference Conn VS, Hafdahl AR, Cooper PS, et al. Meta-analysis of workplace physical activity interventions. Am J Prev Med 2009; 37(4): 330–339PubMedCrossRef Conn VS, Hafdahl AR, Cooper PS, et al. Meta-analysis of workplace physical activity interventions. Am J Prev Med 2009; 37(4): 330–339PubMedCrossRef
22.
go back to reference Pedersen BK, Saltin B. Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scand J Med Sci Sports 2006; 16(Suppl 1): 3–63.PubMedCrossRef Pedersen BK, Saltin B. Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scand J Med Sci Sports 2006; 16(Suppl 1): 3–63.PubMedCrossRef
23.
go back to reference Price RH, Choi JN, Vinokur AD. Links in the chain of adversity following job loss: how financial strain and loss of personal control lead to depression, impaired functioning, and poor health. J Occup Health Psychol 2002; 7: 302–312.PubMedCrossRef Price RH, Choi JN, Vinokur AD. Links in the chain of adversity following job loss: how financial strain and loss of personal control lead to depression, impaired functioning, and poor health. J Occup Health Psychol 2002; 7: 302–312.PubMedCrossRef
24.
go back to reference Bodin T, Martinsen EW. Mood and self-efficacy during acute exercise in clinical depression. a randomized, controlled study. J Sport Exerc Psychol 2004; 26: 623–633. Bodin T, Martinsen EW. Mood and self-efficacy during acute exercise in clinical depression. a randomized, controlled study. J Sport Exerc Psychol 2004; 26: 623–633.
25.
go back to reference Bosscher RJ, Smit JH, Kempen GIJM. Algemene competentieverwachtingen bij ouderen. Ned Tijdschr Psychol 1997; 52: 239–248. Bosscher RJ, Smit JH, Kempen GIJM. Algemene competentieverwachtingen bij ouderen. Ned Tijdschr Psychol 1997; 52: 239–248.
26.
go back to reference Etnier J, Salazar W, Landers DM, et al. The influence of physical fitness and exercise upon cognitive functioning: A meta-analysis. J Sport Exerc Psychol 1997; 19: 249–277. Etnier J, Salazar W, Landers DM, et al. The influence of physical fitness and exercise upon cognitive functioning: A meta-analysis. J Sport Exerc Psychol 1997; 19: 249–277.
27.
go back to reference Kanfer R, Wanberg CR, Kantrowitz TM. Job search and employment: a personality-motivational analysis and meta-analytic review. J Appl Psychol 2001; 86: 837–855PubMedCrossRef Kanfer R, Wanberg CR, Kantrowitz TM. Job search and employment: a personality-motivational analysis and meta-analytic review. J Appl Psychol 2001; 86: 837–855PubMedCrossRef
28.
go back to reference Wanberg CR, Song Z, Hough LM. Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. J Appl Psychol 2002; 87: 1100–1120.PubMedCrossRef Wanberg CR, Song Z, Hough LM. Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. J Appl Psychol 2002; 87: 1100–1120.PubMedCrossRef
29.
go back to reference George SZ, Wittmer VT, Fillingim RB, et al. Comparison of graded exercise and graded exposure clinical outcomes for patients with chronic low back pain. J Orthop Sports Phys Ther 2010; 40(11): 694–704PubMed George SZ, Wittmer VT, Fillingim RB, et al. Comparison of graded exercise and graded exposure clinical outcomes for patients with chronic low back pain. J Orthop Sports Phys Ther 2010; 40(11): 694–704PubMed
30.
go back to reference Åstrand P-O. Aerobic work capacity in men and women with special reference to age. Acta Physiol Scand Suppl 1960; 169(49): 1–92. Åstrand P-O. Aerobic work capacity in men and women with special reference to age. Acta Physiol Scand Suppl 1960; 169(49): 1–92.
31.
go back to reference Åstrand P-O, Rodahl, K. Textbook of work physiology: physiological bases of exercise. New York: McGraw- Hill, 1987, 3e druk, ISBN: 0–07-100114-X. Åstrand P-O, Rodahl, K. Textbook of work physiology: physiological bases of exercise. New York: McGraw- Hill, 1987, 3e druk, ISBN: 0–07-100114-X.
32.
go back to reference Keller A, Hellesnes J, Brox JI. Reliability of the Isokinetic Trunk Extensor Test, Biering-Sørensen Test, and Åstrand Bicycle Test: assessment of intraclass correlation coefficient and critical difference in patients with chronic low back pain and healthy individuals. Spine 2001; 26(7): 771–777PubMedCrossRef Keller A, Hellesnes J, Brox JI. Reliability of the Isokinetic Trunk Extensor Test, Biering-Sørensen Test, and Åstrand Bicycle Test: assessment of intraclass correlation coefficient and critical difference in patients with chronic low back pain and healthy individuals. Spine 2001; 26(7): 771–777PubMedCrossRef
33.
go back to reference Roclevitch RA. Cycle ergometery accuracy validation study report. Memorandum, Brooks Air Force Base, Texas: Department of the Air Force, Headquarters Human System System Center (AFMC), 1997. Roclevitch RA. Cycle ergometery accuracy validation study report. Memorandum, Brooks Air Force Base, Texas: Department of the Air Force, Headquarters Human System System Center (AFMC), 1997.
34.
go back to reference Borg G, Dahlstrøm H. The reliability and validity of a physical work test. Acta Physiol Scand 1962; 55: 353–61.PubMedCrossRef Borg G, Dahlstrøm H. The reliability and validity of a physical work test. Acta Physiol Scand 1962; 55: 353–61.PubMedCrossRef
35.
go back to reference Baumgartner TA, Jackson AS. Measurement for evaluation in physical education and exercise science. Dubuque IA: Brown & Benchmark, 1995. Baumgartner TA, Jackson AS. Measurement for evaluation in physical education and exercise science. Dubuque IA: Brown & Benchmark, 1995.
36.
go back to reference Baltaci G, Un N, Tunay V, et al. Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students. Br J Sports Med 2003; 37: 59–61PubMedCrossRef Baltaci G, Un N, Tunay V, et al. Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students. Br J Sports Med 2003; 37: 59–61PubMedCrossRef
37.
go back to reference Marsh HW, Sutherland RB. A multidimensional, hierarchical self-concept. Theoretical and empirical justification. Educ Psychol Rev 1990; 2: 77–171.CrossRef Marsh HW, Sutherland RB. A multidimensional, hierarchical self-concept. Theoretical and empirical justification. Educ Psychol Rev 1990; 2: 77–171.CrossRef
38.
go back to reference Robins RW, Hendin HM, Trzesniewski KH. Measuring global self-esteem: Construct validation of a singleitem measure and the Rosenberg self-esteem scale. Pers Soc Psychol Bull 2001; 27: 151–161.CrossRef Robins RW, Hendin HM, Trzesniewski KH. Measuring global self-esteem: Construct validation of a singleitem measure and the Rosenberg self-esteem scale. Pers Soc Psychol Bull 2001; 27: 151–161.CrossRef
39.
go back to reference Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press, 1965 Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press, 1965
40.
go back to reference Thijssen L. Uittreding uit het arbeidsproces; gevolgen voor het welbevinden: Een longitudinale analyse. Tijdschr Gerontol Geriatrie 1985; 16: 141–147. Thijssen L. Uittreding uit het arbeidsproces; gevolgen voor het welbevinden: Een longitudinale analyse. Tijdschr Gerontol Geriatrie 1985; 16: 141–147.
41.
go back to reference Castlebury FD, Durham TW. The MMPI-2 and GF scales as measures of psychological well-being. J Clin Psychol 1997; 53: 879–893.PubMedCrossRef Castlebury FD, Durham TW. The MMPI-2 and GF scales as measures of psychological well-being. J Clin Psychol 1997; 53: 879–893.PubMedCrossRef
42.
go back to reference Arrindell WA, Ettema JHM. SCL-90 Handleiding bij een multidimensionale Psychopathologie indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1986. Arrindell WA, Ettema JHM. SCL-90 Handleiding bij een multidimensionale Psychopathologie indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1986.
43.
go back to reference Bandura, A. Self regulation of motivation and action through internal standards and goal systems. L.A. Pervin (red.), Goal concepts in personality and social psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1989, pp. 19–85. Bandura, A. Self regulation of motivation and action through internal standards and goal systems. L.A. Pervin (red.), Goal concepts in personality and social psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1989, pp. 19–85.
44.
go back to reference Ellis RA, Taylor MS. Role of self-esteem within the job search process. J Appl Psychol 1983; 68: 632–640.CrossRef Ellis RA, Taylor MS. Role of self-esteem within the job search process. J Appl Psychol 1983; 68: 632–640.CrossRef
45.
go back to reference Sherer M, Maddux JE, Mercadante B, et al. The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychol Rep 1982; 51: 663–671.CrossRef Sherer M, Maddux JE, Mercadante B, et al. The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychol Rep 1982; 51: 663–671.CrossRef
46.
go back to reference Smith RE. Effects of coping skills training on generalized self-efficacy and locus of control. J Pers Soc Psychol 1989; 56: 228–233.PubMedCrossRef Smith RE. Effects of coping skills training on generalized self-efficacy and locus of control. J Pers Soc Psychol 1989; 56: 228–233.PubMedCrossRef
47.
go back to reference Hanisch KA. Job loss and unemployment research from 1994 to 1998: A review and recommendations for research and intervention. J Vocat Behav 1999; 55, 188–220CrossRef Hanisch KA. Job loss and unemployment research from 1994 to 1998: A review and recommendations for research and intervention. J Vocat Behav 1999; 55, 188–220CrossRef
Metagegevens
Titel
Effect van een reactiveringsprogramma op arbeidsmarktafstand bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Auteurs
Marike van Kalken
Sandra Brouwer
Jan Schellekens
Publicatiedatum
01-01-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 1/2012
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-012-0010-x

Andere artikelen Uitgave 1/2012

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2012 Naar de uitgave