Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 5/2010

Uitgave 5/2010

Inhoudsopgave ( 9 Artikelen )

01-11-2010 | VAN DE REDACTIE | Uitgave 5/2010

Grote zorg om patiëntveiligheid door medicatiefouten

Hester Vermeulen

01-11-2010 | KLINISCHE LES | Uitgave 5/2010

Minder toedienfouten met medicatie, wat helpt echt?

Marian Smeulers, Hester Vermeulen

01-11-2010 | WETENSCHAP KRITISCH BEKEKEN | Uitgave 5/2010

Adverse effects of isolation in hospitalised patients: a systematic review1)

C Abad, A Fearday, N Safdar, Berry Middel

01-11-2010 | WETENSCHAP KRITISCH BEKEKEN | Uitgave 5/2010

Patients’ perception of early supported discharge for chronic obstructive pulmonary disease: a qualitative study1)

A Clarke, R Sohanpal, G Wilson, S Taylor, Karen Cox

01-11-2010 | WETENSCHAP KRITISCH BEKEKEN | Uitgave 5/2010

Home based versus centre based cardiac rehabilitation: Cochrane systematic review and meta-analysis1)

HM Dalal, A Zawada, K Jolly, T Moxham, RS Taylor, drs. Anne Eskes, dr. Hester Vermeulen

01-11-2010 | TOEPASS IN GINDE PRAKTIJK | Uitgave 5/2010

Gereedheid voor EBP

De invloed van persoonskenmerken, teamleren, leerklimaat en afdelingskenmerken
Jeroen Martens

01-11-2010 | BAANBREKER | Uitgave 5/2010

‘Van kijken naar zien, van weten naar doen’

Interview met Wilma Scholte op Reimer
Lynette Wijgergangs

01-11-2010 | RICHTLIJNEN | Uitgave 5/2010

Instructie Voor Toediening Gereedmaken van Medicatie

Een bijdrage aan de vergroting van de medicatieveiligheid in verpleeg- en verzorgingshuizen
drs. Aart Eliens, drs. Else Poot

01-11-2010 | HEET VAN DE NAALD | Uitgave 5/2010

Bloeddrukverlaging bij hypertensiepatiënten

Rien de Vos

Recente publicaties