Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 2/2016

Uitgave 2/2016

Inhoudsopgave ( 10 Artikelen )

01-05-2016 | Van de redactie | Uitgave 2/2016

ROM, PROM en PREM

dr. Hester Vermeulen

01-05-2016 | Toepassing in de praktijk | Uitgave 2/2016

PROMs: eerst goed bedenken, alvorens goed te doen

Vanessa A.B. Scholtes

01-05-2016 | Toepassing in de praktijk | Uitgave 2/2016

Meten van uitkomsten van zorg met PROMs

Paul van Kessel Msc, Dr. Mattanja Triemstra, Dr. Dolf de Boer, Dr. Anne Marie Plass

01-05-2016 | Wetenschap kritisch bekeken | Uitgave 2/2016

Policy to practice: increased family presence and the impact on patient-and family-centered care adoption1)

dr. Hester Vermeulen, Maaike Hoogendoorn Msc, dr. Els Nieveen van Dijkum

01-05-2016 | Wetenschap kritisch bekeken | Uitgave 2/2016

Measurement properties of patient-reported outcome measures (PROMs) in adults with obstructive sleep apnea (OSA): a systematic review1)

drs. Willemke Stilma

01-05-2016 | Meetlat | Uitgave 2/2016

Meetlat voor systematisch literatuuroverzicht

Bohn Stafleu van Loghum

01-05-2016 | Beproefd | Uitgave 2/2016

Numbers telling the tale? On the validity of patient experience surveys and the usability of their results

Academisch proefschrift dr. Maarten Watse Krol
dr. Guus Munten

01-05-2016 | Toepassing in de praktijk | Uitgave 2/2016

Verschillen tussen behandelaars in het omgaan met routinematige uitkomstmetingen

dr. Kim de Jong

01-05-2016 | Baanbreker | Uitgave 2/2016

Edwin de Beurs: ‘Routine Outcome Monitoring volgt verloop van behandeling in ggz’

Kees Vermeer

01-05-2016 | Heet van de naald | Uitgave 2/2016

Geef patiënten een stem in onderzoek, ontwikkeling en implementatie

Henk J. Smid

Recente publicaties