Skip to main content
Top

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice

Uitgave 5/2016

Inhoudsopgave (12 Artikelen)

Van de redactie

Voedingsproblematiek bij kinderen

Hester Vermeulen

Toepassing in de praktijk

Waarom eten en bewegen bij kinderen met kanker belangrijk is

Aeltsje Brinksma

Toepassing in de praktijk

Behandeling van patiënten met anorexia nervosa

Tamara Berends, Annemarie van Elburg

Wetenschap kritisch bekeken

A cross-sectional study of ‘care left undone’ on nursing shifts in hospitals1)

Catharina van Oostveen, Hester Vermeulen

Toepassing in de praktijk

De rol van de verpleegkundige bij de aanpak van kinderobesitas

Tommy L.S. Visscher, Monique Mensen, Anne Esther Marcus-Varwijk, Carolien H.M. Smits

Heet van de naald

Anti-vaccinatieouders

Hester Vermeulen