Skip to main content
Top

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice

Uitgave 3-4/2017

Inhoudsopgave (13 Artikelen)

Van de redactie

Palliatieve en persoonsgerichte zorg

Hester Vermeulen

Toepassing in de praktijk

End-of-life care bij IC-patiënten De verpleegkundige zorg

Marijke Noome, Boukje Dijkstra, Lilian Vloet

Toepassing in de praktijk

Verpleegkundige basiszorg Maak je eigen korte Beter Laten-lijst

Getty Huisman-de Waal, Simone van Dulmen, Eva Verkerk, Tijn Knol, Hester Vermeulen

Wetenschap kritisch bekeken

Correlates and predictors of missed nursing care in hospitals1)

Catharina van Oostveen, Getty Huisman-de Waal

Wetenschap kritisch bekeken

Improving patient participation in a challenging context: a 2-year evaluation study of an implementation project1)

Elise van Belle, Anne Eskes, Hester Vermeulen

Toepassing in de praktijk

Persoonsgerichte zorg, hoe pak je het aan en wat levert het op?

Jeanny Engels, Paulien Vermunt, Ellen Leers, Marion Spanbroek

Toepassing in de praktijk

Persoonsgericht afstemmen in de verpleegkundige zorgpraktijk

Ria den Hertog, Theo Niessen

Meetlat

Meetlat voor kwalitatief onderzoek

Bohn Stafleu van Loghum

Heet van de naald

Evidence en vragen voor curriculum 2020

Guus Munten