Skip to main content
Top

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 5/2012

Inhoudsopgave (16 Artikelen)

Redactioneel

Zorg voor jeugd met beleid

Paul Kocken

Spectrum

Hoe gaat de burger om met gezondheidsinformatie?

Sjoerd Kooiker, Sonja Perik, Charlotte Wennekers

Forum

Het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief

L.I.H. Overbeek, F.J. van Kemenade, G.A. Meijer

Uit de opleidingen

Belangstelling voor de bedrijfsartsenopleiding is te gering

Joost van der Gulden, Vincent van Reusel

Middelengebruik door jongeren

Annelies Kepper, Karin Monshouwer, Saskia van Dorsselaer, Wilma Vollebergh

Biedt de NDF Zorgstandaard zorggroepen voldoende houvast?

Lidwien Lemmens, Janneke de Jong - van Til, Jeroen Struijs, Mieneke Kooistra, Caroline Baan

Afstemming regionale VTV en VAAM

M.J.H. van Bon- Martens, D.H. de Bakker, A.J.M. van Loon, W.A. de Graaf-Ruizendaal, M.A.M. Jacobs-van de Bruggen, S.L.N. Zwakhals, J.A.M. van Oers

Risicoverevening tussen zorgverzekeraars: Kwantificering modelverbeteringen 1993-2011

Richard C. van Kleef, René C.J.A. van Vliet, Wynand P.M.M. van de Ven