Risicoverevening tussen zorgverzekeraars: Kwantificering modelverbeteringen 1993-2011 | mijn-bsl Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2012

01-02-2012

Risicoverevening tussen zorgverzekeraars: Kwantificering modelverbeteringen 1993-2011

Auteurs: Richard C. van Kleef, René C.J.A. van Vliet, Wynand P.M.M. van de Ven

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Het ex-ante vereveningsmodel van de Zorgverzekeringswet dient verzekeraars te compenseren voor voorspelbare, gezondheidsgerelateerde kostenverschillen tussen verzekerden. Zonder goed vereveningsmodel worden verzekeraars – vanwege het verbod op premiedifferentiatie – geconfronteerd met voorspelbare winsten op gezonde verzekerden en voorspelbare verliezen op chronisch zieken. Voorspelbare winsten en verliezen geven verzekeraars prikkels tot risicoselectie, indirecte premiedifferentiatie en productdifferentiatie. Bovendien kan sprake zijn van een ongelijk speelveld op de zorgverzekeringsmarkt wanneer chronisch zieken zich concentreren bij bepaalde verzekeraars. Het doel van dit artikel is inzicht te geven in 1) het effect van de verbeteringen die de afgelopen twee decennia in het vereveningsmodel zijn aangebracht en 2) de ontwikkeling van prikkels tot risicoselectie, indirecte premiedifferentiatie en productdifferentiatie. Hiertoe hebben wij schadegegevens van verzekeraars gekoppeld aan enquêtegegevens van het Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de resultaten blijkt dat het vereveningsmodel sinds de invoering in 1993 sterk is verbeterd: voor een brede set van subgroepen met een oververtegenwoordiging van chronisch zieken reduceert het ex-ante vereveningsmodel-2011 de voorspelbare verliezen met gemiddeld 70%; voor het ex-ante vereveningsmodel-1993 was dat nog gemiddeld 40%. In dezelfde periode is het financieel risico voor verzekeraars verhoogd van gemiddeld 3% in 1993 naar 74% in 2011. Combineren we de modelverbeteringen met de stijging van het financieel risico dan blijkt dat de prikkels tot risicoselectie, indirecte premiedifferentiatie en productdifferentiatie per saldo zijn toegenomen. Kijken we naar de afgelopen vijf jaar dan zijn deze prikkels in 2011 ruim een derde groter dan in 2007.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
1.
go back to reference Besluit Zorgverzekering. Staatsblad 2005, 389. Besluit Zorgverzekering. Staatsblad 2005, 389.
2.
go back to reference Stam PJA, Ven WPMM van de. Evaluatie risicoverevening tussen zorgverzekeraars. Prikkels tot risicoselectie? Tijdschr Gezondheidswet 2008;86:92-100. CrossRef Stam PJA, Ven WPMM van de. Evaluatie risicoverevening tussen zorgverzekeraars. Prikkels tot risicoselectie? Tijdschr Gezondheidswet 2008;86:92-100. CrossRef
3.
go back to reference Ven WPMM van de, Prinsze FJ, Bruijn D de, Schut FT. Nieuw zorgstelsel vereist betere risicoverevening. Econ Stat Berichten 2005;90:223-5. Ven WPMM van de, Prinsze FJ, Bruijn D de, Schut FT. Nieuw zorgstelsel vereist betere risicoverevening. Econ Stat Berichten 2005;90:223-5.
4.
go back to reference Roos A, Schut FT. Risico’s van koppeling basis- en aanvullende zorgverzekering. Econom Stat Berichten 2008;93:710-3. Roos A, Schut FT. Risico’s van koppeling basis- en aanvullende zorgverzekering. Econom Stat Berichten 2008;93:710-3.
5.
go back to reference Schut FT, Bruijn D de. Collectieve zorgverzekeringen en risicoselectie. Rotterdam: Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007. Schut FT, Bruijn D de. Collectieve zorgverzekeringen en risicoselectie. Rotterdam: Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007.
6.
go back to reference ZonMw. Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag. Den Haag: ZonMw, 2009. ZonMw. Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag. Den Haag: ZonMw, 2009.
7.
go back to reference Ven WPMM van de, Schut FT. Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars onverstandig. Econom Stat Berichten 2010;95:486-9. Ven WPMM van de, Schut FT. Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars onverstandig. Econom Stat Berichten 2010;95:486-9.
8.
go back to reference Kleef RC van, Vliet RCJA van. Prior Use of Durable Medical Equipment as a Risk Adjuster for Health-Based Capitation 2010;47:343-58. Kleef RC van, Vliet RCJA van. Prior Use of Durable Medical Equipment as a Risk Adjuster for Health-Based Capitation 2010;47:343-58.
9.
go back to reference Ven WPMM van de. Risicoverevening nog niet op orde. Econom Stat Berichten 2011;96:221. Ven WPMM van de. Risicoverevening nog niet op orde. Econom Stat Berichten 2011;96:221.
10.
go back to reference Stam PJA. Testing the effectiveness of risk equalization models in health insurance. A new method and its applications. Dissertation. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. 2007. Stam PJA. Testing the effectiveness of risk equalization models in health insurance. A new method and its applications. Dissertation. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. 2007.
11.
go back to reference Stam PJA, Ven WPMM van de. De harde kern in de risicoverevening. Econom Stat Berichten 2008;93:104-7. Stam PJA, Ven WPMM van de. De harde kern in de risicoverevening. Econom Stat Berichten 2008;93:104-7.
12.
go back to reference Vliet RCJA van, Everhardt TP, Asselt MM van, Goudriaan R, Mazzola GJ, Notenboom A. Overall toets risicovereveningsmodel somatische zorg 2011. Den Haag: Aarts de Jong Wilms Goudriaan Public Economics (Ape), 2010. Vliet RCJA van, Everhardt TP, Asselt MM van, Goudriaan R, Mazzola GJ, Notenboom A. Overall toets risicovereveningsmodel somatische zorg 2011. Den Haag: Aarts de Jong Wilms Goudriaan Public Economics (Ape), 2010.
13.
go back to reference Lamers LM, Vliet RCJA van. Vormgeving van Farmacie Kosten Groepen als verdeelkenmerk voor normuitkeringen aan ziekenfondsen. Tijdschr Gezondheidswet 2002;80:311-20. Lamers LM, Vliet RCJA van. Vormgeving van Farmacie Kosten Groepen als verdeelkenmerk voor normuitkeringen aan ziekenfondsen. Tijdschr Gezondheidswet 2002;80:311-20.
14.
go back to reference Lamers LM, Vliet RCJA van. Financiering van ziekenfondsen: met diagnose-informatie van zorggebruik in het verleden sluiten normuitkeringen beter aan bij de verwachte schades. Het Verzekerings-Archief 2003:16-20. Lamers LM, Vliet RCJA van. Financiering van ziekenfondsen: met diagnose-informatie van zorggebruik in het verleden sluiten normuitkeringen beter aan bij de verwachte schades. Het Verzekerings-Archief 2003:16-20.
Metagegevens
Titel
Risicoverevening tussen zorgverzekeraars: Kwantificering modelverbeteringen 1993-2011
Auteurs
Richard C. van Kleef
René C.J.A. van Vliet
Wynand P.M.M. van de Ven
Publicatiedatum
01-02-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2012
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-012-0110-0

Andere artikelen Uitgave 5/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2012 Naar de uitgave