Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2012
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 3/2012

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (26 Artikelen)

01-04-2012 | Redactioneel

De gezondheidsepidemie
Johan Polder, Sjoerd Kooiker, Fons van der Lucht

01-04-2012 | Spectrum

Sociale media in preventie en zorg: kunnen we nog zonder?
Nancy Hoeymans

01-04-2012 | Spectrum

Zijn waar de doelgroep is
Aviva Nethe, Beppie Spruit, Jan Jansen

01-04-2012 | Spectrum

De kracht van het delen: online support community voor jongvolwassenen met kanker
Suzanne E. J. Kaal, Winette T. A van der Graaf

01-04-2012 | Spectrum

Online communities: hype of kans?
Ervaringen van de jonge Gezondheidsraad
Sandy H. M. Litjens, Gwen A. J. Soete, Sylvia J. W. Kunst

01-04-2012 | Spectrum

De #VTV-2014: beleidsondersteuning in tweets?
A. Jeanne M. van Loon, Casper G. Schoemaker

01-04-2012 | Spectrum

Sociale Media indrukken in de professionele gezondheidsbevordering
Mariken Leurs

01-04-2012 | Spectrum

To tweet or not to tweet... that’s the question
Laurent de Vries

01-04-2012 | Spectrum

Social media in prevention and health care: can we do without?
Abstract

01-04-2012 | Praktijk

Innovatie als antwoord
VOORT-innovatie methode levert GGD West-Brabant nieuwe diensten en producten op
Eveline van Eck, Ike Kroesbergen

01-04-2012 | Forum

Over anders denken, schrijven en doen in de volksgezondheid
Johan Melse, Nancy Hoeymans

01-04-2012 | Forum

Bruikbaarheid van Kessler Psychological Distress Scale (K10) voor prevalentieschatting van depressie en angststoornissen
Hans Spee, Niels Smits, Harry de Koning

01-04-2012 | Forum

Essaywedstrijd: winnende bijdragen
Henk Rosendal

01-04-2012 | Forum

Ketenzorg kun je niet geven
Over de paradox van het ontketenen in de palliatieve ketenzorg
C. V. M. van de Sande, A. P. Visser

01-04-2012 | Forum

Een Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg
Mirella Minkman

01-04-2012 | Forum

Zorg voor Rotterdamse zwerfjongerenmet ernstige problematiek: goed op weg en hoe nu verder?
Symposiumverslag
Michelle Snelleman

01-04-2012 | Forum

Recente promoties

01-04-2012 | Forum

Cafè Local Public Health
Sociale Marketing: De nieuwe weg!?

01-04-2012 | Forum

Cafè Local Public Health 2 februari 2012
‘AWBZ-taken naar WMO: een bezuinigingsactie met de gemeente en de patie¨nt als slachtoffers?’
Hermien van Soest

01-04-2012 | Service

ONTVANGEN PUBLICATIES

01-04-2012 | Service

CURSUS- EN CONGRESAGENDA

01-04-2012

Opvoedingsondersteuning bij de preventie en aanpak van overgewicht: de rol van opvoedstijlen
A. J. C. Bastiaans, C. Baerveldt, J. Jansen

01-04-2012 | Forum

Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland
Aantallen en enkele kenmerken
Alice de Boer, Debbie Oudijk, Lucia Tielen

01-04-2012

Kinderen met obesitas in de huisartsenpraktijk
Een online onderzoek onder huisartsen
Winifred Paulis, Ardjan de Jong, Hans van der Wouden, Mariëlle van Avendonk, Froukje Boukes

01-04-2012

Welke cliënten hebben volgens de diëtist voldoende aan vier uur diëtetiek per kalenderjaar?
J. Tol, I. C. S. Swinkels, C. Veenhof

01-04-2012

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: effecten van beleidsondersteuning op de ontwikkeling van gemeentelijke intersectorale samenwerking
Mieke Steenbakkers, Maria Jansen, Hans Maarse, Nanne de Vries

Recente publicaties