Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2012

Uitgave 3/2012

Inhoudsopgave ( 26 Artikelen )

01-04-2012 | Redactioneel | Uitgave 3/2012

De gezondheidsepidemie

Johan Polder, Sjoerd Kooiker, Fons van der Lucht

01-04-2012 | Spectrum | Uitgave 3/2012

Sociale media in preventie en zorg: kunnen we nog zonder?

Nancy Hoeymans

01-04-2012 | Spectrum | Uitgave 3/2012

Zijn waar de doelgroep is

Aviva Nethe, Beppie Spruit, Jan Jansen

01-04-2012 | Spectrum | Uitgave 3/2012

De kracht van het delen: online support community voor jongvolwassenen met kanker

Drs. Suzanne E. J. Kaal, Winette T. A van der Graaf

01-04-2012 | Spectrum | Uitgave 3/2012

Online communities: hype of kans?

Ervaringen van de jonge Gezondheidsraad
Sandy H. M. Litjens, Gwen A. J. Soete, Sylvia J. W. Kunst

01-04-2012 | Spectrum | Uitgave 3/2012

De #VTV-2014: beleidsondersteuning in tweets?

A. Jeanne M. van Loon, Casper G. Schoemaker

01-04-2012 | Spectrum | Uitgave 3/2012

Sociale Media indrukken in de professionele gezondheidsbevordering

Mariken Leurs

01-04-2012 | Spectrum | Uitgave 3/2012

To tweet or not to tweet... that’s the question

Laurent de Vries

01-04-2012 | Spectrum | Uitgave 3/2012

Social media in prevention and health care: can we do without?

Abstract
Bohn Stafleu van Loghum

01-04-2012 | Praktijk | Uitgave 3/2012

Innovatie als antwoord

VOORT-innovatie methode levert GGD West-Brabant nieuwe diensten en producten op
Eveline van Eck, Ike Kroesbergen

01-04-2012 | Forum | Uitgave 3/2012

Over anders denken, schrijven en doen in de volksgezondheid

Johan Melse, Nancy Hoeymans

01-04-2012 | Forum | Uitgave 3/2012

Bruikbaarheid van Kessler Psychological Distress Scale (K10) voor prevalentieschatting van depressie en angststoornissen

Hans Spee, Niels Smits, Harry de Koning

01-04-2012 | Forum | Uitgave 3/2012

Essaywedstrijd: winnende bijdragen

Henk Rosendal

01-04-2012 | Forum | Uitgave 3/2012

Ketenzorg kun je niet geven

Over de paradox van het ontketenen in de palliatieve ketenzorg
Mevr. drs. C. V. M. van de Sande, A. P. Visser

01-04-2012 | Forum | Uitgave 3/2012

Een Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg

Mevr. dr. Mirella Minkman

01-04-2012 | Forum | Uitgave 3/2012

Zorg voor Rotterdamse zwerfjongerenmet ernstige problematiek: goed op weg en hoe nu verder?

Symposiumverslag
Michelle Snelleman

01-04-2012 | Forum | Uitgave 3/2012

Recente promoties

Bohn Stafleu van Loghum

01-04-2012 | Forum | Uitgave 3/2012

Cafè Local Public Health

Sociale Marketing: De nieuwe weg!?
Bohn Stafleu van Loghum

01-04-2012 | Forum | Uitgave 3/2012

Cafè Local Public Health 2 februari 2012

‘AWBZ-taken naar WMO: een bezuinigingsactie met de gemeente en de patie¨nt als slachtoffers?’
Hermien van Soest

01-04-2012 | Service | Uitgave 3/2012

ONTVANGEN PUBLICATIES

Bohn Stafleu van Loghum

01-04-2012 | Service | Uitgave 3/2012

CURSUS- EN CONGRESAGENDA

Bohn Stafleu van Loghum

01-04-2012 | Uitgave 3/2012

Opvoedingsondersteuning bij de preventie en aanpak van overgewicht: de rol van opvoedstijlen

A. J. C. Bastiaans MsC, C. Baerveldt, J. Jansen

01-04-2012 | Forum | Uitgave 3/2012

Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland

Aantallen en enkele kenmerken
dr. ir. Alice de Boer, Debbie Oudijk, Lucia Tielen

01-04-2012 | Uitgave 3/2012

Kinderen met obesitas in de huisartsenpraktijk

Een online onderzoek onder huisartsen
Winifred Paulis MSc, Ardjan de Jong, Hans van der Wouden, Mariëlle van Avendonk, Froukje Boukes

01-04-2012 | Uitgave 3/2012

Welke cliënten hebben volgens de diëtist voldoende aan vier uur diëtetiek per kalenderjaar?

Ir. J. Tol, I. C. S. Swinkels, C. Veenhof

01-04-2012 | Uitgave 3/2012

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: effecten van beleidsondersteuning op de ontwikkeling van gemeentelijke intersectorale samenwerking

Mieke Steenbakkers, Maria Jansen, Hans Maarse, Nanne de Vries

Recente publicaties