Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2012

01-02-2012

Biedt de NDF Zorgstandaard zorggroepen voldoende houvast?

Auteurs: Lidwien Lemmens, Janneke de Jong - van Til, Jeroen Struijs, Mieneke Kooistra, Caroline Baan

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Achtergrond: De zorgstandaard diabetes type 2 van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) beschrijft de zorginhoudelijke en organisatorische eisen aan diabeteszorg. Hij is functioneel omschreven, waardoor taakherschikking mogelijk wordt. De zorgstandaard diende eerst alleen als basis voor het vormgeven van het zorgprogramma, maar met de komst van integrale bekostiging is hij ook een inkoopinstrument geworden. Onderzocht is of de zorgstandaard zorggroepen voldoende houvast biedt bij het vormgeven van de diabeteszorg en bij het zorginkoopproces. Methoden:Het onderzoek omvatte een schriftelijke vragenlijst onder alle zorggroepen (N=89) in Nederland (respons 51%) en tien diepte-interviews. Resultaten: Zorggroepen gebruiken de NDF zorgstandaard zowel bij het opstellen van het zorgprogramma diabetes als bij het zorginkoopproces. Ook maken zorggroepen gebruik van de functionele omschrijving in de vorm van taakherschikking en vindt samenwerking tussen de kerndisciplines plaats. Maar de beoogde structurele samenwerkingsverbanden met overige zorgverleners komen nog weinig tot stand en de centrale rol van de patiënt is nog onvoldoende vorm gegeven. Bovendien missen zorggroepen in de zorgstandaard de mogelijkheid om zorg op maat te kunnen leveren. Conclusie: De zorgstandaard biedt voor zorggroepen voldoende houvast. Wel dient de bruikbaarheid van de zorgstandaard continu geëvalueerd te worden vanwege de tweeledige rol die hij vervult en vanwege de taakherschikking die mogelijk is geworden door de functionele omschrijving. Daarnaast zijn aanpassingen op het gebied van de diversiteit van patiëntgroepen en de centrale rol van de patiënt wenselijk.
Literatuur
1.
go back to reference Nederlandse Diabetes Federatie. NDF Zorgstandaard. Transparantie en kwaliteit van diabeteszorg voor mensen met diabetes type 2. Amersfoort: Nederlandse Diabetes Federatie, 2007. Nederlandse Diabetes Federatie. NDF Zorgstandaard. Transparantie en kwaliteit van diabeteszorg voor mensen met diabetes type 2. Amersfoort: Nederlandse Diabetes Federatie, 2007.
2.
go back to reference Nederlandse Zorgautoriteit. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgproducten. Bijlage 2. Beleidsregel CV-7000-4.0.-1. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit, 2006. Nederlandse Zorgautoriteit. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgproducten. Bijlage 2. Beleidsregel CV-7000-4.0.-1. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit, 2006.
3.
go back to reference Til J van, Wildt J de, Struijs J. De organisatie van zorggroepen anno 2010. Bilthoven: RIVM, 2010. Til J van, Wildt J de, Struijs J. De organisatie van zorggroepen anno 2010. Bilthoven: RIVM, 2010.
4.
go back to reference Struijs JN, Til JT van, Baan CA. Experimenteren met de keten-dbc diabetes. De eerste zichtbare effecten. Bilthoven: RIVM, 2009. Struijs JN, Til JT van, Baan CA. Experimenteren met de keten-dbc diabetes. De eerste zichtbare effecten. Bilthoven: RIVM, 2009.
5.
go back to reference Ministerie van VWS. Programmatische aanpak van chronische ziekten. Brief van dr. A. Klink en dr. J. Bussemaker aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 13 juni 2008. Den Haag: Ministerie van VWS, 2008. Ministerie van VWS. Programmatische aanpak van chronische ziekten. Brief van dr. A. Klink en dr. J. Bussemaker aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 13 juni 2008. Den Haag: Ministerie van VWS, 2008.
6.
go back to reference Nederlandse Zorgautoriteit. Uitvoeringstoets. Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg. Verruiming grenzen en soorten ketens. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit, 2010. Nederlandse Zorgautoriteit. Uitvoeringstoets. Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg. Verruiming grenzen en soorten ketens. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit, 2010.
7.
go back to reference Struijs JN, Baan CA. Integrating care through bundled payments lessons from The Netherlands. N Engl J Med 2011;364:990-1.PubMedCrossRef Struijs JN, Baan CA. Integrating care through bundled payments lessons from The Netherlands. N Engl J Med 2011;364:990-1.PubMedCrossRef
8.
go back to reference McClellan M, McKethan AN, Lewis JL, Roski J, Fisher ES. A national strategy to put accountable care into practice. Health Affairs (Millwood) 2010;29:982-90CrossRef McClellan M, McKethan AN, Lewis JL, Roski J, Fisher ES. A national strategy to put accountable care into practice. Health Affairs (Millwood) 2010;29:982-90CrossRef
9.
go back to reference Raaijmakers LGM, Martens MK, Bagchus L et al. NAD monitor 2010: Onderzoek onder zorgprofessionals en diabetespatiënten, Universiteit Maastricht, 2011. Raaijmakers LGM, Martens MK, Bagchus L et al. NAD monitor 2010: Onderzoek onder zorgprofessionals en diabetespatiënten, Universiteit Maastricht, 2011.
10.
go back to reference Diabetesverening Nederland. Diabetes Zorgmonitor: Ontvangen mensen met diabetes de juiste zorg? Leusden: Diabetes Vereniging Nederland, 2010 Diabetesverening Nederland. Diabetes Zorgmonitor: Ontvangen mensen met diabetes de juiste zorg? Leusden: Diabetes Vereniging Nederland, 2010
12.
go back to reference Rutten GEHM. Huisartsen, let op uw zaak! DiHAG nieuwsbrief. 2008;3. Rutten GEHM. Huisartsen, let op uw zaak! DiHAG nieuwsbrief. 2008;3.
Metagegevens
Titel
Biedt de NDF Zorgstandaard zorggroepen voldoende houvast?
Auteurs
Lidwien Lemmens
Janneke de Jong - van Til
Jeroen Struijs
Mieneke Kooistra
Caroline Baan
Publicatiedatum
01-02-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2012
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-012-0108-7

Andere artikelen Uitgave 5/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2012 Naar de uitgave