Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2012

01-02-2012

Afstemming regionale VTV en VAAM

Haalbaarheidsstudie naar een samenhangende informatievoorziening over gezondheid en zorg op lokaal en regionaal niveau

Auteurs: M.J.H. van Bon- Martens, D.H. de Bakker, A.J.M. van Loon, W.A. de Graaf-Ruizendaal, M.A.M. Jacobs-van de Bruggen, S.L.N. Zwakhals, J.A.M. van Oers

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 5/2012

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

Een betere afstemming tussen de informatievoorziening in de openbare gezondheidszorg en de eerste lijn zou een belangrijke gemeenschappelijke basis kunnen bieden voor het verbinden van de openbare en de curatieve gezondheidszorg. Belangrijke instrumenten in de informatievoorziening op lokaal niveau zijn de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) voor de openbare gezondheidszorg en de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) voor de eerste lijn. In deze haalbaarheidsstudie onderzochten we in hoeverre we de informatievoorziening van deze instrumenten beter op elkaar kunnen laten aansluiten. De methode van onderzoek bestaat voor beide instrumenten uit een aantal overeenkomstige fases (inventarisatie, selectie, analyse en uitwerking) waarbij de beoogde gebruikers van beide instrumenten werden betrokken om de relevantie voor het doel van het instrument aan te geven en te bewaken. De resultaten laten zien dat afstemming van de informatievoorziening in de VAAM en de regionale VTV wenselijk wordt gevonden, maar op dit moment nog maar beperkt mogelijk is. De regionale VTV kan al wel worden aangevuld met VAAM gegevens over vraag en aanbod van huisartsenzorg: voor gemeenten de belangrijkste vorm van eerstelijnszorg. De VAAM kan worden uitgebreid met gegevens over gezondheid en preventie uit de regionale gezondheidsenquêtes: een van de belangrijkste bronnen van de regionale VTV. De voorspelling van de verwachte zorgvraag in de VAAM wordt hiermee echter niet verbeterd. Voor het verbinden van de openbare en de eerstelijnszorg blijkt het vooral belangrijk om te investeren in de dialoog tussen gemeenten en eerste lijn.
Literatuur
1.
go back to reference Ministerie van VWS. Kiezen voor gezond leven 2007-2010. Den Haag: Ministerie van VWS, 2006. Ministerie van VWS. Kiezen voor gezond leven 2007-2010. Den Haag: Ministerie van VWS, 2006.
2.
go back to reference Bon-Martens MJH van, Goede J de, Goor LAM van de, Oers JAM van. De regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Resultaten van de ontwikkeling in twee Brabantse regio’s. Tijdschr Gezondheidswet 2008;86:249-60.CrossRef Bon-Martens MJH van, Goede J de, Goor LAM van de, Oers JAM van. De regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Resultaten van de ontwikkeling in twee Brabantse regio’s. Tijdschr Gezondheidswet 2008;86:249-60.CrossRef
3.
go back to reference Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van (red). Gezondheid telt! in Hart van Brabant. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. ’s-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2006. Bon-Martens MJH van, Eck ECM van, Hogendoorn SM, Hoogen PCW van den, Oers JAM van (red). Gezondheid telt! in Hart van Brabant. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. ’s-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, 2006.
4.
go back to reference Bon-Martens MJH van, Jeeninga W, Eck ECM van, Goor LAM van de, Oers JAM van. Evaluatie van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning in twee Brabantse regio’s. Bekendheid, gebruik, bruikbaarheid en randvoorwaarden. Tijdschr Gezondheidswet 2009;87:303-10.CrossRef Bon-Martens MJH van, Jeeninga W, Eck ECM van, Goor LAM van de, Oers JAM van. Evaluatie van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning in twee Brabantse regio’s. Bekendheid, gebruik, bruikbaarheid en randvoorwaarden. Tijdschr Gezondheidswet 2009;87:303-10.CrossRef
5.
go back to reference Ruwaard D. Regionale VTV’s vanuit landelijk perspectief. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:129-30.CrossRef Ruwaard D. Regionale VTV’s vanuit landelijk perspectief. Tijdschr Gezondheidswet 2007;85:129-30.CrossRef
6.
go back to reference IGZ. Staat van de gezondheidszorg 2010. Meer effect mogelijk van publieke gezondheidszorg. Den Haag: IGZ, 2010. IGZ. Staat van de gezondheidszorg 2010. Meer effect mogelijk van publieke gezondheidszorg. Den Haag: IGZ, 2010.
7.
go back to reference Brouwer W, Sixma H, Delnoij D, Meulen-Arts S van der. Ontwikkeling van de Vraag-Aanbod-Analyse-Monitor (VAAM). Utrecht: NIVEL, 2006. Brouwer W, Sixma H, Delnoij D, Meulen-Arts S van der. Ontwikkeling van de Vraag-Aanbod-Analyse-Monitor (VAAM). Utrecht: NIVEL, 2006.
8.
go back to reference Zwaanswijk M, Zantinge EM, Muijsken J, Verhaak PFM, Bakker DH de. Verdieping van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM 2.1.). Deel A: De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2008. Zwaanswijk M, Zantinge EM, Muijsken J, Verhaak PFM, Bakker DH de. Verdieping van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM 2.1.). Deel A: De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2008.
9.
go back to reference Zantinge EM, Zwaanswijk M, Muijsken J, Bakker DH de, Verhaak PFM. Verdieping van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM 2.1.). Deel B: Aandoeningen en functies. Utrecht: NIVEL, 2008. Zantinge EM, Zwaanswijk M, Muijsken J, Bakker DH de, Verhaak PFM. Verdieping van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM 2.1.). Deel B: Aandoeningen en functies. Utrecht: NIVEL, 2008.
11.
go back to reference Bakker DH de, Loon AJM van, Graaf-Ruizendaal WA de et al. Naar een samenhangende informatievoorziening over gezondheid en zorg op lokaal en regionaal niveau: afstemming VAAM en regionale VTV. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2011. Bakker DH de, Loon AJM van, Graaf-Ruizendaal WA de et al. Naar een samenhangende informatievoorziening over gezondheid en zorg op lokaal en regionaal niveau: afstemming VAAM en regionale VTV. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2011.
13.
go back to reference Ministerie van VWS. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Den Haag: Ministerie van VWS, 2006. Ministerie van VWS. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Den Haag: Ministerie van VWS, 2006.
14.
go back to reference Hopman EPC, Batenburg R, Bakker DH de. Organisatorische samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn - een verkenning. Utrecht: NIVEL, 2009. Hopman EPC, Batenburg R, Bakker DH de. Organisatorische samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn - een verkenning. Utrecht: NIVEL, 2009.
15.
go back to reference Kenniscentrum Wijk-en-Eerste-Lijn. De Wijkscan. Almere: Jan van Es Instituut. http://sinfore2.geodan.nl/igemeenten/ (geraadpleegd op 26 maart 2011). Kenniscentrum Wijk-en-Eerste-Lijn. De Wijkscan. Almere: Jan van Es Instituut. http://​sinfore2.​geodan.​nl/​igemeenten/​ (geraadpleegd op 26 maart 2011).
16.
go back to reference Berg MJ van den, Kolthof ED, Bakker DH de, Zee J van der. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: de werkbelasting van huisartsen. Utrecht: NIVEL, 2004. Berg MJ van den, Kolthof ED, Bakker DH de, Zee J van der. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: de werkbelasting van huisartsen. Utrecht: NIVEL, 2004.
17.
go back to reference Lindert H van, Droomers M, Westert GP. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid en zorggebruik. Utrecht: NIVEL, 2004. Lindert H van, Droomers M, Westert GP. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid en zorggebruik. Utrecht: NIVEL, 2004.
19.
go back to reference Graaf-Ruizendaal WA de, Spies-Dorgelo M, Kenens RJ, Broek RW van den, Bakker DH de. Vraag Aanbod Analyse Monitor: verantwoording van de rekenmodellen versie 3 Utrecht: NIVEL, 2011 Graaf-Ruizendaal WA de, Spies-Dorgelo M, Kenens RJ, Broek RW van den, Bakker DH de. Vraag Aanbod Analyse Monitor: verantwoording van de rekenmodellen versie 3 Utrecht: NIVEL, 2011
22.
go back to reference Bon-Martens MJH van, Heuvel EFM van den, Lucht F van der, Boverhof MWE, Goor LAM van de, Oers JAM van. Lokaal gezondheidsbeleid: making the evidence-based choice the easy choice. De ontwikkeling en mogelijkheden van het Regionaal Kompas Volksgezondheid. Tijdschr Gezondheidswet 2008;86:306-13.CrossRef Bon-Martens MJH van, Heuvel EFM van den, Lucht F van der, Boverhof MWE, Goor LAM van de, Oers JAM van. Lokaal gezondheidsbeleid: making the evidence-based choice the easy choice. De ontwikkeling en mogelijkheden van het Regionaal Kompas Volksgezondheid. Tijdschr Gezondheidswet 2008;86:306-13.CrossRef
Metagegevens
Titel
Afstemming regionale VTV en VAAM
Haalbaarheidsstudie naar een samenhangende informatievoorziening over gezondheid en zorg op lokaal en regionaal niveau
Auteurs
M.J.H. van Bon- Martens
D.H. de Bakker
A.J.M. van Loon
W.A. de Graaf-Ruizendaal
M.A.M. Jacobs-van de Bruggen
S.L.N. Zwakhals
J.A.M. van Oers
Publicatiedatum
01-02-2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 5/2012
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-012-0109-6

Andere artikelen Uitgave 5/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 5/2012 Naar de uitgave